Nr 9/13 października 2016

Z życia uczelni

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję wszystkim Nauczycielom Akademickim za zaangażowanie w wychowanie nowego pokolenia inżynierów oraz za pasję podczas przekazywania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami. Jestem Państwu wdzięczny za codzienny trud.
Życzę Państwu przede wszystkim wytrwałości i odwagi w dążeniu do celu, satysfakcji z pracy zawodowej oraz wiele uśmiechu i radości na każdy nadchodzący dzień.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Rektor PG w światowym rankingu Webometrics

Międzynarodowy ranking uczelni Webometrics opublikował aktualną wersję "Rankingu polskich naukowców w oparciu o Google Scholar Citations". Ranking został przygotowany na podstawie danych z końca września 2016 r.
Informujemy, że prof. Jacek Namieśnik, rektor naszej uczelni zajął w tym rankingu bardzo wysokie 14. miejsce (h-index: 56). Zainteresowanych odsyłamy do pełnego rankingu, który dostępny jest pod adresem http://www.webometrics.info/en/node/98.
Zapraszamy pracowników PG do weryfikacji swojego h-indeksu i przesłanie stosownej informacji zarówno do redakcji biuletynu - biuletyn@pg.gda.pl, jak i do Webometrics – isidro.aguillo@csic.es.

Sukces pracowników WETI

Dużym sukcesem pracowników WETI zakończyło się XXXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, które odbyło się w dniach 26–28.09.2016 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach:
• dr hab. inż. Jerzy Konorski otrzymał jedną z dwóch równorzędnych nagród za najlepszy referat zaprezentowany podczas Sympozjum – „Dynamika miar zaufania w teleinformatycznym systemie wieloagentowym”;
• mgr inż. Kanstantsin Myslitski – pracownik Katedry Teleinformatyki otrzymał I nagrodę za referat „A new quantum-inspired approach to reduce the blocking probability of demands in resource-constrained path computation scenarios” w Konkursie dla Młodych Naukowców; współautorem pracy był dr hab. inż. Jacek Rak;
• mgr inż. Jędrzej Hajduczenia – pracownik w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych otrzymał III nagrodę w Konkursie Młodych Naukowców za referat "Implementacja w technologii radia programowalnego transceivera opartego na technice OFDM pracującego w trybie dupleksu czasowego".

Dr Przemysław Banasik sędzią Sądu Apelacyjnego

Dr Przemysław Banasik, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, został 10.10.2016 powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisku Sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Dr Przemysław Banasik dołączył do grona 500 sędziów tego szczebla w Polsce.

Wyróżnienia dla nauczycieli CSA PG

6.10.2016 w Hali Widowiskowo-Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego AWFiS, w której udział wzięli przedstawiciele władz trójmiejskich, uczelni wyższych, politycy, przedstawiciele związków sportowych oraz organizacji sportowych. Politechnikę Gdańską reprezentował prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. innowacji i internacjonalizacji.

Podczas inauguracji wręczono liczne nagrody oraz wyróżnienia. Jedną z nich otrzymał Piotr Buliński – pracownik CSA PG. Trener sekcji wioślarskiej PG, trener kadry narodowej otrzymał list gratulacyjny Jego Magnificencji Rektora AWFiS za wybitne osiągnięcia sportowe oraz wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych sportowców. Dyplom doktorski odebrał Ryszard Mikołajewski – wykładowca CSA PG.

Powitanie studentów zagranicznych na PG

W rozpoczynającym się roku akademickim PG przyjęła ponad 140 nowych studentów przyjeżdżających na cały tok studiów oraz ponad 200 studentów programu Erasmus+. Wraz z obcokrajowcami studiującymi już na PG, studenci ci tworzą społeczność ponad 600 studentów zagranicznych.
Aby po przyjeździe studenci zadomowili się na PG, uczelnia przy wsparciu ESN co roku organizuje dla nich Orientation Week, obejmujący m.in.:
• spotkanie organizacyjne, w czasie którego studentom przedstawiane są najważniejsze informacje dotyczące uczelni;
• imprezę we Wróblówce, w której tradycyjnie udział biorą studenci zagraniczni oraz przedstawiciele czterech uczelni gdańskich – ASP, GUMed, PG i UG.
W tym roku kulminacją powitania studentów była zorganizowana po raz pierwszy uroczystość otwarcia roku akademickiego dla studentów zagranicznych z udziałem władz uczelni oraz wydziałów.

Nauka

GOSPOSTRATEG – Konsultacje środowiskowe

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych założeń projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”. Opinie należy przesłać na formularzu NCBiR do 2.11.2016 (decyduje data stempla pocztowego). Więcej informacji na stronie http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/gospostrateg/aktualnosci/art,4562,konsultacje-srodowiskowe-zalozen-programu-strategicznego-gospostrateg.html.
Instytucja nadzorująca – NCBiR, osoby do kontaktu – Małgorzata Makowiecka, Beata Toma, Dział Projektów.

Kierownicy studiów doktoranckich w roku 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 nastąpiły zmiany w kierownictwie studiów doktoranckich (SD):
• Wydział Architektury – kierownictwo nowo uruchomionych studiów objęła dr hab. Małgorzata Dymnicka;
• Wydział Chemiczny – kierownictwo objął prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. nadzw. PG; nowo uruchomionymi interdyscyplinarnymi środowiskowymi studiami "Chemistry for Health and the Environment" (INTERCHEM), prowadzonymi wraz z Wydziałem Chemii UG pokieruje prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof. nadzw. PG;
• Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – kierownictwo objął prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. nadzw. PG;
• Wydział Mechaniczny – nad Środowiskowymi Studiami Doktoranckimi obejmującymi WM i WOiO kierownictwo objął dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG.
Skład kierownictwa SD na pozostałych wydziałach nie uległ zmianie.

Nabór wniosków w ramach POIR, działanie 4.1.4

W dniach 3.10–2.11.2016 trwa nabór wniosków w ramach programu POIR poddziałanie 4.1.4 Projekty Aplikacyjne (konkurs 1/4.1.4/2016/POIR). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów realizowanych przez konsorcjum jednostki naukowej we współpracy z przedsiębiorcą/przedsiębiorcami.
Szczegółowe informacje na stronie http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/. Instytucja nadzorująca konkurs – NCBiR, osoba do kontaktu – Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Stypendium START dla młodych naukowców

Przypominamy o naborze wniosków do stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców na rok 2017. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł.
Aplikacja online do naboru wniosków w ramach nowego konkursu START będzie dostępna do 31.10.2016. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do 25.10.2016 do Działu Spraw Naukowych – p. Małgorzata Ciurkot, gmach B, pok. 602.
Więcej informacji podano na stronie FNP http://www.fnp.org.pl/oferta/start oraz na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności.

Testy predyspozycji zawodowych dla doktorantów

Biuro Karier PG, w ramach zakończonego projektu Advanced PhD, serdecznie zaprasza doktorantów do skorzystania z możliwości sprawdzenia predyspozycji zawodowych oraz indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym.
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych – rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" (projekt „Advanced PhD”) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), realizowany na Politechnice Gdańskiej w okresie 1.07.2013–31.12.2015.
Więcej informacji podano na stronach Działu Spraw Naukowych (Aktualności) oraz Biura Karier (Dla Doktoranta).

Innowacje

II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy

28.10.2016 we Wrocławiu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy, której organizatorem jest Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji.
Udział w konferencji to szansa na:
• zapoczątkowanie interdyscyplinarnych kontaktów, umożliwiających nawiązanie współpracy;
• zwiększenie dorobku naukowego (udział w konferencji, publikacja w monografii z numerem ISBN);
• efektywne spędzenie czasu w gronie najbardziej pomysłowych ludzi ze świata nauki;
• możliwość wygrania nagrody za najlepszy poster lub referat.

Zapisy na konferencję przyjmowane są do 14.10.2016. Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.innowacyjninaukowcy.pl.

Komunikaty

Sprostowanie

W nr 8 z 6.10.2016 „Biuletynu Informacyjnego” znalazła się informacja: „Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie nadała tytuł PROFESORA HONOROWEGO AJD prof. dr. hab. inż. Januszowi Rachoniowi”.
Informujemy, że tytuł Profesora Honorowego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie nadał Senat tej uczelni, a nie jak podano Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Prace doktorskie przed obroną

W Czytelni Czasopism Biblioteki PG udostępniono pracę doktorską:
• Aleksandra Trawińska, Badanie synergistycznych właściwości mieszanin surfaktantów, promotor prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, WCh, termin obrony 27.10.2016.

Dofinansowanie do wypoczynku – wypłata zimowa

Dział Osobowy przypomina, że 31.10.2016 (poniedziałek) upływa termin uaktualnienia, uzupełnienia (zaświadczenia o kontynuowaniu nauki) oraz składania wniosków o wypłatę dofinansowania do wypoczynku zimowego (w przypadku pracowników, którzy w 2016 r. nie złożyli wniosku). Komunikat dotyczący zimowej wypłaty dostępny jest na stronie http://pg.edu.pl/dzial-osobowy/komunikaty1.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji socjalnej, tel. 58 347 20 66, 58 347 29 56, e-mail socjal@pg.gda.pl.

Kalendarium

17 października 11.00–12.00

60 lat Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

Polska Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1
19 października 13.15–15.00

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13:15.
16 października 16.00–19.00

Mecz I Ligi Futsalu

Mecz I Ligi Futsalu TAF Toruń – Politechnika Gdańska, miejsce: Toruń
19 października 09.00–16.00

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

Biuro Karier - współorganizator ATP zaprasza studentów i absolwentów na Akademickie Targi Pracy, które odbędą się na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie. Więcej informacji: www.atp.ug.edu.pl.
21 października–22 października

E-technologie dla dzieci z autyzmem

W dniach 21–22.10.2016 odbędzie się międzynarodowe sympozjum naukowe poświęcone zaburzeniom ze spektrum autyzmu. Zaprezentowany zostanie projekt „Przyjazne aplikacje” realizowany przez WETI i IWRD w Gdańsku.
25 października 10.15–15.00

Sesja Jubileuszowa - X-lecie kierunku Transport

W 2016 roku mija 10 lat od utworzenia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska kierunku kształcenia Transport. Z tej okazji odbędzie się Sesja Jubileuszowa – 25.10.2016, Aula, Gmach Główny PG.
26 października 09.30–12.00

Szkolenie

Szkolenie "Premia na Horyzoncie 2020 – zasady aplikowania i realizacji", organizator – RPK, miejsce – Gmach Główny, s. 300, szczegóły na stronie https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia.
16 października 18.00–20.00

Mecz II Ligi Męskiej w koszykówce

Mecz II Ligi Męskiej Politechnika Gdańska – BIOFARM Basket Suchy Las, miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG