Nr 62/11 stycznia 2018

Z życia uczelni

Podziękowania ministra Jarosława Gowina za organizację konferencji programowej NKN

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin skierował list do rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacka Namieśnika, dziękując w nim za organizację konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się na naszej uczelni w kwietniu 2017 roku, oraz za wkład merytoryczny wniesiony do prac nad projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Krzysztofa Lei

Prof. Krzysztof Leja z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG został uhonorowany przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina nagrodą I stopnia za działalność organizacyjną, przyznaną za aktywny udział w pracach Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Nagroda rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla prof. Jacka Namieśnika

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej otrzymał nagrodę naukową zespołową II stopnia przyznaną przez rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za monografię naukową dotyczącą analizy pozostałości rozpuszczalników w lekach.

Studenci PG stypendystami Prezydenta Miasta Gdańska

Szymon Kowalski z Wydziału Architektury i Cezary Swinarski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zostali stypendystami Prezydenta Miasta Gdańska.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Absolwentka PG zwyciężczynią konkursu na najlepszą pracę magisterską o rynku pracy

Ewa Kozłowska, absolwentka Wydziału Mechanicznego PG, zdobyła I miejsce w zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z rynkiem pracy. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Znamy wyniki głosowania w drugiej edycji budżetu obywatelskiego PG

Defibrylatory na Politechnice Gdańskiej oraz mobilny warsztat studencki – to pomysły, na które oddano największą liczbę głosów w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego PG. Na liście projektów do realizacji znajdują się w sumie cztery inicjatywy pracownicze i pięć studenckich. 

Pełna informacja w Aktualnościach.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Mechanicznym

Dnia 18.01.2018  r. o godz. 11.00 w sali 303 w budynku Wydziału Mechanicznego PG odbędzie się obrona doktoratu mgr. inż. Pawła Szewczuka. Tytuł rozprawy: „Influence of annular space geometry and casing column motion on the drilling fluids displacement in the annuli”. Promotor: dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy dr hab. inż. Paweł Śliwiński.

Materiał o diamentowym bioczujniku w Polsat News

Projekt polsko-amerykańskiego zespołu naukowców, z prof. Robertem Bogdanowiczem z Katedry Metrologii i Optoelektroniki WETI PG na czele, został tematem materiału przygotowanego przez reporterów stacji Polsat News. Wideo można obejrzeć na stronie stacji.

Pełna informacja w Aktualnościach.

O wynalazkach naukowców PG w Superstacji

Telewizja Superstacja odwiedziła Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Efektem wizyty jest materiał o dwóch wynalazkach: systemie głębinowym obrony przeciwminowej „Głuptak”, który stworzył zespół pod kierunkiem dr. hab. inż. Lecha Rowińskiego, prof. nadzw. PG, oraz o inteligentnym dronie, nad którym pracuje dr inż. Paweł Burdziakowski. Materiał o wynalazkach naszych naukowców dostępny jest na stronie Superstacji.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Cenne nagrody do zdobycia w konkursie „Gdyński Biznesplan”

Do 31.01.2018 r. można składać zgłoszenia do organizowanego przez Miasto Gdynia konkursu „Gdyński Biznesplan”. Tegoroczna, szesnasta edycja przeznaczona jest wyłącznie dla studentów, na zwycięzcę czeka 30 tysięcy złotych i inne nagrody.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Konkurs agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche

 • przedmiot i cel dofinansowania: rozwój współpracy badawczej między Polską a Luksemburgiem w zakresie: projektowania usług dla biznesu, rozwoju i działania systemów finansowych, bezpieczeństwa informacji, działania sieci telekomunikacyjnych i multimediów;
 • nabór wniosków międzynarodowych do 18.04.2018 r., godz. 14.00;
 • szczegółowe informacje na stronie NCBR;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Konkurs ETIUDA 6

 • przedmiot i cel dofinansowania: umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych;
 • beneficjenci programu: osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego, które mają już lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30.06.2018 r.;
 • nabór wniosków – od 15.12.2017 do 15.03.2018;
 • termin złożenia wniosku w Dziale Projektów – 8.03.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCN.

Konkurs „Młodzi naukowcy 2017”

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania naukowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”;
 • nabór wniosków – od 14.12.2017 do 6.02.2018;
 • składanie wniosków do Działu Projektów do 30.01.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCBR.

Konkurs POWER 3.1 na studia dualne

 • przedmiot i cel dofinansowania: opracowanie i realizacja studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym;
 • nabór wniosków od 18.01.2018 do 2.03.2018;
 • termin złożenia wniosku w Dziale Projektów – 21.02.2018 r.;
 • osoba do kontaktu Monika Bizewska, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCN.

Konkurs SONATINA 2

 • przedmiot i cel dofinansowania: staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;
 • beneficjenci programu: osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub przed 30.06.2018 r.;
 • nabór wniosków – 15.12.2017 do 15.03.2018;
 • termin złożenia wniosku do Działu Projektów – 8.03.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCN.

Konkurs UWERTURA 2

 • przedmiot i cel dofinansowania: staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;
 • nabór wniosków – od 15.12.2017 do 15.03.2018
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – 8.03.2018 r.;
 • osoby do kontaktu: Anita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów;
 • szczegółowe informacje na stronie NCN.

Konkurs w ramach programu CORNET

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych, w szczególności sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Badania inicjowane są przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego;
 • nabór wniosków międzynarodowych – do 28.03.2018 r., godz. 12.00;
 • szczegółowe informacje na stronie NCBR;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Sport

Kalendarium

17 stycznia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

.
11 stycznia–26 stycznia

Wystawa poświęcona pamięci prof. Czesława Drueta

Wystawa w ramach Politechniki Otwartej została przygotowana przez Instytut Oceanologii PAN. Uroczyste otwarcie wystawy, z udziałem prof. Jacka Namieśnika, rektora PG, 11.01.2018 r. o godz. 12.00.
27 stycznia 20.00–23.59
https://pg.edu.pl/sapg/bal-pg

Bal Politechniki Gdańskiej

.
2 lutego 20.00–23.59

Bal Sportowca Politechniki Gdańskiej

.