Nr 81/30 maja 2018

Z życia uczelni

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2018

W najnowszej edycji prestiżowego rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła dziewiątą pozycję wśród wszystkich uczelni w kraju i czwartą wśród uczelni technicznych (ex aequo z Politechniką Śląską). To najwyższa lokata PG w historii tego publikowanego od 1999 roku zestawienia!

 – Nasza uczelnia nigdy wcześniej nie zajęła tak wysokiego miejsca w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy”, ale naszym celem jest sięgać jeszcze wyżej. Chcemy dalej awansować nie tylko w tym zestawieniu, ale i w międzynarodowych rankingach, co wpisuje się w dążenie do uczynienia z Politechniki Gdańskiej ośrodka o charakterze badawczym – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Pełne zestawienie dostępne jest na stronie internetowej rankingu.

Opublikowany został także „Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2018”. Przy ocenie 68 kierunków studiów pod uwagę brano siedem kryteriów mierzonych przez 14 wskaźników: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność, dodatkowe. Ranking obejmuje kierunki: humanistyczne; społeczne; ekonomiczne; ścisłe; przyrodnicze; rolnicze, leśne i weterynaryjne; medyczne i o zdrowiu oraz kierunki techniczne. Szczegółowe zestawienia znajdują się na stronie internetowej rankingu i uwzględniają opublikowany wcześniej ranking studiów inżynierskich (kierunki techniczne). W zestawieniu, którego wyniki ogłoszono w kwietniu 2018 roku kierunki prowadzone na Politechnice Gdańskiej znalazły się w ścisłej krajowej czołówce. Prowadzony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki kierunek Elektronika i telekomunikacja został sklasyfikowany na trzecim miejscu w swojej kategorii. Identyczny wynik osiągnęły Budownictwo oraz Geodezja i kartografia prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. 

Czerwona Róża 2018. Najlepsze koło naukowe z PG, studentka ze specjalnym wyróżnieniem

Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO z Politechniki Gdańskiej otrzymało nagrodę Czerwonej Róży. Najlepszym studentem Pomorza został Mariusz Jakubowski z Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalne wyróżnienie otrzymali:

 • Lisa Aditya (WILiŚ PG),
 • Maciej Kułakowski (Akademia Muzyczna).

Wyniki 44. edycji konkursu ogłoszono 27.05.2018 r. na naszej uczelni. Najlepsze koło w nagrodę otrzymało o 12 tys. zł, a najlepszy student samochód marki Volkswagen up.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów na PG

W dn. 21–23.05.2018 r. odbyła się druga, a zarazem ostatnia wizyta przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA) na Politechnice Gdańskiej.

Na spotkaniu 23.05.2018 r. z udziałem prof. Jacka Namieśnika, rektora PG, prof. Piotra Dominiaka, prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji, oraz prof. Marka Dzidy, prorektora ds. kształcenia i dydaktyki, uczestniczyli również dziekani oraz przedstawiciele jednostek centralnych Politechniki Gdańskiej: Działu Zarządzania Jakością, Działu Kształcenia, Działu Promocji, Politechniki Otwartej oraz Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Prof. Sokratis Katsikas (Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii) przedstawił w swojej prezentacji wstępne uwagi w zakresach:

 • Governance and Institutional Decision-Making (zarządzania i podejmowania decyzji w instytucji),
 • Quality Culture (kultury jakości),
 • Teaching and Learning (nauczania i uczenia się),
 • Research (badań),
 • Service to Society (służby społeczeństwu),
 • Internationalisation (umiędzynarodowienia).

Członkowie komisji zwracali uwagę na mocne strony uczelni i wskazywali kierunki, w których uczelnia może podążać w celu stałego usprawniania organizacji.

Wyników przygotowywanej przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów oceny będziemy oczekiwać latem tego roku.  

Czytaj także Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów rozpoczyna ewaluację Politechniki Gdańskiej.

Polonia Restituta. O wolności, suwerenności i praworządności na PG

Dnia 18.06.2018 r. odbędzie się na Politechnice Gdańskiej konferencja „Wolność – Suwerenność – Praworządność”. Wśród prelegentów będzie m.in. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konferencja na PG będzie czwartą z dziesięciu ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych organizowanych wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Radę do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Konferencje, organizowane w  najważniejszych ośrodkach akademickich Polski,  podejmować będą kluczowe dla społeczeństwa zagadnienia dotyczące życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Koordynatorem merytorycznym projektu jest Akademia Ignatianum w Krakowie.

Politechnika Gdańska jest jedną z najstarszych uczelni w Polsce, która od ponad 110 lat trwale wpisuje się w krajobraz intelektualny Pomorza. Nasza Alma Mater jest dumna nie tylko ze swojej bogatej historii, lecz także z odważnego patrzenia w przyszłość. Jestem przekonany, że konferencja „Wolność – Suwerenność – Praworządność” przyniesie pełną ważnych pytań i intrygujących koncepcji dyskusję, a jej uczestnikom życzę owocnych obrad – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Honorowy patronat nad obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” objął prezydent RP Andrzej Duda. 

Politechnika Gdańska doceniona za wysokie standardy bezpieczeństwa technicznego

Prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji podczas gali Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017, zorganizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego w Ożarowie Mazowieckim, odebrał dyplom uznania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego, jaki został przyznany Politechnice Gdańskiej.

Politechnika Gdańska została doceniona przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017 w kategorii „Jednostka badawczo-rozwojowa/szkoła wyższa” i otrzymała dyplom „w uznaniu efektywnej współpracy w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymywania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego oraz wkładu w stabilny rozwój polskiej gospodarki”.

Więcej informacji o rankingu i laureatach można znaleźć na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Konferencja rektorów Universia´2018

Prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji uczestniczył w dniach 20–22.05.2018 r. w IV International Rector´s Meeting Universia 2018 ¨University, Society and Future¨. W konferencji, która była zorganizowana przez Universidad Ð Salamanca – obchodzący w tym roku 800-lecie istnienia, uczestniczyło prawie 700 przedstawicieli nauki z całego świata, przede wszystkim z Iberoameryki i Europy. Sponsorem i organizatorem pobytu całej polskiej delegacji była Grupa Santander. Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach. 

Sukces architektów z Politechniki Gdańskiej we Francji

Pracownicy i studenci Wydziału Architektury PG zdobyli trzy pierwsze miejsca w organizowanym od 27 lat międzynarodowym konkursie arturbain.fr.

Międzynarodowy konkurs arturbain.fr organizowany jest corocznie przez Séminaire Robert Auzelle – organizację pożytku publicznego przy Ministerstwie Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju, Transportu i Mieszkalnictwa.

W edycji 2017/2018 organizowanej pod hasłem „Sieć przestrzeni publicznych dostępna dla wszystkich” (Pour un réseau d'espaces publics accessibles à tous) trzy pierwsze miejsca zajęły zespoły z Wydziału Architektury:

 • I miejsce – dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. nadzw. PG, studentki: Patrycja Marcińska, Anastasiia Volyk;
 • II miejsce – dr inż. arch. Izabela Burda, studentki: Alicja Sikorska, Aneta Szrot;
 • III miejsce – mgr inż. arch. Janusz Gujski, studenci: Arnaud Gaultier i Pauline Ribault.

Projekty zostały wykonane w ramach zajęć z projektowania urbanistycznego na II semestrze studiów magisterskich, prowadzonych przez mgr. inż. arch.  J. Gujskiego, dr inż. arch. I. Burdę, dr hab. inż. arch. K. Zielonko-Jung i dr. inż. arch. Krzysztofa Szarejko. W zajęciach wzięli udział studenci z Polski oraz Francji, Portugalii, Słowacji, Turcji i Ukrainy.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Promocja książki o Marcu 1968 na Politechnice Gdańskiej

Unikatowa publikacja pt. „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach” wydana przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej jest już dostępna w sprzedaży.

Promocja książki, która jest pierwszą próbą przedstawienia wydarzeń marcowych z perspektywy jednej uczelni, odbędzie się 4.06.2018 r. o godz. 15.00 się w holu przed Biblioteką PG w Gmachu Głównym PG. W promocji wezmą udział redaktorzy naukowi publikacji: dr Daniel Gucewicz, historyk i archiwista z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Piotr Abryszeński, politolog i historyk, pracownik Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Spotkanie poprowadzi dr Daniel Wicenty. Wstęp wolny.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Odeszli od nas

Marianna Sankiewicz-Budzyńska (1921–2018)

Dnia 29.05.2018 r., w wieku 97 lat zmarła Marianna Sankiewicz-Budzyńska, znana polska elektronik, emerytowana wykładowczyni akademicka i była prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej (1981–1984). W 2011 r. prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Informacje o pogrzebie zostaną podane w najbliższych dniach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 23.05.2018 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wszczęcia postępowania o nadanie prof. Januszowi Mroczce z Politechniki Wrocławskiej tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej;
 • aktualizacji załącznika nr 2 do Uchwały Senatu PG nr 151/2018/XXIV z 21.02.2018 r. w sprawie limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019;
 • ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020;
 • zasad przyjmowania na studia I stopnia laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej.

Prof. Janusz Cieśliński przedstawił informacje o działalności Politechniki Otwartej, a dr Paweł Lubomski informacje o działalności Centrum Usług Informatycznych. Dr Anna Wałek przedstawiła dostępne opcje oraz możliwe zastosowania narzędzia SciVal.

