Nr 61/21 grudnia 2017

Z życia uczelni

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy, 

radosnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w dobrym zdrowiu i pogodnej atmosferze oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym w nadchodzącym 2018 roku życzy

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG 13.12.2017 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • powołania przedstawicieli doktorantów w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia na okres do 31.12.2018 r.;
 • wyboru POL-TAX 2 Sp. z o.o. z Warszawy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Gdańskiej za rok 2017 oraz za rok 2018;
 • zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdańskiej na rok 2017.

Prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji, mgr Maria Doerffer z Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej wraz z studentem Tomaszem Piernickim, przewodniczącym ESN Gdańsk przekazali informacje o programie ERASMUS+ oraz działaniach Erasmus Student Network Gdańsk.

Awanse

STANOWISKA
profesor zwyczajny:
prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała (WCh)
prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek (WFTiMS)
prof. dr hab. Marek Czachor (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Maria Gazda (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz (WFTiMS)

profesor nadzwyczajny:
dr hab. inż. arch. Anna Górka (WA)
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka (WA)
dr hab. Julien Guthmuller (WFTiMS)

Nagroda MNiSW I stopnia dla Aleksandry Parteki

Dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. nadzw. PG z Wydziału Zarządzania i Ekonomii otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich I stopnia za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w 2016 r. stopnia naukowego doktora habilitowanego. Nagrodzono cykl powiązanych tematycznie publikacji „Dywersyfikacja struktur handlu i zatrudnienia a procesy rozwoju gospodarczego”. Pełna informacja w Aktualnościach.

Stypendia MNiSW dla młodych naukowców PG

Pracownicy Wydziału Chemicznego, Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG znaleźli się w gronie 209 wybitnych młodych naukowców, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureaci będą otrzymywać 5 390 zł miesięcznie przez trzy lata. Lista wszystkich stypendystów znajduje się na stronie MNiSW.

Stypendia otrzymali następujący naukowcy z Politechniki Gdańskiej:

 • dr inż. Tomasz Berezowski (WETI),
 • dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj (WCh),
 • dr inż. Krzysztof Formela (WCh),
 • dr inż. Łukasz Piszczyk (WCh),
 • dr inż. Jacek Ryl (WCh),
 • dr inż. Dawid Ryś (WILiŚ),
 • dr hab. inż. Marek Tobiszewski (WCh).

Pełna informacja w Aktualnościach.

Doktoranci i studenci z PG stypendystami ministra nauki

Pięcioro doktorantów z Politechniki Gdańskiej znalazło się wśród 78 laureatów konkursu ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Stypendia za wybitne osiągnięcia otrzymali doktoranci z trzech wydziałów: Wydziału Chemicznego, Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Stypendia MNiSW otrzymali także studenci naszej uczelni.

Doktoranci:

 • mgr inż. Karolina Cysewska (WETI),
 • mgr inż. Mateusz Daśko (WCh),
 • mgr inż. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska (WCh),
 • mgr inż. Judyta Strychalska-Nowak (WFTiMS),
 • mgr inż. Mariusz Szkoda (WCh).

Studenci:

 • Joanna Bławat, nanotechnologia (WFTiMS ),
 • Andrzej Cioch, technologie kosmiczne i satelitarne (kierunek międzywydziałowy),
 • Leszek Litzbarski, nanotechnologia (WFTiMS),
 • Agata Melchert, elektrotechnika (WEiA),
 • Mikołaj Nowak, elektrotechnika (WEiA),
 • Paweł Tarnowski, zarządzanie (WZiE).

 Pełna informacja w Aktualnościach.

Absolwent WETI w Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Bogdan M. Wilamowski (absolwent WETI PG z roku 1966, aktualnie zatrudniony w Auburn University) w grudniu 2017 r. został wybrany na członka zagranicznego Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Jest to już drugi, obok prof. Jacka Żurady (absolwenta WETI PG z roku 1968, aktualnie zatrudnionego w University of Louisville) członek zagraniczny Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Zagospodarowanie dolnej Wisły jednym ze strategicznych zadań Polski

To może być jedno z najważniejszych przedsięwzięć w Polsce na najbliższe lata, tak jak w tej chwili Centralny Port Komunikacyjny. To przedsięwzięcie o skali większej niż do tej pory myśleliśmy, ale nie jest to skala dla naszego kraju nieosiągalna – powiedział Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podczas debaty poświęconej programowi zagospodarowania dolnej Wisły, która odbyła się podczas posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej. W debacie udział wzieli politycy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, biznesu i mediów. Pełna informacja w Aktualnościach.

Studenci PG planują kosmiczne eksperymenty

Pięcioosobowy zespół studentów Politechniki Gdańskiej zaplanował eksperyment o akronimie HEDGEHOG (High quality Experiment Dedicated to microGravity Exploration, Heat flow and Oscillation measurement from Gdansk), który został zakwalifikowany do programu REXUS/BEXUS Student Experiment Programme koordynowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). W lutym 2018 r. studenci polecą do Kiruny (Szwecja), gdzie znajduje się kosmodrom, w celu lepszego zaplanowania proponowanego eksperymentu.

Gdański zespół reprezentują: mgr inż. Adam Dąbrowski (asystent w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym),  Jacek Goczkowski (student międzywydziałowego kierunku technologie kosmiczne i satelitarne) oraz  Karol Pelzner, Agnieszka Elwertowska i Szymon Krawczuk (studenci Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Pełna informacja w Aktualnościach.

Bal Sportowca Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska po raz czwarty zaprasza na Bal Sportowca, który odbędzie się 2.02.2018 r.  w Gmachu Głównym PG. Podczas balu uhonorowani zostaną najlepsi sportowcy reprezentujący Politechnikę Gdańską na Akademickich Mistrzostwach Polski i najbardziej usportowione wydziały naszej Uczelni. Pełna informacja na stronie csa.pg.edu.pl

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 5.01.2018 r. o godz. 10.15 w sali 112 w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Brozdowskiej. Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie, właściwości i struktura w ciele stałym tiosiarczanów amoniowych oraz związków pokrewnych”. Promotor: dr hab. inż. Jarosław Chojnacki (PG).

Sport

Koszykarki Politechniki Gdańskiej liderkami grupy A1 Ligi Kobiet

Koszykarki w pierwszej rundzie sezonu zasadniczego 2017/18 rozegrały dziesięć spotkań, wygrywając dziewięć z nich. Uzyskane wyniki pozwoliły drużynie Politechniki Gdańskiej pozostać liderem grupy A.

Po dziesięciu kolejkach liderkami w zespole PG są: Martyna Pyka (studentka WCh), Marianna Duszkiewicz (studentka WZiE), Agnieszka Przybytek (doktorantka na WCh). Pełna informacja w Aktualnościach.

Komunikaty

Kolejny nr Biuletynu, ze względu na przerwę świąteczną i noworoczną, ukaże się 11 stycznia 2018 roku.

Kalendarium

17 stycznia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

.
27 stycznia 20.00–23.59
https://pg.edu.pl/sapg/bal-pg

Bal Politechniki Gdańskiej

.
2 lutego 20.00–23.59

Bal Sportowca Politechniki Gdańskiej

.