Nr 58/30 listopada 2017

Z życia uczelni

PG po raz drugi z prestiżową nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2017

Politechnika Gdańska po raz drugi otrzymała nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 w kategorii Social Sciences. Nagroda przyznawana jest uczelniom, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Pod uwagę brany był wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z udziałem zagranicznych współautorów oraz poziom cytowań w danej dyscyplinie.

- Po raz kolejny otrzymaliśmy nagrodę za publikacje multidyscyplinarne z pogranicza nauk społecznych i technicznych. To wyraz uznania dorobku naszej Alma Mater, ale i sygnał dla wszystkich uczelni, że interdyscyplinarność to jeden z filarów współczesnej nauki - powiedział‚ prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Podczas konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, prof. Jacek Namieśnik wygłosił wystąpienie pt. Rankingi budują wizerunek - strategia rankingowa Politechniki Gdańskiej

Wicepremier Jarosław Gowin: PG to moja ulubiona uczelnia

- Politechnika Gdańska to moja ulubiona uczelnia. To jedna z tych uczelni, gdzie wyczuwam największy dynamizm działania, największą otwartość na dobrze rozumianą reformę oraz największą wolę współpracy i wykorzystania szans, jaką jest Konstytucja dla Nauki - powiedział Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów i minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas uroczystego otwartego posiedzenia Senatu PG z okazji jubileuszy siedmiu organizacji akademickich. Wicepremier pogratulował też pracownikom naszej uczelni osiągnięcia w tegorocznej kategoryzacji „zdecydowanie największego postępu, jeśli chodzi o dorobek naukowy w ciągu ostatnich czterech lat na tle całego kraju”. 

To już czwarta wizyta wicepremiera Jarosława Gowina w tym roku na PG. W wystąpieniu Jarosław Gowin przedstawił jeden z elementów strategii rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2015-2019 przyjętej przez podległy mu resort - działania podejmowane w celu budowy pomostu pomiędzy nauką i gospodarką.

Wystąpienie wicepremiera Jarosława Gowina można obejrzeć na uczelnianym kanale YouTube. Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie www.pg.edu.pl w Aktualnościach i w Fotogalerii.

Wyróżnienie MON dla Głuptaka

Zespół pod kierunkiem dr. hab. inż. Lecha Rowińskiego, prof. nadzw. PG z Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej WOiO PG, który opracował „System głębinowy obrony przeciwminowej OPM kr. Głuptak”, zdobył wyróżnienie „za najlepszy wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych” w V Konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności. To już kolejna nagroda dla systemu do zwalczania min morskich.

Członkowie wyróżnionego zespołu badawczego z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej to: dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG, mgr inż. Bogumił Porala, mgr inż. Eliza Białasik, mgr inż. Ewelina Ciba, mgr inż. Julita Dopke, mgr inż. Natalia Jasiewicz, mgr inż. Dorota Łukaszewicz, mgr inż. Danuta Warnke, Jerzy Dziadkiewicz, Dariusz Frydel, mgr inż. Piotr Grymajło, Michał Jakubowski, mgr inż. Jan Koralewski, dr inż. Leszek Matuszewski, Leszek Obin, mgr inż. Ryszard Partycki, mgr inż. Tomasz Sauer, mgr inż. Jan Koralewski, mgr inż. Paweł Sobczyk, Arkadiusz Rębiś, mgr inż. Arkadiusz Szcześniak, Paweł Wasilewski, mgr Bartosz Zamojski, mgr inż. Miłosz Zygadło.

Pełen tekst artykułu dostępny w Aktualnościach.

PG podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Politechnika Gdańska, jako jedna z 23 szkół wyższych, podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Uroczystość podpisania dokumentu miała miejsce podczas konferencji pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, która odbyła się w Ministerstwie Rozwoju. Naszą uczelnię reprezentował prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji PG.

Pełen tekst artykułu dostępny w Aktualnościach.

Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa

Dr hab. inż. arch., prof. nadzw. PG Marek Wysocki został wyróżniony Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich za wkład w tworzenie rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami.

Nagroda im. dr. Macieja Lisa przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Tegoroczny laureat prof. Marek Wysocki jest inicjatorem powołania na Politechnice Gdańskiej Centrum Projektowania Uniwersalnego, pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego wdrażającego koncepcje projektowania uniwersalnego w kształtowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. Prof. M. Wysocki jest także autorem Standardów Dostępności przestrzeni publicznych, które wdraża systemowo w polskich miastach, i pierwszy w Polsce „Access Oficer” powołany na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Prof. M. Wysocki jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pełen tekst artykułu dostępny w Aktulnościach.

Ankieta dotycząca równego traktowania na PG

Dbając o dobre zwyczaje i kodeks etyki, Politechnika Gdańska jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, realizuje program wdrażania zasad równego traktowania wśród pracowników i studentów. W związku z tym każdy pracownik i student PG otrzyma e-mailem indywidualne zaproszenie oraz link do ankiety w sprawie równego traktowania na naszej uczelni.

Zachęcamy do udziału w badaniu. Wyniki ankiety będą podstawą do opracowania przyszłej strategii w zakresie równego traktowania.