Nauka

Awanse

TYTUŁ PROFESORA

prof. dr hab. inż. Janusz Datta (WCh)

prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka (WILiŚ)

STOPNIE NAUKOWE                                                     

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych:

dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk (WCh)

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych:

dr hab. inż. Jacek Klucznik (WEiA)

dr hab. inż. Jacek Łubiński (WM)

STANOWISKA

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. inż. Hubert Cieśliński (WCh)

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 11.06.2018 o godz. 13.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Sreeraj Gopi. Tytuł rozprawy: „Extraction, isolation, characterization, mechanical properties and biological activities of nanofiber from turmeric waste”. Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk (PG), prof. Sabu Thomas (MG University, India).

Międzynarodowe Agendy Badawcze – nabór aplikacji do 29.06.2018

Do 29.06.2018 r. można składać aplikacje w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Celem programu jest utworzenie w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant i mieć profil podobny do osób starających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych na świecie.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

6. konkurs polsko-tajwański na wspólne projekty bilateralne

 • Przedmiot i cel dofinansowania: wspólne polsko-tajwańskie projekty badawcze w następujących obszarach:
  - ścieżka 1: neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), materials science and engineering, agricultural biotechnology and biocatalysis, ICT – Information and Communication Technology,
  - ścieżka 2: artificial intelligence;
 • nabór  wniosków międzynarodowych: 31.07.2018 r.;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Narzędzie InCites do analizy danych z Web of Science

Biblioteka PG zaprasza na cykl szkoleń online z narzędzia InCites Benchmark & Analytics służącego do pogłębionej analizy danych z bazy Web of Science.

Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w Internecie na platformie WebEx. Więcej informacji i linki do rejestracji dostępne są na stronie Biblioteki PG.

Rosetta Stone – narzędzie do nauki języków

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z dostępu testowego do narzędzia Rosetta Stone, który potrwa do 22.06.2018 r. Rosetta Stone to internetowe narzędzie do nauki języków obcych, które oferuje naukę 30 języków, różne poziomy zaawansowania, nieograniczony dostęp zdalny, dostęp mobilny oraz około 50 godzin nauki.

Więcej informacji na stronie Biblioteki PG.

Zapisy na kolejne szkolenia dla młodej kadry PG – projekt POWER 3.4

Trwają zapisy na kolejne szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • Narzędzia informatyczne w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i testów w zajęciach tradycyjnych oraz online (szkolenie zewnętrzne) – 4, 6 i 8.06.2018 r., godz. 14.00–19.00 (warsztaty stacjonarne); 11.06.2018 r. (webinarium – 3 h);
 • Tworzenie zasobów edukacyjnych – prowadzenie zajęć na uczelnianej platformie eNauczanie – 20.06–15.09.2018 r. – kurs e-learningowy; 20.09.2018 r., godz. 11.00–14.00 warsztaty stacjonarne;
 • Wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej – 21.06.2018 r., godz. 14.00–18.00;
 • Wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej (cz. I i II) – 26–27.06.2018 r., godz. 15.00–18.00;
 • Wprowadzenie do modelowania matematycznego i obliczeń inżynierskich – 5–6.07.2018 r., godz. 9.00–14.00.

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/power-3.4.

Kalendarium

18 czerwca 09.30–17.00
https://polonia-restituta.pl/konferencja/wydarzenie-04/

Konferencja Wolność – Suwerenność – Praworządność

Konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencję Episkopatu Polski dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
16 czerwca 21.30–23.00
https://www.pg.edu.pl

Koncert plenerowy. Muzyka wody i ognia

Wstęp wolny
20 czerwca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
5 czerwca 10.00–13.00

MINIATURA 2 – warsztaty dla wnioskodawców

Dział Projektów PG zaprasza na szkolenie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki finansowe w konkursie MINIATURA 2 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.
7 czerwca 11.15–13.00

Wykłady Otwarte TAJP

"Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu jednostek pływających" – wykład dr. Cezarego Żrodowskiego z Wydziału OiO i DNV-GL w ramach przedmiotu "Współczesne systemy elektroniki morskiej".
20 czerwca–22 czerwca
http://kkrrit2018.pl

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

Spotkanie naukowców, specjalistów z dziedziny techniki i gospodarki, pracowników firm, a także doktorantów i studentów, realizujących prace w dziedzinie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji.
5 lipca–12 lipca

Szkoła Letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 2. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.
18 czerwca 10.00–11.00

SciVal jako narzędzie do planowania ścieżki kariery naukowej

Szkolenia online z narzędzia SciVal. Więcej informacji podano na stronie Biblioteki PG.
8 czerwca 17.00–18.00

Koncert dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Koncert dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej