178/26 listopada 2020

Z życia uczelni

Na gdańskie tory wyruszył nowy tramwaj im. prof. Jerzego Doerffera

Imieniem prof. Jerzego Doerffera, wybitnego naukowca i rektora Politechniki Gdańskiej w l. 1981–1984, nazwano nowy tramwaj, który właśnie wyruszył po pierwszych gdańskich pasażerów. Uroczystość odbyła się 20.11.2020 r. na pętli tramwajowej Gdańsk-Chełm.

W uroczystym nadaniu imienia wzięli udział m.in.: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Henryk Paszkowski, wiceprezes NOT, Andrzej Stelmasiewicz, przewodniczący Komisji Kultury i Promocji w Radzie Miasta Gdańska, a także członkowie rodziny patrona: synowie z dziećmi i wnukami.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Prawie 7 mln zł z NCN na realizację 13 projektów na PG

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej otrzymają prawie 7 mln zł (6 768 102 zł) na realizację 13 projektów w ramach badań podstawowych. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło właśnie wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM.

OPUS19:

 • „Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową”, kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, WILiŚ, projekt realizowany w ramach konsorcjum: Politechnika Gdańska (WILiŚ) – lider, Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarski), kwota projektu: 1 472 400 zł, kwota dofinansowania dla PG: 1 249 200 zł;
 • „Szybka optymalizacja globalna układów wysokich częstotliwości przy użyciu modeli surogatowych”, kierownik projektu: dr inż. Sławomir Kozieł, WETI, kwota dofinansowania: 1 066 800 zł;
 • „Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej”, kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni, WCh, projekt realizowany w ramach konsorcjum: Politechnika Gdańska (WCh, WETI) – lider, Uniwersytet Gdański (Wydział Chemii i Wydział Biologii), kwota projektu: 1 276 200 zł, kwota dofinansowania dla PG: 779 064 zł;
 • „Innowacyjne europejskie fundusze odpowiedzialnego inwestowania: determinanty rozwoju oraz konsekwencje społeczno-gospodarcze. Perspektywa trwałego rozwoju”, kierownik projektu: dr Adam Marszk, WZiE, kwota dofinansowania: 442 200 zł;
 • „Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji”, kierownik projektu: dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. uczelni, WZiE, kwota dofinansowania: 722 280 zł;
 • Jednorazowe pieluchy dziecięce: monitorowanie wybranych związków toksycznych poprzez zastosowanie nowych metod analitycznych, kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. uczelni, WCh, kwota dofinansowania: 1 262 880 zł.

PRELUDIUM19:

Więcej informacji o konkursach i listy rankingowe dostępne są na stronie NCN.

Prof. Jacek Namieśnik ponownie wśród najczęściej cytowanych naukowców świata

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, zmarły w kwietniu 2019 r. rektor Politechniki Gdańskiej, po raz kolejny znalazł się na prestiżowej liście najczęściej cytowanych naukowców świata. W zestawieniu Clarivate Highly Cited Researchers 2020 figurują jeszcze tylko trzy nazwiska naukowców z polskich uczelni: 

 • dr hab. Hazem Kalaji (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego),
 • prof. Piotr Ponikowski (rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu),
 • prof. Adam Torbicki (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Michał Wasilczuk laureatem Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WM) został laureatem tegorocznej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Nagroda został przyznana za działalność naukową związaną z inżynierią łożyskowania oraz tribologią, realizowaną m.in. w ramach projektów pt. „Studia nad wykorzystaniem lewitacji akustycznej wywołanej efektem Poissona do bezstykowego transportu lekkich obiektów”, „Proekologiczne i niskoenergetyczne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w energetyce wodnej i wiatrowej” oraz za udział w projekcie dotyczącym opracowania nowoczesnych systemów diagnostycznych pozwalających na zwiększenie niezawodności i trwałości eksploatowanych tramwajów starszych typów.

W tym roku laureatami Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości” na Politechnice Gdańskiej zostali również prof. Robert Bogdanowicz (WETI) oraz dr inż. Aleksander Hejna (WCh), o czym informowaliśmy obszerniej w Biuletynie nr 161 z 4.06.2020 r.

CI TASK wspiera leczenie pacjentów chorych na COVID-19

Centrum Informatyczne TASK PG na prośbę SPZOZ MSWiA w Gdańsku zestawiło połączenie światłowodowe do szpitala tymczasowego dla pacjentów chorych na COVID-19 w Sopocie. Łącze umożliwi personelowi nowej placówki bezpieczny dostęp do szpitalnych systemów informatycznych znajdujących się w Gdańsku. 

Webinarium "Realizacja zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich po 1 stycznia 2021 r."

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne webinarium „Realizacja zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich po 1 stycznia 2021 r.”.

 • tematyka spotkania – nowe zasady udzielania zamówień publicznych; ułatwienia dostępu do zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP); oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich;
 • termin – 8.12.2020 r. (wtorek), godz. 10.00–10.50;.
 • zgłoszenia przyjmowane są mailem na adres fe@wielkopolskie.pl i telefonicznie – 63 240 85 35 lub 601 260 066;
 • liczba miejsc jest ograniczona; o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń; zarejestrowane osoby otrzymają link do webinarium na platformie ZOOM. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania;
 • więcej informacji, w tym program spotkania dostępne są na stronie Portalu Funduszy Europejskich;
 • osoba do kontaktu: Patryk Żyła, Dział Projektów.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 2.12.2020 o godz. 9.15 w Audytorium 1.4, budynek C Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej (w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS) mgr. Andre Fernandesa. Tytuł rozprawy: „Application of Advanced Oxidation Processes at Basic pH Conditions in the Treatment of Effluents from Bitumen Production”. Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj (PG).

Komunikaty

mLegitymacja studencka w portalu MojaPG

Politechnika Gdańska, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, udostępnia usługę mLegitymacji studenckiej.

Dane niezbędne do pobrania mLegitymacji studenckiej znajdują się na portalu Moja PG w aplikacji StudentDokumentymLegitymacja. Proces sprowadza się do zeskanowania kodu QR w aplikacji mObywatel i przepisania krótkiego kodu aktywacyjnego. Szczegółowa instrukcja konfiguracji dostępna jest na stronie https://pomoc.pg.edu.pl/student/mlegitymacja/.

Do aktywacji mLegitymacji niezbędne jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej.

Wersja testowa Journal Checker Tool już dostępna

W czerwcu br. Narodowe Centrum Nauki wprowadziło politykę otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych, która obowiązuje począwszy od konkursów ogłoszonych 15.06.2020 r. Polityka ta jest zgodna z założeniami Planu S, którego NCN jest sygnatariuszem. Obecnie zostało udostępnione narzędzie Journal Checker Tool, które umożliwia sprawdzanie zgodności wybranego do publikacji czasopisma z wymaganiami NCN. Należy jednak pamiętać, że jest to wersja testowa i nie powinna stanowić jedynego sposobu weryfikacji dokonanego wyboru.

Kalendarium

26 listopada 16.00–17.40
https://www.jwp-fundacja.pl/projekty/rzecznicy-talentow/

Rzecznicy Talentów – Webinarium

Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza 26.11.2020 na drugie spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.
27 listopada 13.00–15.30
https://bit.ly/3pN8L1D

Narzędzia IT w pracy dydaktycznej

Powstające Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne szkolenie dla wykładowców, dotyczące przeglądu i omówienia narzędzi IT, które mogą pomóc i uatrakcyjnić zdalne nauczanie.
28 listopada 16.00–20.00

Pomorska Liga Akademicka 3×3 #7

Więcej informacji o Pomorskiej Lidze Akademickiej 3×3 https://csa.pg.edu.pl/pomorska-liga-akademicka
29 listopada 16.00–18.00

Mecz Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce

Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce: DGT AZS Politechnika Gdańska – Energa Toruń
4 grudnia 13.00–15.30
https://bit.ly/2HpZNWA

Angażujące formy zadań: 20 sposobów na wzbudzenie motywacji

Powstające Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "Dydaktyczne piątki"
11 grudnia 13.00–15.30
https://bit.ly/2IZlvBp

Grywalizacja w dydaktyce akademickiej

Powstające Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na ostatnie w tym roku seminarium z cyklu "Dydaktyczne piątki".