Nr 65/1 lutego 2018

Z życia uczelni

Uczelnie Pomorza poparły projekt Ustawy 2.0

Dnia 26.01.2018 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego (RRWP) z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Rada Rektorów Województwa Pomorskiego jednomyślnie wyraziła poparcie dla projektu Ustawy 2.0. Przedstawiciele pomorskich uczelni wyrazili jednocześnie wolę współpracy w kolejnych etapach wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. przy tworzeniu zapisów szczegółowych rozporządzeń. 

Pełna informacja w Aktualnościach.

Nagroda Primum Cooperatio dla prof. Andrzeja Czyżewskiego

Prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, został laureatem nagrody Primum Cooperatio im. prof. Bolesława Mazurkiewicza przyznawanej przez organizację „Pracodawcy Pomorza”. Twórca między innymi CyberOka, metody i technologii do diagnozowania i stymulowania pacjentów z ciężkimi urazami mózgu, kierownik projektu biometrycznego realizowanego w placówkach Banku PKO BP i wielu innych projektów badawczo-wdrożeniowych, został wyróżniony za swoje osiągnięcia naukowe i wdrażanie opracowań jego zespołu w gospodarce.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Kampus Politechniki Gdańskiej wśród dziesięciu najpiękniejszych w Europie

Portal Times Higher Education opublikował listę europejskich uczelni wyróżniających się piękną architekturą i atrakcyjnym usytuowaniem. Na liście – obok uniwersytetów w Bolonii, Salamance czy Uppsali – znalazła się Politechnika Gdańska.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Studentki PG ze stypendiami Marszałka Województwa Pomorskiego

Joanna Bławat - studentka nanotechnologii na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Joanna Formela - studentka na kierunku zarządzanie inżynierskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii i Adrianna Leżuchowska - studentka architektury na Wydziale Architektury zostały laureatkami stypendium przyznawanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Wyróżnienia odebrały w dniu 24.01.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Pełna informacja w Aktualnościach.

The Baltic University Programme

W dniach 24–26.01.2018 r. prof. Janusz Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji i dr inż. arch. Justyna Borucka, prodziekan Wydziału Architektury ds. rozwoju, uczestniczyli w piątej konferencji Baltic University Programme Rectors' Conference. Została ona zorganizowana przez Uniwersytet w Uppsali (Szwecja) oraz Åbo Akademi University w Turku (Finlandia) i odbyła się w fińskiej uczelni z okazji setnej rocznicy jej powstania. Program konferencji obejmował zagadnienia związane z innowacyjnością, wymianą akademicką i prowadzeniem badań naukowych. Baltic University Programme jest jedną z największych organizacji uniwersyteckich na świecie, zrzeszającą ponad dwieście uczelni.

Spotkanie z prof. Januszem Mroczką

Dnia 23.01.2018 r. na Wydziale ETI odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. inż. Januszem Mroczką z Politechniki Wrocławskiej. W części pierwszej spotkania pt. „Centralna Komisja ds. Spraw Stopni i Tytułów w świetle propozycji nowej ustawy” prof. J. Mroczka odniósł się do zmian proponowanych w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, w drugiej – „Proces poznawczy w naukach przyrodniczych” przedstawił oryginalne spojrzenie na rozwój i znaczenie metrologii w procesach poznawczych.

Nauka

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 5.02.2018 r. o godz. 12.15 w sali 112, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Gucwy. Tytuł rozprawy: „Oporność patogennych drożdżaków z rodzaju Candida na chemoterapeutyki przeciwgrzybowe i nowe sposoby jej przełamywania”. Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Szweda.

Dnia 16.02.2018 r. o godz. 11.15 w sali 112, w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Stupak. Tytuł rozprawy: „Regulated assembly of lipopolysaccharide and sensing of its alterations in Escherichia coli”. Promotor: prof. dr Satish Raina.

Nowe dostępy w ramach licencji krajowych w 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w 2018 r. dostęp pilotażowy do dwóch narzędzi bibliometrycznych: SciVal w bazie Scopus oraz InCites Benchmark & Analytics w bazie Web of Science.

Użytkownicy muszą posiadać osobiste konto na platformie Web of Science oraz w bazie Scopus. Więcej informacji podano na stronie Biblioteki PG https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home.

Konkurs ETIUDA 6

 • przedmiot i cel dofinansowania: umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych; beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej instytucji;
 • nabór wniosków – 15.12.2017–15.03.2018;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.03.2018;
 • osoby do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów;
 • pełna informacja na stronie NCN.

Konkurs Lider IX

 • przedmiot i cel dofinansowania: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Konkurs przeznaczony dla naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i mają ukończone studia II stopnia;
 • nabór wniosków – 15.01–15.03.2018 (do godz. 16.15);
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.03.2018;
 • osoby do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów
 • pełna informacja na stronie NCBR.

Konkurs Młodzi naukowcy 2017

 • przedmiot i cel dofinansowania: wykonanie i finansowanie projektów badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”;
 • nabór wniosków – 14.12.2017–6.02.2018 (do godz. 16.15);
 • osoby do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów;
 • informacja na stronie NCBR.

Konkurs SONATINA 2

 • przedmiot i cel dofinansowania: konkurs przeznaczony dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r.; beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej instytucji;
 • nabór wniosków – 15.12.2017–15.03.2018;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.03.2018;
 • osoby do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów;
 • pełna informacja na stronie NCN.

Konkurs UWERTURA 2

 • przedmiot i cel dofinansowania: konkurs przeznaczony dla osób, które chcą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;
 • nabór wniosków – 15.12.2017–15.03.2018;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.03.2018;
 • osoby do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów;
 • pełna informacja na stronie NCN.

Konkurs w ramach programu JPND z zakresu chorób neurodegeneracyjnych

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty w zakresie zdrowia i opieki społecznej nad pacjentami z wybranymi chorobami neurodegeneracyjnymi;
 • nabór wniosków – do 6.03.2018;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCBR.

Konkurs w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej w obszarze „Digitization of economy”

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty w obszarach: telemedicine and telediagnostics, digital diagnostic suport, smart surgery;
 • nabór wniosków – do 19.04.2018;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCBR.

Oferta współpracy KGHM Polska Miedź SA

Na stronach www.rpkgdansk.pl i Działu Projektów PG zamieszczono list Sekretarza Generalnego Polskiego Instytutu Technologii dr. inż. Andrzeja Siemaszko dotyczący współpracy KGHM Polska Miedź SA z polskimi uczelniami. List zawiera propozycję wspólnego zaangażowania w przygotowanie projektów do programu ramowego UE HORYZONT 2020.

Internacjonalizacja

Dr Magdalena Popowska laureatką nagrody „Gwiazdy Internacjonalizacji”

Dr Magdalena Popowska, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, została laureatką pierwszej edycji Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Internacjonalizacji” w kategorii Management Star / Gwiazda Zarządzania 2018. Stanowi ona wyróżnienie dla osób wnoszących wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskich uczelni, a patronat nad nagrodą objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Komunikaty

Kalendarium

21 lutego 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
2 lutego 20.00–23.59

Bal Sportowca Politechniki Gdańskiej

.
14 lutego 18.00–21.00
https://www.facebook.com/events/522407918130721/

Koncert Walentynkowy

Kwartet smyczkowy „Golden Gate String Quartet” wykona wraz z wokalistką Izabelą Krasucką znane utwory w niesamowitych aranżacjach.
22 marca 19.00–22.00
https://www.facebook.com/events/174032309861337/

Koncert O.Torvald

W ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi jeden z najważniejszych zespołów rockowych na Ukrainie – O.Torvald.