Nr 73/29 marca 2018

Z życia uczelni

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

życzę spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym

prof. Jacek Namieśnik

Rektor Politechniki Gdańskiej

Uroczyste posiedzenie Senatu PG – awanse naukowe, nagrody i odznaczenia

Pracownicy Politechniki Gdańskiej, którzy w 2017 roku otrzymali stopnie i tytuły naukowe lub przyczynili się do osiągnięcia przez naszą uczelnię sukcesów parametryzacyjnych oraz autorzy najlepszych prac magisterskich obronionych w tym okresie zostali docenieni i nagrodzeni podczas otwartego, uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej 21.03.2018 r. W trakcie ceremonii Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski z rąk Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego odebrał prof. Andrzej Czyżewski.

 – Uroczystość wręczenia dyplomów to moment podsumowania wielu lat wytężonej pracy i satysfakcji, że warto było podjąć się wyzwania, jakim jest realizacja każdego poważnego zadania badawczego. Jest to źródło radości i dumy! Uzyskanie kolejnego stopnia lub tytułu naukowego nie może być celem ostatecznym, powinny to być tylko szczeble w ciągłym rozwoju. Nie można na nich poprzestać, bowiem każda przerwa w pracy naukowej jest stratą nie tylko dla konkretnej osoby, ale również dla całej uczelni i środowiska naukowego – podkreślał prof. Jacek Namieśnik, rektor PG w przemówieniu rozpoczynającym ceremonię.

Pełna informacja w Aktualnościach.

O zmianach w szkolnictwie wyższym dyskutowano na PG

Planowane zmiany w szkolnictwie wyższym były tematem debaty przedstawicieli trójmiejskiego środowiska naukowego, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej. Podczas spotkania wystąpił prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik zespołu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Ustawa 2.0”. – PG jest wzorcem miejsca, w którym myśli się do przodu – stwierdził prof. Marek Kwiek.

Prof. Marek Kwiek wygłosił referat pt. „Logika zmian w zarządzaniu i finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce a długoterminowa polityka naukowa”. Następnie odbyła się debata z udziałem przedstawicieli pomorskich uczelni.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Prezentacja i głosowanie na studenckie koncepcje przebudowy ośrodka w Czarlinie

Studenci Wydziału Architektury, na prośbę władz uczelni, opracowali koncepcje funkcjonalno-przestrzenne przebudowy pawilonu ośrodka wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w Czarlinie.

Zajęcia ze studentami prowadzili dr inż. arch. Tomasz Szymański i dr inż. arch. Jan Cudzik z Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. W pracę nad koncepcjami zaangażowana była również prof. Lucyna Nyka, która aktywnie uczestniczyła w pracach studialnych i przeglądach projektów studenckich.

Koncepcje studentów prezentowane są na wystawie czynnej w dn. 26.03–3.04.2018 r. na Dziedzińcu Fahrenheita. Pracownicy PG mogą wskazać najlepsze ich zdaniem prace – do każdej osoby uprawnionej do głosowania na politechniczny adres e-mail został przesłany indywidualny link do głosowania. Wyniki głosowania zostaną wykorzystane w kolejnych etapach postępowania, którego celem będzie przebudowa pawilonu.

Ogłoszenie wyników głosowania, połączone z prezentacją prac, odbędzie się 6.04.2018 r. o godz. 10.00, w sali 300 w Gmachu Głównym.

Nauka

Rząd przyjął Konstytucję dla Nauki

Kolejny ważny etap prac nad Konstytucją dla Nauki został osiągnięty. Rada Ministrów przyjęła reformę szkolnictwa wyższego. MNiSW pracowało nad projektem dwa lata, angażując w proces tworzenia ustawy jak najwięcej środowisk akademickich. Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy reformy uwzględniali napływające do ministerstwa uwagi, Konstytucja dla Nauki doczekała się licznych głosów poparcia, w tym m.in. Senatu PG.

Ustawa ma wejść w życie 1.10.2018 r.

Najbardziej aktywni badacze na PG

W marcowym numerze „Pisma PG” ukazało się kolejne zestawienie dotyczące aktywności naukowej pracowników Politechniki Gdańskiej.

 – Publikacje pracowników aktualnie zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej, które ukazały się w czasopismach z największą wartością liczbową współczynnika oddziaływania (Impact Factor – według listy JCR z 2016 roku), zostały opracowane na podstawie publikacji z afiliacją Politechniki Gdańskiej znajdujących się w zasobach uczelnianej platformy elektronicznej MojaPG, według stanu na dzień 8.02.2018 r. – mówi Mariusz Madajczyk, kierownik Działu Spraw Naukowych PG. – Zestawienie to planujemy cyklicznie uaktualniać. Pełne analizy są dostępne na stronie internetowej Działu Spraw Naukowych.

Aktualny numer Pisma PG jest dostępny pod adresem https://pg.edu.pl/pismo/.

Doktorantka PG stypendystką Acoustical Society of America

Dominika Witos-Okrasińska z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG została stypendystką Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego (ASA). Rozprawa doktorska powstaje pod kierunkiem prof. Grażyny Grelowskiej z Katedry Hydromechaniki i Hydroakustyki.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Szkolenia dla młodej kadry PG – projekt POWER 3.4

W marcu 2018 r. rozpoczął się cykl 17 szkoleń w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”, adresowanego do kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej. Uczestnicy mogą wziąć udział w dowolnej liczbie szkoleń.

Aktualnie odbywają się zapisy na następujące szkolenia:

 • 25.04.2018, godz. 14.00–18.00 – Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych w tworzeniu prezentacji multimedialnych potrzebnych podczas wystąpień publicznych (wykłady, referaty, szkolenia, prezentacje konferencyjne, postery konferencyjne);
 • 5–6.07.2018, godz. 9.00–14.00 – Wprowadzenie do modelowania matematycznego i obliczeń inżynierskich.

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/power-3.4.


Ogólnopolski Kongres TECHEM 2018 na PG

IX Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 2018 odbędzie się w dniach 3–7.09.2018 r. na Politechnice Gdańskiej. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, które gromadzi przedstawicieli środowisk gospodarczych i akademickich odbywa się co trzy lata. Dziewiątą edycję wydarzenia organizuje Wydział Chemiczny PG. Więcej informacji podano na stronie techem9.pg.edu.pl oraz w Aktualnościach.

Konkursy NCN – OPUS i PRELUDIUM

 • konkurs PRELUDIUM przeznaczony jest dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora;
 • konkurs OPUS skierowany jest do szerokiego grona naukowców niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów w terminie do 8.06.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata TomaAnita Wiśniewska, Dział Projektów.

Konkurs w ramach międzynarodowego programu M-ERA.NET 2

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania obejmujące zagadnienia dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz technologii materiałów, realizowane w konsorcjum międzynarodowym;
 • nabór wstępnych wniosków międzynarodowych: do 12.06.2018 r. (godz. 12:00 CET);
 • informacje o konkursie na stronie M-era.Net i NCN (projekty spełniające kryterium badań podstawowych: TRL 1-4) i NCBR (projekty, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8);
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Konkurs na najlepszy artykuł poświęcony edukacji

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego ogłosiła I edycję Konkursu im. prof. Romana Czerneckiego na najlepszy artykuł poświęcony edukacji. Konkurs ma pozytywnie wpłynąć na rozwój edukacji w Polsce poprzez docenienie i upowszechnianie pracy osób prowadzących działalność naukową oraz publicystyczną w tej dziedzinie.

Nagrody w I edycji Konkursu w roku 2018 zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 

 • artykuł naukowy (nagroda pieniężna wysokości 20 000 złotych); 
 • artykuł publicystyczny (ufundowanie udziału w wydarzeniu dotyczącym edukacji w wysokości do 10 000 złotych).

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie Fundacji https://www.efc.edu.pl w zakładce Programy) należy wysłać w formie elektronicznej w terminie do 30.06.2018 r. na adres: nagroda@efc.edu.pl.

Internacjonalizacja

Program podwójnego dyplomowania między Uniwersytetem we Florencji a WZiE

Uniwersytet we Florencji (Università degli Studi di Firenze) oraz Politechnika Gdańska podpisały umowę o podwójnym dyplomowaniu. Studenci będą mogli spędzić jeden rok akademicki w uczelni partnerskiej, a w efekcie uzyskać dyplom magisterski obu instytucji.

Umowa obejmuje program magisterski „International Relations and European Studies” (Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei) realizowany na Uniwersytecie we Florencji oraz specjalność „Global Studies” na kierunku Analityka Gospodarcza, prowadzoną przez Wydział Zarządzania i Ekonomii (WZiE). Pierwsi studenci pojadą na wymianę już jesienią 2018 r. 

Pełna informacja w Aktualnościach.

Politechnika Otwarta – wydarzenia

Koncert muzyki cerkiewnej w Centrum św. Jana w Gdańsku

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają na koncert muzyki cerkiewnej do Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50, który odbędzie się 14.04.2018 r. (sobota), o godz. 17.00.

Wystąpi Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza. W programie znajdą się dzieła sakralne takich kompozytorów jak: Siergiej Rachmaninow, Piotr Czajkowski, Arvo Part, Nikołaj Kiedrow, Michaił Ippolitow-Iwanow.

Bilety w cenie 15 zł i 10 można nabyć w Księgarni PWN w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 (pon.–pt. w godz. 10.00–18.00, sob. w godz. 10.00–15.00) oraz na godzinę przed koncertem w Centrum św. Jana.

Komunikaty

Wprowadzamy nowy system segregacji odpadów

W trosce o środowisko na Politechnice Gdańskiej obowiązywać zacznie nowy system sortowania odpadów. Od kwietnia 2018 r. będziemy je dzielić na pięć grup: bio, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz odpady resztkowe.

Aby ułatwić prawidłową segregację, na terenie kampusu pojawią się odpowiednio oznaczone pojemniki oraz ulotki informacyjne. Nowy system sortowania odpadów, zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska, zostanie od 1.04.2018 r. wprowadzony we wszystkich gminach w Polsce.

Kalendarium

12 kwietnia–13 kwietnia
https://pg.edu.pl/gambit

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa.
20 kwietnia 11.15–15.00

Ochrona krajobrazu w ocenie środowiskowej

Debata "Ochrona krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ)" organizowana przez Wydział Architektury. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://arch.pg.edu.pl/.
9 maja–10 maja

Dni Narodowego Centrum Nauki

Dni Narodowego Centrum Nauki na Politechnice Gdańskiej
14 kwietnia 17.00–18.30
https://pg.edu.pl/otwarta

Koncert Muzyki Cerkiewnej

Bilety w cenie: 15 zł – sektor A / 10 zł – sektor B do nabycia w Księgarni PWN w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 lub w Centrum św. Jana na godzinę przed koncertem.