Nr 161/4 czerwca 2020

Z życia uczelni

„Naukowe popołudnia z Politechniką Gdańską” w Radiu Gdańsk

Radio Gdańsk rozpoczyna nowy cykl audycji „Naukowe popołudnia z Politechniką Gdańską”, który będzie emitowany od 8.06.2020 r., po godz. 15.00, przez pięć kolejnych poniedziałków. W pierwszej audycji prof. Krzysztof Wilde, rektor PG przybliży słuchaczom miejsce Politechniki Gdańskiej na mapie polskiej i europejskiej nauki, wyzwania i plany rozwoju uczelni na kolejne lata.

W kolejnych odcinkach wystąpią:

 • Szymon Krawczuk (SSPG) – podzieli się doświadczeniami z wysłania rakiety w kosmos i współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (audycja 15.06.2020 r.); 
 • dr Michał Kucewicz (Katedra Systemów Multimedialnych WETI) – badacz głębokich struktur mózgowych, pracuje m.in. nad metodami leczenia zaburzeń pamięci występujących w chorobach Alzheimera, Parkinsona i in.;
 • dr inż. Ewa Głowińska (Katedra Technologii Polimerów WCh) – która obecnie pracuje m.in. nad wytwarzaniem nowych ekologicznych materiałów polimerowych z surowców roślinnych i produktów recyklingu o szerokim spektrum aplikacyjnym 
 • Maja Mawusi (studentka WA PG) – opowie m.in. o doświadczeniach przy tworzeniu gdańskiego masterplanu Stoczni Cesarskiej.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Lucyna Nyka członkiem prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG, została wybrana do prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN w kadencji 2020–2023. Prof. L. Nyka została wybrana również na przewodniczącą Sekcji Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

Podstawowe działania Komitetu dotyczą badań nad tworzeniem i zachowaniem ładu przestrzennego w zakresie:

 • architektury, a zwłaszcza środowiska mieszkaniowego;
 • urbanistyki, w tym szczególnie humanizacja środowiska miejskiego;
 • dziedzictwa kulturowego w skali architektonicznej i urbanistycznej, w tym krajobrazu naturalnego i zbudowanego.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska powołana do Rady do spraw Polityki Senioralnej

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG została powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlenę Maląg do Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2020–2024.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym MRPiPS i stanowi forum otwartego dialogu dot. koncepcji i kształtowania polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa. Do zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należą:

 • opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce,
 • inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych,
 • przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej Laureatami Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Dwóch naukowców z Politechniki Gdańskiej zostało laureatami tegorocznej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „ Naukowiec Przyszłości”:

 • Robert Bogdanowicz (WETI PG) za realizację projektów „Dwuwymiarowe nanostruktury fosforenowe – synteza i badania funkcjonalnych opto-elektrochemicznych układów biosensorycznych”, „DiaX-plode Ultra-czułe opto-elektrochemiczne metody wykrywania płynnych materiałów wybuchowych oraz produktów do ich produkcji” i „DIAMSEC – ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych”;
 • dr inż. Aleksander Hejna (WCh PG) za realizację projektów „Struktura i właściwości napełniaczy lignocelulozowych modyfikowanych in situ podczas wytłaczania reaktywnego” i „Opracowanie technologii wytwarzania spienionych kompozytów poliuretanowo-gumowych do zastosowania w charakterze materiałów tłumiących”.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest wyrazem uznania dla autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji podnoszących standard życia.

Wręczenie nagród nastąpi w listopadzie, podczas V Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie.

Nauka

Dr inż. Miłosz Wieczór (WCh) wśród najzdolniejszych młodych uczonych w kraju

Dr inż. Miłosz Wieczór z Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym PG otrzymał stypendium Fundacji Nauki Polskiej w programie START.

Naukowiec jest współautorem 16 publikacji w czasopismach Listy Filadelfijskiej (m.in. Nucleic Acids Research, Journal of the American Chemical Society), cytowanych łącznie 132 razy (wg Google Scholar). Jego dotychczasowe zainteresowania badawcze obejmują mechanizmy wiązania i rozpoznania sekwencji w kompleksach białek z DNA, a także wpływ modyfikacji DNA (uszkodzeń i markerów epigenetycznych) na biologiczną funkcję kwasów nukleinowych.

Dr inż. Miłosz Wieczór jako stypendysta programu grantowego Individual Fellowships w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions przebywa obecnie na stażu podoktorskim w grupie prof. Modesto Orozco w Instytucie Badań Biomedycznych (IRB) w Barcelonie, gdzie realizuje projekt pt. "Structural investigation of interplay between epigenetics, transcriptional regulation and DNA damage".

Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Naukowcy z PG prowadzą badania, które mogą pomóc w leczeniu nowotworów

Naukowcy z Wydziału Chemicznego PG prowadzą intensywne badania nad wdrożeniem nowych, efektywnych inhibitorów sulfatazy steroidowej mających potencjalne zastosowanie w leczeniu nowotworów hormonozależnych. Uzyskane do tej pory wyniki aktywności przeciwnowotworowej, otrzymanych przez naukowców związków, okazały się obiecujące. Dzięki temu projekt badawczy, którego celem jest prowadzenie dalszych prac rozwojowych, znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu TANGO 4, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Od 2012 roku zespół naukowców pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Janusza Rachonia (Katedra Chemii Organicznej), w którego pracach uczestniczyli m.in. dr hab. inż. Sebastian Demkowicz (Katedra Chemii Organicznej) oraz dr inż. Mateusz Daśko (Katedra Chemii Nieorganicznej) realizował kilka projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki dotyczących poszukiwania nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej. Wyniki badań aktywności przeciwnowotworowej w warunkach laboratoryjnych i testy na zwierzętach wykazały, że otrzymane na Wydziale Chemicznym inhibitory tego enzymu zdecydowanie wpływają na zmniejszenie poziomu hormonów we krwi zwierząt i znacznie ograniczają szybkość wzrostu tkanki nowotworowej. Obecny projekt TANGO, pod kierownictwem dr. inż. Mateusza Daśko, opiera się na wynikach uzyskanych przez naukowców w trakcie realizacji grantu PRELUDIUM i skupia się na podjęciu dalszych badań, mających na celu sprawdzenie, czy otrzymane związki będą mogły wejść do powszechnego użytku w postaci leku. Projekt realizowany będzie przez 15 miesięcy.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

NAWA – wymiana bilateralna naukowców Polska–Niemcy

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Kalendarium

17 czerwca 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG
18 czerwca 10.00–12.00
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,931

Umiędzynarodowienie badań – granty w programie Horyzont 2020

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych naukowców w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie ramowym UE Horyzont 2020.
22 czerwca 10.00–13.30
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/szkolenie-on-line-pt-plan-zarzadzania-danymi-i-ope,933

Plan zarządzania danymi i Open Access

Celem szkolenia jest zaprezentowanie planu zarządzania danymi, polityki Open Access i wymagań Planu S z punktu widzenia naukowca