Nr 94/15 listopada 2018

Z życia uczelni

Konferencja Perspektywy Women in Tech Summit 2018

W dn. 27–28.11.2018 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Perspektywy Women in Tech Summit 2018. Konferencja zgromadzi ponad 1500 przedstawicielek środowiska akademickiego i przemysłu, specjalistek z dziedziny IT, ekspertek w obszarze STEM, reprezentantek sektora innowacji i świata polityki oraz studentek, które będą dyskutować o procesach innowacyjności w obszarze IT i nowych technologii, dzielić się wiedzą, planować karierę i zdobywać nowe kontakty.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, a partnerami akademickimi są: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska i Politechnika Łódzka.

Dwadzieścia kobiet będących pracownikami naukowymi lub studentkami Politechniki Gdańskiej, które jako pierwsze zgłoszą się do Działu Promocji (pon–pt w godz. 8.00–15.00) otrzyma bezpłatne bilety na konferencję, obejmujące udział we wszystkich panelach dyskusyjnych, warsztatach, sesjach plenarnych i wydarzeniach towarzyszących.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PG w zakładce Aktualności, na stronie womenintechsummit.pl oraz Facebooku.

PG ponownie najpopularniejszą uczelnią w Polsce

Po raz drugi z rzędu Politechnika Gdańska zajęła I miejsce w rankingu najchętniej wybieranych szkół wyższych w kraju przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ranking najchętniej wybieranych uczelni publicznych w kraju, który opublikowało MNiSW, stanowi podsumowanie wyników rekrutacji do szkół wyższych w roku akademickim 2018/2019. Z zestawienia wynika, że na Politechnice Gdańskiej odnotowano najwięcej, bo aż 8,8 zgłoszeń w przeliczeniu na jedno miejsce na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Na drugiej w rankingu Politechnice Warszawskiej było 7,2 chętnych na jedno miejsce.

Pełna informacja na stronie internetowej PG w zakładce Aktualności.

Ustawa 2.0

Nowy Statut Politechniki Gdańskiej – problemy do dyskusji, cz. I

Kolegium rektorskie przedstawiło społeczności akademickiej materiał do dyskusji dotyczący nowego statutu uczelni. Informacja została zamieszczona w witrynie https://pg.edu.pl/ustawa2.0 w zakładce Aktualności.

Kalendarium Ustawy 2.0

30 listopada 2018
Złożenie oświadczeń dot. wyboru dyscyplin naukowych
31 grudnia 2018
 • Złożenie oświadczeń przez osoby prowadzące działalność naukową
  w którym wskazują jedną lub dwie dyscypliny, w których prowadzą działalność naukową. Na podstawie złożonych oświadczeń nastąpi wyliczenie liczby N. 
 • Dostosowanie uchwał określających warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjętych zgodnie z ustawą uchylaną do wymagań określonych w Ustawie 2.0.
Ważniejsze daty związane z wprowadzeniem Ustawy 2.0 podano na stronie https://pg.edu.pl/ustawa2.0 w zakładce Kalendarium.

Nauka

Dr inż. Jakub Drewnowski otrzymał Nagrodę IWA

Podczas 10. jubileuszowej konferencji 10th Eastern European Young Water Professionals Conference “IWA” w Zagrzebiu dr inż. Jakub Drewnowski został uhonorowany wyróżnieniem za wysokiej jakości prowadzone badania oraz dotychczasowy wkład w działania na rzecz rozwoju konferencji IWA Młodych Naukowców (YWP) w regionie Europy środkowo-wschodniej.

Obecnie dr inż. J. Drewnowski przebywa na stażu w Uniwersytecie Tongji w Szanghaju w ramach programu rządu Chińskiej Republiki Ludowej „One Belt One Road”.  

Pełna informacja na stronie https://wilis.pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 23.11.2018 o godz. 10.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Kolasińskiej. Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie technik GC×GC-TOF-MS i olfaktometrii terenowej do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do terenu składowiska odpadów komunalnych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Dymerski (PG).

Kształcenie i dydaktyka

Wykłady z matematyki i fizyki dla uczniów pomorskich szkół

Optyka, indukcja matematyczna, dziwne dodawanie i gra w zabieranie zapałek – to tylko niektóre tytuły wykładów z matematyki i fizyki dla uczniów szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących z województwa pomorskiego, organizowanych przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.

Wykłady odbywać się będą we wtorki, w godz. 9.00–10.00 w Audytorium Maximum. Pierwszy wykład zaplanowano na 20.11.2018 r. Wstępne rezerwacje na wykłady przyjmują:

Bliższe informacje, terminy oraz tematykę wykładów podano na stronie https://ftims.pg.edu.pl w zakładce Aktualności.

Komunikaty

Dodatkowe zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na kolejne szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” POWER 3.4:

 • „Metodologia prowadzenia badań”; szkolenie poprowadzi dr Konrad Bocian, Uniwersytet SWPS;
 • „Wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence), wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym”.

Więcej informacji o projekcie, warunki uczestnictwa, terminy szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się na https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/power-3.4.

Dostęp testowy do serwisu Cite them right

Do 11.12.2018 r. potrwa dostęp testowy do zasobów serwisu Cite them right.

Cite them right to serwis ułatwiający prawidłowe cytowanie publikacji naukowych oraz przygotowanie bibliografii załącznikowej. Najważniejszym zadaniem serwisu jest przedstawienie studentom przygotowującym prace dyplomowe zagadnień związanych dotyczących korzystania z różnorakich źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich oraz zasad tworzenia publikacji naukowej. Znajdują się tu szczegółowe porady dotyczące tego, jak cytować źródła drukowane i elektroniczne, np. artykuły naukowe, rozdziały książek, raporty, strony internetowe, blogi, materiały audiowizualne, konferencje, wywiady dokumenty rządowe, materiały niepublikowane oraz wiele innych.

Każdy rodzaj opisu bibliograficznego można dostosować dla poszczególnych styli cytowania (dostępne są: Harvardzki, Chicago, American Psychological Association (APA), Modern Humanities Research Association (MHRA), Modern Languages Association (MLA), Oxford Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA), Vancouver).

Adres strony serwisu https://www.citethemrightonline.com/.

Dostęp testowy do książek elektronicznych na platformie Taylor & Francis

W dniach 15.11–14.12.2018 trwa dostęp testowy do kolekcji książek elektronicznych znajdujących się na platformie e-booków Taylor&Francis.

Platforma zawiera ponad 114 tys. książek pochodzących z takich wydawnictw jak Taylor&Francis, Routledge, Cogent OA i CRC Press. Książki podzielone są na kolekcje tematyczne, obejmują takie obszary jak: nauki fizyczne, inżynieria, nauki przyrodnicze, matematyka, ekonomia i finanse.

Dostęp do bazy – https://www.taylorfrancis.com/

Dostęp testowy do kolekcji e-czasopism wydawnictwa De Gruyter

Do 17.12.2018 r. trwa dostęp testowy do czasopism elektronicznych wydawnictwa De Gruyter. 

Kolekcja zawiera ponad 400 czasopism elektronicznych obejmujących tematyką wszelkie dziedziny nauki. Przykładowe tytuły dostępnych periodyków: International Journal of Chemical Reactor Engineering, Research Works of Air Force Institute of Technology, Archives of Civil Engineering.

Pełna lista dostępnych czasopism znajduje się na platformie wydawnictwa de Gruyter – https://www.degruyter.com/browse?type_0=journals

Darmowy dostęp do bazy De Gruyter

Do końca 2018 r. wszystkie zasoby bazy Energy Online na platformie wydawnictwa De Gruyter znajdują się w darmowym dostępie. Baza Energy Online stanowi kompilację rozdziałów książek oraz artykułów naukowych opublikowanych przez wydawnictwo De Gruyter i dotyczących szeroko pojętej energetyki. Baza jest corocznie aktualizowana, obecnie zawiera ponad 1500 rekordów sklasyfikowanych w siedmiu kategoriach:

 • Conventional Energy,
 • Economics and Policy,
 • Energy Conversion and Storage,
 • Energy Efficiency,
 • Energy Generation and Transmission,
 • Renewable Energy,
 • Technology.

Dostęp potrwa do 31.12.2018 r. Baza znajduje się pod adresem https://www.degruyter.com/view/db/energyo.

Kalendarium

24 listopada 18.00–21.00
https://pg.edu.pl/otwarta

Akademicki Koncert Galowy „Niepodległa”

Wystąpią: Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku, Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej. Dyrygent: Zygmunt Rychert.