Nr 93/8 listopada 2018

Z życia uczelni

Akademicki Koncert Galowy „Niepodległa”

Politechnika Gdańska oraz Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zapraszają 24.11.2018 r. o godz. 18.00 na Akademicki Koncert Galowy „Niepodległa” organizowany z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim wystąpią dwaj wirtuozi, skrzypek Konstanty Andrzej Kulka oraz pianista Piotr Paleczny. Solistom towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod dyrekcją Zygmunta Rycherta. Podczas koncertu wystąpi także Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej przygotowany przez prof. Mariusza Mroza.

Akademicki Koncert Galowy „Niepodległa” został wpisany w program obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości realizowany przez uczelnie z całego Pomorza i objęty patronatem Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. 

Organizatorem koncertu jest Politechnika Gdańska. Partnerami wydarzenia są Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdański Teatr Szekspirowski i Yamaha Music Europe Sp. z o.o. Patronami medialnymi są Gazeta Wyborcza Trójmiasto, TVP3 Gdańsk i Radio Gdańsk.

Bilety dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz w kasie biletowej. Do 11.11.2018 r. można je zakupić w preferencyjnej cenie 20 zł.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Piknik patriotyczny na PG – razem świętujmy rocznicę odzyskania niepodległości

Rektor i Senat PG zapraszają całą społeczność akademicką do świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dnia 13.11.2018 r. (wtorek) przed Gmachem Głównym odbędzie się piknik patriotyczny.

Program:

 • godz. 12.00 – dziedziniec przed Gmachem Głównym

– wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Akademickim Chórem PG i gitarzystami (Ryszard Dubiela, Wojciech Klocek),
– poczęstunek: wojskowa grochówka, biało-czerwone ciastka,
– wspólne zdjęcia z członkami Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Marienburg, w tym z marszałkiem Józefem Piłsudskim;

 • godz. 13.00 – sala 300, Gmach Główny

– wykład historyczny „Wojna polsko-rosyjska i przyłączenie Wileńszczyzny (1918–1922)” prof. dr. hab. Eugeniusza Koko (Uniwersytet Gdański).

„Dzień Niepodległości na Politechnice Gdańskiej” organizowany jest w ramach Politechniki Otwartej. Partnerzy wydarzenia: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Politechniczny Klub Biznesu Plus.

38 projektów zgłoszono do budżetu obywatelskiego PG 2019

W ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego PG zgłoszono 23 projekty pracownicze i 15 studenckich. Dla porównania w ramach ubiegłorocznej edycji wpłynęło 35 projektów, w tym 22 pracownicze i 13 studenckich. Do 16.11.2018 r. zostanie ustalona lista projektów dopuszczonych do głosowania.

Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane do końca 2019 r. Z listą zgłoszonych projektów można zapoznać się na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/

Klub Honorowych Dawców Krwi im. doc. dr inż. Marianny Sankiewicz-Budzyńskiej przy PG

Dn. 10.10.2018 r. powołano Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. doc. dr inż. Marianny Sankiewicz-Budzyńskiej przy Politechnice Gdańskiej. Klub zrzesza pracowników, absolwentów i studentów Politechniki Gdańskiej i prowadzi działalność na terenie naszej Alma Mater i przy współpracy z jej władzami. Nabór do klubu jest otwarty.

Bliższe informacje na profilu www.facebook.com/Klub.HDK.PCK.PG.

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2018

Dn. 23.10.2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2018. Za organizację wydarzenia odpowiadały Biura Karier pięciu trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Na targach gościło ponad 60 wystawców – przedstawicieli różnych branż. Poza ofertami pracy na terenie kraju, dostępne były również oferty pracy za granicą, kierowane do osób ze znajomością języków obcych, szczególnie języka angielskiego, niemieckiego i języków skandynawskich.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/biuro-karier w zakładce Aktualności.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG 24.10.2018 r. podjęto uchwałę w sprawie sposobu powołania pierwszej rady uczelni.

Prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, omówił wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019, a prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji, przekazał informacje o akredytacji EUA. Rektor PG, prof. Jacek Namieśnik przedstawił stan prac związanych z wdrożeniem Ustawy 2.0 na Politechnice Gdańskiej.

Nauka

PG w programie „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie w wysokości 700 000 zł w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, skierowanym do uczelni, które aspirują do statusu uczelni badawczej.

Dzięki uzyskanym środkom przeprowadzone zostaną analizy ukierunkowane na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni obejmującego w szczególności podniesienie międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni, wzmocnienie międzynarodowej współpracy badawczej, podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów oraz podniesieniu jakości zarządzania uczelnią.

Wniosek został przygotowany przez zespół pod kierownictwem prof. Janusza Smulko, prorektora ds. nauki PG. Finansowanie w ramach programu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” uzyskało 19 uczelni, w tym 6 uczelni technicznych.

Naukowcy PG wśród najaktywniejszych recenzentów według serwisu Publons

Serwis Publons opublikował pierwsze roczne zestawienie 1% najaktywniejszych recenzentów ze świata nauki, obejmujące okres 1.09.2017–1.09.2018. Ranking został przygotowany dla każdej z 22 dyscyplin Essential Science Indicators (ESI), które są zgodne z Web of Science.

Spośród pracowników PG sklasyfikowani zostali:

 • dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG (WILiŚ);
 • dr inż. Grzegorz Nykiel (WILiŚ);
 • dr inż. Jakub Szulwic (WILiŚ);
 • dr hab. inż. Błażej Kudłak, prof. nadzw. PG (WCh);
 • dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG (WCh).

Więcej informacji o rankingach można znaleźć na stronie https://publons.com/awards/2018/. Z profilami naukowymi badaczy można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Prof. Ryszard Katulski przewodniczącym Rady Naukowo-Technicznej OBR CTM SA

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA powołał Radę Naukowo-Techniczną, której przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. zw. PG z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska współpracuje z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej SA od ponad trzydziestu lat. Obie instytucje prowadziły m.in. prace związanie z dostawą wyspecjalizowanych systemów przeznaczonych dla nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran”, który w listopadzie 2017 r. został przekazany Marynarce Wojennej RP.  

W końcowej fazie uzgodnień formalnoprawnych jest umowa pomiędzy PG a OBR CTM SA na podwykonawstwo w zakresie realizacji zamówienia złożonego w tej firmie przez Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Obejmuje ono wykonanie zestawu urządzeń systemu radionawigacyjnego dla potrzeb operacyjnych Marynarki Wojennej RP. W ramach umowy zostanie zbadane i wdrożone rozwiązanie tego systemu opracowane w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI PG. Głównym przedmiotem umowy będą dwa patenty udzielone przez UP RP i trzy rozwiązania know-how zarejestrowane w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG – zaznacza prof. Ryszard Katulski.

Z profilem naukowym prof. Ryszarda Katulskiego można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Awanse

TYTUŁ PROFESORA

prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz (WZiE) 

prof. dr hab. Krystyna Gomółka (WZiE) 

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych

dr hab. inż. Justyna Łuczak (WCh) 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka (WCh) 

dr hab. inż. Marta Wanarska (WCh)

dr hab. inż. Robert Piotrowski (WEiA) 

dr hab. inż. Kamila Żelechowska (WFTiMS)  

dr hab. inż. Artur Janowski (WILiŚ)

dr hab. inż. Agnieszka Ossowska (WM) 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych

dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska (WCh) 

STANOWISKA

Stanowisko profesora zwyczajnego

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz (WETI)

prof. dr hab. inż. Krzysztofem Giaro (WETI)

prof. dr hab. Krystyna Gomółka (WZiE) 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

dr hab. Mariusz Mróz (WETI)

dr hab. inż. Marek Blok (WETI)

dr hab. inż. Waldemar Jendernalik (WETI)

dr hab. inż. Jan Daciuk (WETI)

dr hab. inż. Waldemar Magda (WILiŚ) 

dr hab. Agata Lisińska-Czekaj (WM)

dr hab. inż. Dariusz Fydrych (WM)

dr hab. inż. Jan Wajs (WM)

Nowo zatrudnieni w PG na stanowisku profesora nadzwyczajnego

dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz (WA) 

dr hab. inż. Daniel Wojciechowski (WEiA) 

Obrony prac doktorskich na Wydziale Mechanicznym

Dnia 7.11.2018 r. o godz. 10.00 w sali 303 gmachu Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Blanki Jakubowskiej. Tytuł rozprawy: „Modelowanie procesu wrzenia i kondensacji w przepływie w rozszerzonym zakresie ciśnień zredukowanych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG, promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jan Wajs, prof. nadzw. PG.

