Nr 59/7 grudnia 2017

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska najpopularniejszą uczelnią w Polsce

W tegorocznym rankingu uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Politechnika Gdańska znalazła się na najwyższej pozycji.

– Bardzo się cieszę z popularności studiów na Politechnice Gdańskiej. Wynika to zarówno z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych absolwentów kończących kierunki inżynierskie, jak i z atrakcyjnej oferty dydaktycznej poszczególnych wydziałów i dobrej opinii o naszych absolwentach wśród pracodawców – mówi rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik.

Pełna informacja w Aktualnościach.

Nagroda ProJuvenes 2017

Podczas tegorocznej Gali Nagród Środowiska Studenckiego „ProJuvenes” przyznano nagrodę specjalną – Studencką Siłę Tradycji. Wręczono ją Samorządowi Studentów Politechniki Gdańskiej, w 60-tą rocznicę utworzenia Parlamentu Studentów PG. Nagrodę odebrał Jakub Brzoska, Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów PG do spraw dydaktyki i jakości kształcenia. Nagrody „ProJuvenes” to inicjatywa organizowana od 2013 roku przez Parlament Studentów RP. Gala wręczenia nagród odbyła się 25.11.2017 roku na Politechnice Warszawskiej. Uczestniczący w tym wydarzeniu Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego  podkreślił, że studenci zaangażowani w pracę na rzecz samorządu są „przyszłą i to nieodległą elitą tego państwa”. Pełna informacja w Aktualnościach.

Prof. Edmund Wittbrodt Mistrzem Kapituły medali miasta Gdańska

Na pierwszym posiedzeniu Kapituły Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa) oraz Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II), prof. Edmund Wittbrodt został wybrany na jej Mistrza (przewodniczącego). Medale Św. Wojciecha oraz Mściwoja II przyznawane są przez radę miasta od 1997 roku za wybitne zasługi dla Gdańska. Pełna informacja w Aktualnościach.

Rzecznik patentowy PG w Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

Małgorzata Kluczyk, koordynator Zespołu Rzeczników Patentowych PG, decyzją uczestników XII Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych, została wybrana na Członka Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. W radzie Małgorzata Kluczyk pełnić będzie funkcję skarbnika, co oznacza także członkostwo w Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, organie wykonawczym rady. Pełna informacja w Aktualnościach.

"Oni są od nas" – Absolwenci WETI

Na portalu wydziałowym są prezentowane sylwetki absolwentów WETI elektroników, informatyków i automatyków, którzy mogą z dumą prezentować swoje indeksy i dyplomy WETI PG. Ekspozycja sylwetek jest na bieżąco uzupełniana.

PG i ASP będą kształtować przestrzeń publiczną w Czarnej Wodzie

Gmina Czarna Woda, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska wspólnie zrealizują projekt badawczy pod nazwą „Slow City. Projekt studialny kształtowania przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie”.

Pracownicy naukowi i studenci ASP w Gdańsku, będącej wiodącym partnerem porozumienia, przygotują na potrzeby tego przedsięwzięcia serię projektów architektonicznych i artystycznych. Przed ewentualnym wdrożeniem ich w rzeczywistości zostaną one przetestowane w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo powstanie ocena przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie, uwzględniająca potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnościami. Przygotuje ją Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury PG, stosując przy tym koncepcję projektowania uniwersalnego. Pełna informacja w Aktualnościach.

Odeszli od nas

Dnia 2.12.2017 zmarła inż. Celina Niecikowska, wieloletni pracownik inżynieryjno-techniczny Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 7.12.2017 o godzinie 12:15 w Minicentrum Konferencyjnym, Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Izabeli Koss-Mikołajczyk. Tytuł rozprawy: „Porównanie składu fitozwiązków i wybranych aktywności biologicznych warzyw i owoców o różnej pigmentacji. Poszukiwanie zależności między zawartością substancji bioaktywnych a potencjałem prozdrowotnym roślin jadalnych”. Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska (PG); Promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Kusznierewicz (PG).

Konkurs Diamentowy Grant - VII edycja

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania naukowe prowadzone przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów studiów pierwszego stopnia, wskazanych w projekcie badawczym
 • nabór wniosków od 15.11.2017 do 15.01.2018
 • składanie wniosków do Działu Projektów do 8 stycznia 2018
 • osoba do kontaktu Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów
 • Informacja tutaj

Konkurs GOSPOSTRATEG - wydłużenie terminu składania wniosków do 20.12.2017

 • przedmiot i cel dofinansowania: wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu oraz wdrożenie rozwiązań wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych
 • nabór wniosków od 14.08.2017 do 20.12.2017
 • składanie wniosków do Działu Projektów do 13 grudnia 2017
 • osoba do kontaktu Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów
 • Informacja tutaj

Wyniki konkursu nr 1/4.1.2/2017 w ramach poddziałania 4.1.2 POIR

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie do 3 projektów B+R, które złożone zostały w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Czwarty zgłoszony wniosek podlega jeszcze ocenie.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

 1. „Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej” (POIR.04.01.02-00-0029/17), liderem projektu jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, PG pełni rolę partnera w konsorcjum; Kierownikiem projektu z ramienia PG jest: dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. nadzw. PG z WILIŚ;
 2. „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”. (POIR.04.01.02-00-0022/17), liderem projektu jest Politechnika Gdańska; Kierownikiem projektu z ramienia PG jest: dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG z WILIŚ;
 3. „Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej” (POIR.04.01.02-00-0018/17), liderem projektu jest Politechnika Gdańska; Kierownikiem projektu z ramienia PG jest: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG z WM.

