Nr 57/23 listopada 2017

Z życia uczelni

Trwa głosowanie do budżetu obywatelskiego PG - II edycja

Trwa głosowanie nad projektami do drugiej edycji budżetu obywatelskiego (BO) Politechniki Gdańskiej. Do rozdysponowania jest 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł przeznaczone zostanie na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł -  studenckich.

- W ramach pierwszej edycji BO wpłynęło bardzo wiele zgłoszeń, co stanowi potwierdzenie, że taka inicjatywa była oczekiwana zarówno przez pracowników naszej uczelni, jak i studentów.  W tym roku projektów jest mniej, ale widać, że zgłoszenia są bardziej przemyślane. Niezależnie od tego, które z projektów zdobędą największą liczbę głosów i zostaną zrealizowane, z pewnością przyczynią się do jeszcze większego komfortu pracy i nauki na Politechnice Gdańskiej - mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Wstępną weryfikację przeszło i zostało dopuszczonych do głosowania 15 z 22 zgłoszonych projektów pracowniczych i 10 z 13 zgłoszonych przez studentów.

Lista projektów: pracowniczych i studenckich

Pracownicy i studenci PG mogą przystąpić do głosowania przez wypełnienie interaktywnych kart, które są dostępne tutaj.

Głosowanie potrwa do 28 listopada, do godz. 23:59. Lista rankingowa projektów zostanie ogłoszona 6 grudnia o godz. 12.00

PG jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski.

O bezpieczeństwie energetycznym na Politechnice Gdańskiej

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się forum poświęcone polityce energetycznej Polski. Jego uczestnicy mieli okazję poznać ogólne założenia projektu strategii energetycznej Polski do 2040 r., które przedstawił Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski. W trakcie forum wystąpili także przedstawiciele Grupy Lotos S.A., Pern S.A. i Naftoport Sp. z o.o. W forum uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ważniejszych firm z branży energetycznej. Sponsorem forum była Polska Grupa Energetyczna S.A.

- W strategii energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2030-2031 r. ok. 60% energii elektrycznej będzie wytwarzane z węgla kamiennego i brunatnego, 20% z odnawialnych źródeł energii, 6.5% będzie pochodziło z energii jądrowej, a 6% z gazu ziemnego. W roku 2050  nadal ok. 50% energii elektrycznej będzie wytwarzanej z węgla, 20% z odnawialnych źródeł energii, a udział energetyki jądrowej wyniesie również ok. 20% - powiedział minister Piotr Naimski.

Wśród naszych priorytetów strategicznych, wspierających bezpieczeństwo energetyczne, należałoby przede wszystkim wymienić dywersyfikację dostaw ropy naftowej, rozwój technologiczny, najnowsze technologie rafineryjne i oczywiście rozwój własnego wydobycia - powiedział Jarosław Kobus, doradca zarządu, prokurent Lotos S.A.

Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes PERN S.A. wskazał m.in. główne zagadnienia, nad którymi spółka obecnie pracuje, w tym dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej oraz budowę infrastruktury pozwalającej na zwiększenie udziału dostaw ropy naftowej drogą morską.

Natomiast Andrzej Brzózka, prezes Nafotoport Sp. z o.o. zwrócił uwagę na rolę transportu surowców drogą morską i rosnącą pozycję Gdańska wśród portów naftowych w regionie.

Pełna relacja z forum na stronie internetowej Uczelni www.pg,edu.pl w zakładce Aktualności. 

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG 15 listopada 2017 r. podjęto uchwały w sprawie aktualizacji efektów kształcenia dla kierunków studiów: Biotechnologia, Chemia, Technologia chemiczna, Zielone technologie i monitoring, Chemia budowlana, Budownictwo, Geodezja i kartografia, Inżynieria środowiska, Transport, Techniki geodezyjne w inżynierii, Oceanotechnika, Transport, Energetyka, oraz Zarządzanie inżynierskie.

Prof. Jacek Namieśnik, Rektor PG, przedstawił informację na temat planowanego wykorzystania dodatkowej dotacji motywacyjnej przyznanej Politechnice Gdańskiej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mgr Piotr Lewandowski, kwestor, przekazał informacje o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku.

Prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji, przedstawił zakres prac związanych z internacjonalizacją Uczelni

Mgr inż. Marek Tłok, kanclerz oraz mgr inż. Mariusz Miler, zastępca kanclerza ds. infrastruktury, przedstawili raport z inwestycji budowlanych i remontów realizowanych w 2017 r.

Tytuł Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej

Tytuł Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej w roku 2017 otrzymali:

prof. dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. zw. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Władysław Koc (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies, prof. zw. PG (WCh)
prof. dr hab.inż. Waldemar Wardencki, prof. zw. PG (WCh)
prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt (WCh)

Awanse i tytuły

STANOWISKA
profesor zwyczajny:
prof. dr Satish Raina, prof. zw. PG (WCh)
prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, prof. zw. PG (WILiŚ)

profesor nadzwyczajny:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG (WCh)
dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. nadzw. PG (WCh)
dr hab. inż. Jerzy Bobiński, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. nadzw. PG (WILiŚ)

TYTUŁY NAUKOWE
profesora:
prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska (WOiO)

habilitacje:
dr hab. inż. arch. Anna Górka (WA)
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka (WA)
dr hab. inż. Rafał Grubba (WCh)
dr hab. Gracjana Klein-Raina (WCh)
dr hab. inż. Andrzej Nowak (WCh)
dr hab. inż. Marek Tobiszewski (WCh)
dr hab. Jarosław Korbicz (WFTiMS)
dr hab. inż. Leszek Piotrowski (WFTiMS)
dr hab. inż. Marek Olesz (WEiA)
dr hab. inż. Marek Blok (WETI)
dr hab. inż. Jan Daciuk (WETI)
dr hab. inż. Dariusz Gąsiorowski (WILiŚ)
dr hab. inż. Tomasz Kolerski (WILiŚ)
dr hab. inż. Artur Olszewski (WM)
dr hab. inż. Paweł Śliwiński (WM)
dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek (WM)

PG rozwija współpracę z uczelniami w Korei

Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej wzięli udział w targach edukacyjnych „2017 Study in Europe Fair - Republic of Korea”, które odbyły się w dniach 27-29 października w Korei Południowej. Podczas wizyty w Seulu podpisano memorandum o współpracy PG z Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech).

Naszą uczelnię w stolicy Korei Południowej reprezentowali prof. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki oraz Karolina Wysocka, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

W Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech) zostało podpisane memorandum o współpracy pomiędzy tą znaną uczelnią a Politechniką Gdańską. Ceremonii towarzyszyły rozmowy nt. rozwoju współpracy w ramach organizacji szkół letnich, wspólnych projektów badawczych i wymiany studentów. Ze strony SeoulTech memorandum podpisał Kim Jong Ho, prezydent uczelni.

Rozmowy o współpracy prowadzone były także na Dankook University i Koreatech University of Technology and Education. W obu uczelniach zainteresowanie rozwojem współpracy, poparte zostało serdecznym przyjęciem. W drodze do Seoulu, prof. J. Smulko złożył również wizytę w Hongkong University of Science and Technology.

Należy dodać, że Politechnika Gdańska współpracuje już z Sungkyunkwan University i PukyongNational University.

Jeden z najszybszych serwerów na świecie na WETI

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej uruchomiono NVIDIA DGX Station – nowy serwer obliczeniowy dedykowany uczeniu głębokiemu sztucznych sieci neuronowych. Jest to pierwsza instalacja takiego serwera w Polsce i jedna z pierwszych w Europie.

Serwer zakupiono z funduszu rozwoju Wydziału ETI. Będzie on służył pracom badawczym realizowanym przez dziewięć zespołów naukowych.

– Może on służyć do uczenia maszynowego w zakresie rozpoznawania emocji na podstawie obrazów twarzy, budowania modeli rozpoznawania gestów czy opracowywania algorytmów rozpoznawania obrazów medycznych – wylicza prof. Jacek Rumiński z Katedry Inżynierii Biomedycznej WETI PG.

Urządzenie będzie wykorzystane w trakcie międzynarodowej szkoły letniej poświęconej uczeniu głębokiemu (ang. deep learning), jaką organizuje Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydziału ETI w lipcu 2018 roku. 

V Dzień Strefy na Politechnice Gdańskiej

To wydarzenie, podczas którego można poznać czołowe firmy działające w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz skonfrontować swoje wyobrażenia o pracy w danej branży z rzeczywistością. V Dzień Strefy na Politechnice Gdańskiej odbędzie się w czwartek, 23 listopada w godzinach 10.00–15.00 na Wydziale Mechanicznym (hol główny oraz przeszklony łącznik, V piętro).

Przedsiębiorstwa biorące udział w V Dniu Strefy przedstawią oferty skierowane bezpośrednio do studentów i absolwentów PG. W tym roku będą to Grupa Boryszew S.A., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., D&H Engineering Poland sp. z o.o., Pemalux sp. z o.o., Hydromega Sp. z o.o., Gemalto Sp. z o. o., Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia (Klaster Interizon), STEICO Sp. z o.o., Flextronics International Poland sp. z o.o., CRIST S.A., Mettec Sp. z o.o., JABIL Sp. z o.o. i Stocznia Remontowa „Nauta” S.A.

Osoby, które przed spotkaniem z firmami chciałyby skorzystać z porad doradcy zawodowego i skonsultować swoje CV mogą kontaktować się z Biurem Karier, tel. 58 348 69 84, e-mail biuro.karier@pg.edu.pl.

Nauka

Badacze z PG wygrywają kolejne konkursy Narodowego Centrum Nauki

Trzynaście projektów realizowanych przez naukowców z Politechniki Gdańskiej zostało zakwalifikowanych do dofinansowania w trzynastej edycji flagowych konkursów NCN – OPUS i PRELUDIUM.

 W konkursie OPUS 13 nie było ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy. Do Narodowego Centrum Nauki spłynęło aż 1831 wniosków, z których do finansowania zakwalifikowanych zostało 479. Ich autorzy otrzymają łącznie prawie 390 mln zł.

Lista inicjatyw, w których uczestniczą badacze z naszej uczelni, wraz z nazwiskami kierowników projektów, ich macierzystymi wydziałami i kwotami dofinansowania prezentuje się następująco:

 1. Prognozowanie ryzyka upadłości konsumenckiej w Polsce (dr hab. inż. Tomasz Korol, Wydział Zarządzania i Ekonomii): 167 440 zł;
 2. Badanie oraz minimalizacja ohmowych i polaryzacyjnych strat w tlenkowych ogniwach elektrochemicznych przez zastosowanie nanokrystalicznych warstw ceramicznych (dr hab. inż. Piotr Jasiński, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki): 1 069 200 zł;
 3. Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces (dr Beata Krawczyk-Bryłka, Wydział Zarządzania i Ekonomii): 210 560 zł;
 4. Wymiana ciepła i opory przepływu podczas wrzenia w minikanałach nowych czynników chłodniczych przy parametrach bliskich termodynamicznemu punktowi krytycznemu (prof. Dariusz Mikielewicz, Wydział Mechaniczny): 773 200 zł;
 5. Badania przemian związków chemicznych w warunkach kawitacji (dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, Wydział Chemiczny): 1 187 200 zł;
 6. Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys – doświadczenia i dwuskalowy model numeryczny (prof. Jacek Tejchman-Konarzewski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska): 974 200 zł;
 7. Wymóg konserwowanych czynników fałdowania w funkcjonowaniu wielu niezbędnych białek, procesów metabolicznych i kluczowych czynników wirulencji (prof. Satish Raina, Wydział Chemiczny): 1 315 084 zł;
 8. Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych (kierownikiem projektu jest dr inż. Ewelina Grabowska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, a ze strony PG zaangażowana jest w niego dr inż. Justyna Łuczak z Wydziału Chemicznego): 1 506 300 zł;
 9. Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych (kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a ze strony PG zaangażowany jest w niego dr hab. inż. Waldemar Stampor z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej): 1 003 900 zł.

Konkurs PRELUDIUM 13 adresowany był do osób stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1180 wniosków, z których finansowanie w wysokości niemal 40 mln zł otrzymają 324.

Lista inicjatyw, w których uczestniczą badacze z naszej uczelni, wraz z nazwiskami opiekunów i kierowników projektów, ich macierzystymi wydziałami oraz kwotami dofinansowania wygląda następująco:

 1. Badanie zmienności sygnału w zjawisku powierchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramanowskiej (prof. Janusz Smulko, mgr inż. Maciej Wróbel, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki): 99 000 zł;
 2. Oznaczenie składników odżywczych, będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni rzeki arktycznej południowo-zachodniego Spitsbergenu (prof. Żaneta Polkowska, mgr inż. Klaudia Kosek, Wydział Chemiczny): 180 000 zł;
 3. Niskokoherencyjne czujniki z aktywną warstwą nanodiamentową (dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, mgr inż. Daria Majchrowicz, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki): 119 000 zł;
 4. Nowe drogi funkcjonalizacji ligandów bogatych w fosfor (prof. Jerzy Pikies, mgr inż. Anna Ordyszewska, Wydział Chemiczny): 120 000 zł.

OPUS i PRELUDIUM to najstarsze konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Nauki. W ich trzynastej edycji polskim naukowcom przyznano aż 428 194 450 zł. W obu konkursach złożono łącznie 3011 wniosków, z czego do finansowania skierowano 803 projekty. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 27%.

Rozstrzygnięto konkurs na napisanie monografii popularnonaukowej

„Dolna Wisła – rzeka niewykorzystanych możliwości”, praca autorstwa prof. Romualda Szymkiewicza z Katedry Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, została uznana za najlepszą monografię popularnonaukową w konkursie organizowanym przez rektora Politechniki Gdańskiej.

Przedmiotem konkursu było opracowanie monografii o temacie związanym z jednym z siedmiu strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych objętych Krajowym Programem Badań. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 25 tysięcy złotych, płatną po wydaniu swojej pracy. Koszty jej wydania oraz promocji pokrywa Politechnika Gdańska.

„Kwestia gospodarczego wykorzystania potencjału Wisły i ograniczania generowanych przez nią zagrożeń nie jest czymś wyjątkowym, bo dotyczy wszystkich rzek. Z tego powodu autor proponuje czytelnikom nieco inne spojrzenie na dolną Wisłę. Zamiast koncentrować się wyłącznie na jej możliwościach i dotychczasowym stanie, warto przynajmniej częściowo zapoznać się z tym, co w zakresie gospodarki wodnej na rzekach podobnych do Wisły zrobili wcześniej inni, w jaki sposób to zrobili i co robią obecnie” – czytamy w opisie monografii na stronie internetowej Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej.

– Wierzę, że laureaci konkursu potraktują otrzymane wyróżnienia nie tylko jako zachętę do kontynuowania swych badań, ale i do dzielenia się ich wynikami ze światem naukowym – podkreśla rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

30.11.2017 o godzinie 9:15 w Minicentrum Konferencyjnym, Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Szymona Manii. Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie i charakterystyka funkcjonalnych biomateriałów ksero- i hydrożelowych na bazie chitozanu oraz ocena ich możliwości aplikacyjnych”. Promotor: dr hab. inż. Hanna Staroszczyk (PG); Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Tylingo (PG); Recenzenci: prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), prof. dr hab. Maria Śmiechowska (Akademia Morska w Gdyni).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Dnia 28.11.2017 o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Sorokosza. Tytuł rozprawy: „Projektowanie symetryzatorów mikrofalowych z wykorzystaniem modelowania elektromagnetycznego wspomaganego sztucznymi sieciami neuronowymi”. Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz (PG).

3. nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

 • wspierane będą projekty międzynarodowe dotyczące współpracy w dziedzinach: innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie programu
 •  termin składania aplikacji mija 9 kwietnia 2018 r.;
 •  dokumenty należy składać w Dziale Projektów terminie do 2 kwietnia 2018 r. ;
 • osoba do kontaktu: Izabela Konieczna, Dział Projektów.

Krajowe Seminarium Informacyjne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1–3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Wspólny Sekretariat programu zaprasza do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie 30.11.2017 r.

Szczegółowe informacje, program spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie programu. Osoba do kontaktu: Izabela Konieczna, Dział Projektów.

Ogólnopolski konkurs "Student wynalazca"

Już po raz ósmy odbędzie się ogólnopolski konkurs „Student Wynalazca”. Nabór zgłoszeń do konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską trwa do 15 stycznia 2018 r.

 Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, powstałe w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 11-15 kwietnia 2018 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Polskie Biuro Programu CEEPUS informuje o możliwości:

 • realizacji Sieci Akademickich w r.ak. 2018/19 - funkcja koordynatora lub partnera sieci (wyjazdy na staże naukowe, wyjazdy studenckie, doktoranckie i pracowników naukowych). Sieć powinna składać się z min. 3 uczelni z różnych państw członkowskich programu. Aplikacje należy złożyć do 15 stycznia 2018. Dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku oraz na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
 • aplikowania o zorganizowanie Intensywnego Kursu (Szkoły Letniej). Aplikacje należy złożyć do 12 lutego 2018. Kurs/Szkoła musi zostać zrealizowana w terminie: 31.03. - 31.10.2018. Dodatkowe informacje znajdują się w załączonym pliku oraz na stronie NAWA.

Prowadzenie badań naukowych w Kazachstanie

Al-Farabi Kazakh National University oferuje możliwość przeprowadzenia badań naukowych na stanowiskach:

 • associate professor i professor, na min. 1 rok
 • researcher w instytucie badawczym, na min. 1 rok.

Uczelnia zapewnia zakwaterowanie, przelot, zwrot części kosztów związanych z badaniami. 

Więcej informacji na stronie DMWA

Termin aplikowania: 15 grudnia 2017. Kontakt: aiganym.baiguzhina@kaznu.kz

Wystawa poświęcona najlepszym polskim obiektom architektury

Ponad 100 obiektów nominowanych i nagrodzonych w plebiscycie Polska Architektura XXL 2016 będzie można obejrzeć podczas wystawy prezentowanej w dniach 30.11- 07.12.2017 na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (Gmach Główny, hol na poziomie 300).

Na zakończenie wystawy, 7 grudnia o godz. 17 będzie można posłuchać wykładu na temat architektonicznych walorów Muzeum II Wojny Światowej. Wykład poprowadzą autorzy projektu gmachu muzeum.

W ramach imprezy będzie można także zapoznać się z technologiami wykorzystanymi do wzniesienia obiektu. Wstęp wolny. Wymagana rejestracja na wykład. Link do formularza: tutaj

Kultura

Jesień z Bazuną

Pierwsza, galowa część tegorocznej Jesieni z Bazuną rozpocznie się w niedzielę, 3 grudnia o godzinie 18.00 w Akademickim Klubie PG „Kwadratowa”. Wystąpi Supetrio Krzysztof Jurkiewicz, Łukasz Nowak i Łukasz Majewski, które wraz ze skrzypkiem Adamem Marańdą wykona klasykę studenckiego, turystycznego szlaku oraz Grupa Bez Jacka wraz z zaproszonymi gośćmi.

Druga część, która zacznie się o godzinie 22.00, poświęcona będzie wspólnemu śpiewaniu piosenek zawartych we wznowionym po 50 latach historycznym Śpiewniku Sucharka. Na scenie wystąpią Wojciech Klocek i Wacław Nowicki. Swój udział zapowiedział sam Sucharek, czyli Zygfryd Kwiatkowski, redaktor wydawnictwa. Usłyszymy także współczesne, choć już dobrze znane ballady, o tematyce lądowej i morskiej, które wykona Kamil Badzioch.

Wstęp wolny.

Kalendarium

6 grudnia 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Uroczyste posiedzenie Senatu PG
13 grudnia 11.15–13.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu PG
23 listopada 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/

V DZIEŃ STREFY na Politechnice Gdańskiej

Biuro Karier wraz z PSSE serdecznie zapraszają na V DZIEŃ STREFY podczas którego studenci i absolwenci będą mieli możliwość poznania firm działających w PSSE oraz skonfrontowania swoich wyobrażeń o pracy w danej branży.
26 listopada 18.00–22.00
https://www.kwadratowa.pl

Koncert Sarsy – Pióropusze Tour

Bliższe informacje o koncercie na stronie https://www.kwadratowa.pl.
20 grudnia–21 grudnia
http://www.best.gdansk.pl/bga/

BGA – BEST Gaming Arena

BGA – BEST Gaming Arena jest największym wydarzeniem e-sportowym skierowanym do studentów, podczas którego odbywać się będą turnieje gier multiplayer, takich jak Counter Strike, League of Legends czy Hearthstone.