Nr 98/13 grudnia 2018

Z życia uczelni

Uroczysty Senat Politechniki Gdańskiej – nagrody dla pracowników i studentów

Podczas otwartego posiedzenia Senatu PG, które odbyło się dn. 5.12.2018 r., wręczono medale, nagrody i wyróżnienia dla pracowników uczelni: Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Medale Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej, Nagrody Rektora PG za całokształt dorobku, Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, Specjalne Nagrody Rektora PG, Nagrody Rektora PG dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Najbardziej zaangażowani społecznie studenci otrzymali Nagrody Santander Universidades. 

Mariusz Łuczyk, wicewojewoda pomorski, wręczył osobom związanym z naszą uczelnią Złote Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Przemówienie prof. Jacka Namieśnika można znaleźć w grudniowym wydaniu Pisma PG. Lista nagrodzonych znajduje się na stronie internetowej w Aktualnościach, galeria zdjęć z uroczystości – https://pg.edu.pl/fotogaleria/galerie-2018.

Ponad 2,2 mln zł dofinansowania z NCBR na projekt PG „Politechnika Wielu Pokoleń”

Projekt "Politechnika Wielu Pokoleń" został jednym z najwyżej ocenionych i dofinansowanych najwyższą kwotą zgłoszeń w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Trzecia Misja Uczelni”. 

Na konferencji prasowej z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, podczas której ogłoszono wyniki konkursu, Politechnikę Gdańską reprezentowała dr Monika Bizewska.

„Trzecia Misja Uczelni” to konkurs MNiSW i NCBR finansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie uzyskało 211 projektów z całej Polski, a jego łączna wartość to ponad 173,2 mln zł. Koszt "Politechniki Wielu Pokoleń" ma wynieść 2,3 mln zł, z czego aż 2,24 mln zł stanowi dofinansowanie z NCBR.

Wniosek o dofinansowanie projektu "Politechnika Wielu Pokoleń" został przygotowany przez zespół w składzie: prof. Janusz Cieśliński, prorektor ds. organizacji, dr Barbara Wikieł (kierownik projektu), dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, dr Monika Bizewska (Dział Projektów) i Joanna Kłosińska (Dział Promocji, Politechnika Otwarta).

Więcej informacji podano na stronie internetowej w Aktualnościach.

Odznaki Honorowe PCK

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jerzy Wtorek, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Zenon Filipiak, dyrektor administracyjny WETI odebrali Odznaki Honorowe PCK. Podczas uroczystej gali 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK, która odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, uhonorowana została także Politechnika Gdańska jako instytucja oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

EuroSymbol Innowacji 2018 dla CI TASK

Centrum Informatyczne TASK decyzją Kapituły Programu Symbol uzyskało tytuł EuroSymbolu Innowacji 2018. Wyróżnienie przyznano za całokształt działań w obszarze nauk obliczeniowych i usług sieciowych.   

Od ośmiu lat redakcja „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej” wyróżnia Symbolami i EuroSymbolami wybitne firmy, jednostki naukowe, samorządy, spółdzielnie i instytucje kulturalne. Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorowane są firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://www.monitorrynkowy.pl/.

Nauka

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 17.12.2018 o godz. 9.15 w Minicentrum Konferencyjnym, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Ahmeta Kertmena. Tytuł rozprawy: „Development of Biocompatible Fe3O4@SiO2 Nanoparticles as Subcellular Delivery Platform for Glucosamine-6-Phosphate Synthase Inhibitors”. Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Błażej Scheibe (UAM w Poznaniu).

Dnia 17.12.2018 o godz. 11.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kai Borzędowskiej-Labudy. Tytuł rozprawy: „Lepiszcza gumowo-asfaltowe modyfikowane za pomocą związków zawierających reaktywne grupy izocyjanianowe”. Promotor: prof. dr hab. inż. Helena Janik (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Sienkiewicz (PG).

Obrony prac doktorskich na WETI

Dnia 14.12.2018 o godz. 12.00 w sali 140 NE – Sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Rumińskiego. Tytuł rozprawy: „Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości" / "Semantic modeling of contextual augmented reality environments”. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Dnia 17.12.2018 o godz. 8.00 w sali 140 NE – Sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Darii Majchrowicz. Tytuł rozprawy: „Niskokoherencyjne czujniki światłowodowe wykorzystujące cienkowarstwowe struktury nanodiamentowe”. Promotorzy: dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. nadzw. PG oraz promotor pomocniczy dr hab. inż Paweł Wierzba (PG).

Dnia 17.12.2018 o godz. 11.15 w sali 140 NE – Sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Dagmary Grudzień. Tytuł rozprawy: „Wytwarzanie cienkich warstw dla tlenkowych ogniw paliwowych metodą pirolizy aerozolowej”. Promotorzy: dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy: dr inż. Sebastian Molin (PG).

Komunikaty

Dostęp do licencji ANSYS na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska podpisała umowę o współpracy z firmą MESco Sp. z o.o., w ramach której uczelnia uzyskała nieodpłatny dostęp do pakietu licencji ANSYS. Oprogramowanie umożliwia wykonywanie w celach naukowych i dydaktycznych symulacji komputerowych z zakresu mechaniki, przepływów i elektromagnetyzmu. 

Bliższych informacji udzielają:

Dostęp testowy do serwisów F1000Prime oraz F1000Workspace

Do 5.02.2019 r. potrwa dostęp testowy do serwisu F1000Prime oraz narzędzia F1000Workspace:

  • F1000Prime – serwis, który identyfikuje i poleca najbardziej istotne publikacje z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych. Artykuły selekcjonuje zespół czołowych badaczy oraz klinicystów, którzy oceniają publikacje oraz tłumaczą ich znaczenie dla nauki;
  • F1000Workspace – menedżer bibliografii umożliwiający gromadzenie literatury oraz tworzenie bibliografii załącznikowej. Narzędzie funkcjonuje jako aplikacja webowa i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze.

Więcej informacji na stronie Biblioteki PG w zakładce Aktualności.

Kalendarze na 2019 rok już w sklepie z upominkami PG

W sklepie z upominkami Politechniki Gdańskiej dostępne są kalendarze na 2019 rok:

  • książkowe z wkładką o PG (25 zł);
  • kieszonkowe (15 zł);
  • ścienne jednodzielne z kalendariami (10 zł).

Sklep z upominkami PG (budynek nr 2 na mapie kampusu) jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

Kalendarium

20 grudnia 12.05–13.00

Budżet obywatelski 2019 – ostateczna lista projektów

Zgodnie z harmonogramem budżetu obywatelskiego 6.12.2018 r. została opublikowana lista rankingowa projektów w bieżącej edycji budżetu. https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/projekty-do-realizacji/biezaca-edycja.
16 stycznia 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej