Nr 56/16 listopada 2017

Z życia uczelni

Minister Piotr Naimski gościem forum energetycznego na Politechnice Gdańskiej

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, minister Piotr Naimski weźmie udział w forum „Polityka Energetyczna Polski” odbywającym się na Politechnice Gdańskiej 16.11.2017 r. Uczestniczyć w nim będą również przedstawiciele kluczowych pomorskich przedsiębiorstw związanych z sektorem energetycznym.

Forum poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu kraju jako jednemu z podstawowych warunków stabilnego rozwoju gospodarki rozpocznie się o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym PG. Założenia nowej polityki energetycznej Polski przedstawi minister Piotr Naimski, następnie głos zabiorą przedstawiciele firm z branży energetycznej. Po ich wystąpieniach przewidziana jest dyskusja.

Na forum „Polityka Energetyczna Polski” organizowane w ramach Politechniki Otwartej zapraszają Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej. Sponsorem wydarzenia jest Polska Grupa Energetyczna. Wydarzenie ma charakter otwarty. Wstęp wolny.

Forum będzie transmitowane na uczelnianym kanale na Youtube

Wicepremier Jarosław Gowin gościem honorowym uroczystego posiedzenia Senatu PG

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszenie Absolwentów PG i Samorząd Studentów PG zapraszają na uroczyste otwarte posiedzenie Senatu PG, które rozpocznie się 22.11.2017 r. o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym. Uroczystość poświęcona będzie jubileuszom organizacji akademickich Politechniki. Jej honorowym gościem będzie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W tym roku obchodzimy 95-lecie Akademickiego Związku Sportowego, 85-lecie Akademickiego Związku Morskiego, 60-lecie Parlamentu Studentów PG, 60-lecie Studenckiej Agencji Radiowej oraz 30-lecie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Podczas posiedzenia Senatu mowa będzie też o 60-leciu przedsiębiorczości studenckiej, a także o 40. rocznicy powstania Studenckich Komitetów Solidarności.

O organizacjach studenckich i absolwenckich świętujących właśnie swoje jubileusze można przeczytać na stronie pg.edu.pl/sapg/historia.

Sesja Naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Edmunda Wittbrodta

Prof. Edmund Wittbrodt, wybitny specjalista z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, rektor Politechniki Gdańskiej w l. 1990–1996, senator RP w l. 1997–2015, minister edukacji narodowej w l. 2000–2001, od 2016 r. prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego obchodzi w tym roku 70. urodziny. Z tej okazji 17.11.2017 r. na naszej uczelni odbędzie się Sesja Naukowa z udziałem znakomitych polskich badaczy. Patronat honorowy nad Sesją objął rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

Szczegółowe informacje na temat Sesji można znaleźć na https://pg.edu.pl/jubileusz_prof_wittbrodt/program-sesji.

Otwarto ProtoLab. To pierwsza taka prototypownia na Pomorzu

W budynku Centrum Obsługi Technicznej 9.11.2017 r. została otwarta prototypownia ProtoLab. Jej operatorem jest Spółka Celowa Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o., która realizuje projekt e-Pionier współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Studenci, pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej oraz zespoły poszukujące rozwiązań problemów zgłoszonych w ramach projektu e-Pionier będą mogły tu rozwijać oraz testować swoje pomysły na nowoczesnych urządzeniach i maszynach.

Z laboratorium w szczególności będą mogli korzystać uczestnicy projektów e-Pionier (więcej informacji na stronie http://excento.pl/e-pionier/), którzy tworząc propozycje rozwiązań wykorzystują technologie ICT. Do ich dyspozycji oddano m.in. profesjonalne stanowiska do projektowania i wykonywania obwodów PCB, testowania elektroniki i oprogramowania, czy projektowania i wykonywania elementów automatyki i mechaniki.

W uroczystości otwarcia ProtoLab uczestniczyli m.in. prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji PG prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Marek Dzida, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prof. Krzysztof Bielawski, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Lulewicz, zastępca kanclerza PG ds. infrastruktury Mariusz Miler, prezes spółki Excento Krzysztof Malicki, a także przedstawiciele firm i instytucji.

Student PG w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN

Michał Dembski, student z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG odbywa staż w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

Do CERN trafiłem m.in. dzięki stowarzyszeniu IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Przy aplikacji bardzo pomogli mi prof. Radosław Szmytkowski, prof. Maria Gazda i dr hab. inż. Barbara Kościelska. Aplikacja przez stowarzyszenie studenckie nie jest jedyną drogą. Zachęcam zainteresowanych studentów do sprawdzenia możliwości stażu, których jest naprawdę dużo (https://jobs.web.cern.ch/join-us/students).

W Europejskiej Organziacji Badań Jądrowych Michał Dembski pracuje w zespole o akronimie “TE/VSC/SCC” (Technology Department/Vacuum Surfaces & Coatings Group/Surface Coatings and Chemistry Section), który zajmuje się badaniem powierzchni materiałów objętościowych i wytwarzanych na nich cienkich warstw. Odpowiedzialny jest przede wszystkim za badania stężeń poszczególnych gazów oraz ich desorpcję z powierzchni materiałów stosowanych wewnątrz istniejących i projektowanych komór próżniowych.

Spotkanie rektora PG z komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku kmdr SG dr Piotr Patla wraz z naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia MOSG kmdr. por. SG Jarosławem Górskim oraz naczelnikiem Wydziału Łączności i Informatyki MOSG kpt. SG Przemysławem Ciskowskim spotkał się z rektorem Politechniki Gdańskiej prof. Jackiem Namieśnikiem.

Dowództwo MOSG liczy na znalezienie wśród absolwentów Politechniki Gdańskiej swoich przyszłych pracowników, dlatego też chce organizować spotkania ze studentami dotyczące procedur przyjęcia do pracy. Uczelnia zaś będzie prowadzić zajęcia podwyższające kompetencje funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku oraz wykonywać projekty, ekspertyzy i analizy dla tej instytucji. W planach jest również organizacja szkoleń, wykładów, sympozjów, laboratoriów i dodatkowych kursów.

Polska Nagroda Innowacyjności za projekt KRICO

Centrum Informatyczne TASK otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności za projekt Komponent Rekomendacji Inteligentnych Chmur Obliczeniowych (KRICO), który Politechnika Gdańska realizowała wraz z firmą Intel Technology Poland. Nagrodę wręczono kierownikowi projektu prof. Henrykowi Krawczykowi w dniu 26.10.2017 r. w Zielonej Górze podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Celem projektu KRICO zakończonego w 2016 r. był rozwój technologii inteligentnych chmur obliczeniowych adaptujących się do efektywnego wykonania różnych klas usług. Opracowano komponent rekomendacji oferujący zaawansowane mechanizmy zarządzania zasobami w heterogenicznych chmurach obliczeniowych umożliwiające skrócenie czasu wykonania usługi.

Polską Nagrodę Innowacyjności przyznaje Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz redakcja „Forum Przedsiębiorczości”.

Nauka

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 17.11.2017 o godz. 12.15 w Minicentrum Konferencyjnym w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Moniki Wieczerzak. Tytuł rozprawy: „Oszacowanie ryzyka środowiskowego w wyniku działania mieszanin wybranych związków wykazujących aktywność biologiczną”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (PG); promotor pomocniczy: dr inż. Błażej Kudłak.

Dnia 21.11.2017 o godz. 10.15 w Minicentrum Konferencyjnym w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Mróz. Tytuł rozprawy: „Rola UDP-glukuronylotransferaz oraz wybranych enzymów I fazy w biotransformacji przeciwnowotworowej pochodnej 1-nitroakrydyny C-1748, jej efekcie cytotoksycznym oraz interakcjach pomiędzy lekami”. Promotor: prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska (PG).

Konkurs w ramach POIŚ Poddziałanie 1.3.1

  • przedmiot konkursu: dofinansowanie projektów dotyczących wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej;
  • nabór wniosków – 29.12.2017–27.02.2018 r. (planowane rozstrzygnięcie konkursu: październik 2018 r.)
  • osoba do kontaktu: Kamila Szydłowska, Dział Projektów.

