Nr 84/21 czerwca 2018

Z życia uczelni

Medal Gloria Artis dla dr. hab. Mariusza Mroza

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr przyznał dr. hab. Mariuszowi Mrozowi, dyrygentowi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie zostanie wręczone podczas centralnej inauguracji roku akademickiego 2018/2019.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Ponad dwa tysiące słuchaczy koncertu „Muzyka wody i ognia”

Muzyka wody i ognia, pierwszy koncert plenerowy na terenie Politechniki Gdańskiej, spotkał się ze znakomitym przyjęciem słuchaczy. W sobotni wieczór kampus naszej uczelni wypełnił się ponad dwoma tysiącami gości.

W repertuarze koncertu znalazły się utwory G.F. Haendla w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej (AChPG), Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” (przygotowanie Marta Stós) i Gdyńskiej Orkiestry Barokowej „Sinfonia Nordica” pod batutą dr. hab. Mariusza Mroza, dyrygenta AChPG. Artyści wykonali „Muzykę na wodzie”, Hymn Koronacyjny „Zadok the Priest” oraz „Muzykę sztucznych ogni”. Ukoronowaniem koncertu było wykonanie „Muzyki sztucznych ogni” połączone z pokazem fajerwerków. Koncert prowadziła Agnieszka Oszczyk, dziennikarka i prezenterka Telewizji Polskiej.

„Muzyka wody i ognia” została pozytywnie zrecenzowana w trójmiejskich mediach. „To był niezwykły koncert w równie niezwykłym miejscu” („Panorama” TVP3 Gdańsk), „Politechnika Gdańska po mistrzowsku i z wielkim hukiem pokazała, że najpiękniejszy kampus w Europie jest idealnym miejscem do organizowania takich koncertów, jak ten, który odbył się tam w sobotni wieczór” (Trojmiasto.pl).

Koncert organizowany był w ramach Politechniki Otwartej.

Absolwenci informatyki na PG zarabiają najwięcej

Absolwenci informatyki na Politechnice Gdańskiej to najlepiej opłacani specjaliści w swojej dziedzinie w Polsce. Pracę znajdują niemal natychmiast po ukończeniu studiów, a ryzyko bezrobocia jest wśród nich praktycznie zerowe. Takich informacji dostarcza trzecia edycja ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Badanie przeprowadzono na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aby zapoznać się z opisywanymi zestawieniami, należy wejść na stronę ela.nauka.gov.pl, wybrać zakładkę „Rankingi 2016”, a następnie, bez wypełniania żadnego z pól wyszukiwarki, kliknąć „Wyszukaj”.

Więcej informacji w Aktualnościach: Zarobki absolwentów PG w czołówce uczelni w Polsce, Absolwenci PG poszukiwani i cenieni przez pracodawców.

Nauka

Nagroda Siemensa za osiągnięcia badawcze dla pracowników Wydziału Mechanicznego

Dnia 18.06.2018 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej JM Rektor PW prof. Jan Szmidt wręczył prof. dr. hab. inż. Dariuszowi Mikielewiczowi oraz dr. hab. inż. Janowi Wajsowi Nagrodę Badawczą Siemensa w XXIII Konkursie za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce. Pracowników Wydziału Mechanicznego nagrodzono za pracę pt. Zagospodarowanie ciepła odpadowego z bloku energetycznego poprzez zastosowanie obiegu ORC dogrzewanego parą z upustu oraz nowych wysokosprawnych konstrukcji wymienników ciepła.

Nagroda Siemensa jest przyznawana za wybitne, a zarazem praktyczne osiągnięcia w dziedzinie techniki i badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce w zakresie m.in. elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Specjalność „Maszyny przepływowe” pod patronatem General Electric

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz firma Alstom Renewable Poland Sp. z o.o./Baker Hughes, a GE Company zawarły porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach porozumienia, strony mają m.in. możliwość pozyskiwania grantów krajowych i zagranicznych na realizację przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

GE obejmie patronatem specjalność „Maszyny przepływowe” prowadzoną przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa w ramach międzywydziałowego kierunku Energetyka.

Sygnatariuszami porozumienia byli: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG, dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz mgr inż. Paweł Turulski, prezes zarządu Alstom Renewable Poland Sp. z o.o./Baker Hughes, a GE Company.

W pierwszym etapie realizacji porozumienia 10 studentów WOiO PG rozpocznie miesięczną praktykę zawodową lub półroczny staż badawczo-przemysłowy w GE od 1.07.2018 r.

Stypendia zadaniowe dla doktorantów

Do 25.06.2018 r. trwa nabór na stypendia zadaniowe dla doktorantów będących uczestnikami studiów stacjonarnych, wypłacane w ramach projektu POWER 3.5 "Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej". Stypendia przeznaczone są na realizację zadań badawczych związanych z tematyką prowadzonych badań naukowych pod kierunkiem promotora lub opiekuna naukowego, np. na realizację badań na potrzeby pracy doktorskiej, rozdziału lub całej rozprawy doktorskiej, przygotowanie artykułu do czasopisma naukowego.

Więcej informacji na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach i na stronie projektu.

Jean Monnet Chair Workshop on Income and Wealth Inequalities "Measurement in practice

Badacze (doktoranci, pracownicy naukowi), którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o ekonometrii i metodach statystycznych wykorzystywanych w analizie nierówności, w tym także o najnowszych technikach dekompozycji, są zaproszeni na bezpłatne, jednodniowe warsztaty, które odbędą się 28.06.2018 r.

Prowadzący:

Informacje dodatkowe:

  • wymagana jest podstawowa znajomość programu STATA (i/lub R);
  • liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia (z krótkim biogramem) należy przesyłać mailem na adres jwo@zie.pg.gda.pl do 21.06.2018 r.

Pełna informacja na stronie WZiE w Aktualnościach

Sport

Politechnika Gdańska na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej AMP!

Rywalizację w Akademickich Mistrzostwach Polski Politechnika Gdańska po raz kolejny zakończyła na podium. Nasza uczelnia piąty raz z rzędu zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz po raz szósty z rzędu została drugą najlepszą uczelnią techniczną.

W AMP 2018 udział wzięły 152 uczelnie wyższe z całego kraju. Podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich, rywalizacja odbywała się w 43 dyscyplinach. Politechnika Gdańska swoje reprezentacje wystawiła w 42 z nich. Podobnym wynikiem pochwalić się może jedynie druga w klasyfikacji generalnej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

W tym roku przedstawiciele Politechniki Gdańskiej zdobyli 2205 pkt, czyli o 39,5 pkt więcej niż w AMP 2017 (2169,5 pkt). Lepsze okazały się jedynie Uniwersytet Warszawski (2306,5 pkt) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2294,5 pkt).

Pełna informacja w Aktualnościach.

PG wygrywa Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie

Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie, które rozegrano w Wilkasach koło Giżycka, zostały zdominowane przez drużynę PG Racing Politechnika Gdańska. Nasi reprezentanci kolejny raz z rzędu wygrali w klasyfikacji generalnej uczelni i w klasyfikacji uczelni technicznych.

  • I miejsce w klasyfikacji indywidualnej – załoga złożona z Jakuba Surowca (sternik), Patryka Richtera i Tomasza Piernickiego;
  • VII miejsce w klasyfikacji indywidualnej i srebro w klasyfikacji uczelni technicznych – Marcin Styborski z załogą złożoną z Jakuba Padzika i Dawida Płotki;
  • IX miejsce – Wiktor Czałbowski z załogą złożoną z Marcina Kozubowicza i Kacpra Wysockiego;
  • XX miejsce zdobyła Wiktoria Wróblewska z załogą złożoną z Jana Stremlau i Stanisława Wawaka, a w kategorii sterniczek zajęła VI miejsce.

Trenerem drużyny PG Racing i opiekunem Sekcji Żeglarskiej PG jest Jakub Pankowski.

Na wodach jeziora Niegocin rywalizowało 71 załóg z 34 polskich uczelni wyższych. Mistrzostwa przeprowadzono na jachtach typu Omega. Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie, organizowane przez AZS Warszawa, współfinansowane były ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakończenie IV sezonu Trójmiejskiej Ligi Badmintona

Zakończył się IV sezon Trójmiejskiej Ligi Badmintona. Tytuł najlepszej zawodniczki TLB w klasyfikacji generalnej zdobyła dr inż. arch. Romanika Okraszewska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Pełna informacja na stronie http://badmintongdansk.pl/liga/

Kalendarium

28 czerwca 09.00–12.30

Jean Monnet Chair Workshop on Income and Wealth Inequalities

Otwarte i bezpłatne warsztaty naukowe organizowane w ramach Jean Monnet Chair. Spotkanie w języku angielskim. Obowiązują wcześniejsze zapisy: jwo@zie.pg.gda.pl do 21.06.2018 r.
28 czerwca 09.00–13.00

Dzień Jakości PG

VI Ogólnouczelniane Seminarium "Dzień Jakości Politechniki Gdańskiej". Sala 264 w Gmachu Głównym.
28 czerwca 10.00–12.00
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Jak skutecznie złożyć wniosek w programie HORYZONT 2020

Celem warsztatów komputerowych jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej poszukiwania informacji niezbędnych do przygotowania wniosku w programie H2020. Organizator – RPK Programów Ramowych UE przy PG.
5 lipca–12 lipca

Szkoła Letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 2. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.
3 września–7 września
http://techem9.pg.edu.pl/

IX Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2018

Podczas Kongresu zaprezentowane będą osiągnięcia naukowe i wdrożenia. Zaplanowano pięć sekcji: pozyskiwanie surowców, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, nowe technologie, biotechnologia przemysłowa.
11 września–14 września
http://www.nanosmat-conference.com

Międzynarodowa konferencja NANOSMAT

Konferencja NANOSMAT jest poświęcona inżynierii materiałowej (Nanoscience, Engineering and Nanotechnology and Beyond NANO); www.nanosmat-conference.com