Nr 72/22 marca 2018

Z życia uczelni

29 mln zł z programu POWER dla Politechniki Gdańskiej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu POWER 3.5. Nasza uczelnia otrzyma prawie 29 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”. Celem projektu, którym będzie kierował prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji, jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, zwiększenie efektywności zarządzania Politechniką Gdańską oraz podniesienie kompetencji kadr. Pełna informacja w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 14.03.2018 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • zaopiniowania recenzji przygotowanej przez prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika, prof. zw. PG w postępowaniu o nadanie dr. hab. Mieczysławowi Jarońcowi tytułu i doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej;
  • zaopiniowania wniosku o powołanie mgr. inż. Damiana Kuźniewskiego na stanowisko dyrektora Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej;
  • poparcia przez Senat PG projektu ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0);
  • aktualizacji wykazu regulaminów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Gdańską.

Mgr Piotr Lewandowski, zastępca kanclerza ds. finansowych przedstawił wyniki prac Zespołu ds. możliwości uznania wydziałów Politechniki Gdańskiej za jednostki organizacyjne samodzielne finansowo w rozumieniu art. 32 ust. 5 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, a dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG zaprezentowała system ORCID jako sposób na budowanie wizerunku naukowego w sieci.

Awanse

TYTUŁ PROFESORA

prof. dr hab. inż. Elżbieta Luboch (WCh) 

prof. dr hab. Anna Perelomova (WFTiMS) 

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych:

dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke (WA) 

dr hab. inż. Waldemar Jendernalik (WETI) 

dr hab. inż. Jan Wajs (WM) 

dr hab. inż. Michał Wodtke (WM) 

STANOWISKA

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. Sławomir Makowiec (WCh)

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk (WCh)

dr hab. Piotr Bartłomiejczyk (WFTiMS)

dr hab. Przemysław Banasik (WZiE)

Dr inż. Tadeusz Szymański przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na PG

Wybory władz NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018–2022 wyłoniły skład Komisji Zakładowej tej organizacji na naszej uczelni. Jej przewodniczącym, już po raz szósty, został dr inż. Tadeusz Szymański.

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Gdańskiej jest nieetatowym członkiem Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Na zebraniu, podczas którego zadecydowano o wyborze przewodniczącego, została wyłoniona również 14-osobowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” na PG, w skład której weszli: mgr inż. Marcin Byczuk (WFTiMS), dr hab. inż. Bogdan Chachulski (WChem), inż. Krzysztof Czerwiński (WOiO), Henryk Gorzeń (Sekcja Gospodarki Materiałowo-Magazynowej WChem), dr hab. inż. Grażyna Jarosz (WFTiMS), dr inż. Jarosław Kuchta (WETI), Jacek Łabęda (Dział Eksploatacji),  mgr Łukasz Przybył (Kwestura), dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska (WA), Marcin Stępniak (CNMiKnO), dr inż. Leszek Wicikowski (WFTiMS), Elżbieta Wiśniewska (starszy portier w Domu Studenckim Nr 5), mgr Helena Wróblewska (Dział Spraw Studenckich) i mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska (Biblioteka PG).

Historycy i uczestnicy wydarzeń marca 68 obradowali na Politechnice Gdańskiej

Marzec 1968 roku to miesiąc niezwykle ważny nie tylko dla polskiej historii, ale też dla ludzi, którzy poprzez wydarzenia z tamtego okresu symbolicznie weszli w dorosłość – powiedział Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP podczas otwarcia konferencji naukowej „Marzec 1968 w Gdańsku”, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej 12.03.2018 r. Jej celem było przypomnienie społeczności naszego regionu, a przede wszystkim młodzieży akademickiej tego, co działo się na uczelni i w mieście dokładnie 50 lat temu. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, a do Rady Programowej ze strony Politechniki Gdańskiej zostali powołani prof. Edmund Wittbrodt i prof. Janusz Rachoń.

Podczas konferencji prof. Jacek Namieśnik, rektor PG i dr Henryk Majewski, doradca i sekretarz Konwentu Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016–2020, minister spraw wewnętrznych w roku 1991, wręczyli medale „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989”, które otrzymali: Bartosz Bajków, Aniela Białowolska-Tejchman, Regina Czapiewska, Jacek Czapiewski, Jerzy Eisler, Erazm Wojciech Felcyn, Grzegorz Graefling, Maria Grochowska, Wiesław Jasiński, Paweł Kondrakiewicz, Katarzyna Konieczko, Wojciech Kwidziński, Zofia Mazerska, Jan Mazerski, Ryszard Mosakowski, Marian Muczyński, Piotr Osęka, Leonard Pawlukowicz, Romuald Szymkiewicz, Adam Szymski, Jacek Taylor, Krzysztof Włodarski, Tadeusz Woźniak.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Prezentacja i głosowanie na studenckie koncepcje przebudowy ośrodka w Czarlinie

Studenci Wydziału Architektury, na prośbę władz uczelni, opracowali koncepcje funkcjonalno-przestrzenne przebudowy pawilonu ośrodka wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w Czarlinie.

Zajęcia ze studentami prowadzili dr inż. arch. Tomasz Szymański i dr inż. arch. Jan Cudzik z Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. W pracę nad koncepcjami zaangażowana była również prof. Lucyna Nyka, która aktywnie uczestniczyła w pracach studialnych i przeglądach projektów studenckich.

Koncepcje studentów prezentowane są na wystawie czynnej w dn. 26.03–3.04.2018 r. na Dziedzińcu Fahrenheita. Pracownicy PG mogą wskazać najlepsze ich zdaniem prace – do każdej osoby uprawnionej do głosowania na politechniczny adres e-mail został przesłany indywidualny link do głosowania. Wyniki głosowania zostaną wykorzystane w kolejnych etapach postępowania, którego celem będzie przebudowa pawilonu.