Dnia 9.11.2018 r. o godz. 13.15 w sali 303 gmachu Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Alicji Stanisławskiej. Tytuł rozprawy: „Wpływ sposobu wytwarzania bionanocelulozy (BNC) na jej właściwości mechaniczne”. Promotor: dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy: dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. nadzw. PG.

Nabór wniosków we wspólnym konkursie programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii i rozwiązań służących zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej;
 • nabór wniosków międzynarodowych: 3.12.2018 r., godz. 14.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

II konkurs w ramach programu ERA CoBioTech

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych w temacie „Biotechnology for a sustainable bioeconomy”;
 • nabór wniosków międzynarodowych: 14.12.2018 r., godz. 13.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Konkurs sieci CHIST-ERA

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych w tematach „Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)” oraz „Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)”;
 • nabór wniosków międzynarodowych: 15.01 2019 r.; godz. 17.00;
 • bliższe informacje o konkursie na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

VI polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie polsko-izraelskich projektów badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych gotowych do praktycznego zastosowania oraz wykazujących potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy;
 • ten naboru wniosków: 15.01.2019 r.;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

13 konkurs ERA-NET Bioenergy

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii; temat konkursu: Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products;
 • nabór wniosków międzynarodowych (I etap): 29.01.2019 r., godz. 13.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Komunikaty

Warsztaty z publikowania oraz wyszukiwania informacji w serwisie IEEE

Dn. 14.11.2018 r. w godz. 12.00–14.00 w sali konferencyjnej filii Biblioteki PG na WETI odbędą się warsztaty dla naukowców z korzystania z bazy IEEE. Spotkanie zostanie poprowadzone w języku angielskim przez p. Eszter Lukács (IEEE Client Services Manager dla Polski).

Warsztaty dotyczyć będą publikowania w czasopismach i materiałach konferencyjnych IEEE, omówiona zostanie struktura artykułu naukowego oraz przebieg procesu wydawniczego. Zaprezentowane zostaną również możliwości publikacji w IEEE Open Access. Uczestnicy poznają także sposoby efektywnego formułowania zaawansowanych strategii wyszukiwania dla uzyskania najlepszych rezultatów.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszą rejestrację – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/formularz-ieee-xplore.   

Sport

Pierwsze zwycięstwo koszykarek PG w ekstraklasie

W szóstej kolejce Energa Basket Ligi Kobiet zespół Sunreef Yachts Politechnika Gdańska pokonał ENEA AZS Poznań 88:71. Podopieczne trenera Rafała Knapa odniosły tym samym swoje pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach ekstraklasy kobiet.

Bliższe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności. 

Kalendarium

13 listopada 12.00–14.00
https://pg.edu.pl/otwarta

Dzień Niepodległości na Politechnice Gdańskiej

Na Politechnice Gdańskiej odbędzie się piknik patriotyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
24 listopada 18.00–21.00
https://pg.edu.pl/otwarta

Akademicki Koncert Galowy „Niepodległa”

Wystąpią: Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku, Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej. Dyrygent: Zygmunt Rychert.
14 listopada 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
14 listopada 12.00–14.00
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/-/warsztaty-z-publikowania-oraz-wyszukiwania-informacji-w-serwisie-ieee?

Szkolenie z bazy IEEE

Szkolenie przedstawi najważniejsze zagadnienia związane z publikowaniem i przeszukiwaniem bazy IEEE Xplore
8 listopada 13.00–15.00
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/-/prezentacja-i-dostep-testowy-do-bazy-f1000prime?

Prezentacja bazy F1000Prime

Biblioteka PG zaprasza na prezentację bazy F1000Prime; dostęp testowy potrwa od 5.11.2018 do 5.01.2019 r.