Nr 7/6 października 2016

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska rozpoczęła rok akademicki

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na PG odbyła się 4 października. W uroczystości uczestniczyła kadra naukowa, pracownicy uczelni, studenci oraz znamienici goście, m.in. Bogdan Borusewicz – Wicemarszałek Senatu RP, Maciej Łopiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Swoją obecnością zaszczycili nas także posłowie, przedstawiciele urzędów centralnych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich, konsulowie, przedstawiciele duchowieństwa oraz rektorzy innych uczelni. więcej informacji na stronie internetowej uczelni: www.pg.edu.pl oraz w najbliższych numerach "Pismo PG - Forum Społeczności Akademickiej Politechniki Gdańskiej" - www.pg.edu.pl/pismo.

Inauguracja roku akademickiego na WETI

23 września br. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się inauguracja roku akademickiego. W uroczystości wziął udział prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Janusz Smulko oraz zaproszeni goście, przedstawiciele jednostek uczelnianych, przemysłu, szkół wyższych i średnich.
Wręczono nagrody laureatom Igrzysk Akademii ETI, konkursu informatycznego organizowanego przez WETI dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Pomorza.
Kilka słów do nowych studentów wygłosił prezes zarządu firmy MICROSYSTEM Georgis Bogdanis.
Studenci z międzywydziałowej grupy Nex Robotics zaprezentowali łazika marsjańskiego – LEM.
Uroczystą inaugurację roku akademickiego zakończył wykład pt. „Skazani na internet?”, który wygłosił doc. dr inż. Krzysztof Nowicki.

Wydział Mechaniczny – inauguracja roku 2016/2017

26.09.2016 w Auditorium Novum został zainaugurowany 72. rok akademicki na Wydziale Mechanicznym. W uroczystości uczestniczyła kadra naukowa, pracownicy uczelni, studenci oraz kluczowi przedsiębiorcy współpracujący z wydziałem.
Tuż po powitaniu gości dziekan prof. Dariusz Mikielewicz wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym zapewnił, że w najbliższej przyszłości Wydział planuje rozszerzenie oferty kształcenia z równoczesnym wzrostem jego pozycji naukowej, a następnie otworzył nowy rok akademicki.
Po przemówieniu rozdano nagrody i wyróżnienia nauczycielom akademickim oraz wręczono dyplomy ukończenia studiów najlepszym absolwentom Wydziału.
W trakcie uroczystości zebrani wysłuchali niezwykle inspirującego wykładu inauguracyjnego pt. „Rola nauki we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy” wygłoszonego przez prof. Wiesława Staszewskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej, który przedstawił wyzwania dla inżynierów w XXI wieku.

Złoty medal za zasługi dla PG

Politechnika Gdańska otrzymała Złoty Medal za Zasługi dla Pracodawców Pomorza. Wyróżnienie, które wręczono podczas gali z okazji 25-lecia organizacji, jest wyrazem uznania za aktywne i skuteczne podejmowanie działań umożliwiających realną współpracę na rzecz środowiska naukowego i gospodarczego. Pamiątkową tabliczkę oraz złote medale odebrali: prof. Jacek Namieśnik, rektor PG oraz prof. Henryk Krawczyk, rektor PG minionej kadencji. Gala, podczas której świętowano jubileusz Pracodawców Pomorza, odbyła się 29.09.2016. Uczestniczyli w niej politycy, przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy oraz goście specjalni, w tym byli prezydenci RP: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Więcej informacji podano na stronie: www.pracodawcypomorza.pl.

Medal Pracodawców Pomorza dla prof. E. Wittbrodta

Pracodawcy Pomorza docenili działalność polityczną prof. Edmunda Wittbrodta, kierownika Katedry Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym PG. Podczas gali z okazji ćwierćwiecza działalności Pracodawców Pomorza, która odbyła się 29.09.2016, prof. Wittbrodt został uhonorowany złotym medalem za wieloletnią współpracę z Pracodawcami Pomorza. Współpraca z tą organizacją zawsze należała do priorytetów prof. Wittbrodta, zarówno kiedy piastował funkcję rektora PG (1990–1996), senatora RP (1997–2015), ministra edukacji narodowej (2000–2001), jak i członka Konwentu Europejskiego (2002–2003). W uzasadnieniu przyznania medalu wspomniano również o działaniach prof. Wittbrodta, które doprowadziły do zlokalizowania siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku.

Złotymi medalami za zasługi dla Pracodawców Pomorza zostali wyróżnieni także inni politycy: Bogdan Borusewicz, Katarzyna Hall, Jan Kozłowski, Jan Ryszard Kurylczyk, Janusz Lewandowski.

Zawody i Konferencja Medycyny Taktycznej PARAMEDYK

28.09.2016 na Wydziale Mechanicznym odbyła się konferencja związana z Zawodami PARAMEDYK dotycząca zagadnień ratownictwa medycznego na polu walki. W konferencji uczestniczyli funkcjonariusze policji i wojska, naukowcy oraz studenci WM. Organizatorem konferencji był prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, prof. zw. PG - pełnomocnik rektora do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego.

System GIS dla sieci elektroenergetycznej PG

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki stworzono prototyp systemu GIS elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej (SN) Politechniki Gdańskiej. Projekt i realizacja systemu GIS powstały w ramach pracy dyplomowej magisterskiej we współpracy z Działem Eksploatacji PG, który planuje rozbudowę systemu i jego wykorzystanie do zarządzania infrastrukturą sieciową na terenie Uczelni.

Praca dyplomowa „Założenia i wytyczne do budowy systemu informacji geograficznej (GIS) dystrybucyjnych sieci energetycznych Politechniki Gdańskiej” autorstwa Macieja Wilińskiego i Rafała Świerczyńskiego została przygotowana pod opieką dr. inż. Andrzeja Augusiaka, doc. PG.

Praca uzyskała wyróżnienie w konkursie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na najlepsze prace dyplomowe obronione w 2015 r. Nagrodę wręczył prof. Krzysztof Wilde, zastępca przewodniczącego POIIB, w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na WEiA.

Sukces kolarzy 7r Logistic Politechnika Gdańska

Zawodnicy Sekcji Kolarstwa Górskiego startujący w barwach 7r Logistic Politechnika Gdańska od kwietnia do września wzięli udział w cyklu siedmiu zawodów „Mazury MTB“. Ostatnie z nich odbyły się 24.09 w Mrągowie. W zawodach, które rozgrywano na trzech dystansach: maraton, półmaraton i hobby wystartowało łącznie 219 mężczyzn i 31 kobiet, w tym 4 zawodniczki i 8 zawodników reprezentujący barwy PG. Sklasyfikowano 18 drużyn. Magdalena Fabjanowicz (WCh) wygrała klasyfikację indywidualną kobiet na dystansie półmaratonu. Na tym samym dystansie Tomasz Juchniewicz (absolwent WFTiMS) zajął II miejsce, a Michał Korbus (WETI) stanął – III miejsce.
W klasyfikacji drużynowej zawodnicy Politechniki Gdańskiej uplasowali się na II miejscu. Puchar odebrał wiceprezes firmy Logistic 7r Ryszard Gretkowski, który także wziął udział w zawodach i ukończył rywalizację na IV miejscu w kategorii.

Absolwenci

Uroczyste posiedzenie Zarządu SAPG

22.09.2016 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej.
Zaproszenie do uczestnictwa przyjęli trzej rektorzy naszej Uczelni. Podczas spotkania złożono gratulacje:
• prof. Januszowi Rachoniowi z okazji 70 urodzin;
• prof. Edmundowi Wittbrodtowi z okazji odznaczenia przez prezydenta Niemiec Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec;
• JM Rektorowi PG prof. Jackowi Namieśnikowi z okazji otrzymania tytułu doktora h.c. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ oraz Koła Parlamentarzysty, działającego w ramach Stowarzyszenia Absolwentów,

Jubileusz doc. dr inż. Marianny Sankiewicz

W dniu 23 września 2016 r. w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku miały miejsce szczególne uroczystości jubileuszowe, w których uczestniczyli: jubilatka, świętująca 95-rocznicę urodzin, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, dziekan WETI prof. Jerzy Wtorek, profesorowie będący wychowankami Pani Docent (Bożena Kostek, Andrzej Czyżewski, George Papanikolaou), przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów PG, szefowie i pracownicy pomorskich firm oraz licznie zgromadzeni goście, w tym wielu absolwentów PG. Zdalnie uczestniczył również prof. Henryk Skarżyński, szef Światowego Centrum Słuchu, który zalicza siebie do grona uczniów Pani Docent.
Spotkanie prowadzone przez wiceprzewodniczącego SAPG, Georgisa Bogdanisa przebiegło w niezwykle miłej, ale też chwilami podniosłej i wzruszającej atmosferze. Galę jubileuszową uświetnił wspaniały koncert w wykonaniu światowej sławy pianisty, Janusza Olejniczaka.

Kalendarium

8 października 13.00–15.00

Mecz 1 Ligi Kobiet w koszykówce

Mecz I Ligi Kobiet Politechnika Gdańska – SMS PZKosz Łomianki Miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG, godz. 13.00–15.00
19 października 09.00–16.00

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

Biuro Karier - współorganizator ATP zaprasza studentów i absolwentów na Akademickie Targi Pracy, które odbędą się na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie. Więcej informacji: www.atp.ug.edu.pl.
19 października 13.15–15.00

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13:15.
8 października 18.00–20.00

Mecz 2 Ligi Męskiej w koszykówce

Mecz II Ligi Męskiej AZS Politechnika Poznań – Politechnika Gdańska Miejsce: Poznań, godz. 18:00–20:00