Nr 71/15 marca 2018

Z życia uczelni

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Otwarte, uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej odbędzie się 21.03.2018 r. w Auli PG (godz. 11.15). Głównym punktem uroczystości będą promocje akademickie.

Podczas posiedzenia prof. Andrzejowi Czyżewskiemu z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zostanie wręczony Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Pracownicy naukowi, którzy w 2017 roku otrzymali tytuł naukowy profesora zostaną przyjęci w poczet tytularnych profesorów Politechniki Gdańskiej. W dalszej części uroczystości odbędzie się ślubowanie oraz promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

Debata dotycząca ustawy 2.0

Dnia 21.03.2018 r. o godz.14.00 w Auli PG rozpocznie się debata poświęcona planowanym zmianom w szkolnictwie wyższym. Wystąpi senator RP, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksander Bobko z tematem: „Szkolnictwo wyższe w perspektywie planowanych zmian ustawowych”. Następnie prof. Marek Kwiek, kierownik zespołu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Ustawa 2.0”, wygłosi referat pt. „Logika zmian w zarządzaniu i finansowaniu szkolnictwa wyższego Polsce a długoterminowa polityka naukowa”. Na zakończenie odbędzie się dyskusja.

Podziękowania dla prof. Janusza Rachonia

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego odbyło się pożegnanie przechodzącego na formalną emeryturę prof. dr. hab. inż. Janusza Rachonia, prof. zw. PG, długoletniego kierownika Katedry Chemii Organicznej, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 2002–2008, przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, senatora RP VII Kadencji. Prof. Janusz Rachoń, honorowy profesor emeritus PG otrzymał podziękowania za długoletnią działalność na rzecz społeczności akademickiej wydziału i uczelni.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Czat z rektorem z okazji dnia otwartego

Dnia 21.03.2018 r. z okazji dnia otwartego Politechnika OPEN, na profilu Politechniki Gdańskiej w serwisie Facebook odbędzie się kolejny czat z rektorem naszej uczelni. Prof. Jacek Namieśnik będzie odpowiadał na pytania maturzystów, studentów i pracowników PG. Czat rozpocznie się o godz. 7.30, a zakończy o 8.30. 

Więcej informacji na temat dnia otwartego Politechnika OPEN można znaleźć tutaj.

Politechnika OPEN w pierwszy dzień wiosny

Dzień otwarty odbędzie się 21.03.2018 r. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej uczelni, a także m.in. zwiedzić laboratoria wydziałowe i uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze studiami i procesem rekrutacji.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska ma przedstawiciela w Radzie Młodych Naukowców

Dr Justyna Płotka-Wasylka z Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej została powołana do Rady Młodych Naukowców, zespołu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przedstawicielka naszej uczelni w RMN chce promować m.in. rozwiązania wspierające młode matki w świecie nauki. Pełna informacja w Aktualnościach.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dnia 20.03.2018 r. o godz. 13.00 w sali 416 w Gmachu Głównym PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. arch. Joanny Rayss pt. "Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska". Promotor: dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale FTiMS

Dnia 16.03.2018 r. o godz. 12.30 w sali 121 w Gmachu Głównym PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej Petra Ershova'a pt. „High resolution x-ray diffractometry and reflectometry of semiconductor nano- and micro- structures based on x-ray refractive optics". Promotorem pracy jest dr Anatoly Snigirev, kopromotorem jest dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG.

Punktacja publikacji naukowych wydanych w czasopismach od 2017 r.

Decyzją kolegium rektorskiego w ramach punktacji publikacji wydanych w roku 2017 (i późniejszych) tymczasowo obowiązuje ujednolicony wykaz czasopism, ogłoszony na potrzeby oceny parametrycznej jednostek za okres 2013–2016. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do systemu Moja PG w module rejestracji publikacji naukowych eNauka.

Ostatni ujednolicony wykaz czasopism został ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25.01.2017 r. na potrzeby oceny parametrycznej jednostek. Zawiera on uśrednioną wartość punktów przyznanych danemu tytułowi czasopisma za lata 2013–2016.

