Nr 67/15 lutego 2018

Z życia uczelni

Naukowcy PG z dofinansowaniem NCN

Trzynaście projektów naukowców z Politechniki Gdańskiej uzyskało dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Lista projektów z PG jest dostępna w Aktualnościach. Z pełnymi wynikami konkursu MINIATURA 1 można zapoznać się na stronie internetowej NCN.

Ogłoszenie II edycji konkursu zaplanowano na kwiecień br. W ramach konkursu MINIATURA 2 naukowcy ze stopniem naukowym doktora będą mogli wnioskować o finansowanie badań wstępnych, badań pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów konferencyjnych, wyjazdów badawczych lub konsultacyjnych. Nakład finansowy konkursu ma wynieść 20 mln zł.

Mgr inż. Mariusz Szkoda laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców

Wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanotechnologii i odnawialnych źródeł energii przyniosły mgr. inż. Mariuszowi Szkodzie z Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Chemicznego PG Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.

Tegoroczny zdobywca Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców jest słuchaczem IV roku studium doktoranckiego. Jednocześnie pracuje w zespole pod kierunkiem prof. Anny Lisowskiej-Oleksiak, zajmując się opracowywaniem nowych materiałów elektrodowych, zwłaszcza dla fotoanod półprzewodnikowych o właściwościach elektrochemicznych i fotoelektrokatalitycznych umożliwiających ich zastosowanie w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii, takich jak ogniwa fotoelektrochemiczne i fotosuperkondensatory.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Wesprzyj spółkę spin-off Politechniki Gdańskiej

Detoxed Home, spółka spin-off Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracuje nad stworzeniem nowatorskiej metody zmniejszania narażenia na związki endokrynnie czynne (EDC) w warunkach domowych. Aby zdobyć brakujące fundusze konieczne do realizacji projektu, naukowcy zorganizowali zbiórkę pieniędzy w Internecie.

Utworzona w grudniu 2017 roku spółka uzyskała na realizację swojego pomysłu grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 3 mln złotych. Kwota przyznana przez NCBiR to 80% wartości projektu, a brakujące 20% naukowcy będą musieli pozyskać sami. Rozmowy z inwestorami trwają, ale wymagają wielomiesięcznych negocjacji, dlatego zespół postanowił choć część brakującej kwoty zebrać w ramach kampanii crowdfundingowej na portalu zrzutka.pl.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Nauka

Konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W dn. 8.01–5.03.2018 trwa nabór wniosków w ramach programów:

 • FIRST TEAM – finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej;
 • HOMING – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy;
 • POWROTY – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

Instytucja nadzorująca konkurs – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

 • dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 23.02.2018 r.
 • osoba do kontaktu – Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Konkurs Ambasady RP w Tokio

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przygotowanie wystawy „Nauka to Wolność” przedstawiającej najważniejsze osiągnięcia polskich naukowców z ostatnich lat. Placówka organizuje konkurs mający wyłonić najciekawszy projekt młodego naukowca, który zostanie zaprezentowany podczas uroczystego wernisażu w pierwszej połowie marca br.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich oraz młodej kadry naukowej. Polega on na przygotowaniu krótkiego filmu (ok. 5 minut) przedstawiającego wynalazki lub projekty badawcze. Termin nadsyłania prac upływa  28.02.2018 r. 

Pełna informacja w Aktualnościach.

Konkurs w ramach programu JPI Urban Europe oraz chińskiej NSFC

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze realizowane w obszarach: climate change and new urban economies; transformation of energy systems and strengthen urban circular economies; urban public administration and services innovation; urban data management;
 • nabór wniosków – wstępna rejestracja do 12.04.2018 r., termin składania wniosków: 20.06.2018 r.;
 • szczegółowe informacje na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Korzystanie z InCites Benchmark & Analytics na potrzeby analizy dorobku naukowego.

Biblioteka PG zaprasza na szkolenie z narzędzia InCites Benchmark & Analytics, które odbędzie się 20.02.2018 r. w godz. 10.00–11.30. Szkolenie poprowadzi przedstawiciel firmy Clarivate Analytics.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • fundamenty bibliometrii – początki analiz bibliometrycznych;
 • Web of Science Core Collection – zakres bazy;
 • dane i metadane wykorzystywane w analizie bibliometrycznej, raporty cytowań, indeks Hirscha, Journal Impact Factor, Category Normalized Citation Index etc.;
 • znaczenie i zastosowanie wskaźników bibliometrycznych;
 • InCites B&A;
 • analiza i porównanie dorobku naukowego na poziomie międzyinstytucjonalnym i międzynarodowym, ranking instytucji;
 • określenie i ocena istniejących lub potencjalnych obszarów współpracy naukowej;
 • identyfikacja rozwijających się, dominujących i odnoszących sukcesy obszarów naukowych w obrębie instytucji czy kraju;
 • wykorzystanie źródeł w danej instytucji (najważniejsze czasopisma dla danej grupy autorów);
 • granty i finansowanie badań naukowych.

Więcej informacji i rejestracja na stronie Biblioteki PG.

Nabór do programów stypendialnych Fulbrighta dla studentów i badaczy na rok 2019/2020

Informujemy o ogłoszeniu naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. 

Więcej informacji w aktualnościach na stronie Działu Spraw Naukowych.

System Informacji Prawnej Legalis dostępny w sieci PG

 

Biblioteka PG zaprasza do korzystania z bazy aktów prawnych Legalis wydawnictwa C.H. Beck. Baza jest dostępna tylko w sieci PG ze strony domowej Biblioteki w zakładce  e-źródła.

Baza Legalis stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat prawa polskiego. Dostęp obejmuje:

 • bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, prawo resortowe, prawo miejscowe, projekty, dzienniki urzędowe UE, prawo korporacyjne, orzecznictwo, wzory, interpretacje, informatory, bibliografia prawnicza;
 • moduły komentarzowe, czyli ściśle powiązane z aktami prawnymi i orzecznictwem treści, na które składają się komentarze, monografie oraz opinie pochodzące z publikacji wydawnictwa C.H. Beck;
 • pełną kolekcję czasopism wydawnictwa C.H. Beck; m.in.: Monitor Prawniczy, Monitor Prawa Pracy, Monitor Podatkowy, Studia Prawa Prywatnego, Nieruchomości, Prawo Zamówień Publicznych, Informacja w Administracji Publicznej;
 • moduł praktyczne wyjaśnienia (kadry i płace, BHP, zamówienia publiczne, finanse i księgowość) – dedykowany przede wszystkim pracownikom administracyjnym i skonstruowany w przystępnej formie „pytanie–odpowiedź”;
 • moduł system prawa (prawo prywatne, administracyjne, karne oraz handlowe i gospodarcze) – stworzony jako wsparcie w najtrudniejszych kwestiach z danej dziedziny prawa.

 

Cykliczne prelekcje w Strefie Naukowca w Strefie Startup PPNT Gdynia

Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni ponownie rusza z cyklicznymi prelekcjami w Strefie Naukowca w Strefie Startup PPNT Gdynia. Wydarzenie skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów i wynalazców, którzy planują swoją działalność naukową przenieść do biznesu. W spotkaniu mogą też uczestniczyć osoby ze środowiska biznesowego, które planują współpracę z sektorem nauki.

Więcej informacji w Aktualnościach na stronie Działu Spraw Naukowych.

Naukowcy zaprojektują dom dla rządowego programu Mieszkanie Plus

Uczelnie techniczne i instytuty naukowe, działające przy ośrodkach akademickich, które zajmują się działalnością projektową, zostały zaproszone do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej modelowego domu jednorodzinnego. Konkurs podzielono na cztery kategorie, obejmujące zaprojektowanie: domu szeregowego, domu bliźniaczego, domu wolnostojącego i domu wolnostojącego w gminach wiejskich. Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest partnerem konkursu, celem przedsięwzięcia jest poszerzenie programu Mieszkanie Plus o projekty stworzone z myślą o małych i średnich gminach, w których dominuje budownictwo jednorodzinne. Twórcy najlepszych projektów zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu z wolnej ręki na wykonanie prototypu domu. Rejestracja zgłoszeń zakończy się 9.03.2018 r. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 14.05.2018 r.

Więcej informacji na stronie MNiSW.

Kalendarium

21 lutego 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
20 lutego 10.00–11.30

Szkolenie z narzędzia InCites

Biblioteka PG zaprasza na szkolenie z narzędzia InCites Benchmark & Analytics dn. 20.02.2018 r., godz. 10.00–11.30. Program szkolenia i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Biblioteki PG.
20 lutego 11.15–14.00
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/spotkanie-informacyjne-polskie-uczelnie-strategia-,769

Spotkanie: Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020

Spotkanie informacyjne skierowane przede wszystkim do władz uczelni wyższych, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów instytutów badawczych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
21 lutego 10.15–14.00

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów NCN

Dział Projektów zaprasza na szkolenie dotyczące aktualnych konkursów NCN. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia w terminie do 19.02.2018 r. na adres beata.toma@pg.edu.pl.
26 lutego 15.15–17.00

Wykład fakultatywny z przedmiotu humanistyczno-społecznego

Wspólny dla całej uczelni wykład fakultatywny z przedmiotu humanistyczno-społecznego pt. „Proces poznawczy w naukach przyrodniczych” wygłosi prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka.
12 kwietnia–13 kwietnia
https://pg.edu.pl/gambit

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa.
20 lutego 18.00–19.00
https://pg.edu.pl/otwarta

Koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice

Politechnika Otwarta zaprasza na kolejny koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice. Przed publicznością wystąpi trio młodych wykonawców, którzy wykonają utwory na klarnet, wiolonczelę i fortepian.
22 marca 19.00–22.00
https://www.facebook.com/events/174032309861337/

Koncert O.Torvald

W ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi jeden z najważniejszych zespołów rockowych na Ukrainie – O.Torvald.