Nr 86/5 lipca 2018

Z życia uczelni

Wynalazek naukowców z PG przyczyni się do powstania ekologicznej podeszwy obuwniczej

Zakończony sukcesem proces komercjalizacji wynalazku opracowanego przez  prof. dr. hab. inż. Janusza Dattę i prof. dr. hab. inż. Józefa Haponiuka z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG umożliwi firmie MSU SA z Grudziądza produkowanie podeszew obuwniczych z wykorzystaniem odpadów poliuretanowych.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Międzynarodowe Targi dla Młodych Innowatorów po raz pierwszy w Polsce

Targi dla Młodych Innowatorów Expo Sciences Europe (ESE) organizowane są w całej Europie co dwa lata począwszy od 1996 r. Głównym organizatorem imprezy jest pozarządowa organizacja non-profit MILSET-International Movement for Leisure Activities in Science and Technology, której celem jest rozwój kultury naukowej i promocja innowacji wśród młodzieży.

Pierwsza edycja ESE w Polsce odbędzie się w dniach 16–22.07.2018 r. w Gdyni. Za organizację wydarzenia na miejscu odpowiadać będzie Fundacja Zaawansowanych Technologii, która od siedmiu lat realizuje Konkurs Naukowy E(x)plory. Politechnika Gdańska jest partnerem wydarzenia.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Wizyta absolwenta Politechniki Gdańskiej z Wietnamu

Mgr inż. Nguyen Quang Hung, absolwent Politechniki Gdańskiej, po 44 latach od ukończenia studiów, ponownie odwiedził uczelnię. Pan Hung, reprezentując podczas wizyty w Gdańsku środowisko wietnamskich absolwentów Politechniki Gdańskiej, spotkał się z prof. Markiem Dzidą, prorektorem ds. kształcenia i dydaktyki oraz odwiedził Wydział Mechaniczny (dawniej Wydział Mechaniczny Technologiczny), który ukończył w 1974 r.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 4 lipca 2018 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Kształcenia;
  • przyjęcia recenzji o nadanie prof. Januszowi Mroczce tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego;
  • zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdańskiej na rok 2018;
  • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Przywrócenie żywotności Bałtyku oraz Międzynarodowa agenda badawcza nowatorskich rozwiązań w ekotoksykologii i naukach środowiskowych.

Rektor PG, prof. Jacek Namieśnik przekazał inż. Łukaszowi Rusajczykowi, przedstawicielowi studentów i doktorantów w Senacie PG, odpowiedź na jego interpelację.

Nauka

Awanse

STANOWISKA

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. inż. Zbigniew Kneba (WM)

dr hab. inż. Paweł Śliwiński (WM)

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 9.07.2018 o godz. 10.00 w Sali 112, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Śliwińskiej. Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie i modyfikowanie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych na bazie keratyny i bakteryjnej nanocelulozy”. Promotor dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG (PG); promotor pomocniczy dr inż. Izabela Sinkiewicz (PG).

Dnia 9.07.2018 o godz. 12.15 w Audytorium Chemicznym, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Kurzyk. Tytuł rozprawy: „Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów Aspergillus fumigatus”. Promotor dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG (PG); promotor pomocniczy dr inż. Piotr Szweda (PG).

Dnia 9.07.2018 o godz. 14.15 w Sali 112, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Mioduskiej. Tytuł rozprawy: „Badania nad wykorzystaniem fotokatalizatorów WO3/TiO2 do degradacji wybranych zanieczyszczeń organicznych”. Promotor prof. dr hab. inż. Jan Hupka (PG); promotor pomocniczy dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (PG).

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 3.07.2018 odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Szczodraka. Tytuł rozprawy: „Metodyka tworzenia dynamicznych map hałasu w środowisku aglomeracji miejskiej z zastosowaniem gridu superkomputerowego”. Promotor: prof dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (PG).

Redagowane na PG czasopismo z najwyższym JIF

Baza Journal Citation Reports podała wartości wskaźnika Journal Impact Factor (JIF) za publikacje z roku 2017 w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science. Dla redagowanego na Politechnice Gdańskiej czasopisma „Metrology and Measurement Systems”, wydawanego przez Polską Akademię Nauk, Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej, wartość wskaźnika wyniosła JIF = 1.523. Oznacza to, że czasopismo utrzymało pozycję lidera wśród czasopism wydawanych przez Wydział IV – Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Redaktorem naczelnym czasopisma „Metrology and Measurement Systems” jest prof. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Staże naukowo-badawcze i konferencje naukowe w ramach projektu POWER 3.5

W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" doktoranci mogą skorzystać z możliwości wyjazdu na trzymiesięczne staże naukowo-badawcze.

Dokładne informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/; osoba do kontaktu: Sylwia Sarniak, tel. 58 347 11 48, e-mail sylwia.sarniak@pg.edu.pl.

Menedżer IT – nowy kierunek studiów podyplomowych na WZiE

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG zostanie w październiku 2018 r. uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych z zakresu zarządzania IT, przede wszystkim w obszarze utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych, wytwarzania oprogramowania, zarządzania zespołami, projektami oraz kosztami IT.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2018 r.; nauka potrwa 2 semestry (15 sesji zjazdowych w piątki i soboty).

Więcej informacji podano na stronie http://bit.ly/Menedżer_IT. Biogramy wybranych wykładowców – http://bit.ly/wykładowcyIT.

Wyniki konkursu na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

Na stronie projektu https://pg.edu.pl/power-zip w zakładce Aktualności opublikowano listę doktorantów zakwalifikowanych na stypendia zadaniowe w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej". 

Sport

Student PG Filip Ciszkiewicz dziewiąty w Pucharze Europy

W regatach żeglarskich o Puchar Europy rozgrywanych w niemieckiej Kilonii student Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Filip Ciszkiewicz zajął dziewiątą pozycję. O zwycięstwo walczyło 125 zawodników ze ścisłej światowej czołówki.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Komunikaty

Wydania Biuletynu podczas przerwy wakacyjnej

Szanowni Czytelnicy,

kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się po przerwie wakacyjnej, dn. 6.09.2018 r. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

5 lipca–12 lipca

Szkoła Letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 2. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.
6 lipca 09.00–15.00

Intelligent Autonomous Vehicles Cup 2018

Pierwsza edycja zawodów bezzałogowych, autonomicznych pojazdów latających i jeżdżących.
3 września–7 września
http://techem9.pg.edu.pl/

IX Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2018

Podczas Kongresu zaprezentowane będą osiągnięcia naukowe i wdrożenia. Zaplanowano pięć sekcji: pozyskiwanie surowców, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, nowe technologie, biotechnologia przemysłowa.
11 września–14 września
http://www.nanosmat-conference.com

Międzynarodowa konferencja NANOSMAT

Konferencja NANOSMAT jest poświęcona inżynierii materiałowej (Nanoscience, Engineering and Nanotechnology and Beyond NANO); www.nanosmat-conference.com