Konkurs Inicjatywy EUREKA

 • przedmiot i cel dofinansowania: bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Warunkiem koniecznym jest udział przedsiębiorcy z Polski;
 • I etap: nabór wniosków międzynarodowych przez cały rok (nabór ciągły);
 • II etap: nabór wniosków krajowych: 23.04.2018 r., godz. 16.00 CET;
 • pełna informacja o konkursie na stronie Inicjatywy EUREKA i NCBR;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 • Program Nowoczesna Promocja Zagraniczna – finansowanie działań promocyjnych nierealizowanych dotychczas przez uczelnię w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. Nabór potrwa do 30.04.2018 r.;
 • Program Polskie Powroty – środki na zatrudnienie powracającego z zagranicy naukowca o polskim obywatelstwie oraz zespołu badawczego podległego naukowcowi w celu realizacji wspólnych badań. Nabór potrwa do 31.05.2018 r.;
 • pełna informacja na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Monika Bizewska, Dział Projektów.

Konkurs o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

Do 30.04.2018 r. można zgłaszać prace do corocznego konkursu o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Bliższe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej PAN w zakładce Wydziału IV. Wymagane dokumenty (pdf) należy przysyłać na adres: wydzial_4@pan.pl.

Dostęp do e-książek IOP Publishing

Udostępniona kolekcja e-książek wydawnictwa IOP (Institute of Physics) liczy 224 tytuły z dziedziny fizyki molekularnej, fizyki matematycznej i komputerowej, fizyki plazmy, optyki, nanotechnologii, astronomii i astrofizyki, fizyki jądrowej, inżynierii biomedycznej, informatyki kwantowej, elektroniki, fizyki materii skondensowanej, fizyki środowiskowej, biofizyki, geofizyki oraz fizyki cząstek elementarnych.

Więcej informacji na stronie Biblioteki PG w zakładce Aktualności.

Nowe dostępy testowe do elektronicznych źródeł informacji

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z dostępów testowych do:

 • czasopism wydawnictwa Cell Press takich jak: Cell, Cancer Cell, Immunity oraz najnowszych tytułów z dziedziny chemii oraz fizyki (Chem i Joule),

- dostęp poprzez stronę internetową Biblioteki PG, poprzez platformę Science Direct lub stronę wydawnictwa Cell Press,
- dostęp testowy potrwa do 31.03.2018 r.; więcej informacji na stronie Biblioteki PG;

 • Słownika PWN-Oxford,

- dostęp poprzez stronę internetową Biblioteki PG w zakładce e-źródła – IBUK Libra,
- dostęp testowy potrwa do 8.04.2018 r.

V Konferencja eTEE

W dniach 19–20.04.2018 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się V Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education). Politechnika Gdańska jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie oraz dyskusja nt. otwartych zasobów edukacyjnych. Podczas konferencji odbędą się również warsztaty związane z zagadnieniem gamifikacji w edukacji wyższej.

Więcej szczegółów na stronie http://etee.agh.edu.pl.

Politechnika Otwarta - wydarzenia

Dołącz do zajęć brydża sportowego

Politechnika Gdańska zaprasza wszystkich chętnych na nieodpłatne zajęcia z brydża sportowego. Kursy prowadzone są osobno dla graczy początkujących i zaawansowanych, a więc udział w nich mogą wziąć zarówno osoby już grające, jak i te, które chcą dopiero poznać tajniki tej pasjonującej gry.

Zajęcia realizowane są w ramach Politechniki OtwartejProwadzi je Marek Małysa, międzynarodowy mistrz w brydżu sportowym, wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego.

Pełna informacja (terminy zajęć, formularze zgłoszeniowe) w Aktualnościach.

Kalendarium

21 marca 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
15 marca 10.00–11.00
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/

Analiza SWOT – jak określić mocne strony dla Instytucji?

Szkolenie online organizowane przez Bibliotekę PG na temat wykorzystania narzędzia InCites do analizy bibliometrycznej na bazie zasobów Web of Science.
21 marca 08.30–15.00

Politechnika OPEN

Dzień otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/.
12 kwietnia–13 kwietnia
https://pg.edu.pl/gambit

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa.
20 kwietnia 11.15–15.00

Ochrona krajobrazu w ocenie środowiskowej

Debata "Ochrona krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ)" organizowana przez Wydział Architektury. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://arch.pg.edu.pl/.
9 maja–10 maja

Dni Narodowego Centrum Nauki

Dni Narodowego Centrum Nauki na Politechnice Gdańskiej
22 marca 19.00–22.00
https://www.facebook.com/events/174032309861337/

Koncert O.Torvald

W ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi jeden z najważniejszych zespołów rockowych na Ukrainie – O.Torvald.