Nr 87/6 września 2018

Wakacyjny przegląd wydarzeń

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Konstytucję dla Nauki

Z zadowoleniem przyjmuję podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę uchwalonej przez Sejm RP ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od wielu lat środowisko akademickie oczekiwało na zmiany systemowe, które pozwolą zreformować szkolnictwo wyższe w naszym kraju – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. Jak zaznacza prof. Jacek Namieśnik, Konstytucja dla Nauki nie rozwiąże z dnia na dzień wszystkich problemów uczelni wyższych, stanowi jednak silny impuls do zmian, które są niezbędne, by podnosić jakość kształcenia akademickiego i rozwijać naukę w Polsce.

Więcej informacji w Aktualnościach

Spotkanie przedstawicieli MNiSW z rektorami dotyczące ewaluacji badań naukowych

Piotr Müller, podsekretarz stanu i Aleksander Dańda, dyrektor Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkali się 16.07.2018 r. na Politechnice Gdańskiej z rektorami i prorektorami uczelni z północnej Polski. Spotkanie poświęcone było założeniom ewaluacji jakości działalności naukowej (Ustawa 2.0).

Więcej w Aktualnościach.

Posiedzenie Rady Młodych Naukowców na Politechnice Gdańskiej

Ewaluacja dyscyplin naukowych i kształt uczelni w świetle podpisanej przez Prezydenta RP Konstytucji dla Nauki oraz wykaz czasopism punktowanych przez MNiSW były tematami posiedzenia Rady Młodych Naukowców, które odbyło się 2.08.2018 r. w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej. W spotkaniu uczestniczyli Przemysław Wiewiór z Departamentu Nauki MNiSW oraz prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Więcej informacji w Aktualnościach.

Doktoranci z Politechniki Gdańskiej laureatami konkursu ETIUDA

Troje młodych naukowców z Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG zdobyło granty na realizację projektów badawczych w VI edycji konkursu ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Do finansowania zakwalifikowały się następujące projekty:

 • „Fale gęstości ładunku i magnetyzm w rodzinie związków LnNiC2 (Ln – lantanowiec)” – dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG (opiekun), mgr inż. Marta Roman (kierownik projektu), 112 592 zł (kwota dofinansowania);
 • „Budowa chemiczna i stereostruktura kowalencyjnych adduktów wybranych przeciwnowotworowych pochodnych akrydyny z zasadami DNA” – prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, prof. zw. PG (opiekun), mgr inż. Jakub Grynda (kierownik projektu), 97 586 zł;
 • „Kompleksy fosfidowe żelaza: synteza, struktura i właściwości magnetyczne” – prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies (opiekun), mgr inż. Kinga Kaniewska (kierownik projektu), 88 838 zł.

W ramach konkursu ETIUDA osobom przygotowującym rozprawę doktorską przyznawane są stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Z wynikami konkursu ETIUDA 6 można się zapoznać na stronie NCN.

Politechnika Gdańska poszerza współpracę z Grupą Santander

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji oraz Marek Tłok, kanclerz PG spotkali się z przedstawicielami Grupy Santander, aby omówić poszerzenie zakresu współpracy w ramach programu Santander Universidades

Spotkanie zakończyło się potwierdzeniem warunków współpracy i decyzją o utworzeniu Placówki Relacyjnej Santander Universidades na PG.

Odznaka Honorowa PCK dla rektora PG oraz dziekana i dyrektora administracyjnego WETI

Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała prof. Jackowi Namieśnikowi, rektorowi Politechniki Gdańskiej oraz Politechnice Gdańskiej jako instytucji Odznakę Honorową PCK. Uhonorowany został także Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) PG oraz prof. Jerzy Wtorek, dziekan i Zenon Filipiak, dyrektor administracyjny WETI.

 Więcej informacji w Aktualnościach

Znakomity wynik Eco Car PG w wyścigu Shell Eco-marathon

Bolid skonstruowany przez członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Politechniki Gdańskiej „Eco Car PG” ukończył wyścig w kategorii Prototype na V miejscu, co daje najlepszy rezultat spośród wszystkich polskich drużyn biorących udział w tej konkurencji tegorocznego Shell Eco-marathon.

Shell Eco-marathon to konkurs dla młodych konstruktorów, w którym zespoły ze szkół średnich oraz uczelni wyższych testują pojazdy. Zwycięża drużyna, której maszyna pokona najdłuższy dystans zasilana ekwiwalentem jednego litra paliwa lub jednej kilowatogodziny. W tegorocznej edycji odbywającego się w Londynie rajdu wzięło udział  ponad 140 ekip, w tym siedem z Polski. Bolid skonstruowany przez studentów Politechniki Gdańskiej przejechał 448 km na 1 m3 wodoru, ustanawiając swój najlepszy dotychczas wynik. 

Pełna informacja w Aktualnościach. Dokonania Międzywydziałowego Koła Naukowego „Eco Car PG” można śledzić na profilu w serwisie Facebook: facebook.com/ecocarpg.

Na Politechnice Gdańskiej harcerze uczyli się o cywilizacji

Odbywający się w dniach 8–14.08.2018 r. w Gdańsku Zlot Związku Harcerstwa Polskiego był dla przeszło dwóch tysięcy harcerzy okazją do wzięcia udziału w fascynujących zajęciach na Politechnice Gdańskiej, prowadzonych przez pracowników naszej uczelni w ramach modułu programowego „Cywilizacja”.

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej zaangażowanym w organizację zajęć dla harcerzy na naszej uczelni. Szczególne podziękowania należą się dr Brygidzie Mielewskiej, prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ds. kształcenia, która koordynowała przygotowywanie atrakcji dla członków ZHP – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Więcej informacji w Aktualnościach.

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 9.07.2018 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Czuszyńskiego. Tytuł rozprawy: „Rozpoznawanie statycznych i dynamicznych gestów dłoni z zastosowaniem adaptacyjnego czujnika optycznego”. Promotor: dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG.

Z życia uczelni

Budżet obywatelski Politechniki Gdańskiej na 2019 r.

Decyzją JM Rektora w 2019 roku będzie kontynuowana akcja budżetu obywatelskiego, w którym będzie można zgłaszać projekty infrastrukturalne. Na 2019 zaplanowano budżet w wysokości 500 tysięcy złotych, z tego na projekty pracownicze 350 tysięcy złotych, a na projekty studenckie 150 tysięcy. Otwarcie konkursu planowane jest na połowę października, a głosowanie odbędzie się w listopadzie br.

Odeszli od nas

Dnia 31.08.2018 r., w wieku 58 lat zmarła Katarzyna Olszonowicz, wieloletni pracownik Wydawnictwa PG. Pogrzeb odbędzie się 7.09.2018 r. o godz. 12:00 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni, ul. Witomińska 76.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

06.09.2018 o godzinie 10:15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Michała Gągola. Tytuł rozprawy: „Zjawisko kawitacji hydrodynamicznej oraz akustycznej w połączeniu z zaawansowanymi procesami utleniania, jako skuteczne metody oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów”. Promotor prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk (PG); promotor pomocniczy dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj (PG); Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Maleńczuk (ZUT Szczecin), prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański).

Obrony prac doktorskich na WFTiMS

Dnia 18.09.2018 r. odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Karola Falkowskiego pt. „Analiza elektromodulowanej fotoluminescencji w organicznych układach molekularnych". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG.

Dnia 20.07.2018 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Kleina pt. „Magnetic field effects in dye-sensitized and organic solar cells". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG.

PG pozyskała 26,7 mln zł na projekt MOST DANYCH

Politechnika Gdańska uzyskała finansowanie nowego projektu MOST DANYCH, który przewiduje budowę repozytorium otwartych danych badawczych (ang. Open Research Data) służącego do gromadzenia i udostępniania danych powstających podczas wielu projektów badawczych realizowanych na uczelniach i w instytucjach naukowych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 26,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu POPC Działanie 2.3.1 i będzie realizowany przez konsorcjum Politechniki Gdańskiej (lider), Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt zajął wysoką, drugą pozycję na liście rankingowej.

Propozycja projektu powstała na Politechnice Gdańskiej w zespole: prof. Henryk Krawczykprof. Janusz Smulkodr inż. Paweł Lubomskidr Anna Wałekdr inż. Jerzy Proficzmgr inż. Michał Nowacki, mgr Aleksandra Szafran, mgr inż. Paweł Pszczolińskimgr inż. Narek Parsamyan.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Naukowiec z PG otrzymał ponad milion złotych na rozwój elektromobilności

Co zrobić, żeby samochód elektryczny zużywał mniej prądu? Nad tym problemem pracuje dr inż. Rafał Andrzejczyk z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Jego projekt zatytułowany „Bio-ekoinnowacyjny przenośny magazyn termalny dla zastosowań elektromobilnych” otrzymał wynoszące prawie milion dwieście tysięcy złotych dofinansowanie w organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programie LIDER IX.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Wydział EiA partnerem naukowym Przechlewskiego Klastra Energii

W Laboratorium LINTE^2 podpisano umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Przechlewskim Klastrem Energii, jednym z trzech w województwie pomorskim.

Umowa przewiduje, że strony będą współpracowały przy rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych, które mogą wystąpić przy realizacji projektów energetycznych realizowanych przez uczestników klastra. Współpraca będzie wykorzystywała potencjał techniczny i naukowy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, a w szczególności potencjał badawczo-wdrożeniowy Laboratorium LINTE^2.

Pełna informacja w Aktualnościach.

II Pomorska Konferencja Open Science oraz warsztaty Focus on Open Science na PG

W dniach 26–27 września Biblioteka Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Usług Informatycznych PG organizują II Pomorską Konferencję Open Science: Kierunek – Otwarta Nauka. Konferencję poprzedzą międzynarodowe warsztaty Focus on Open Science, organizowane w dniu 25 września przez Bibliotekę PG we współpracy z Scientific Knowledge Services, LIBER (Association of European Research Libraries) oraz University College London Press. Warsztaty są częścią międzynarodowej kampanii, w ramach której podobne inicjatywy odbywają się w dużych ośrodkach naukowych w całej Europie (Rzym, Barcelona, Dublin, Wiedeń, Budapeszt, Lubljana, Belgrad).

Pełna informacja w Aktualnościach.

Zostań ekspertem NAWA

Profesor Janusz Smulko, Prorektor ds. nauki, zachęca do zgłaszania się na eksperta oceniającego projekty składane do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Więcej informacji tutaj.

Konkurs „ HARMONIA 10 ”

 • przedmiot i cel dofinansowania: realizacja projektów badawczych w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
 • nabór wniosków od 15.06.2018 do 17.09.2018
 • składanie wniosków do Działu Projektów do 10.09.2018
 • osoby do kontaktu Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów
 • więcej informacji na stronie

Konkurs „ MAESTRO 10”

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • nabór wniosków od 15.06.2018 do 17.09.2018
 • składanie wniosków do Działu Projektów do 10.09. 2018
 • osoby do kontaktu Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów
 • więcej informacji na stronie

Konkurs „ MINIATURA 2”

 • przedmiot i cel dofinansowania: konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN.
  Jego podstawowym  celem  jest  finansowe  wsparcie  działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu  badawczego.
 • nabór wniosków od 17.04.2018 do 31.12.2018
 • składanie wniosków do Działu Projektów: nabór ciągły
 • osoby do kontaktu Anita Wiśniewska, Beata Toma , Dział Projektów
 • więcej informacji na stronie

Konkurs „ SONATA BIS 8 ”

 • przedmiot i cel dofinansowania: powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • nabór wniosków od 15.06.2018 do 17.09.2018
 • składanie wniosków do Działu Projektów do 10.09.2018
 • osoby do kontaktu Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów
 • więcej informacji na stronie

Nabór wniosków w ramach inicjatywy EUREKA - konkurs 2/2018

 • przedmiot i cel dofinansowania: międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe realizowane we wszystkich obszarach tematycznych. Projekty muszą przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i mieć cywilny cel. Przed złożeniem wniosku krajowego, konsorcjum danego projektu musi uzyskać status projektu EUREKI.
 • nabór wniosków krajowych: 15.10.2018 r., godz. 16.00
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Zapisy na nowe szkolenia w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na wrześniowe i październikowe szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

wrzesień 2018:

 • Możliwości i zastosowania funkcjonalności systemów informatycznych Politechniki Gdańskiej w pracy dydaktycznej
 • Wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej
 • Tworzenie zasobów edukacyjnych - prowadzenie zajęć na uczelnianej platformie eNauczanie
 • Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów


październik 2018:

 • Wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej
 • Metodologia prowadzenia badań
 • Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym

Więcej informacji o projekcie, warunki uczestnictwa, dokładne terminy szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się na stronie projektu

Zapowiedź konkursu BiodivERsA

 • przedmiot i cel dofinansowania: międzynarodowe projekty badawcze wpisujące się w tematykę: Biodiversity and its influence on animal, human and plant health.
 • nabór wniosków wstępnych: październik - listopad 2018
 • informacje o konkursie na stronie NCN
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Politechnika Otwarta

„Gdańszczanie z Wilna” – uczcijmy 20. rocznicę porozumienia miast na PG

Politechnika Otwarta zaprasza 8.09.2018 r. do wspólnego świętowania 20-lecia podpisania porozumienia o współpracy Gdańska i Wilna. Poznamy historie gdańszczan, rodem z Wilna, którzy mieli swój udział w rozwoju naszego miasta. Wśród atrakcji m.in. prelekcje, wystawy i degustacja wileńskiej kuchni.