Nauka

Obrony prac doktorskich na Wydziale ETI

Dnia 1.12.2017 o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Sobeckiego. Tytuł rozprawy: „Hybrydowy system rekomendujący usługi do budowy scenariuszy aplikacji użytkowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk (PG).

Dnia 5.12.2017 o godz. 14.15 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Czubenko. Tytuł rozprawy: „Antropoidalny model inteligentnego systemu decyzyjnego dla jednostek autonomicznych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (PG).

Dnia 5.12.2017 o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Natalii Leszczynskiej. Tytuł rozprawy: „Metoda zero-biegunowa w projektowaniu pasywnych układów mikrofalowych - Zero-Pole Approach in Microwave Passive Circuit Design”. Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Adam Lamęcki (PG).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale FTiMS

Dnia 8.12.2017 r. o godz. 12.30 w sali 121 GG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Maciakowskiego pt. „Mechaniczny efekt Barkhausena, właściwości oraz wykorzystanie do wyznaczania funkcji rozkładu naprężeń wewnętrznych". Promotorem pracy jest dr hab. Bolesław Augustyniak.

Nabór wniosków

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK PB UE)

  • KPK PB UE informuje, że Komisja Europejska ogłosiła nowe programy pracy w obszarach tematycznych unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 na lata 2018-2020 oraz programu EURATOM na lata 2018-2020. W opublikowanych programach pracy zawarte są tematy i daty rozpoczęcia konkursów w ostatnich trzech latach trwania wyżej wymienionych programów.

Konkurs ERANet-LAC

  • przedmiot i cel dofinansowania: rozwój współpracy badawczej między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej w zakresie następujących obszarów: BIODIVERSITY; BIOECONOMY/ BIOREFINERIES; ICT platform for Learning and Inclusion; ICT for urban sustainability;
  • nabór wniosków międzynarodowych do 8.03.2018 r.;
  • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

KGHM Polska Miedź SA zaprasza do współpracy w realizacji prac dyplomowych

KGHM Polska Miedź SA w ramach wieloletniej współpracy ze środowiskiem naukowym zaprasza do wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest udostępnianie materiałów do pisania prac dyplomowych. KGHM Polska Miedź SA zaprasza do przesyłania propozycji zakresów tematycznych prac dyplomowych planowanych do realizacji w roku akademickim 2018/2019, związanych z działalnością firmy.

Propozycje zakresów tematycznych prac należy zgłaszać w terminie do 20.12.2017 r. Bliższe informacje oraz wzór zgłoszenia podano na stronie http://kghm.com/pl/kariera/dolacz-do-nas/studenci-i-absolwenci. Lista tematów przyjętych do realizacji zostanie opublikowana na stronie internetowej w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. 

Politechnika Otwarta - wydarzenia

Koncert Bożonarodzeniowy

Politechnika Otwarta oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają na Koncert Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 9.12.2017 r. o godz. 17.00 w Centrum św. Jana w Gdańsku.

Przed publicznością wystąpią Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz Gdyńska Orkiestra Barokowa Sinfonia Nordica pod dyrekcją Mariusza Mroza. Artyści wykonają „Coronation Anthems” Georga Friedricha Haendla: „Zadok The Priest” , „Let Thy Hand Be Strengthened”,  „The King Shall Rejoice”, „My Heart Is Inditing”. Wstęp wolny. 

Sport

Otwarte mistrzostwa Gdyni w badmintonie

Dnia 18.11.2017 r. odbyły się Mistrzostwa Gdyni o puchar Rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W kategorii open kobiet II miejsce wywalczyła dr inż. Romanika Okraszewska z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej WILiŚ PG. 

 

Komunikaty

Kalendarze Politechniki Gdańskiej na rok 2018 już w sprzedaży

Do wyboru są kalendarze ścienne (10 zł), kieszonkowe (15 zł) i książkowe (25 zł). W sklepie mieszczącym się w Dziale Promocji dostępne są również upominki z logo Uczelni, wśród których znaleźć można świetne pomysły na prezenty świąteczne, między innymi wyjątkowy album „Kampus Politechniki Gdańskiej – powstanie i rozwój” (link do publikacji o albumie) w wersji polskiej i angielskiej (35 zł).

Aktualna oferta sklepu jest dostępna na stronie internetowej pg.edu.pl/sklep.

Sklep mieści się w budynku nr 2 na mapie kampusu (www.campus.pg.edu.pl), przy bramie głównej i jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Kalendarium

6 grudnia 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Uroczyste posiedzenie Senatu PG
13 grudnia 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu PG
22 listopada–4 grudnia
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home

Dostęp do e-książek wydawnictwa Wiley

Dostęp testowy do kolekcji e-książek wydawnictwa Wiley na stronie domowej Biblioteki PG.
6 grudnia 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/

Targi Pracy TRANSPORTER

Biuro Karier, Wydział OiO, studenci kierunku Transport oraz WRS OiO serdecznie zapraszają na Targi Pracy TRANSPORTER.Głównym celem targów jest możliwość bezpośredniego kontaktu studentów z pracodawcami.
9 grudnia 17.00–18.30
https://pg.edu.pl/pg-otwarta

Koncert Bożonarodzeniowy

Politechnika Otwarta i Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają na Koncert Bożonarodzeniowy. Wystąpią Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej i Gdyńska Orkiestra Barokowa Sinfonia Nordica.