Krajowe Seminarium Informacyjne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1–3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Wspólny Sekretariat programu zaprasza do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie 30.11.2017 r.

Szczegółowe informacje, program spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie programu. Osoba do kontaktu: Izabela Konieczna, Dział Projektów.

Krajowy dostęp testowy do narzędzia InCites Benchamarking & Analytics

Biblioteka PG zaprasza do testowania narzędzia InCites na platformie Web of Science, które umożliwia:

  • identyfikację i zarządzanie działalnością naukowo-badawczą i określanie jej efektywności;
  • analizę porównawczą z konkurencyjnymi lub współpracującymi instytucjami;
  • przygotowanie zaawansowanych raportów o dorobku naukowym itp.

Narzędzie jest przydatne do zdefiniowania i określenia wpływu dorobku naukowego, stworzenia sieci współpracy zarówno współautorskiej, jak i międzyinstytucjonalnej, oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej, wyszukania odpowiednich źródeł do publikacji.

Dostęp potrwa do 6.12.2017 r. Szczegółowe informacje podano na stronie Biblioteki PG w Ogłoszeniach.

Nabór wniosków do programu Erasmus Plus 2018

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Erasmus Plus na rok 2018. Więcej informacji podano na stronie. Osoba do kontaktu: dr Monika Bizewska, Dział Projektów.

Kalendarium

22 listopada 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
16 listopada 11.15–13.00

Forum "Polityka Energetyczna Polski"

Minister Piotr Naimski wygłosi wykład nt. założeń polityki energetycznej Polski.
17 listopada 08.00–16.00
https://pg.edu.pl/jubileusz_prof_wittbrodt

Sesja naukowa – jubileusz prof. Edmunda Wittbrodta

Z okazji 70 urodzin prof. Edmunda Wittbrodta na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Sesja Naukowa pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora PG prof. Jacka Namieśnika.
18 listopada 00.00–23.59
http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1111/dna-czy-kod--o-sztucznej-inteligencji-na-pomorzu

I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza”

5 paneli dyskusyjnych, 30 prelegentów, wykłady mistrzów i specjalistów wykorzystujących wiedzę o sztucznej inteligencji w praktyce; zapisy oraz więcej informacji na stronie www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu
18 listopada 18.00–22.00
https://zie.pg.edu.pl/-/18-listopada-najwazniejsza-impreza-tej-jesieni-?

Zjazd Absolwentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Tradycyjnie, w trzecią sobotę listopada odbędzie się Zjazd Absolwentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Będzie to zjazd jubileuszowy z okazji 25 rocznicy powstania Wydziału.
20 listopada 11.00–13.00

Szkolenie dot. konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14

Szkolenie organizowane przez Dział Projektów dot. konkursów NCN – PRELUDIUM 14 i OPUS 14.
21 listopada 18.00–19.00
https://pg.edu.pl/pg-otwarta/

Koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice

Koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice: Maciej Kasprzak – akordeon, Karol Sokołowski – wiolonczela. W programie utwory m.in. J.S. Bacha, D. Scarlattiego, A. Chaczaturiana, K. Wiłkomirskiego, K. Olczaka.
23 listopada 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/

V DZIEŃ STREFY na Politechnice Gdańskiej

Biuro Karier wraz z PSSE serdecznie zapraszają na V DZIEŃ STREFY podczas którego studenci i absolwenci będą mieli możliwość poznania firm działających w PSSE oraz skonfrontowania swoich wyobrażeń o pracy w danej branży.
26 listopada 18.00–22.00
https://www.kwadratowa.pl

Koncert Sarsy – Pióropusze Tour

Bliższe informacje o koncercie na stronie https://www.kwadratowa.pl.
20 grudnia–21 grudnia
http://www.best.gdansk.pl/bga/

BGA – BEST Gaming Arena

BGA – BEST Gaming Arena jest największym wydarzeniem e-sportowym skierowanym do studentów, podczas którego odbywać się będą turnieje gier multiplayer, takich jak Counter Strike, League of Legends czy Hearthstone.