Nr 86 / 5 lipca 2018

Kalendarium

Szkoła Letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

2018.07.05 08:30  –  2018.07.12 16:30
Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 2. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.

Intelligent Autonomous Vehicles Cup 2018

2018-07-06    09:00 – 15:00 Centrum Sportu Akademickiego
Pierwsza edycja zawodów bezzałogowych, autonomicznych pojazdów latających i jeżdżących.

IX Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2018

2018.09.03  –  2018.09.07 Gmach Główny PG http://techem9.pg.edu.pl/
Podczas Kongresu zaprezentowane będą osiągnięcia naukowe i wdrożenia. Zaplanowano pięć sekcji: pozyskiwanie surowców, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, nowe technologie, biotechnologia przemysłowa.

Międzynarodowa konferencja NANOSMAT

2018.09.11  –  2018.09.14 WETI PG http://www.nanosmat-conference.com
Konferencja NANOSMAT jest poświęcona inżynierii materiałowej (Nanoscience, Engineering and Nanotechnology and Beyond NANO); www.nanosmat-conference.com

Z życia uczelni

Wynalazek naukowców z PG przyczyni się do powstania ekologicznej podeszwy obuwniczej

Zakończony sukcesem proces komercjalizacji wynalazku opracowanego przez  prof. dr. hab. inż. Janusza Dattę i prof. dr. hab. inż. Józefa Haponiuka z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG umożliwi firmie MSU SA z Grudziądza produkowanie podeszew obuwniczych z wykorzystaniem odpadów poliuretanowych.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Międzynarodowe Targi dla Młodych Innowatorów po raz pierwszy w Polsce

Targi dla Młodych Innowatorów Expo Sciences Europe (ESE) organizowane są w całej Europie co dwa lata począwszy od 1996 r. Głównym organizatorem imprezy jest pozarządowa organizacja non-profit MILSET-International Movement for Leisure Activities in Science and Technology, której celem jest rozwój kultury naukowej i promocja innowacji wśród młodzieży.

Pierwsza edycja ESE w Polsce odbędzie się w dniach 16–22.07.2018 r. w Gdyni. Za organizację wydarzenia na miejscu odpowiadać będzie Fundacja Zaawansowanych Technologii, która od siedmiu lat realizuje Konkurs Naukowy E(x)plory. Politechnika Gdańska jest partnerem wydarzenia.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Wizyta absolwenta Politechniki Gdańskiej z Wietnamu

Mgr inż. Nguyen Quang Hung, absolwent Politechniki Gdańskiej, po 44 latach od ukończenia studiów, ponownie odwiedził uczelnię. Pan Hung, reprezentując podczas wizyty w Gdańsku środowisko wietnamskich absolwentów Politechniki Gdańskiej, spotkał się z prof. Markiem Dzidą, prorektorem ds. kształcenia i dydaktyki oraz odwiedził Wydział Mechaniczny (dawniej Wydział Mechaniczny Technologiczny), który ukończył w 1974 r.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 4 lipca 2018 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Kształcenia;
  • przyjęcia recenzji o nadanie prof. Januszowi Mroczce tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego;
  • zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdańskiej na rok 2018;
  • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Przywrócenie żywotności Bałtyku oraz Międzynarodowa agenda badawcza nowatorskich rozwiązań w ekotoksykologii i naukach środowiskowych.

Rektor PG, prof. Jacek Namieśnik przekazał inż. Łukaszowi Rusajczykowi, przedstawicielowi studentów i doktorantów w Senacie PG, odpowiedź na jego interpelację.

Nauka

Awanse

STANOWISKA

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. inż. Zbigniew Kneba (WM)

dr hab. inż. Paweł Śliwiński (WM)

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 9.07.2018 o godz. 10.00 w Sali 112, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Śliwińskiej. Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie i modyfikowanie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych na bazie keratyny i bakteryjnej nanocelulozy”. Promotor dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG (PG); promotor pomocniczy dr inż. Izabela Sinkiewicz (PG).

Dnia 9.07.2018 o godz. 12.15 w Audytorium Chemicznym, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Kurzyk. Tytuł rozprawy: „Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów Aspergillus fumigatus”. Promotor dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG (PG); promotor pomocniczy dr inż. Piotr Szweda (PG).

Dnia 9.07.2018 o godz. 14.15 w Sali 112, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Mioduskiej. Tytuł rozprawy: „Badania nad wykorzystaniem fotokatalizatorów WO3/TiO2 do degradacji wybranych zanieczyszczeń organicznych”. Promotor prof. dr hab. inż. Jan Hupka (PG); promotor pomocniczy dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (PG).

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 3.07.2018 odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Szczodraka. Tytuł rozprawy: „Metodyka tworzenia dynamicznych map hałasu w środowisku aglomeracji miejskiej z zastosowaniem gridu superkomputerowego”. Promotor: prof dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (PG).

Redagowane na PG czasopismo z najwyższym JIF

Baza Journal Citation Reports podała wartości wskaźnika Journal Impact Factor (JIF) za publikacje z roku 2017 w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science. Dla redagowanego na Politechnice Gdańskiej czasopisma „Metrology and Measurement Systems”, wydawanego przez Polską Akademię Nauk, Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej, wartość wskaźnika wyniosła JIF = 1.523. Oznacza to, że czasopismo utrzymało pozycję lidera wśród czasopism wydawanych przez Wydział IV – Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Redaktorem naczelnym czasopisma „Metrology and Measurement Systems” jest prof. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Staże naukowo-badawcze i konferencje naukowe w ramach projektu POWER 3.5

W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" doktoranci mogą skorzystać z możliwości wyjazdu na trzymiesięczne staże naukowo-badawcze.

Dokładne informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/; osoba do kontaktu: Sylwia Sarniak, tel. 58 347 11 48, e-mail sylwia.sarniak@pg.edu.pl.

Menedżer IT – nowy kierunek studiów podyplomowych na WZiE

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG zostanie w październiku 2018 r. uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych z zakresu zarządzania IT, przede wszystkim w obszarze utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych, wytwarzania oprogramowania, zarządzania zespołami, projektami oraz kosztami IT.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2018 r.; nauka potrwa 2 semestry (15 sesji zjazdowych w piątki i soboty).

Więcej informacji podano na stronie http://bit.ly/Menedżer_IT. Biogramy wybranych wykładowców – http://bit.ly/wykładowcyIT.

Wyniki konkursu na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

Na stronie projektu https://pg.edu.pl/power-zip w zakładce Aktualności opublikowano listę doktorantów zakwalifikowanych na stypendia zadaniowe w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej". 

Sport

Student PG Filip Ciszkiewicz dziewiąty w Pucharze Europy

W regatach żeglarskich o Puchar Europy rozgrywanych w niemieckiej Kilonii student Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Filip Ciszkiewicz zajął dziewiątą pozycję. O zwycięstwo walczyło 125 zawodników ze ścisłej światowej czołówki.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Komunikaty

Wydania Biuletynu podczas przerwy wakacyjnej

Szanowni Czytelnicy,

kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się po przerwie wakacyjnej, dn. 6.09.2018 r. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.