Nr 80/24 maja 2018

Z życia uczelni

Muzyka wody i ognia – pierwszy koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej

Rektor i Senat PG zapraszają społeczność Politechniki Gdańskiej, mieszkańców Gdańska i okolic oraz turystów odwiedzających region na pierwszy otwarty koncert plenerowy. Wydarzenie ma charakter piknikowy i odbędzie się 16.06.2018 r. w godz. 21.30–23.00 na dziedzińcu przed Gmachem Głównym PG. W programie utwory Georga Friedricha Haendla w wykonaniu orkiestry barokowej i chórów akademickich z Gdańska i Krakowa, a także pokaz ogni sztucznych. Wstęp wolny.

Pełna informacja w Aktualnościach.

PG rozwija współpracę z uczelniami w Chinach

Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG i prof. Janusz T. Cieśliński prorektor ds. organizacji przebywali w dn. 12–15.05.2018 r. z roboczą wizytą w dwóch chińskich ośrodkach akademickich, tj. w Xi’an i w Szanghaju.

Zasadniczym punktem wizyty było poszukiwanie obszarów współpracy naukowej i zwiedzanie laboratoriów. Uniwersytetem zapraszającym był Xidian University – wiodący ośrodek badawczo-naukowy w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, który posiada kategorię A+ w dyscyplinie nauk i technologii elektronicznych. Z Xidian Univesity zostało podpisane porozumienie o współpracy na najbliższe 5 lat, z możliwością przedłużenia.

Następnie odbyły się spotkania z przedstawicielami Shaanxi Normal University, Chang’ an University, University of Shanghai for Science and Technology, a także Harbin Institute of Technology. Wszystkie strony wyraziły chęć podpisania porozumień o współpracy.

Prof. J. Namieśnik i prof. J.T. Cieśliński uczestniczyli również w międzynarodowej konferencji the University Alliance of the Silk Road (Xi’an, 12.05.2018), którego Politechnika Gdańska jest członkiem od bieżącego roku.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Czerwona Róża 2018. Gala finałowa Konkursu już 27 maja na PG

Nagrodę Czerwonej Róży w 2017 roku w kategorii „najlepszy student” otrzymał Mariusz Smentoch z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. W związku z tym to nasza uczelnia 21 i 27.05.2018 r. będzie gospodarzem tegorocznego finału 44. edycji Konkursu:

 • 21.05.2018 r. – zaprezentowali się najzdolniejsi studenci i najbardziej wyróżniające się koła naukowe ze wszystkich pomorskich uczelni,
 • 27.05.2018 r. – nastąpi ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali, wręczenie nagród zwycięzcom. 

Najlepszy student województwa pomorskiego otrzyma samochód osobowy, a najlepsze koło naukowe – 12 tys. zł.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Finał konkursu matematycznego „Od szkolniaka do żaka”

Dnia 7.05.2018 roku na Politechnice Gdańskiej odbył się trzeci (końcowy) etap IV edycji konkursu matematycznego „Od szkolniaka do żaka” organizowanego przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

Do finału przystąpiło 43 spośród 274 uczniów z 40 szkół podstawowych i 19 szkół z klasami gimnazjalnymi. Uczestnicy zmagali się z zadaniami matematycznymi, przygotowanymi przez nauczycieli akademickich.

Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród i dyplomów nastąpiło 14.05.2018 r. na uroczystym podsumowaniu, które odbyło się w Sali Senatu PG. Sponsorem nagród dla laureatów była firma Intel Technology Poland Sp. z o.o.

Pełna informacja na stronie Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość w Aktualnościach.

Nauka

Ponad 7 milionów złotych z NCN na projekty badawcze PG

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Zakwalifikowanych do finansowania zostało dwanaście projektów zgłoszonych przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej. Ich łączna wartość wynosi 7 338 105 zł.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Trzech naukowców z PG otrzymało stypendia START

Mgr inż. Mateusz Daśko i mgr inż. Mariusz Szkoda z Wydziału Chemicznego oraz dr inż. Michał Winiarski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG otrzymali stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców, przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Aplikacja dr. inż. M. Winiarskiego dodatkowo zyskała wyróżnienie.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Afiliacja w Web of Science

Dział Spraw Naukowych zwraca uwagę autorów publikacji naukowych na potrzebę stosowania uniwersalnego określania afiliacji – Gdansk University of Technology, podczas zgłaszania swoich prac redakcjom wydawniczym.

Stosowanie ujednoliconej, wskazanej formy afiliacji umożliwi sprawne indeksowanie Państwa prac publikacyjnych, np. w bazie Web of Science. Pozwoli to tym samym wykluczyć wszelkie nieścisłości w analizach bibliometrycznych, związanych np. z pominięciem danej pracy w przeglądzie statystycznym. 

Cykl szkoleń programu SciVal Research Assessment Academy!

Biblioteka PG zaprasza na cykl szkoleń online z narzędzia SciVal. Celem szkolenia jest przygotowanie do posługiwania się narzędziem SciVal i uzyskanie umiejętności w takich obszarach jak:

 • analiza wyników swoich publikacji na tle innych z danej dyscypliny naukowej;
 • wizualizację wyników badań;
 • porównanie i analizowanie wyników badawczych instytucji naukowych;
 • identyfikowanie możliwości współpracy;
 • analiza trendów w badaniach.

Rejestracja i więcej informacji na stronie Biblioteki PG.

II konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze

 • Przedmiot i cel dofinansowania: wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze w następujących obszarach: health sciences, agriculture, biosciences and biotechnology, environment and climate change, water and green technology, maritime economy, clean coal technology, information and communication technology (ICT); 
 • nabór wniosków międzynarodowych: 9.07.2018 r.;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Konkurs w ramach EOG i Funduszy Norweskich

 • Przedmiot i cel dofinansowania: wsparcie projektów dotyczących wspólnych wyzwań europejskich realizowanych poprzez regionalną współpracę transgraniczną i ponadnarodową w formie dzielenia się wiedzą, wymiany dobrych praktyk i budowania potencjału w priorytetowych sektorach funduszy EOG i funduszy norweskich na lata 2014–2021;
 • nabór wstępnych wniosków międzynarodowych: 1.07.2018 r. (godz. 12.00 CEST);
 • informacje o konkursie na stronie eeeagrants.org;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

W związku z tym, że Politechnika Gdańska jako Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jedną wstępną propozycję projektową, na złożenie wstępnej propozycji wymagana jest zgoda prorektora ds. nauki. Osoby, które planują wzięcie udziału w konkursie, proszone są o złożenie zgłoszenia wstępnego na portalu MojaPG i kontakt z Działem Projektów w terminie do 15.06.2018 r.

Przypomnienie o konkursie CUBR IV

 • Przedmiot i cel dofinansowania: podjęcie wspólnych działań na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów, co przyczyni się do konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej;
 • nabór wniosków – 29.05–27.06.2018 do godz. 16.00;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów do 20.06.2018 r.;
 • osoby do kontaktu Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów;
 • więcej informacji na stronie NCBR.

Przypomnienie o konkursie TECHMATSTRATEG II

 • Przedmiot i cel dofinansowania: rozwój wiedzy w obszarach technologii materiałów, co prowadzi do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań;
 • nabór wniosków – 9.04–8.06.2018 do godz. 15.00;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 1.06.2018;
 • osoby do kontaktu: Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów;
 • więcej informacji na stronie NCBR.

Przypomnienie o naborze wniosków do konkursów NCN – OPUS i PRELUDIUM

 • OPUS 15 – przedmiot i cel dofinansowania: skierowany jest do szerokiego grona naukowców niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego. Celem projektu jest stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury niezbędnej do realizacji badań;
 • PRELUDIUM 15 – przedmiot i cel dofinansowania: skierowany jest dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy;
 • nabór wniosków – 15.03–15.06.2018;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.06.2018;
 • osoby do kontaktu: Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów.

Politechnika Otwarta

Ponad tysiąc gości Europejskiej Nocy Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Nasza uczelnia po raz drugi wzięła udział w Europejskiej Nocy Muzeów – 19.05.2018 r. Osoby odwiedzające PG mogły wybierać spośród bogatej oferty atrakcji specjalnie przygotowanych na tę okazję.

W Gmachu Głównym PG goście poznawali walory architektoniczne budynku podczas prelekcji i spacerów z przewodnikami, oglądali historyczny gabinet profesorski oraz uczestniczyli w prezentacjach, wystawach, warsztatach i wykładach. Zachwycił Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, porywając publiczność zwłaszcza finałowym wykonaniem utworu „The Battle of Jericho” Mosesa Hogana. Wśród dzieci szczególną popularnością cieszyła się strefa relaksu w Bibliotece PG.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Komunikaty

Godziny rektorskie 23–24.05.2018, dzień rektorski 25.05.2018

W związku z organizacją Juwenaliów Gdańskich rektor Politechniki Gdańskiej ustanowił dzień 25.05.2018 r. dniem rektorskim. Tego dnia zajęcia dydaktyczne zostają odwołane.

W dniach 23–24.05.2018 10.00 do 12.00 obowiązują godziny rektorskie w związku z Bałtyckim Festiwalem Nauki.

Więcej informacji o święcie studentów z Trójmiasta można znaleźć [tutaj].

Moduł "Wynalazki i innowacje" w portalu MOJA PG

Centrum Usług Informatycznych uruchomiło w portalu Moja PG moduł "Wynalazki i innowacje". Od tej chwili zgłaszanie projektów wynalazczych, rozwiązań innowacyjnych i znaków towarowych powinno odbywać się z wykorzystaniem tego modułu.

Szczegółowe informacje o nowym module można uzyskać kontaktując się z HelpDeskiem oraz z Zespołem Rzeczników Patentowych PG, który brał czynny udział we wdrożeniu nowej funkcjonalności portalu.

Kalendarium

24 maja–26 maja
https://arch.pg.edu.pl/modernizm-w-gdyni

Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni

Miasto Gdynia oraz Wydział Architektury PG zapraszają na 6. międzynarodową konferencję naukową. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
24 maja 11.15–13.00

Wykłady Otwarte TAJP

"Wymagania IoT na autonomicznych platformach mobilnych" – wykład dr. Marka Zmudy z Intel Technologies w ramach przedmiotu "Współczesne systemy elektroniki morskiej".
25 maja 10.00–14.30
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Szkolenie w ramach konkursu TWINNING programu Horyzont 2020

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących wnioski projektowe w konkursie TWINNING.
28 maja 11.30–15.00

OPUS 15 i PRELUDIUM 15 – warsztaty dla wnioskodawców

Dział Projektów PG zaprasza na warsztaty osoby zainteresowane aplikowaniem o środki finansowe w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.
29 maja 10.00–12.00
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

HORYZONT 2020 – znajdź dla siebie konkurs

Celem warsztatów komputerowych jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej poszukiwania informacji niezbędnych do przygotowania wniosku w programie H2020. Organizator – RPK Programów Ramowych UE przy PG.
30 maja 10.30–15.00

Dzień Młodego Naukowca

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci "Dzień Młodego Naukowca" organizowana w ramach współpracy Politechniki Otwartej z Polską Akademią Dzieci
5 czerwca 10.00–13.00

MINIATURA 2 – warsztaty dla wnioskodawców

Dział Projektów PG zaprasza na szkolenie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki finansowe w konkursie MINIATURA 2 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.
7 czerwca 11.15–13.00

Wykłady Otwarte TAJP

"Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu jednostek pływających" – wykład dr. Cezarego Żrodowskiego z Wydziału OiO i DNV-GL w ramach przedmiotu "Współczesne systemy elektroniki morskiej".
20 czerwca–22 czerwca
http://kkrrit2018.pl

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

Spotkanie naukowców, specjalistów z dziedziny techniki i gospodarki, pracowników firm, a także doktorantów i studentów, realizujących prace w dziedzinie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji.
5 lipca–12 lipca

Szkoła Letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 2. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.
26 maja 17.00–00.00

Piknik ETI

Piknik ETI odbędzie się 26.05.2018 r. w Dniu Absolwenta (sobota).
8 czerwca 17.00–18.00

Koncert dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Koncert dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej