Nr 66/8 lutego 2018

Z życia uczelni

Inteligentne, otwarte miasto celem współpracy PG i Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej spotkali się z zastępcą Prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej Aleksandrą Dulkiewicz, której towarzyszyli dyrektorzy wybranych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dyskusja i spotkanie poświęcone były możliwościom występowania uczelni oraz gdańskiego magistratu o dofinansowanie wspólnie prowadzonych projektów w ramach programów europejskich.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Nauka

Polsko-niemiecki projekt na PG z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Grupa badawcza pod kierunkiem dr hab. Joanny Janczewskiej, prof. nadzw. PG z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG rozpoczęła realizację polsko-niemieckiego projektu „Teoria Morse’a w układach hamiltonowskich”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Nad projektem pracują także naukowcy pod kierunkiem prof. Alberto Abbondandolo z Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Bochum.

 – Chcemy zmodyfikować znane już metody matematyczne w taki sposób, aby można je było zastosować do problemów otwartych, m.in. do badania układów hamiltonowskich z niestandardową energią kinetyczną lub do badania układów, w których co prawda energia kinetyczna jest standardowa, ale za to przestrzeń konfiguracji jest skomplikowana. W szczególności, chcemy się przyjrzeć wybranym niezmiennikom topologicznym, do których należą: homologie Morse’a, homologie Floera i indeks Conleya w wersjach nieskończenie-wymiarowych oraz metodom wariacyjnym, gdy możliwe jest zdefiniowanie odpowiedniego funkcjonału działania – tłumaczy prof. Joanna Janczewska z grupy badawczej z analizy nieliniowej na WFTiMS PG.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Ekspercki artykuł architekt z PG w „Nature Journal”

Współczesne sztuczne oświetlenie może powodować zaburzenia snu i wywoływać choroby. Potrzebne są więc nowe strategie i sprawdzone technologie, aby minimalizować jego negatywny wpływ na zdrowie i środowisko – mówi dr inż. arch. Karolina M. Zielińska-Dąbkowska, adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Jej ekspercki artykuł na ten temat ukazał w styczniowym wydaniu jednego z najbardziej prestiżowych czasopism na świecie, „Nature Journal”

Pełna informacja w Aktualnościach.

Metale ziem rzadkich tematem projektu zdobywczyni Diamentowego Grantu

Karolina Górnicka, doktorantka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, jest drugą laureatką VI edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” prowadzącą badania na Politechnice Gdańskiej. Jej projekt pt. „Nadprzewodnictwo i magnetyzm w nowych związkach podwójnych R-Rh i R-Ir (R-ziemia rzadka)” otrzymał dofinansowanie w wysokości 219 350 zł.

Motywacją do badań podjętych przez Karolinę Górnicką jest hipoteza o występowaniu unikalnych zjawisk fizycznych, takich jak na przykład porządkowanie magnetyczne, czyli ferromagnetyzm lub antyferromagnetyzm, oraz nadprzewodnictwo. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. z Katedry Fizyki Ciała Stałego WFTiMS. 

Pełna informacja w Aktualnościach.

Design spekulatywny w projektach studentów Wydziału Architektury

Projekt „Biurowce przyszłości” to przykład udanej, interdyscyplinarnej współpracy dwóch różnych ośrodków oraz połączenia nauki z biznesem. Infuture hatalska foresight institute, organizacja definiująca i opisująca najważniejsze trendy i ich konsekwencje dla gospodarki, kategorii rynkowych czy konkretnych marek, przez cały semestr letni roku akademickiego 2017/2018 wspierała studentów Wydziału Architektury PG przy pracach nad projektami z zakresu speculative design (designu spekulatywnego).

Na podstawie opracowanych przez instytut trendów kulturowych, społecznych i środowiskowych oraz politycznych i ekonomicznych przyszli architekci projektowali biurowce, które mogłyby funkcjonować w przyszłości. 

Pełna informacja w Aktualnościach.

Konkurs ETIUDA 6

 • przedmiot i cel dofinansowania: umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych; beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej instytucji;
 • nabór wniosków – 15.12.2017–15.03.2018;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.03.2018;
 • osoby do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów;
 • pełna informacja na stronie NCN.

Konkurs Lider IX

 • przedmiot i cel dofinansowania: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i mają ukończone studia II stopnia;
 • nabór wniosków – 15.01–15.03.2018 (do godz. 16.15);
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.03.2018;
 • osoby do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów
 • pełna informacja na stronie NCBR.

Konkurs SONATINA 2

 • przedmiot i cel dofinansowania: konkurs przeznaczony dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r.; beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej instytucji;
 • nabór wniosków – 15.12.2017–15.03.2018;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.03.2018;
 • osoby do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów;
 • pełna informacja na stronie NCN.

Konkurs UWERTURA 2

 • przedmiot i cel dofinansowania: konkurs przeznaczony dla osób, które chcą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;
 • nabór wniosków – 15.12.2017–15.03.2018;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.03.2018;
 • osoby do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów;
 • pełna informacja na stronie NCN.

Kalendarium

21 lutego 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
14 lutego 18.00–21.00
https://www.facebook.com/events/522407918130721/

Koncert Walentynkowy

Kwartet smyczkowy „Golden Gate String Quartet” wykona wraz z wokalistką Izabelą Krasucką znane utwory w niesamowitych aranżacjach.
20 lutego 18.00–19.00
https://pg.edu.pl/otwarta

Koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice

Politechnika Otwarta zaprasza na kolejny koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice. Przed publicznością wystąpi trio młodych wykonawców, którzy wykonają utwory na klarnet, wiolonczelę i fortepian.
22 marca 19.00–22.00
https://www.facebook.com/events/174032309861337/

Koncert O.Torvald

W ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi jeden z najważniejszych zespołów rockowych na Ukrainie – O.Torvald.
12 kwietnia–13 kwietnia
https://pg.edu.pl/gambit

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018

Konferencja GAMBIT jest poświęcona problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem przewodnim tegorocznej, dwunastej edycji jest rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa.