Nr 96/29 listopada 2018

Z życia uczelni

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Dnia 5.12.2018 r. (środa) o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym odbędzie się uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu PG, podczas którego zostaną wręczone medale, nagrody i wyróżnienia dla pracowników Politechniki Gdańskiej, a najbardziej zaangażowani społecznie studenci naszej uczelni otrzymają Nagrody Santander Universidades.

Uroczystość rozpocznie się odśpiewaniem hymnu państwowego przez Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej. Następnie zgromadzeni wysłuchają przemówienia prof. Jacka Namieśnika, rektora PG.

Podczas posiedzenia wręczone zostaną:

 • Medale za Długoletnią Służbę,
 • Złote Krzyże Zasługi,
 • Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej,
 • Medale Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej,
 • Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za całokształt dorobku,
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (w tym za uzyskany tytuł naukowy, za osiągnięcia naukowe i artystyczne, za działalność badawczo-rozwojową, za osiągnięcia dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne),
 • Specjalne Nagrody Rektora PG,
 • Nagrody Rektora PG dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele Santander Universidades wręczą nagrody dla najbardziej zaangażowanych społecznie studentów Politechniki Gdańskiej, które otrzymają dwie osoby studiujące na naszej uczelni.

Na zakończenie chór odśpiewa Gaude Mater Polonia.

Uroczyste posiedzenie Senatu PG jest otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej naszej uczelni.

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla prof. Sheli Gorinstein

Profesor Shela Gorinstein z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie otrzymała od Prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz polsko-izraelskiej współpracy badawczej, za integrowanie polskich i zagranicznych środowisk naukowych. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 11.11.2018 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu.

Profesor S. Gorinstein w ramach programu Erasmus+ współpracuje z naukowcami z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG w pionierskich badaniach nad mocą przeciwutleniaczy. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. ocenę czystości genetycznej białek, właściwości przeciwutleniające w żywności oraz wpływ spożywania owoców i piwa na obniżanie poziomu cholesterolu w organizmie.

O swoich projektach, zainteresowaniach i pracy na naszej uczelni prof. Shela Gorinstein opowiedzieła przed kamerą. Krótki wywiad z badaczką można znaleźć na uczelnianym profilu na kanale YouTube: Visiting professors – Shela Gorinstein, The Hebrew University of Jerusalem.

Politechnika Gdańska wyróżniona w konkursie PRODOK

Krajowa Reprezentacja Doktorantów rozstrzygnęła XI edycję konkursu PRODOK, w którym wyłaniane są najbardziej prodoktoranckie uczelnie w Polsce. Organizatorzy otrzymali 30 zgłoszeń od uczelni z całego kraju. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać, wynosiła 100. Wyniki podsumowania:  

 • I miejsce – Uniwersytet Warszawski ex aequo z Politechniką Warszawską (83 pkt);
 • II miejsce – Uniwersytet Jagielloński (80 pkt);
 • III miejsce – Politechnika Gdańska ex aequo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (79 pkt). 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

10-lecie Programu International Master in Business Administration (IMBA) na PG

W roku akademickim 2018/2019 Program International MBA in Strategy, Programme and Project Management prowadzony przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG obchodzi 10-lecie swojego istnienia.

Obchody zainicjowała uroczysta inauguracja roku akademickiego X edycji Programu, do której dostało się 30 kandydatów. Wśród nich są obcokrajowcy z Belgii, Meksyku, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Zimbabwe. 

Więcej informacji o jubileuszu można znaleźć na stronie https://mba.pg.edu.pl/category/news.

Prof. Edmund Wittbrodt przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej Hevelianum

Prof. Edmund Wittbrodt z Wydziału Mechanicznego PG został przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej przy Hevelianum (dawniej Centrum Hewelianum). W skład Rady wchodzi także prof. Zdzisław Kowalczuk z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Głównym zadaniem Rady jest wskazywanie długoterminowych kierunków działalności, wsparcie merytoryczne i doradcze Hevelianum.

Bliższe informacje o działalności Hevelianum można znaleźć na stronie http://www.hewelianum.pl/.

30 nowych defibrylatorów na terenie kampusu

W ramach budżetu obywatelskiego 2018 Politechnika Gdańska zakupiła 30 kompletów defibrylatorów AED. Sprzęt ratujący życie będzie teraz montowany w najczęściej uczęszczanych miejscach na terenie kampusu PG. Planowane są również szkolenia instruktażowe z zakresu jego użycia.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Ustawa 2.0

O nowym systemie ewaluacji – spotkanie rektorów w MNiSW

Dn. 22.11.2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli MNiSW z rektorami w sprawie nowego systemu ewaluacji działalności naukowej.

Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie http://konstytucjadlanauki.gov.pl/ w zakładce Aktualności.

Kalendarium Ustawy 2.0

30 listopada 2018
Złożenie oświadczeń dot. wyboru dyscyplin naukowych
31 grudnia 2018
 • Złożenie oświadczeń przez osoby prowadzące działalność naukową
  w którym wskazują jedną lub dwie dyscypliny, w których prowadzą działalność naukową. Na podstawie złożonych oświadczeń nastąpi wyliczenie liczby N. 
 • Dostosowanie uchwał określających warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjętych zgodnie z ustawą uchylaną do wymagań określonych w Ustawie 2.0.
Ważniejsze daty związane z wprowadzeniem Ustawy 2.0 podano na stronie https://pg.edu.pl/ustawa2.0 w zakładce Kalendarium.

Nauka

Konkurs „Kurs na MOOC” w ramach PO WER

 • przedmiot i cel dofinansowania: stworzenie i realizacja otwartych kursów edukacyjnych w formie e-learningu;
 • nabór wniosków: do 21.01.2019, godz. 14.00;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 14.01.2019;
 • więcej informacji na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Monika Bizewska, Dział Projektów.

Konkursy OPUS 16, SONATA 14 i PRELUDIUM 16

 • OPUS – konkurs przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej;
 • PRELUDIUM – konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora;
 • SONATA – konkurs dla osób, które uzyskały stopień doktora w l. 2011–2016;
 • nabór wniosków: do 17.12.2018;
 • dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 10.12.2018;
 • osoby do kontaktu: Beata TomaAnita Wiśniewska, Dział Projektów.

Nabór w ramach programu Erasmus Plus na rok 2019

 • projekty w Działaniu 2 Programu Erasmus Plus należy zgłaszać do Działu Projektów, natomiast wnioski na mobilność w Działaniu 1 do Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej;
 • więcej informacji na stronie EACEA;
 • osoby do kontaktu: Monika Bizewska, Anna Wnuk, Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

Prawo autorskie i innowacyjne metody prowadzenia zajęć dla młodych naukowców

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” POWER 3.4:

 • Elementy prawa autorskiego – szkolenie prowadzone przez trenerów z Europejskiego Forum Prawa i Edukacji na temat korzystania z różnego rodzaju utworów i źródeł w pracy dydaktycznej i naukowej, umów wydawniczych, systemów antyplagiatowych, ochrony twórczości i prowadzonych badań, praw uczelni i praw autora –7.12.2018 r., godz. 10.30–14.30;
 • Innowacyjne metody prowadzenia zajęć – szkolenie prowadzone przez trenera z Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu na temat technik rozpoznawania oczekiwań i możliwości studentów, pożądanych kompetencji wykładowcy i tutora, innowacyjnych umiejętności w dydaktyce szkoły wyższej oraz modernizacji własnego warsztatu dydaktycznego – 10, 17 i 20.12.2018 r., godz. 9.00–15.00.

Więcej informacji o projekcie, warunki uczestnictwa, oraz szczegółowe opisy szkoleń znajdują się na stronie Biblioteki PG w zakładce Projekty

Kultura

Jesień z Bazuną w Kwadratowej

Tegoroczna Jesień z Bazuną, kameralne spotkanie z piosenką, odbędzie się 2.12.2018 r. w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa”. Wystąpią:

 • godz. 18.00 (sala główna), zespoły U Studni i Wolna Grupa Bukowina;
 • godz. 22.00 (sala dolna), Wacław Nowicki, Wojciech Klocek, Ryszard Dubiela oraz Krzysztof Jurkiewicz.

Na Jesień z Bazuną zapraszają Politechnika Gdańska oraz Stowarzyszenie Absolwentów PG. Wstęp wolny.

Komunikaty

Bal Andrzejkowy w Sopocie

Restauracja Nowosopocka, znajdująca się w należącym do Politechniki Gdańskiej hotelu Eureka w Sopocie, zaprasza w najbliższy piątek (30.11.2018) na Bal Andrzejkowy.

Bliższe informacje podano na stronie http://nowosopocka.pl/oferty-specjalne.

Kalendarium

5 grudnia 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
12 grudnia 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
29 listopada 18.00–19.30
https://tiny.pl/thdfv

XXVI Wieczór z Ekonomią –

W ramach Jean Monnet Lectures gościem prof. Piotra Dominiaka będzie dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
4 grudnia 10.00–12.00
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Warsztaty komputerowe "Horyzont 2020 – jak aplikować?"

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej poszukiwania informacji niezbędnych do przygotowania wniosku w programie H2020.
7 grudnia 09.45–15.15
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Aspekty finansowe i audyt w programie HORYZONT 2020

Szkolenie adresowane do osób planujących złożyć wniosek lub realizujących projekty w programie Horyzont 2020 oraz do zespołów finansowo-księgowych i administracyjnych.
1 grudnia 18.30–21.30
http://www.kwadratowa.pl/event/koncert-new-coast-sikala-wendt-czerwinski-nagorski-paciorek-mackiewicz/

Koncert Jazzowy – New Coast

Koncert jazzowy zespołu „New Coast”, który po blisko 30 latach wróci na scenę klubu Kwadratowa. Koncert będzie zamknięciem jubileuszu 60-lecia klubu.
6 grudnia 19.00–21.00
http://www.kwadratowa.pl/event/golden-gate-is-coming-to-town-koncert-zimowy/

Koncert Zimowy – Golden Gate String Quartet

W świąteczny klimat wprowadzi słuchaczy kwartet smyczkowy Golden Gate String Quartet i dwóch świetnych wokalistów.
7 grudnia 18.00–21.00
http://www.kwadratowa.pl/event/jelonek-2/

Michał Jelonek z zespołem

Michał Jelonek wraz z zespołem powróci po 4 latach do Kwadratowej.
9 grudnia 18.00–22.00
http://www.kwadratowa.pl/event/romantycy-lekkich-obyczajow-support-who-is-who/

Romantycy Lekkich Obyczajów

Wystąpi duet "Romantycy Lekkich Obyczajów" z koncertem promującym najnowszą płytę "Neoromantyzm".
3 grudnia 17.30–19.30

Liga Akademicka w siatkówce kobiet

Liga Akademicka w siatkówce kobiet: Politechnika Gdańska – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu.
9 grudnia 18.00–20.00

Mecz Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce

Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce: Sunreef Yachts Politechnika Gdańska – Arka Gdynia.
10 grudnia 17.30–19.30

Liga Akademicka w siatkówce kobiet

Liga Akademicka w siatkówce kobiet: Politechnika Gdańska – Uniwersytet Gdański.