Nr 90/11 października 2018

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska zainaugurowała rok akademicki 2018/2019

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego wystąpienie dotyczyło założeń i wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak zaznaczył prof. Jacek Namieśnik w swoim przemówieniu inauguracyjnym, wyjątkowość roku akademickiego 2018/2019 wynika ze zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również z wprowadzenia w życie zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektor przypomniał, że ustawa ta powstawała w trakcie ponad dwuletnich dyskusji, w których aktywnie, także poprzez wydarzenia odbywające się na PG, uczestniczyli pracownicy naszej uczelni.

Wykład inauguracyjny pt. „Cyfrowa rewolucja: czy inżynierowie uratują Europę?” wygłosił prof. Jerzy Buzek. Profesor zwrócił uwagę na szanse i zagrożenia związane z rozwojem nowoczesnych technologii, apelując przy tym o kierowanie się etyką w pracach badawczych.

Pełna relacja z uroczystości znajduje się w Aktualnościach, zostanie również zamieszczona w listopadowym wydaniu „Pisma PG”.

Podziękowanie

Składam z serca płynące podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do bardzo dobrej organizacji inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej. W opinii naszych licznych gości uroczystość była bardzo profesjonalnie przygotowana.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Umowa o współpracy z Ocean University of China

Prof. Yu Zhigang, rektor Ocean University of China (OUC) i prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej podpisali umowę o współpracy. Obejmuje ona rozpoczęcie wymiany pracowników akademickich oraz studentów, utworzenie programów podwójnego dyplomowania, wspólne prowadzenie badań naukowych, jak również organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów.

Pełna informacja na stronie internetowej w Aktualnościach.

Kierunek architektura z oceną wyróżniającą

Polska Komisja Akredytacyjna uznała, że kształcenie na kierunku architektura prowadzonym na Wydziale Architektury PG na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim zasługuje na ocenę wyróżniającą.

To już trzeci kierunek prowadzonych na Politechnice Gdańskiej studiów na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim posiadających ocenę wyróżniającą PKA, obok chemii oraz zarządzania. Gratuluję pracownikom Wydziału Architektury i mam nadzieję, że już wkrótce do tego grona dołączą kolejne kierunki – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Polska Nagroda Innowacyjności 2018 dla MOST-u Wiedzy

Projekt MOST Wiedzy otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2018. Statuetkę odebrał dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych PG podczas VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w Poznaniu w dn. 24–25.09.2018 r. 

Pełna informacja na stronie internetowej w Aktualnościach.  

Remont i przebudowa budynku „Hydromechanika”

Zabytkowy budynek „Hydromechanika” w najstarszej części kampusu Politechniki Gdańskiej stanie się nowoczesnym ośrodkiem pełniącym funkcję centrum badań interdyscyplinarnych, muzeum techniki i galerii sztuki. Znajdą się tutaj strefy przeznaczone dla studentów, pracowników i organizacji akademickich PG oraz miejsce spotkań świata nauki i biznesu. 

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Nauka

Nagroda im. Jerzego Regulskiego dla dr hab. inż. arch. Aleksandry Sas-Bojarskiej

Monografia pt. „Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu” (Wydawnictwo PG, 2017) autorstwa dr hab. inż. arch. Aleksandry Sas-Bojarskiej, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury PG zdobyła nagrodę w kategorii Wiedza i Upowszechnianie w III edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego. Nagroda została ustanowiona w 2016 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej.

Więcej informacji na stronie http://www.nagrodaregulskiego.frdl.pl.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 17.10.2018 o godz. 12.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Patrycji Jutrzenki Trzebiatowskiej. Tytuł rozprawy: „Zastosowanie produktów dekompozycji termiczno-chemicznej poliuretanów uzyskanych przy użyciu surowej gliceryny w syntezie nowych materiałów”. Promotor prof. dr hab. inż. Janusz Datta (PG).

Dnia 18.10.2018 o godz. 11.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Kosmeli. Tytuł rozprawy: „Produkty poliolowe otrzymane przez proces upłynniania biomasy z Morza Bałtyckiego”, promotor prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Piszczyk (PG).

Dnia 19.10.2018 o godz. 13.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Monikaben Padariya. Tytuł rozprawy: „Structural and dynamic insights on the EmrE protein in apo-form and with TPP+ related substrates”. Promotor prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (PG).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dnia 25.10.2018 r. o godz. 9.15 w sali E 28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Flisa. Tytuł rozprawy: „Analiza efektywności energetycznej elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych”. Promotor: dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG.

Politechnika Otwarta

Zapisy na zajęcia brydża sportowego w roku akademickim 2018/2019

Politechnika Otwarta zaprasza wszystkich chętnych na nieodpłatne zajęcia brydża sportowego. Kursy – na różnych poziomach zaawansowania – będą się odbywać w Gmachu Głównym PG od drugiej połowy października 2018 r. do końca czerwca 2019 r. w godzinach popołudniowych (po 15.30) i trwać 90 minut. Szczegółowy grafik zostanie opublikowany po zakończeniu zapisów.

Szczegóły dotyczące zajęć i zapisów są dostępne na stronie: https://pg.edu.pl/otwarta. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18.10.2018 r. (decyduje data wpływu).

Kontakt w sprawie zapisów: Joanna Kłosińska, Politechnika Otwarta, tel. 58 348 63 53.

Komunikaty

Nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program dotyczącego współpracy z amerykańskimi specjalistami.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta https://fulbright.edu.pl/specialist/

Kalendarium

10 października 12.00–14.00
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Szkolenie „Granty ERC dla wybitnych młodych naukowców”

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania wniosku projektowego przez indywidualnych młodych naukowców (2–7 lat po doktoracie) pragnących stworzyć własny zespół badawczy.
15 października 11.00–13.00

Seminarium poświęcone pamięci prof. Jerzego Seidlera

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbędzie się seminarium w ramach uroczystości związanych z nadaniem audytorium imienia prof. Jerzego Seidlera.
16 października 12.15–12.30

Nadanie imienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Nadanie imienia prof. Jerzego Seidlera Audytorium I NE Wydziału ETI PG, odsłonięcie tablicy pamiątkowej.