Wyniki konkursu są opublikowane na stronie NCBiR.

Wystawa zagranicznych książek naukowych

Książki renomowanych wydawnictw, m.in. Springer, Wiley, Pearson, De Gruyter, Oxford University Press, McGraw-Hill będą prezentowane na wystawie, która odbędzie się 12 i 13 grudnia br., w godzinach 9.00 – 16.00, w Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym PG. Wybrane publikacje zostaną zakupione przez Bibliotekę PG. Wystawie towarzyszą prezentacje na temat:

 • platformy eContenta zawierającej publikacje naukowe polskich i zagranicznych wydawnictw (12 grudnia godz. 12.30 - 13.30)
 • systemu edukacyjnego MyLab do kształcenia na odległość wydawnictwa Pearson (13 grudnia godz. 10.00 - 12.00)

oraz konkurs z nagrodami. Współorganizatorem wydarzenia jest Biblioteka Politechniki Gdańskiej. Osoba do kontaktu Natalia Wysmyk, Biblioteka PG.

Konferencja Wyzwania dla bezpieczeństwa

Celem III Konferencji Naukowej Doktorantów i Kół Naukowych Wyzwania dla bezpieczeństwa jest prezentacja obecnego stanu badań nad bezpieczeństwem w środowisku studenckim i doktoranckim polskich uczelni. Konferencja jest integralną częścią Bałtyckich Targów Militarnych BALT MILITARY EXPO oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej NATCON Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa. Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 26.06.2018 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz w centrum AMBEREXPO. Organizatorami konferencji są Prezydium Samorządu Doktorantów, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Koło Naukowe Obronności Państwa działające w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Więcej informacji na stronie natconference.eu/kola_naukowe

Kultura

Spotkanie z poezją na WETI

W dniu 23 listopada, w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI PG, odbyło się organizowane przez Studencki Klub Dyskusyjny DAIMONION spotkanie z założycielami Gdańskiego Klubu Poetów: Gabrielą Szubstarską i Piotrem Szczepańskim.

Sport

Brązowe medale w siatkówce dla Politechniki Gdańskiej

Siatkarki, jak i siatkarze PG wywalczyli brązowe medale w VIII Ogólnopolskich Finałach Igrzysk Studentów Pierwszego Roku.

Żeńska reprezentacja PG wystąpiła w składzie: Błaszkowska Agnieszka, Dawidowicz Beata, Kurek Marta, Labudda Anna, Lamek Agata, Saczuk Alicja, Sobańska Magda, Sztachańska Julia. Trener: Józef Parafiniuk.

Męska reprezentacja wystąpiła w składzie: Nowak Mikołaj, Bryłkowski Marcin, Tempczyk Mikołaj, Jarosławski Marcin, Śliwiński Adam, Adamski Maciej, Doroś Kamil, Lis Dariusz, Nasevicz Ilya, Mikołajewski Piotr. Trener: Ryszard Mikołajewski.

Komunikaty

Kalendarze Politechniki Gdańskiej na rok 2018 już w sprzedaży

Kalendarze ścienne, kieszonkowe i książkowe, a także inne upominki z logo PG, można zakupić w sklepie mieszczącym się w budynku nr 2 przy bramie głównej, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

Aktualna oferta sklepu jest dostępna na stronie internetowej pg.edu.pl/sklep.

Kalendarium

13 grudnia 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu PG
7 grudnia 10.00–11.00

Prezentacja on-line o programie SCOAP3

Konsorcjum SCOAP3 - zaproszenie na prezentację https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home
9 grudnia 17.00–18.30
https://pg.edu.pl/pg-otwarta

Koncert Bożonarodzeniowy

Politechnika Otwarta i Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają na Koncert Bożonarodzeniowy. Wystąpią Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej i Gdyńska Orkiestra Barokowa Sinfonia Nordica.
12 grudnia–13 grudnia

Wystawa zagranicznych książek naukowych

Najnowsze książki naukowe renomowanych wydawców dostępne podczas wystawy na Dziedzińcu Fahrenheita
20 grudnia–21 grudnia
http://www.best.gdansk.pl/bga/

BGA – BEST Gaming Arena

BGA – BEST Gaming Arena jest największym wydarzeniem e-sportowym skierowanym do studentów, podczas którego odbywać się będą turnieje gier multiplayer, takich jak Counter Strike, League of Legends czy Hearthstone.
7 grudnia 19.30–21.30

Liga Akademicka w piłce ręcznej kobiet

Liga Akademicka w piłce ręcznej kobiet: Uniwersytet Gdański - Politechnika Gdańska
9 grudnia 10.00–12.30

Bezpłatny Kurs Samoobrony dla Studentek PG

Zapraszamy studentki Politechniki Gdańskiej do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie samoobrony. Trenerzy Akademickiego Klubu Taekwondo po raz XV przeprowadzą szkolenie z podstawowych technik samoobrony.
10 grudnia 10.00–12.30

Bezpłatny Kurs Samoobrony dla Studentek PG

Zapraszamy studentki Politechniki Gdańskiej do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie samoobrony. Trenerzy Akademickiego Klubu Taekwondo po raz XV przeprowadzą szkolenie z podstawowych technik samoobrony.
13 grudnia 17.30–19.30

Liga Akademicka w siatkówce kobiet

Liga Akademicka w siatkówce kobiet: Politechnika Gdańska - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu