Nr 89/4 października 2018

Z życia uczelni

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019, które poprowadzi Jego Magnificencja prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, odbędzie się dn. 5.10.2018 r. o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym. Uroczystość zaszczycą swoją obecnością prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, który wygłosi wykład inauguracyjny, oraz Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O oprawę muzyczną uroczystości zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza. Transmisję z inauguracji będzie można oglądać na uczelnianym kanale na YouTube.

Dnia 5.10.2018 r. o godz. 8.30 władze Politechniki Gdańskiej złożą wieńce pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. 

Zapraszamy całą społeczność naszej uczelni do udziału w tych wydarzeniach.

Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna EUA-IEP dla PG

Politechnika Gdańska pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA) i uzyskała prawo do posługiwania się prestiżowym wyróżnieniem EUA-IEP (European University Association – Institutional Evaluation Programme). PG jest trzecią instytucją w Polsce, która uzyskała tę akredytację. Uczelnia będzie mogła posługiwać się logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat.

- Uzyskanie tego prestiżowego wyróżnienia byłoby niemożliwe, gdyby nie zaangażowanie przedstawicieli społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, którzy organizowali i uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami EUA, dokładając wszelkich starań, by ewaluatorzy docenili działania na rzecz ciągłej poprawy organizacji naszej uczelni. Szczególne podziękowania należą się członkom uczelnianego zespołu, który opracował raport samooceny, na czele z prof. Jackiem Kropiwnickim z Wydziału Mechanicznego – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Delegacja PG na uroczystym spotkaniu rektorów szkół polskich w Warszawie

Delegacja Politechniki Gdańskiej w składzie: prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, prof. Krzysztof Leja, prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG i członek Komitetu Polityki Naukowej przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego, Maria Wichowska, przewodnicząca Samorządu Studentów PG i Bartosz Trawiński, członek Zarządu Samorządu Doktorantów PG uczestniczyła w uroczystym spotkaniu rektorów szkół polskich w Warszawie inaugurującym rok akademicki 2018/2019.

Pełna relacja z wydarzenia znajduje się na stronie internetowej PG w zakładce Aktualności.

Prof. Krzysztof Kaliński w zespole programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Prof. Krzysztof Kaliński, prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego PG został powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID).

Konkurs „RID” skierowany jest do regionalnych uczelni akademickich prowadzących działalność naukową. Jego przedmiotem jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej.

Informacje na temat konkursu opublikowano na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagroda dla projektu MOST Wiedzy za rozwiązania w chmurze

Projekt MOST Wiedzy otrzymał nagrodę „Cloud Computing – rozwiązania w chmurze” w konkursie Liderzy IT 2018, zorganizowanym w ramach targów informatycznych VI edycji IT Future Expo, dorocznego spotkania elity polskiego IT, w całości poświęconego technologiom dla biznesu. 

To dla nas duże wyróżnienie, tym bardziej, że projekt MOST Wiedzy pokonał w kategorii „Cloud Computing – rozwiązania w chmurze” rozwiązania takich gigantów jak Canon czy Oracle – mówi Michał Nowacki, zastępca dyrektora ds. rozwoju systemów informatycznych Centrum Usług Informatycznych PG, który odebrał nagrodę.

Z wynikami konkursu Liderzy IT 2018 można zapoznać się na stronie http://liderzyit.pl/konkurs/. Pełna informacja na stronie internetowej PG w zakładce Aktualności. 

III budżet obywatelski

Od 17.10.2018 r. pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać propozycje do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego PG. Projekty, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane do końca 2019 r. Do rozdysponowania, podobnie jak w latach poprzednich, jest w sumie pół miliona zł, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł na realizację projektów studenckich. Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego zostały określone w Regulaminie.

Pełna informacja wraz z harmonogramem znajduje się na stronie internetowej PG w zakładce Aktualności.

Studenci PG mają do dyspozycji nową przestrzeń i nowoczesne laboratorium

Z udziałem prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej i prof. Wojciecha Sadowskiego, dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, oficjalnie otwarto zmodernizowaną część historycznego gmachu Audytorium Maximum. Powstało nowoczesne laboratorium, w którym będzie realizowany m.in. jedyny w północnej Polsce program zajęć z zakresu użytkowania i poznawania środowiska LabVIEW. Zorganizowano też strefę nauki i wypoczynku do dyspozycji studentów. 

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Nowy album o zdobieniach architektonicznych Politechniki Gdańskiej

„Detale Politechniki Gdańskiej” to kolejny album przedstawiający architekturę historycznego kampusu PG (pierwszą część wydano w 2017 r.). Tym razem autorzy skupili się na detalach architektonicznych zabytkowych budynków.

W dniu centralnej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej, która odbędzie się 5.10.2018 r., album będzie można kupić w promocyjnej cenie 25 zł (normalna cena: 35 zł) w holu przed aulą. Później będzie on dostępny w sklepie z upominkami PG (Dział Promocji, budynek przy bramie głównej – nr 2 na mapie kampusu).

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 19.09.2018 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • powołania Senackiej Komisji Statutowej;
 • wyrażenia zgody na nadanie audytorium w budynku WETI B imienia prof. Jerzego Seidlera oraz na umieszczenie upamiętniającej go tablicy i napisu;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów infrastrukturalnych i badawczych. 

Rektor PG prof. Jacek Namieśnik omówił zmiany organizacyjne na Politechnice Gdańskiej w związku z wdrożeniem Ustawy 2.0, a radca prawny Joanna Kusa przedstawiła kalendarium wdrożenia Ustawy 2.0 na Uczelni.

Nauka

Awanse

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych:

dr hab. inż. Jacek Ryl (WCh) 

dr hab. inż. Eliza Kulbat (WILiŚ)

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych:

dr hab. inż. Krystian Zawadzki (WZiE) 

STANOWISKA

Stanowisko profesora zwyczajnego:

prof. dr hab. inż. Janusz Datta (WCh)

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (WCh)

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. inż. Błażej Kudłak (WCh)

dr hab. inż. Adam Macierzanka (WCh)

dr hab. inż. Marek Tobiszewski (WCh)

dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka (WCh)

dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek (WM)

Troje młodych naukowców z PG zdobyło stypendia MNiSW

Dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek z Wydziału Chemicznego oraz dr inż. Adrian Bekasiewicz i dr inż. Michał Sobaszek z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG otrzymali stypendia naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. 

Z profilami naukowymi dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurekdr. inż. Adriana Bekasiewicza oraz dr. inż. Michała Sobaszka można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Prof. Claes-Göran Granqvist w PG

Światowej sławy specjalista w zakresie nanotechnologii i inżynierii materiałowej, prof. Claes-Göran Granqvist, od ponad siedemnastu lat współpracuje z zespołem prof. Janusza Smulko z Katedry Metrologii i Optoelektroniki WETI PG. Prowadził w tym czasie międzynarodowe projekty z udziałem naukowców z naszej uczelni, którzy wspólnie z nim opublikowali 26 artykułów indeksowanych w bazie Web of Science. O swoich związkach z Politechniką Gdańską prof. Claes-Göran Granqvist opowiada w  filmie dostępnym na kanale PG w serwisie YouTube.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

 • cel dofinansowania: integracja polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, ułatwienie młodym naukowcom rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • nabór wniosków do konkursów trwa do 31.10.2018 r.;
 • moduły: Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Dziedzictwo narodowe;
 • dokumenty do podpisu należy składać w Dziale Projektów do 24.10.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata TomaAnita Wiśniewska, Dział Projektów.

Konkurs w ramach programu HORYZONT 2020 – ERC Starting Grants

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie nowatorskich grantów badawczych dla początkujących naukowców (2–7 lat po doktoracie);
 • nabór wniosków: do 17.10.2018, godz. 17.00;
 • więcej informacji na stronie konkursu;
 • osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.

