Nr 97/6 grudnia 2018

Z życia uczelni

Na PG debatowano o wspólnym dziedzictwie i przyszłości Młodego Miasta

Naukowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych zebrali się na Politechnice Gdańskiej 30.11.2018 r., by wspólnie omówić perspektywy zagospodarowania gdańskich terenów postoczniowych, zwanych Młodym Miastem.

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik wyraził przekonanie, że debata przyczyni się do zbliżenia stanowisk umożliwiających zagospodarowanie gdańskich terenów postoczniowych z poszanowaniem ich dziedzictwa. Moderatorem debaty był dr Zbigniew Canowiecki, prezydent „Pracodawców Pomorza”, który podkreślił, że zagospodarowanie Młodego Miasta to jeden z największych projektów rewitalizacji tego typu terenów w Europie.

Pełny zapis wszystkich wystąpień oraz następującej po nich debaty można obejrzeć na stronie internetowej gdansk.pl. Debata „Młode Miasto – wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” zorganizowana została przez Politechnikę Gdańską i Pracodawców Pomorza we współpracy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego.

Otwarcie placówki relacyjnej Santander Universidades

W obecności rektora PG i dyrektora Santander Universidades w Polsce Wojciecha Leśniewskiego odbyło się otwarcie placówki relacyjnej Santander Universidades na Politechnice Gdańskiej.

Więcej informacji o programie Santander Universidades można znaleźć na stronie santanderuniversidades.pl. Nowo otwarta placówka relacyjna mieści się w Gmachu B, jest do dyspozycji pracowników i studentów w godz. 9.00–17.00.

Osoby do kontaktu:

Konferencja Santander Universidades Digital Day

Dnia 6.12.2018 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się konferencja pt. "Jaki wpływ ma technologia cyfrowa na Twoją karierę?" organizowana przez Santander Universidades z partnerem merytorycznym Google. 

Bliższe informacje znajdują się na stronie WZiE w zakładce Aktualności.

Ustawa 2.0

Projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie współczynników kosztochłonności

Dn. 26.11.2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności (projekt z 23.11.2018 r.).

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie https://pg.edu.pl/ustawa2.0 w zakładce Aktualności.

Nauka

Prof. P. Dominiak i prof. Z. Krzemiński z nagrodami MNiSW

Prof. dr hab. Piotr Dominiak z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji PG oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki znaleźli się wśród laureatów Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018 za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. 

Więcej informacji nt. nagród można znaleźć na stronie internetowej PG w zakładce Aktualności.

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz w Radzie NCN

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG, kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG została powołana na okres od 15.12.2018 r. do 14.12.2022 r. na członka Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Dziewięć nowych projektów PG dofinansowanych przez NCN

W piętnastej edycji flagowych konkursów Narodowego Centrum Nauki do finansowania zakwalifikowanych zostało dziewięć projektów pod kierownictwem naukowców z Politechniki Gdańskiej, z czego cztery w ramach programu OPUS i pięć w ramach programu PRELUDIUM.

OPUS 15 to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Lista projektów zakwalifikowanych w tej edycji:

 • „Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę” (kierownik projektu: dr hab. Beata Krawczyk, WCh; PG jest partnerem projektu, którego liderem jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego);
 • „Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego – doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski, WILiŚ);
 • „Uogólnione filtry Savitzky'ego-Golaya dla potrzeb identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, WETI);
 • „Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, WCh)

PRELUDIUM 15 jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Lista projektów zakwalifikowanych w tej edycji:

 • „Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych nowych materiałów o typie struktury BaFe2Al9” (kierownik projektu: mgr inż. Zuzanna Sobczak, WFTiMS, opiekun: dr hab. inż. Tomasz Klimczuk);
 • „Wpływ struktury inicjatorów nadtlenkowych na mechanizm oraz efektywność dynamicznego sieciowania biodegradowalnych poliestrów alifatycznych oraz ich mieszanin” (kierownik projektu: mgr inż. Marta Przybysz, WCh, opiekun: dr inż. Krzysztof Formela);
 • „Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów” (kierownik projektu: mgr inż. Kamila Błażek, WCh, opiekun: prof. dr hab. inż. Janusz Datta);
 • „Badanie zjawisk rekombinacyjnych w hybrydowych ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych” (kierownik projektu: mgr inż. Damian Głowienka, WFTiMS, opiekun: dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski);
 • „Implementacja i zastosowanie metody Hylleraasa-CI w dokładnych obliczeniach atomów i molekuł dwuatomowych” (kierownik projektu: mgr inż. Tymon Kilich, WFTiMS, opiekun: prof. dr hab. Józef Sienkiewicz).

Szkoły zimowe projektu TEACHENER

Doktoranci i studenci II stopnia kształcący się przede wszystkim na kierunkach związanych z energetyką, mogą wziąć udział w szkołach zimowych międzynarodowego projektu TEACHENER, który realizowany jest na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG. 

W ramach szkół zimowych zostanie przeprowadzonych osiem interdyscyplinarnych kursów nauczania, które dotyczyć będą wybranych zagadnień z zakresu energetyki w kontekście aktualnych aspektów społecznych i humanistycznych.

Szkoły zimowe odbędą się w następujących terminach i miejscach:

 • 11–15.02.2019 r., Universitat Politècnica de Catalunya w Vilanova i la Geltrú koło Barcelony,
 • 25.02–1.03.2019 r., Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ w Lipsku.

Bliższe informacje i formularz aplikacyjny znajdują się na stronie https://eia.pg.edu.pl/teachener.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury PG

Dnia 11.12.2018 r. o godz. 12.00 w auli w Gmachu Głównym PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. arch. Łukasza Bugalskiego pt. "Założenia pierścieniowe w strukturze urbanistycznej miast współczesnej Polski". Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 18.12.2018 o godz. 11.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Siebert. Tytuł rozprawy: „Synteza nowych aminokwasowych i peptydowych analogów kwasu mykofenolowego oraz ich aktywność biologiczna i mikrobiologiczna”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Cholewiński (PG).

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 11.12.2018 o godz. 13.00 w sali 140 NE – Sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Karpienko. Tytuł rozprawy: „Niskokoherencyjne czujniki światłowodowe przeznaczone do pracy w warunkach zmieniającego się tłumienia sygnału w torze optycznym”. Promotorzy: dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. nadzw. PG; promotor pomocniczy: dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. nadzw. PG.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dnia 14.12.2018 r. o godz. 10.30 w sali E 28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Pałkowskiego. Tytuł rozprawy: „Automatyzacja procesu rehabilitacji dzieci z paralysis cerebralis infantium oraz osteogenesis imperfecta”. Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy: dr inż. Ariel Dzwonkowski.

Kształcenie i dydaktyka

Porozumienie pomiędzy PG i UG w sprawie utworzenia wspólnego kierunku studiów

Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzą wspólny interdyscyplinarny kierunek studiów – energetyka źródeł rozproszonych. Porozumienie dotyczące utworzenia unikatowego kierunku studiów zostało podpisane na Uniwersytecie Gdańskim 29.11.2018 r. przez prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Annę Machnikowską, prof. nadzw. UG i prorektora ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Gdańskiej dr. hab. inż. Marka Dzidę prof. nadzw. PG.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla absolwentów Wydziału Architektury PG

Dwóch absolwentów Wydziału Architektury PG znalazło się wśród laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni:

 • nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za pracę „Funkcjonowanie miasta nocą w kontekście idei smart city”, autor – Marek Rybiński, absolwent kierunku gospodarka przestrzenna;
 • wyróżnienie za pracę „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części Śródmieścia Morskiego w Gdyni”, autor – Mateusz Chorabik, absolwent kierunku gospodarka przestrzenna.

Komunikaty

Jednolity System Antyplagiatowy na PG

W styczniu 2019 r. MNiSW planuje udostępnić wszystkim uczelniom w kraju Jednolity System Antyplagiatowy (JSA). Jego wykorzystanie będzie obligatoryjne do oceny autorskiego charakteru prac dyplomowych. System stosowany obecnie w procesie dyplomowania, tzn. SowiDocs, zostanie zastąpiony przez JSA.

W dniu 10.01.2019 r. o godz. 10.15 w Auli PG zaplanowano prezentację funkcjonalności JSA oraz szkolenie z jego wykorzystania. Więcej informacji na stronie internetowej uczelni w Aktualnościach.

Dostępy testowe do baz wydawnictwa De Gruyter

W dn. 3.12.2018–3.02.2019 potrwa dostęp testowy do baz Spark i Physik Online. Baza Spark obejmuje następujące dyscypliny: chemia, chemia przemysłowa, fizyka i materiałoznawstwo. Zawiera ponad 1000 artykułów pochodzących z książkowych serii wydawnictwa DeGruyter: STEM oraz Graduate. Baza Physik Online zawiera materiały dydaktyczne z dziedziny fizyki, obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin: mechanika, elektrodynamika, optyka, termodynamika astrofizyka i in.  

Dostęp do obu bazy możliwy jest zarówno z komputerów znajdujących się w sieci PG, jak i poprzez system HAN. Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg w zakładce Aktualności.

Kwadratowa zaprasza na koncerty w świątecznym klimacie

Najbliższe koncerty w Kwadratowej wprowadzą wszystkich uczestników w świąteczny klimat: 

 • 6.12.2018 (czwartek) – wystąpi kwartet smyczkowy Golden Gate String Quartet. Absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku wykonają największe świąteczne przeboje wspólnie z dwójką wokalistów – Aleksandry Cybuli i Łukasza Reksa;
 • 7.12.2018 (piątek) – wystąpi skrzypek Michał Jelonek z zespołem. Artyści łączą muzykę klasyczną z rockiem i rock metalem. Koncert urozmaicą świąteczne akcenty, m.in. rockowa kolęda. 

Więcej informacji o koncertach znajduje się na stronie www.kwadratowa.pl

Kalendarium

12 grudnia 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
7 grudnia 09.45–15.15
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Aspekty finansowe i audyt w programie HORYZONT 2020

Szkolenie adresowane do osób planujących złożyć wniosek lub realizujących projekty w programie Horyzont 2020 oraz do zespołów finansowo-księgowych i administracyjnych.
11 grudnia 12.00–15.30
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Zostań ekspertem oceniającym w programie HORYZONT 2020

Szkolenie adresowane jest do osób planujących złożyć wniosek w programie Horyzont 2020 oraz do osób zamierzających zostać ekspertami oceniającymi wnioski projektowe w programie Horyzont 2020.
6 grudnia 19.00–21.00
http://www.kwadratowa.pl/event/golden-gate-is-coming-to-town-koncert-zimowy/

Koncert Zimowy – Golden Gate String Quartet

W świąteczny klimat wprowadzi słuchaczy kwartet smyczkowy Golden Gate String Quartet i dwóch świetnych wokalistów.
7 grudnia 18.00–21.00
http://www.kwadratowa.pl/event/jelonek-2/

Michał Jelonek z zespołem

Michał Jelonek wraz z zespołem powróci po 4 latach do Kwadratowej.
9 grudnia 18.00–22.00
http://www.kwadratowa.pl/event/romantycy-lekkich-obyczajow-support-who-is-who/

Romantycy Lekkich Obyczajów

Wystąpi duet "Romantycy Lekkich Obyczajów" z koncertem promującym najnowszą płytę "Neoromantyzm".
9 grudnia 18.00–20.00

Mecz Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce

Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce: Sunreef Yachts Politechnika Gdańska – Arka Gdynia.
10 grudnia 17.30–19.30

Liga Akademicka w siatkówce kobiet

Liga Akademicka w siatkówce kobiet: Politechnika Gdańska – Uniwersytet Gdański.