Nr 79/17 maja 2018

Z życia uczelni

Dni NCN na Politechnice Gdańskiej za nami

W dn. 9–10.05.2018 r. odbyła się szósta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Gdańska, a współorganizatorami Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. 

Tegoroczne Dni NCN zostały zainaugurowane spotkaniem pt. Wygrywaj z NCN – dlaczego warto starać się o granty. Zaproszonych gości powitał rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, który wyraził przekonanie, że Dni NCN przysłużą się naukowcom z całego regionu:

– Dzięki środkom pozyskiwanym w ramach grantów NCN realizowane są bardzo ciekawe programy badawcze, których efektem są oryginalne rozwiązania metodyczne oraz unikatowe odkrycia dotyczące zjawisk i faktów ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki. Efekty tych badań publikowane są w renomowanych czasopismach naukowych, co przyczynia się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych badaczy oraz do wzrostu prestiżu naukowego ich zespołów i macierzystych jednostek naukowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentował podsekretarz stanu dr hab. Sebastian Skuza, który w swoim przemówieniu podkreślił, jak duże znaczenie ma działalność Narodowego Centrum Nauki, gdyż bez wspierania badań podstawowych nie może być mowy o rozwoju innowacyjności. 

Obrady szóstej edycji Dni Narodowego Centrum Nauki prowadził prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji.

Pracownicy NCN przeprowadzili szereg spotkań i warsztatów. W Dniach NCN na Politechnice Gdańskiej udział wzięło ok. 300 osób –  przedstawicieli środowiska naukowego oraz administracji uczelni, w tym ok. 150 wnioskodawców.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Gala Konkursu o Nagrodę Czerwonej Róży'2018 na Politechnice Gdańskiej

Gospodarzem uroczystej gali Konkursu o Nagrodę Czerwonej Róży, która odbędzie się 27.05.2018 r., będzie Politechnika Gdańska – macierzysta uczelnia zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu Mariusza Smentocha, studenta Wydziału Mechanicznego PG.

Politechnikę Gdańską reprezentują Lisy Aditya, studentka kierunku Environmental engineering oraz Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, którzy wygrali pierwszy, uczelniany etap Konkursu o Nagrodę Czerwonej Róży. Nasi reprezentanci będą walczyć o prestiżowy laur, a także o samochód osobowy (dla najlepszego studenta) i 12 tys. zł (dla najlepszego koła naukowego). 

Pełna informacja w Aktualnościach.

Juwenalia Gdańskie 2018

Samorządy sześciu gdańskich uczelni połączyły siły, by zorganizować największy festiwal studencki w Trójmieście. Juwenalia Gdańskie odbędą się w dniach 24–27.05.2018 r. Największą atrakcją imprezy będą koncerty na Placu Zebrań Ludowych:

 • 25.05.2018 (piątek), godz. 16.00 – wystąpi Cleo, Danzel, Mesajah, Grubson, Pezet i Ørganek;
 • 26.05.2018 (sobota), godz. 15.00 – wystąpi Ella Eyre, Chlöe Howl, Smolik//Kev Fox, Kult, O.S.T.R. i Jelonek.

Bilety i dwudniowe karnety dostępne są podczas akcji sprzedażowych na uczelniach oraz na stronie Eventim.pl.

Juwenaliom towarzyszyć będą Sportowe Turnieje Międzyuczelniane i Wielki Test Wiedzy, Wyścig Łóżek Szpitalnych i Bieg Koni Mechanicznych odbywające się w ramach Studenckiego Piątku, Wielki Pochód Juwenaliowy, Gra Miejska oraz Śniadanie Na Trawie.

Szczegółowe, aktualizowane na bieżąco informacje można znaleźć na stronie http://juwenaliagdanskie.pl.

Nauka

Znamy stypendystów programu START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26 przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku  stypendium otrzymało trzech młodych badaczy z naszej uczelni:

 1. mgr inż. Mateusz Daśko (Wydział Chemiczny),
 2. mgr inż. Mariusz Szkoda (Wydział Chemiczny),
 3. dr inż. Michał Jerzy Winiarski (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), którego aplikacja dodatkowo zyskała wyróżnienie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności.

Dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka tworzy nowe metody przechowywania energii

Dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka z Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego PG opracowuje innowacyjne technologie mogące zrewolucjonizować sposób, w jaki przechowywana jest energia. Jej projekt pod nazwą „Urządzenia hybrydowe do magazynowania energii wykonane z materiałów kompozytowych do zastosowań o dużej mocy” (Hybrid energy storage devices based on composite materials for high power application) zwyciężył w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymując dofinansowanie w wysokości 795 422 zł.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 15.05.2018 r. na  WETI odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Gierłowskiego. Tytuł rozprawy: „Międzywarstwowa integracja mechanizmów sieciowych dla efektywnej obsługi sesji multimedialnych w środowisku IEEE 802.11s". Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG.

Obrony prac doktorskich na WZiE

Dnia 10.05.2018 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Walewskiego. Tytuł rozprawy: "Otoczenie przedsiębiorstwa jako determinanta wartości płynności finansowej”. Promotor: dr hab. Anna Rzeczycka (PG).

Dnia 17.05.2018 r. o godz. 13.15 w sali 107, w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Komorowskiego. Tytuł rozprawy: „Ekspansja usług bankowych na przykładzie rozwoju bankowości islamskiej w Europie”. Promotor: dr hab. Anna Rzeczycka (PG).

II Konferencja Studentów i Doktorantów BalCon2018

Konferencja BalCon2018 (Baltic Conference for Students and Young Researchers), organizowana przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, odbyła się w dn. 20–23.04.2018 r.   

W konferencji uczestniczyły osoby rozpoczynające karierę naukową zarówno z kraju, jak i zagranicy. Referaty zaprezentowane na konferencji BalCon2018 zostaną opublikowane w czasopiśmie indeksowanym w bazie WoS i Scopus dzięki współpracy z Wydawnictwem MATEC Web of Conferences.

Szczegółowe informacje na stronie: http://2018.balcon.com.pl/pl/main/.

Konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan

 • Przedmiot i cel dofinansowania: międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe w obszarze Functional Porous Materials, wspierające i rozwijające współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią;
 • nabór wniosków międzynarodowych: 11.06.2018 r., godz. 12:00 CEST (godz. 19.00 czasu japońskiego);
 • informacje o konkursie podano na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Konkurs na artykuł o edukacji

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego ogłosiła I edycję Konkursu im. prof. Romana Czerneckiego na najlepszy artykuł poświęcony edukacji. Konkurs ma pozytywnie wpłynąć na rozwój edukacji w Polsce poprzez docenienie i upowszechnianie pracy osób prowadzących działalność naukową oraz publicystyczną w tej dziedzinie.

Nagrody w I edycji Konkursu w roku 2018 zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 

 • artykuł naukowy (nagroda pieniężna wysokości 20 000 złotych); 
 • artykuł publicystyczny (ufundowanie udziału w wydarzeniu dotyczącym edukacji w wysokości do 10 000 złotych).

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie Fundacji https://www.efc.edu.pl w zakładce Programy) należy wysłać w formie elektronicznej w terminie do 30.06.2018 r. na adres: nagroda@efc.edu.pl.

Stypendia uczelni dla cudzoziemców – kandydatów na studia doktoranckie

Termin składania aplikacji na stypendia uczelni InterScholar PhD-Alpha i InterScholar PhD-Beta dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich został przedłużony do 15.06.2018 r. Konkurs dotyczy wyłącznie nowych kandydatów na studia, którzy nie są stypendystami strony polskiej (stypendia NAWA), ani stypendystami strony wysyłającej. Stypendium może być przyznane wyłącznie pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury aplikacyjnej na studia doktoranckie. Zasady przyznawania obu rodzajów stypendiów są różne.

Szczegółowe informacje, regulaminy konkursowe i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności:

Dostęp testowy do bazy Building Types Online na platformie wydawnictwa De Gruyter

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z dostępu testowego do bazy Building Types Online, który potrwa do 15.06.2018 r.

Baza zawiera bogaty zbiór materiałów, ok. 2000 zdjęć, 5000 rysunków oraz projektów (również w postaci grafiki wektorowej), które mogą być pomocne w projektowaniu architektonicznym i w procesie dydaktycznym. Ponadto umożliwia dostęp do ponad 850 „case studies” oraz ok.120 artykułów z renomowanych czasopism naukowych dotyczących projektowania architektonicznego współczesnych budynków. Użytkownicy mogą przeszukiwać bazę wybierając m.in. typy budynków lub przestrzeni miejskiej.

Więcej informacji podano na stronie Biblioteki PG.

Kształcenie i dydaktyka

Bałtycki Festiwal Nauki – czas na wielką naukową przygodę

Zapraszamy do udziału w Bałtyckim Festiwalu Nauki na Politechnice Gdańskiej, który odbędzie się w dniach 23–27.05.2018 r. Blisko 500 studentów i naukowców przygotowało niemal 200 propozycji z 24 dyscyplin naukowych – od architektury po biocybernetykę.

Udowodnimy, że ryż i soczewica świecą. Wyjaśnimy, w jaki sposób inżynier może pomóc Kopciuszkowi. Zwiedzimy razem kampus na hulajnodze, ulepimy bałwana z kolorowego śniegu.

Program wydarzeń na stronie festiwal.pg.edu.pl. Pełna informacja w Aktualnościach.

Politechnika Otwarta

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Dnia 19.05.2018 r. kampus Politechniki Gdańskiej będzie udostępniony w godz. 19.00–1.00 z okazji Europejskiej Nocy Muzeów. Na zwiedzających czekać będzie wiele specjalnie przygotowanych atrakcji.

Zapraszamy do punktu informacyjnego przy wejściu na teren PG od strony ul. Gabriela Narutowicza, tuż przy bramie głównej. Tutaj będzie można odebrać plany kampusu z zaznaczonymi atrakcjami i podstawowymi wiadomościami na ich temat oraz zasięgnąć informacji o szczegółach programu. Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej organizowana jest w ramach Politechniki Otwartej.

Program wydarzenia jest również dostępny na stronie Politechniki Otwartej w zakładce Aktualności. Więcej informacji o Europejskiej Nocy Muzeów w Trójmieście można znaleźć na Facebooku: facebook.com/NocMuzeow3city

Aby ułatwić przemieszczanie się między placówkami i kolejnymi punktami na mapie zwiedzania Gdańska, uruchomione zostaną bezpłatne połączenia autobusowe i tramwajowe. Część z nich będzie obsługiwana pojazdami zabytkowymi. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie http://nocmuzeow.ikm.gda.pl/info/.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Sport

Reprezentanci PG z medalami na AMP w trójboju siłowym

W dniach 4–6.05.2018 r. w Katowicach odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym klasycznym. Z reprezentacji PG najlepsze wyniki uzyskali Kamil Linstedt oraz Piotr Konkol, którzy wywalczyli po dwa medale: srebro w klasyfikacji generalnej oraz złoto w klasyfikacji uczelni technicznych.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Kalendarium

23 maja 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
17 maja 11.15–13.00

Wykłady Otwarte TAJP

"Algorytmy sterowania jednostki autonomicznej" – drugi wykład prof. Romana Śmierzchalskiego z Wydziału EiA w ramach przedmiotu "Współczesne systemy elektroniki morskiej".
17 maja 13.00–14.30

Szkolenie z bazy Knovel

Biblioteka zaprasza na szkolenie z bazy Knovel. Więcej informacji na stronie Biblioteki.
24 maja–26 maja
https://arch.pg.edu.pl/modernizm-w-gdyni

Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni

Miasto Gdynia oraz Wydział Architektury PG zapraszają na 6. międzynarodową konferencję naukową. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
24 maja 11.15–13.00

Wykłady Otwarte TAJP

"Wymagania IoT na autonomicznych platformach mobilnych" – wykład dr. Marka Zmudy z Intel Technologies w ramach przedmiotu "Współczesne systemy elektroniki morskiej".
25 maja 10.00–14.30
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Szkolenie w ramach konkursu TWINNING programu Horyzont 2020

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących wnioski projektowe w konkursie TWINNING.
30 maja 10.30–15.00

Dzień Młodego Naukowca

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci "Dzień Młodego Naukowca" organizowana w ramach współpracy Politechniki Otwartej z Polską Akademią Dzieci
7 czerwca 11.15–13.00

Wykłady Otwarte TAJP

"Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu jednostek pływających" – wykład dr. Cezarego Żrodowskiego z Wydziału OiO i DNV-GL w ramach przedmiotu "Współczesne systemy elektroniki morskiej".
20 czerwca–22 czerwca
http://kkrrit2018.pl

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

Spotkanie naukowców, specjalistów z dziedziny techniki i gospodarki, pracowników firm, a także doktorantów i studentów, realizujących prace w dziedzinie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji.
5 lipca–12 lipca

Szkoła Letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 2. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.
19 maja–20 maja
https://pg.edu.pl/otwarta

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej. Program w Aktualnościach na stronie pg.edu.pl/otwarta.
23 maja–27 maja
http://festiwal.pg.edu.pl/bfn/

Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki
26 maja 17.00–00.00

Piknik ETI

Piknik ETI odbędzie się 26.05.2018 r. w Dniu Absolwenta (sobota).