Nr 77/26 kwietnia 2018

Z życia uczelni

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów rozpoczyna ewaluację Politechniki Gdańskiej

Pięcioro przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA), międzynarodowej organizacji, której zadaniem jest ujednolicanie procesu kształcenia studentów oraz prowadzenia badań w ramach procesu bolońskiego, rozpoczęło ocenę Politechniki Gdańskiej pod kątem organizacji i zarządzania uczelnią. Podczas swojej wizyty spotkali się oni z prof. Jackiem Namieśnikiem, rektorem PG. „Raport samooceny dla celów akredytacji instytucjonalnej EUA” przygotował zespół kierowany przez dr. hab. inż. Jacka Kropiwnickiego, prof. nadzw. PG (WM), do kontaktów z komisją EUA została wyznaczona mgr Karolina Wysocka z Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.   

Wyraźnie widać, że internacjonalizacja jest dla Politechniki Gdańskiej jednym z priorytetów. Doceniamy fakt, że uczelnia stawia sobie ambitne cele, z obecnością w pierwszej setce listy szanghajskiej włącznie – podkreśla prof. Sokratis Katsikas, przewodniczący delegacji.

W skład delegacji EUA weszli prof. Sokratis Katsikas (Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii), prof. Janis Vetra (Uniwersytet Stradinsa w Rydze), prof. Marisol Morales Ladron (Universidad de Alcala, Hiszpania), Lewis Purser (Irish Universities Association) oraz Silke Kern (Graz University, Austria).

Pełna informacja w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 18.04.2018 r. podjęto uchwały w sprawie:

 1. powołania przedstawicieli Samorządu Studentów PG w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej na okres do 31 grudnia 2018 r.;
 2. utworzenia międzywydziałowego kierunku studiów Inżynieria morska i brzegowa;
 3. wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 73/2017/XXIV z 17.05.2017 r.: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019;
 4. zaopiniowania realizacji przez Politechnikę Gdańską przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem akredytacji na Wydziale Chemicznym – ECTN – Eurobachelor Certification, Euromaster Certification, Chemistry Doctorate Eurolabel Certification;
 5. wyrażenia zgody na realizację inwestycji: Nowoczesne sale wykładowe w zabytkowym Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej – poprawa bezpieczeństwa pożarowego, dostępności i jakości kształcenia poprzez przebudowę i instalację nowoczesnych systemów infrastruktury technicznej;
 6. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Politechnikę Gdańską projektów: Autonomiczny hybrydowy system nawigacji w rejonie Morza Bałtyckiego (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) oraz Laboratorium PRACE: Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie (Centrum Informatyczne TASK).

Prof. Janusz Cieśliński wraz z zespołem w składzie: prof. Władysław Koc, dr hab. Joanna Janczewska oraz dr Marlena Sawicka przedstawili moduły Projektu Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej POWER 3.5.

Awanse

STOPNIE NAUKOWE                                                                                                                                                                                               

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych:

dr hab. inż. Błażej Kudłak (WCh)

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych:

dr hab. inż. Dariusz Fydrych (WM)

STANOWISKA

Stanowisko profesora zwyczajnego:

prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak (WCh)

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. Anna Drapińska (WZiE)

Prof. Claes Goran Granqvist uhonorowany Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej

Wybitny szwedzki naukowiec prof. Claes Goran Granqvist, światowej sławy specjalista w zakresie nanotechnologii i inżynierii materiałowej, został przez prof. Jacka Namieśnika, rektora PG odznaczony Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej.

Przyznane mi odznaczenie jest dla mnie wielkim powodem do dumy, ponieważ bardzo sobie cenię dotychczasową współpracę z PG. Każdego roku wspólnie publikujemy przynajmniej jeden lub dwa artykuły naukowe. Co prawda jestem już na emeryturze, ale na pewno nie będzie ona dla mnie powodem do przerwania wspólnych projektów – zaznaczył prof. C. Granqvist w trakcie spotkania z prof. J. Namieśnikiem, w którym uczestniczył także prof. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki.

Podczas pobytu na PG prof. C. Granqvist wygłosił wykład zatytułowany „In Harmony with the Environment: New Materials for Harnessing Nature's Energy Flows”, poświęcony zastosowaniu nanotechnologii do produkcji materiałów redukujących zużycie energii w budynkach.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Ośrodek Eureka Politechniki Gdańskiej zaprasza do Sopotu

Dnia 9.04.2018 r., po 18-miesięcznym remoncie i przebudowie poprawiającej funkcjonalność, zespół budynków Politechniki Gdańskiej zlokalizowany przy ul. Emilii Plater 7/9/11 w Sopocie został ponownie otwarty dla gości.

Obecnie operatorem obiektu jest powołana przez uczelnię w październiku 2017 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Eureka, w której uczelnia ma 100% udziałów.

Obiekt hotelowy Eureka, przygotowywany właśnie do kategoryzacji w standardzie trzygwiazdkowym, dysponuje 76 miejscami noclegowymi w 40 pokojach i salą konferencyjną mogącą pomieścić 100 osób. W części gastronomicznej funkcjonuje restauracja Nowosopocka.

Zapraszamy wszystkie jednostki PG oraz pracowników uczelni do korzystania z oferty obiektu. Pełna informacja w Aktualnościach.

Nauka

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 7.05.2018 r. o godz. 13.15 w Sali 112, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Zaulicznego. Tytuł rozprawy: „Kompleksy metali przejściowych zawierające ligand R2P-P”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies (PG), promotor pomocniczy: dr hab. inż. Rafał Grubba (PG).

Dnia 9.05.2018 r. o godz. 13.30 w Sali 112, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Beaty Adamczak. Tytuł rozprawy: „Wpływ osmolitów na stabilność białek w oparciu o metodę dynamiki molekularnej”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Stangret (PG), promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jacek Czub (PG).

Dr inż. Sławomir J. Ambroziak ponownie wybrany członkiem Zarządu EurAAP-WG9

Dr inż. Sławomir J. Ambroziak został ponownie wybrany na członka Zarządu Working Group 9 Propagation działającej w ramach European Association on Antennas and Propagation (EurAAP), na kadencję 2018–2021. Dr S. Ambroziak jest aktywnym członkiem władz tej grupy roboczej nieprzerwanie od 2015 r.

Na PG opracowano innowacyjny, diamentowy czujnik światłowodowy

Zespół naukowców Politechniki Gdańskiej stworzył czujnik światłowodowy wykorzystujący cienkie warstwy diamentowe. Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru wartości wielkości fizycznych i biochemicznych, takich jak temperatura, współczynnik załamania, pH, ciśnienie, prędkość, przyspieszenie i inne. Umożliwia pomiary w miejscach trudno dostępnych oraz w trudnych warunkach pracy, w szczególności w obecności silnych pól elektromagnetycznych. 

Czujnik opracowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. nadzw. PG, mgr inż. Daria Majchrowicz i mgr inż. Mateusz Ficek z Katedry Metrologii i Optoelektroniki na WETI PG. Dodajmy, że wykorzystywane w czujniku powłoki diamentowe są wykonywane w laboratorium kierowanym przez dr. hab. inż. Roberta Bogdanowicza, prof. nadzw. PG.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Przypominamy o naborze – konkurs „CUBR IV”

 • przedmiot i cel dofinansowania: głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i KGHM jest wzrost konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej;
 • nabór wniosków od 29.05.2018 do 27.06.2018;
 • termin złożenia wniosku w Dziale Projektów – 20.06.2018;
 • osoby do kontaktu Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów;
 • więcej informacji na stronie NCBR

Przypominamy o naborze – konkurs „MINIATURA 2”

 • przedmiot i cel: finansowanie pojedynczych zadań badawczych, tj. badań pilotażowych, konferencji, konsultacji;
 • nabór wniosków: ciągły od 17.04.2018 do 31.12.2018;
 • składanie wniosków do Działu Projektów – nabór ciągły;
 • osoby do kontaktu Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów;
 • więcej informacji na stronie NCN.

Komunikaty

Dofinansowanie do wypoczynku

Dział Osobowy przypomina, że 10.05.2018 r. (czwartek) upływa termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku. Komunikat dostępny jest na stronie http://pg.edu.pl/dzial-osobowy/komunikaty1

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji socjalnej, tel. 58 347 20 66, 58 347 29 56, e-mail socjal@pg.edu.pl.

Masz pomysł na biznes? Weź udział w konkursie

Ruszyła kolejna edycja konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości, przeznaczonego dla studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej mających innowacyjne i niekonwencjonalne pomysły na biznes. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pieniężne, jak również możliwość wzięcia udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Akcelerator Start-upów Alfabeat oraz Spółkę Celową Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o.

Zgłoszenia należy przesyłać do 21 maja 2018 r. Pełna informacja w Aktualnościach.

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

„Powering change: Women in innovation and creativity” – to inspiracja na 2018 r. Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) patronującej tegorocznemu Dniu Własności Intelektualnej. Zespół Rzeczników Patentowych PG zaprasza do odwiedzenia w dn. 26–27.04.2018 r. ośrodka PATLIB (pok. 605 gmach B), aby poznać ideę i tajniki własności intelektualnej.

Kalendarium

23 maja 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
9 maja–10 maja

Dni Narodowego Centrum Nauki

Dni Narodowego Centrum Nauki na Politechnice Gdańskiej
20 czerwca–22 czerwca
http://kkrrit2018.pl

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

Spotkanie naukowców, specjalistów z dziedziny techniki i gospodarki, pracowników firm, a także doktorantów i studentów, realizujących prace w dziedzinie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji.