Nr 92/25 października 2018

Z życia uczelni

Międzynarodowa akredytacja AMBA dla International Management oraz studiów MBA

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG otrzymał na 5 lat międzynarodową akredytację prestiżowej instytucji AMBA dla kierunku magisterskiego International Management oraz studiów Master of Business Administration. Obecnie International Management to jedyny w Polsce akredytowany przez tę instytucję program studiów magisterskich w ramach ścieżki AMBA Master of Business Management.

Bliższe informacje podano na stronie PG w Aktualnościach.

Otwarto nowe audytorium i laboratoria w budynku „Chemia C”

Nowoczesne audytorium z wyposażeniem multimedialnym, Laboratoria Biologii Molekularnej i Odnawialnych Źródeł Energii oraz pracownie do badań nad korozją zostały oddane do użytku na Wydziale Chemicznym PG. Uroczystego otwarcia inwestycji dokonali: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego PG, oraz prof. Ewa Klugmann-Radziemska, pełnomocnik dziekana ds. rozwoju.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Studentka Politechniki Gdańskiej pomogła zbudować szkołę w Indonezji

Inżynier Lisa Aditya, pochodząca z Indonezji studentka kierunku Environmental engineering na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, przekazała ufundowaną przez rektora PG nagrodę specjalną zdobytą w tegorocznej edycji konkursu Czerwonej Róży na budowę szkoły podstawowej w rodzinnym kraju. Budynek jest już prawie gotowy, a prezes międzynarodowej organizacji humanitarnej ACT, która zbierała na ten cel środki, przesłał specjalne podziękowania dla Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

III edycja budżetu obywatelskiego

Do 31.10.2018 r. pracownicy, doktoranci i studenci PG mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2019 r. (inwestycyjne i remontowe). Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu PG i zrealizowane do końca 2019 r. Do rozdysponowania jest pół miliona zł: 350 tys. zł na realizację projektów pracowniczych, 150 tys. zł na projekty studenckie. Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego zostały określone w Regulaminie.

Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Nauka

Dr Paweł Ziemiański stypendystą Fundacji Paula R. Lawrence’a

Pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki dr Paweł Ziemiański został stypendystą Fundacji Paula R. Lawrence’a. Stypendium umożliwia udział w konferencji North American Case Research Association (NACRA), warsztatach oraz indywidualnej pracy z doświadczonym mentorem.

Więcej informacji na stronie https://zie.pg.edu.pl w Aktualnościach.

Konkurs w ramach programu STER finansowanego przez NAWA

 • Przedmiot i cel dofinansowania: umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych doktorantów;
 • nabór wniosków: do 14.12.2018, godz. 15.00;
 • więcej informacji na stronie konkursu;
 • osoby do kontaktu: Monika Bizewska, Anna Wnuk, Dział Projektów.

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

 • Przedmiot i cel dofinansowania:
  • II nabór na platformy projektowe – platformy są nowym rodzajem projektów, które łączą rezultaty istniejących projektów finansowanych z różnych programów dotyczących korytarzy transportowych, bezpieczeństwa na morzu, żeglugi przyjaznej dla środowiska, gospodarki wodnej, zarządzania biogenami oraz niebieskiej biogospodarki,
  • I nabór na projekty typu extension stage – celem naboru jest wspieranie realizowanych projektów w kapitalizacji rezultatów;
 • nabór wniosków w obu konkursach trwa do 31.01.2019;
 • więcej informacji na stronie https://www.interreg-baltic.eu/news;
 • osoba do kontaktu: Patryk Żyła, Dział Projektów.

VI nabór w Programie Interreg Południowy Bałtyk

 • Przedmiot i cel dofinansowania – dofinansowanie projektów w ramach następujących celów szczegółowych programu:
  • 2.2: Increased use of green technologies in order to decrease the pollution discharges in the South Baltic area,
  • 3.1: Improve the quality and environmental sustainability of transport services in the South Baltic area,
  • 4.1: Increase the share of skilled labour force working in blue and green economy sectors of the South Baltic area through joint cross-border actions,
  • 5.1: Improve the cooperation capacity of local South Baltic area actors through participation in cross-border networks;

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 26.10.2018 o godz. 13.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Dederko. Tytuł rozprawy: „Podatność nanocelulozy bakteryjnej na biodegradację in vitro pod wpływem drobnoustrojów chorobotwórczych w aspekcie wykorzystania jako materiał do produkcji implantów kardiologicznych”. Promotorzy: dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG, dr hab. Piotr Siondalski (GUMed), promotor pomocniczy: dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk (PG).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Dnia 15.11.2018 r. o godz. 13.15 w sali 107, w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Ostrowskiego. Tytuł rozprawy: „ Zwiększanie zaangażowania i współudziału klienta w procesie usługowym z wykorzystaniem technologii interaktywnych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. zw. PG.

Komunikaty

Spotkanie informacyjne dla nauczycieli akademickich w ramach Projektu POWER 3.5

Dn. 29.10.2018 r. (poniedziałek) w godz. 12.00–13.00 w Auli PG odbędzie się spotkanie dla nauczycieli zainteresowanych i zgłoszonych do opracowania oraz modyfikowania treści przedmiotów w ramach modułu I Projektu POWER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Tematyka spotkania:

 • zakres modyfikacji przedmiotów (treści, karty, materiały dydaktyczne);
 • zasady udziału i rozliczania pracy w projekcie;
 • tryb dokonywania zakupów (licencji, materiałów zużywalnych i podręczników);
 • oferta szkoleń i staży dydaktycznych;
 • dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Szczegółowych informacji udzielają:

 • Łukasz Fusiara, Biuro Projektu, tel. 58 347 11 19;
 • Agnieszka Lendzion, Dział Zarządzania Jakością, tel. 58 348 63 38.

Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku. Pod uwagę brane są wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze, a także osiągnięcia sportowe. Pierwszeństwo mają uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”. Stypendia przyznawane będą z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej. Wnioski przyjmowane są do 5.11.2018 r.

Bliższe informacje oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

ProtoLAB – przestrzeń coworkingowa

ProtoLAB oferuje studentom i pracownikom naukowym PG 9 stanowisk pracy wyposażonych w oscyloskopy, lutownice, generatory, mierniki obciążenia i drukarki 3D. Z laboratorium można korzystać przez całą dobę. Dostępna jest także przestrzeń konferencyjno-coworkingowa wyposażona w sprzęt multimedialny. 

Bliższe informacje podano na stronie http://excento.pl/e-pionier/protolab/, tel.
58 348 66 37, e-mail: protolab@excento.pl.

Zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na kolejne edycje szkolenia „Metodologia prowadzenia badań" w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” POWER 3.4. Szkolenie poprowadzi dr Konrad Bocian, Uniwersytet SWPS.

Wkrótce uruchomione będą zapisy na listopadowe szkolenie „Elementy prawa autorskiego".

Więcej informacji o projekcie, warunki uczestnictwa, dokładne terminy szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/power-3.4.

Kalendarium

17 października–31 października
https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski

Budżet Obywatelski – przyjmowanie propozycji projektów

Do 31.10.2018 r. pracownicy, doktoranci i studenci PG mogą zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2019 r. (inwestycyjne i remontowe).