Więcej informacji w Aktualnościach

Sport

PG Racing zajął dwa miejsca na podium VI Żeglarskich Mistrzostw Polski w klasie Puck

Załoga PG Racing w składzie Marcin Styborski, Magdalena Kraszewska i Paweł Cieślak zwyciężyła w VI Żeglarskich Mistrzostwach Polski w klasie Puck, które odbyły się w dniach 18-19 sierpnia br. Trzecie miejsce w tych zawodach także zdobyli członkowie drużyny regatowej Politechniki Gdańskiej – Jakub Padzik, Izabela Satrjan i Dawid Płotka.

 

Komunikaty

Badania patentowe – bezpłatne szkolenia

Zespół Rzeczników Patentowych PG we współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza na szkolenia poświęcone badaniom patentowym. Będą one miały charakter laboratoryjny, a każdy z uczestników otrzyma możliwość praktycznego przećwiczenia poruszanych treści na własnym stanowisku komputerowym z użyciem różnych baz patentowych, w tym bazy PatBase.

Zajęcia poprowadzi dr Justyna Pawłowska, polski i europejski rzecznik patentowy, członkini Zespołu Rzeczników Patentowych PG. Są one adresowane do pracowników naukowych, osób zajmujących się szeroko rozumianymi innowacjami (centra transferu wiedzy, parki technologiczne, akceleratory, fundusze), właścicieli i pracowników innowacyjnych spółek oraz zespołów rozważających utworzenie takich spółek.

Szkolenia odbywać się będą w godz. 10:00–11:30 w następujących terminach:

 • 11.09.2018 – profil: chemia, biologia, biotechnologia, farmacja, life science;
 • 12.09.2018 – profil: mechaniczny, elektryczny, elektroniczny, inżynieryjny;
 • 13.09.2018 – profil: chemia, biologia, biotechnologia, farmacja, life science (termin przeznaczony wyłącznie dla pracowników naukowych).

Zainteresowani proszeni są o zarejestrowanie się na stronie internetowej guthub.evenea.pl, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat programu szkoleń oraz zgłosić własne propozycje.

Kalendarium

19 września 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
8 września 09.30–17.00
http://www.wilnowgdansku.pl/

„Gdańszczanie z Wilna” – 20. rocznica porozumienia miast

Politechnika Otwarta zaprasza na obchody 20-lecia podpisania porozumienia o współpracy Gdańska i Wilna. W Gmachu Głównym PG odbędą się m.in. prelekcje, wystawy, pokazy filmów i degustacja wileńskiej kuchni.
11 września–14 września
http://www.nanosmat-conference.com

Międzynarodowa konferencja NANOSMAT

Konferencja NANOSMAT jest poświęcona inżynierii materiałowej (Nanoscience, Engineering and Nanotechnology and Beyond NANO); www.nanosmat-conference.com
11 września–13 września
https://guthub.evenea.pl/

Badania patentowe – nauka dla zaawansowanych

Zespół Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej we współpracy z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza na serię praktycznych szkoleń poświęconych badaniom patentowym.
11 września 10.00–12.00
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Warsztaty z wykorzystania serwisu Participant Portal

Celem warsztatów komputerowych jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej poszukiwania informacji niezbędnych do przygotowania wniosku w programie H2020. Organizator - RPK Programów Ramowych UE przy PG.
12 września–13 września
https://impactcee.com/pl/start/

Impact mobility rEVolution'18

Patronat nad wydarzeniem objął rektor Politechniki Gdańskiej. WEiA został zakwalifikowany do grona wystawców kongresu. Koordynatorem udziału PG w kongresie jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.
21 września–23 września
https://orconf.org/

Konferencja ORConf 2018

ORConf to konferencja na temat projektowania układów cyfrowych oraz systemów wbudowanych typu "open source", obejmująca obszary elektroniki od poziomu tranzystora po system Linux i nie tylko.
22 września 00.00–23.59
https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=65

II Pomorska Konferencja Naukowa

"Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce” to temat II Pomorskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.
25 września 09.00–17.00
https://www.knowledge.services/events/2018-gdansk/

Focus on Open Science Chapter VII: Gdansk

Międzynarodowe warsztaty Focus on Open Science – Chapter VII: Gdańsk. Organizatorzy: Scientific Knowledge Services, Politechnika Gdańska.
26 września–27 września
https://pg.edu.pl/pkos/

Pomorska Konferencja Open Science. Kierunek – Otwarta Nauka

Konferencja dotycząca m.in. otwartych repozytoriów, publikowania Open Access, otwartych danych badawczych, Open Access w programach grantowych i politykach krajowych.