Ogłoszenie wyników głosowania, połączone z prezentacją prac, odbędzie się 6.04.2018 r. o godz. 10.00, w sali 300 w Gmachu Głównym.

Nauka

Granty w konkursach FNP dla naszych naukowców

Troje naukowców z Politechniki Gdańskiej zostało laureatami konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka z Wydziału Chemicznego otrzymała grant w programie POWROTY, którego założeniem jest umożliwienie badaczkom powrotu do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem. Natomiast w ramach konkursu FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych, granty otrzymali dr inż. Sebastian Molin i dr Michał Kucewicz z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Pełna informacja w Aktualnościach.

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Troje pracowników Politechniki Gdańskiej zostało laureatami nagród Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Doroczne nagrody przyznawane młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymali: dr inż. Renata Jędrkiewicz z Wydziału Chemicznego, dr inż. Piotr Rajchowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz dr inż. arch. Piotr Samól z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Pełna informacja w Aktualnościach.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 13.04.2018 o godz. 10.15 w Audytorium Chemicznym, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Krajewskiej. Tytuł rozprawy: „Konstrukcja nowego systemu ekspresji heterologicznych genów w psychrotolerancyjnym gospodarzu drożdżowym Debaryomyces macquariensis D50”. Promotor: dr hab. inż. Hubert Cieśliński (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Marta Wanarska (PG).

Prix Galien Polska – konkurs dla twórców innowacji farmaceutycznych i medycznych

Jeszcze do 9.04.2018 r. firmy i naukowcy pracujący nad przełomowymi rozwiązaniami w farmacji i medycynie mogą zgłaszać się do konkursu Prix Galien Polska. Nagrodę zdobyć można w sześciu kategoriach. Młodzi badacze, którzy nie ukończyli jeszcze 25. roku życia mogą także ubiegać się o stypendium wynoszące 10 000 zł. Pełna informacja w Aktualnościach.

I edycja programu dofinansowań konferencji naukowych

Do 22.03.2018 trwa I edycja na rok 2018 programu dofinansowań konferencji dla doktorantów ze środków Samorządu Doktorantów PG. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej. Maksymalne dofinansowanie wynosi 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej.

Z regulaminem oraz harmonogramem programu w roku 2018 można się zapoznać na stronie Samorządu Doktorantów PG.

Politechnika Otwarta – wydarzenia

Koncert muzyki cerkiewnej w Centrum św. Jana w Gdańsku

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają na koncert muzyki cerkiewnej do Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50, który odbędzie się 14.04.2018 r. (sobota), o godz. 17.00.

Wystąpi Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza. W programie znajdą się dzieła sakralne takich kompozytorów jak: Siergiej Rachmaninow, Piotr Czajkowski, Arvo Part, Nikołaj Kiedrow, Michaił Ippolitow-Iwanow.

Bilety w cenie 15 zł i 10 można nabyć w Księgarni PWN w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 (pon.–pt. w godz. 10.00–18.00, sob. w godz. 10.00–15.00) oraz na godzinę przed koncertem w Centrum św. Jana.

Chór z Kowna z nagrodą rektora PG Gdańskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego

W dniach 10–11.03.2018 r. Politechnika Gdańska zgromadziła najlepsze europejskie chóry, które wzięły udział w objętym honorowym patronatem prof. Jacka Namieśnika, rektora PG, VII Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym.

Do Gdańska przybyło 15 chórów, z czego 13 z zagranicy: z Czech, Niemiec, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii i Szwecji. Zespoły oceniało międzynarodowe jury, któremu przewodniczył światowej sławy kompozytor muzyki chóralnej Rihards Dubra z Łotwy. Nagrodę rektora Politechniki Gdańskiej dla najlepszego chóru festiwalu zdobył Chamber Choir „Cantate Domino” of Vytautas Magnus Assumption Church z Kowna. Nagrodę w imieniu rektora wręczył prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji.

Dołącz do zajęć brydża sportowego

Politechnika Gdańska zaprasza wszystkich chętnych na nieodpłatne zajęcia z brydża sportowego. Kursy prowadzone są osobno dla graczy początkujących i zaawansowanych, a więc udział w nich mogą wziąć zarówno osoby już grające, jak i te, które chcą dopiero poznać tajniki tej pasjonującej gry.

Zajęcia realizowane są w ramach Politechniki OtwartejProwadzi je Marek Małysa, międzynarodowy mistrz w brydżu sportowym, wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Pełna informacja (terminy zajęć, formularze zgłoszeniowe) w Aktualnościach.

Kalendarium

23 marca 11.00–15.00
https://eia.pg.edu.pl/teachener

Forum Konsultacyjne projektu TEACHENER

Forum Konsultacyjne „Jakich kompetencji absolwentów uczelni technicznych poszukują przyszli pracodawcy?” zorganizowane przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki w ramach projektu TEACHENER.
12 kwietnia–13 kwietnia
https://pg.edu.pl/gambit

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa.
20 kwietnia 11.15–15.00

Ochrona krajobrazu w ocenie środowiskowej

Debata "Ochrona krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ)" organizowana przez Wydział Architektury. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://arch.pg.edu.pl/.
9 maja–10 maja

Dni Narodowego Centrum Nauki

Dni Narodowego Centrum Nauki na Politechnice Gdańskiej
22 marca 19.00–22.00
https://www.facebook.com/events/174032309861337/

Koncert O.Torvald

W ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi jeden z najważniejszych zespołów rockowych na Ukrainie – O.Torvald.