Biuletyn Informacyjny PG

Zapraszamy społeczność akademicką Politechniki Gdańskiej do budowania lepszej komunikacji wewnątrz naszej uczelni.

Podzielmy się informacjami o sukcesach, osiągnięciach i wszystkich sprawach ważnych dla każdego z nas, które dotyczą naszej Alma Mater!

W tym celu, zgodnie z decyzją śp. prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019, z dniem 1 września 2016 r. został wznowiony cotygodniowy „Biuletyn Informacyjny Politechniki Gdańskiej” skierowany do wszystkich pracowników uczelni. Biuletyn był wydawany w wersji papierowej w latach 80. i 90., do 2008 roku, pod nazwami „Serwis Informacyjny” oraz „Biuletyn Informacyjny”. Aktualnie biuletyn jest wydawany w wersji elektronicznej. Za treści odpowiadają korespondenci na wydziałach i w jednostkach uczelni, za koordynację prac związanych z biuletynem – Dział Promocji i Biuro Prasowe.

Życzymy owocnej lektury!