Konkursy BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie polsko-niemieckich projektów z zakresu badań podstawowych, wyróżniających się wybitnym poziomem naukowym w dziedzinach:

  – nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych – BEETHOVEN CLASSIC 3,
  – nauk o życiu – BEETHOVEN LIFE 1;

 • nabór wniosków dla wnioskodawców polskich: do 12.2018 r.;

 • informacje o konkursie na stronie NCN: konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3, konkursBEETHOVEN LIFE 1;

 • osoby do kontaktu: Magdalena UrbanowiczAleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Konkursy OPUS 16, SONATA 14 oraz PRELUDIUM 16

 • OPUS – konkurs dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej;
 • SONATA – konkurs do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011–2016;
 • PRELUDIUM  – konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora;
 • nabór wniosków dla wnioskodawców: do 17.12.2018 r.;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 10.12.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata TomaAnita Wiśniewska, Dział Projektów.

Ważna informacja dla osób realizujących granty NCN

Na stronie NCN został opublikowany list dyrektora NCN Zbigniewa Błockiego dotyczący „drapieżnych czasopism” (predatory journals). Dyrektor Zbigniew Błocki zwraca uwagę, że w sytuacji, kiedy uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, NCN będzie wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy.

Lista czasopism i wydawców, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji dostępna jest na stronie https://beallslist.weebly.com/.

Program wymiany pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch

 • przedmiot i cel dofinansowania: wspieranie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze z zakresu:matematyka, fizyka, chemia, kosmos, rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko, nanotechnologia i zaawansowane materiały, technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego, medycyna i zdrowie;
 • nabór wniosków trwa do 31.10.2018 do godz. 15.00;
 • więcej informacji na stronie;
 • osoby do kontaktu: Anna Wnuk, Monika Bizewska, Dział Projektów.

Szkolenia w ramach POWER 3.4

Biblioteka PG w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej” prowadzi cykl szkoleń. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia.

Tematyka i terminy szkoleń na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/szkolenia-power-3.4.

Sport

Absolwent PG Paweł Tarnowski zajął V miejsce w World Sailing 2018

 

W dn. 2–12.8.2018 r. w duńskim Aarhus odbyły się żeglarskie mistrzostwa świata wszystkich klas olimpijskich. Uczestniczył w nich również absolwent WZiE PG Paweł Tarnowski, który zajął piąte miejsce w klasie windsurfingu RS:X.  

Paweł Tarnowski zajmując piąte miejsce w Mistrzostwach Świata wywalczył również kwalifikację dla polskiego windsurfingu na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. 

Strona regat, wyniki i więcej informacji https://aarhus2018.sailing.org

Komunikaty

Instruktaż dla użytkowników ORCID

Biblioteka PG przygotowała film instruktażowy dotyczący zmiany adresu mailowego w profilu ORCID. Instrukcja może być szczególnie przydatna dla osób, które założyły profile przed migracją adresu e-mail na domenę @pg.edu.pl.

Film dostępny jest pod linkiem https://youtu.be/zno-qhD5WAY oraz na stronie internetowej Biblioteki PG, w zakładce ORCID ID.

Otwarty kurs języka japońskiego

Centrum Języków Obcych organizuje otwarty kurs języka japońskiego, który poprowadzi Yuki Sueoka. Szczegółowe informacje dot. zapisów i kosztu zajęć dostępne są na stronie https://cjo.pg.edu.pl w zakładce Aktualności.

Zajęcia koszykarskie dla dzieci

Centrum Sportu Akademickiego PG zaprasza dzieci na zajęcia sportowe:

 • zajęcia koszykarskie dla uczniów klas I–III szkół podstawowych;
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci w wieku 2,5–5 lat.

Zajęcia prowadzić będzie kadra trenerska Sportowej Politechniki oraz wielokrotna reprezentantka Polski, znakomita koszykarka – Małgorzata Czerlonko.

Rodzice, którzy przyprowadzą dzieci na zajęcia będą mogli wziąć udział w aerobiku oraz skorzystać z siłowni. Dla pracowników Politechniki Gdańskiej przewidziano specjalną ofertę cenową.

Zajęcia odbywać się będą w soboty w hali CSA PG przy Al. Zwycięstwa 12. Więcej informacji podano na stronie https://csa.pg.edu.pl/.

Kalendarium

5 października 11.15–13.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019.
10 października 12.00–14.00
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Szkolenie „Granty ERC dla wybitnych młodych naukowców”

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania wniosku projektowego przez indywidualnych młodych naukowców (2–7 lat po doktoracie) pragnących stworzyć własny zespół badawczy.