Nr 78/10 maja 2018

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska członkiem IREG Observatory

Nasza uczelnia dołączyła do grona członków IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence – międzynarodowej organizacji, której celem jest podnoszenie jakości międzynarodowych i krajowych rankingów szkół wyższych.

– Po raz kolejny cieszymy się, że dostrzeżono nie tylko fakt, że jesteśmy jedną z najstarszych uczelni w kraju, ale także to, że kładziemy duży nacisk na utrzymanie wysokich standardów kształcenia – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Pełna informacja w Aktualnościach.

PG podpisała deklarację Partnerstwo na rzecz dostępności

Politechnika Gdańska, jako jedna z dwóch uczelni w kraju, została zaproszona do przyjęcia deklaracji Partnerstwa na rzecz dostępności. Uroczystość podpisania dokumentu przez przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów, odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Naszą uczelnię reprezentował prof. Marek Wysocki z Wydziału Architektury.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Konferencja The European University Information Systems Association (EUNIS)

Prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji uczestniczył w dniach 26–28.04.2018 r. w spotkaniu The European University Information Systems Association (EUNIS). W konferencji, która była zorganizowana przez University of Porto, wzięło udział prawie 150 przedstawicieli świata nauki z całej Europy. O randze konferencji świadczy m.in. wystąpienie plenarne  Carlosa Moedasa – komisarza UE ds. badań, nauki i innowacji. Tematami przewodnim konferencji były zmiany w sposobach zarządzania uniwersytetami, online learning, a także przygotowanie studentów do współczesnych wyzwań, szczególnie w zakresie informatyzacji.

Więcej informacji, w tym prezentacje prelegentów, można znaleźć na stronie http://www.eunis.org/eunisrectors18/.

Prof. Edmund Wittbrodt przewodniczącym Rady Muzeum Narodowego w Gdańsku

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt 24.04.2018 r. został wybrany przez nowo powołaną Radę Muzeum Narodowego w Gdańsku na jej przewodniczącego. Do rady muzeum powołany został Uchwałą nr 205/310/18 Zarządu Województwa Pomorskiego. 

Pełna informacja w Aktualnościach.

Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w unikatowej publikacji

Notatki prokuratora wojewódzkiego, włącznie z listą proponowanych represji wobec zatrzymanych studentów, meldunki SB, notatki służbowe funkcjonariuszy ZOMO i inne materiały operacyjne – w sumie 283 dokumenty związane z protestami w marcu 1968 r. na Politechnice Gdańskiej znalazły się w książce pt. „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach” wydanej przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Wyboru dokumentów i opracowania dokonali Piotr Abryszeński, politolog i historyk, pracownik Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, oraz dr Daniel Gucewicz, historyk i archiwista z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jest to pierwsza próba przedstawienia wydarzeń marcowych z perspektywy jednej uczelni.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 8.05.2018 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Dunst. Tytuł rozprawy: "Czujniki gazów wykorzystujące polimery przewodzące”. Promotor: dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy: dr inż. Błażej Scheibe (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Międzynarodowa konferencja „Otwarte społeczeństwo – znaczenie tożsamości miejsca”

W dniach 5–11.05.2018 r. odbywa się w Gdańsku doroczne kolokwium międzynarodowego zespołu badawczego AGORA GROUP PROJECT. Jest to zintegrowane wydarzenie naukowe poświęcone tematowi wykorzystania narzędzi planowania partycypacyjnego oraz środków wyrazu współczesnej urbanistyki i architektury na rzecz budowania otwartego społeczeństwa. 

Więcej informacji podano na stronie Wydziału Architektury w zakładce Nauka i na stronie projektu.

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej już dostępna

Publikacja „Research Offer 2018. Gdańsk University of Technology” zawiera szczegółowy opis działalności zespołów badawczych Politechniki Gdańskiej. To ponad dwustustronicowe wydawnictwo można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej pg.edu.pl/research-offer.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Sukces naukowców Wydziału Chemicznego PG na targach Dni Druku 3D w Kielcach

Zespół Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG zdobył jubileuszową nagrodę główną za najlepszy produkt Dni Druku 3D w konkursie o nagrody i wyróżnienia Targów Kielce oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Technologicznych Polska. Zwycięski zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Heleny Janik tworzą dr inż. Justyna Kucińska-Lipka, dr inż. Maciej Sienkiewicz, dr inż. Iga Gubańska, mgr inż. Agnieszka Przybytek i mgr inż. Alicja Lewandowska.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Wyróżnienie w IV edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”

Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego na Politechnice Gdańskiej otrzymało wyróżnienie w IV edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych I3TO za projekt „Trenażer nawigacyjny dla działań specjalnych”.

Pełna informacja w Aktualnościach.

XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2018

Urząd Patentowy RP ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Termin składania prac upływa 16.10.2018 r. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Urzędu Patentowego RP.

Kształcenie i dydaktyka

Stypendia uczelni dla cudzoziemców – kandydatów na studia doktoranckie

Politechnika Gdańska ogłasza konkurs na dwa rodzaje stypendiów – InterScholar PhD-Alpha i InterScholar PhD-Beta dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Konkurs dotyczy wyłącznie nowych kandydatów na studia, którzy nie są stypendystami strony polskiej (stypendia NAWA), ani stypendystami strony wysyłającej. Stypendium może być przyznane wyłącznie pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury aplikacyjnej na studia doktoranckie. Zasady przyznawania obu rodzajów stypendiów są różne.

Szczegółowe informacje, regulaminy konkursowe i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności:

Termin składania wniosków upływa 23.05.2018 r.

Politechnika Otwarta

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Dnia 19.05.2018 r. kampus Politechniki Gdańskiej będzie udostępniony w godz. 19.00–1.00 z okazji Europejskiej Nocy Muzeów. Na zwiedzających czekać będzie wiele specjalnie przygotowanych atrakcji:

  • Gmach Główny PG – prelekcje o powstaniu najstarszej na Pomorzu uczelni i jej walorach architektonicznych, spacer z przewodnikami;
  • hol przed Biblioteką PG – wystawa oraz warsztaty rysunku „Odkryj przestrzeń”; koncert Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej;
  • Dziedziniec Fahrenheita – rekonstrukcja historycznego gabinetu profesora PG, prezentacja multimedialna o historii uczelni, wystawa starodruków;
  • Dziedziniec Heweliusza – wystawa zabytkowego sprzętu, pokazy doświadczeń fizycznych, prezentacja wahadła Foucaulta, wykłady „Historia fizyki” i „Piękno a fizyka”; ponadto Biblioteka PG przygotowała strefę relaksu, bookcrossing, gry planszowe i konkursy dla dzieci;
  • Audytorium Chemiczne (budynek Chemii A) – pokazy chemiczne, zwiedzanie budynku wydziału z przewodnikiem;
  • Audytorium E-1 (budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki) – wystawa zabytkowych urządzeń miernictwa elektrycznego, prezentacja multimedialna z historii PG;
  • Laboratorium Maszynowe (Wydział Mechaniczny) – wystawa zabytków techniki z pokazami światła i dźwięku, kącik dla najmłodszych, prelekcja „Politechnika a gdańskie dziedzictwo rewolucji przemysłowej”.

W punkcie informacyjnym przy wejściu na teren PG od strony ul. G. Narutowicza (brama główna) będzie można odebrać plany kampusu z zaznaczonymi atrakcjami i zasięgnąć informacji o szczegółach programu. Wstęp wolny.

Europejska Noc Muzeów na PG organizowana jest w ramach Politechniki Otwartej. Program wydarzenia jest dostępny na stronie Politechniki Otwartej w zakładce Aktualności.

Sport

Koszykarki Politechniki Gdańskiej mistrzyniami 1 Ligi Kobiet

W trzecim, decydującym meczu finałowym 1 Ligi Kobiet zespół PG pokonał Panattoni Europe Lider Pruszków 52:39 i tym samym został złotym medalistą całych rozgrywek.

Przy komplecie publiczności, gorącym dopingu kibiców oraz w obecności gości – prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej, Marka Tłoka, kanclerza Politechniki Gdańskiej, Macieja Krystka, członka Zarządu Polskiego Związku Koszykówki oraz dyrekcji Centrum Sportu Akademickiego PG – emocje w hali CSA PG sięgnęły zenitu!

Pełna informacja w Aktualnościach.

Kalendarium

23 maja 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
9 maja–10 maja

Dni Narodowego Centrum Nauki

Dni Narodowego Centrum Nauki na Politechnice Gdańskiej
10 maja 11.15–13.00

Wykłady Otwarte TAJP

"Algorytmy sterowania jednostki autonomicznej – wykład prof. Romana Śmierzchalskiego z Wydziału EiA w ramach przedmiotu "Współczesne systemy elektroniki morskiej".
17 maja 11.15–13.00

Wykłady Otwarte TAJP

"Algorytmy sterowania jednostki autonomicznej" – drugi wykład prof. Romana Śmierzchalskiego z Wydziału EiA w ramach przedmiotu "Współczesne systemy elektroniki morskiej".
24 maja 11.15–13.00

Wykłady Otwarte TAJP

"Wymagania IoT na autonomicznych platformach mobilnych" – wykład dr. Marka Zmudy z Intel Technologies w ramach przedmiotu "Współczesne systemy elektroniki morskiej".
30 maja 10.30–15.00

Dzień Młodego Naukowca

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci "Dzień Młodego Naukowca" organizowana w ramach współpracy Politechniki Otwartej z Polską Akademią Dzieci
7 czerwca 11.15–13.00

Wykłady Otwarte TAJP

"Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu jednostek pływających" – wykład dr. Cezarego Żrodowskiego z Wydziału OiO i DNV-GL w ramach przedmiotu "Współczesne systemy elektroniki morskiej".
20 czerwca–22 czerwca
http://kkrrit2018.pl

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

Spotkanie naukowców, specjalistów z dziedziny techniki i gospodarki, pracowników firm, a także doktorantów i studentów, realizujących prace w dziedzinie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji.
19 maja–20 maja
https://pg.edu.pl/otwarta

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej. Program w Aktualnościach na stronie pg.edu.pl/otwarta.
26 maja 17.00–00.00

Piknik ETI

Piknik ETI odbędzie się 26.05.2018 r. w Dniu Absolwenta (sobota).
8 czerwca 17.00–18.00

Koncert dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Koncert dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej