Nr 95/22 listopada 2018

Z życia uczelni

Wydział Zarządzania i Ekonomii najlepszym wydziałem ekonomicznym w północnej Polsce

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował ranking najlepszych wydziałów ekonomicznych w kraju. Wydział Zarządzania i Ekonomii PG zajął w tym zestawieniu VIII miejsce, okazując się najlepszym wydziałem ekonomicznym w północnej Polsce, natomiast w kategorii jakość nauczania uplasował się na V pozycji. 

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Nagroda dla SSPG za działalność kulturalną

Samorząd Studentów PG otrzymał nagrodę Forum Uczelni Technicznych w kategorii Najlepszy Projekt Kulturalny Samorządu Studenckiego za realizację cyklu wydarzeń „Kulturalne środy”. 

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Budżet Obywatelski PG 2019 – trwa głosowanie na projekty

Ogłoszono wstępną listę projektów przeznaczonych do głosowania w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Głosowanie zakończy 28.11.2018 r. o godz. 23.59.

Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane do końca 2019 r. Do rozdysponowania, podobnie jak w latach poprzednich, jest w sumie pół miliona zł, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł na realizację projektów studenckich.

Bliższe informacje, w tym opis projektów dopuszczonych do głosowania, harmonogram i regulamin można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski

Senat Politechniki Gdańskiej

 • Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 14 listopada 2018 r. nadano tytuł Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej:
  • prof. Ryszardowi Andruszkiewiczowi (WCh)
  • prof. Barbarze Becker (WCh)
  • prof. Markowi Biziukowi (WCh)
  • prof. Witoldowi Lewandowskiemu (WCh)
  • prof. Ziemowitowi Suligowskiemu (WILiŚ)
  • prof. Tadeuszowi Stolarskiemu (WM)
  • prof. Janowi Szantyrowi (WM)
  • prof. Zygmuntowi Paszocie (WOiO)
  • prof. Ludmile Zawadzkiej (WZiE).

  Na posiedzeniu Senatu podjęto uchwały w sprawie:

  • ustalenia programów dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii: Analiza procesów biznesowych w projektach ITBezpieczeństwo i higiena pracyMenadżer sprzedażyPrawno-menadżerskieSztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym,
  • likwidacji kierunków studiów Europeistyka oraz Informatyka i ekonometria prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Konserwacja i degradacja materiałówOchrona środowiska,  Technologie ochrony środowiska na Wydziale Chemicznym oraz międzywydziałowego kierunku studiów Techniki geodezyjne w inżynierii na Wydziałach Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa,
  • aktualizacji efektów kształcenia na kierunku studiów Inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska,
  • zmiany Uchwały Senatu PG nr 177/2018/XXIV r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Politechnikę Gdańską projektu Laboratorium PRACE: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie.

  Prof. Jacek Kropiwnicki, przewodniczący UKZJK, przedstawił Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2017/2018. Mgr Piotr Lewandowski, zastępca kanclerza ds. finansowych, poinformował o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego w okresie styczeń–wrzesień 2018 r. Rektor PG, prof. Jacek Namieśnik przedstawił stan prac związanych z wdrożeniem Ustawy 2.0 na Politechnice Gdańskiej.

Ustawa 2.0

Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? – rozporządzenie MNiSW

Dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów to podstawowe założenia opublikowanego 7.11.2018 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia, które dotyczy sporządzania wykazów czasopism naukowych i wydawnictw. Wykazy ukażą się w przyszłym roku i będą tworzone wspólnie ze środowiskiem naukowym.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/ustawa2.0.  

Prezentacja MNiSW dot. ewaluacji oraz wykazu wydawnictw

Prezentacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca:

 • sporządzania wykazów: wydawnictw monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 • ewaluacji jakości działalności naukowej

dostępna jest na stronie https://pg.edu.pl/ustawa2.0 w zakładce Aktualności. 

Nauka

Wręczenie Diamentowych Grantów

Osiemdziesięciu młodych badaczy otrzymało 9.11.2018 r. z rąk premiera Jarosława Gowina Diamentowe Granty. Jednym z nich jest Leszek Litzbarski, który w lipcu 2018 r. obronił pracę magisterską na kierunku nanotechnologia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG. L. Litzbarski zdobył Diamentowy Grant i dofinansowanie w wysokości 219 875 zł na realizację projektu „Nowe związki w układzie R2TGe3 (R-ziemia rzadka, T-metal przejściowy)”.

Więcej informacji na stronach: Młody naukowiec z PG szuka nowych związków o intrygujących właściwościach fizycznych, Inwestycja w naukowe diamenty. 16 milionów dla wybitnie uzdolnionych studentów.

Awanse

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

dr hab. inż. Rafał Lech (WETI) 

dr hab. inż. Paweł Wierzba (WETI) 

STANOWISKA

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

dr hab. inż. Robert Piotrowski (WEiA)

dr hab. Zdzisław Dzedzej (WFTiMS)

dr hab. inż. Leszek Piotrowski (WFTiMS)

dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski (WFTiMS)

dr hab. Tomasz Wąsowicz (WFTiMS)

dr hab. inż. Stefan Dzionk (WM)

dr hab. inż. Waldemar Karaszewski (WM) 

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 27.11.2018 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Blokusa. Tytuł rozprawy: „Klasyfikacja obrazów na podstawie fragmentów strumienia wideo" / „Image classification based on video segments". Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk (PG).                          

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 14.12.2018 o godz. 10.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Sary Lehmann-Konery. Tytuł rozprawy: „Badanie obecności zanieczyszczeń antropogenicznych w zlewniach arktycznych – oznaczanie i translokacja zanieczyszczeń atmosferycznych w zlodowaconych oraz niezlodowaconych zlewniach południowego obrzeżenia fiordów Bellsund i Recherche (Spitsbergen)”. Promotor: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (PG), promotor pomocniczy: dr Waldemar Kociuba (UMCS Lublin).

Stypendia naukowe MSZ Izraela na rok 2019/2020

Ambasada Izraela zachęca polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych (zwłaszcza kierunków ścisłych i przyrodniczych) do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu. W ofercie znajdują się stypendia na 8-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w wybranej placówce akademickiej w Izraelu lub na miesięczny kurs języka hebrajskiego w Hajfie.

Dokumenty kandydatów uczelnie powinny dostarczyć do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie do dn. 9.12.2018 r. w formie elektronicznej,  oryginały należy wysłać nie później niż 9.12.2018 r.

Bliższych informacji o procesie rekrutacji udzielają pracownicy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Informacja na stronie Ambasady Izraela.

Informacje o otwartych naborach na wnioski aplikacyjne

Na stronie Działu Projektów publikowane są na bieżąco informacje o uruchomianych konkursach w poszczególnych programach. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej jednostki jak i bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Projektów.

Komunikaty

Restauracja Nowosopocka, znajdująca się w należącym do Politechniki Gdańskiej hotelu Eureka w Sopocie, zaprasza w najbliższy piątek (30.11.2018) na Bal Andrzejkowy.

Bliższe informacje podano na stronie http://nowosopocka.pl/oferty-specjalne.

Kalendarium

24 listopada 18.00–21.00
https://pg.edu.pl/otwarta

Akademicki Koncert Galowy „Niepodległa”

Wystąpią: Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku, Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej. Dyrygent: Zygmunt Rychert.
5 grudnia 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
12 grudnia 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
22 listopada 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/

VI DZIEŃ STREFY na Politechnice Gdańskiej

Biuro Karier wraz z PSSE serdecznie zapraszają na VI DZIEŃ STREFY podczas którego studenci i absolwenci będą mieli możliwość poznania firm działających w PSSE oraz skonfrontowania swoich wyobrażeń o pracy w danej branży.
26 listopada 15.45–18.45
https://pg.edu.pl/otwarta

Zajęcia brydża sportowego

Zajęcia brydża sportowego odbywają się w poniedziałki, z wyjątkiem dni świątecznych, godz. 15.45 – grupa I (adepci), godz. 17.15 – grupa II (grający).
27 listopada 17.05–19.00

Forum Electronicum

Forum Electronicum to cykliczne spotkania organizowane przez Koło Absolwentów ETI wspólnie z władzami wydziału. Forum odbywa się w każdy ostatni wtorek miesiąca (oprócz wakacji).