Nr 54/2 listopada 2017

Z życia uczelni

Prof. Jacek Namieśnik odebrał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Premier Beata Szydło wręczyła prof. Jackowi Namieśnikowi, rektorowi Politechniki Gdańskiej, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy w kategorii Nauki ścisłe. Doceniony został wkład profesora w nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej, żywności i medycznej. Uroczystość odbyła się 26.10.2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Ponad 16 mln zł dla PG

Politechnika Gdańska otrzyma prawie 16,5 mln zł dodatkowej dotacji. Poinformował o tym 30.10.2017 r. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin na konferencji prasowej z udziałem rektora PG prof. Jacka Namieśnika.

Politechnika Gdańska znalazła się w gronie trzynastu uczelni, które ostatnio odnotowały największy awans w ocenie parametrycznej działalności naukowej, a wcześniej otrzymały zmniejszoną dotację w związku z wprowadzeniem w 2017 r. nowego algorytmu podziału środków. Sześć z dziewięciu wydziałów naszej uczelni awansowało do wyższych kategorii, w tym dwa do kategorii A+. Kwota przyznana Politechnice Gdańskiej zostanie przeznaczona na realizację działań związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju uczelni.

Minister Piotr Naimski gościem forum energetycznego na Politechnice Gdańskiej

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, minister Piotr Naimski weźmie udział w forum „Polityka Energetyczna Polski” odbywającym się na Politechnice Gdańskiej 16.11.2017 r. Uczestniczyć w nim będą również przedstawiciele kluczowych pomorskich przedsiębiorstw związanych z sektorem energetycznym.

Forum poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu kraju jako jednemu z podstawowych warunków stabilnego rozwoju gospodarki rozpocznie się o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym PG. Założenia nowej polityki energetycznej Polski przedstawi minister Piotr Naimski, następnie głos zabiorą przedstawiciele firm z branży energetycznej. Po ich wystąpieniach przewidziana jest dyskusja.

Na forum „Polityka Energetyczna Polski” organizowane w ramach Politechniki Otwartej zapraszają Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej. Sponsorem wydarzenia jest Polska Grupa Energetyczna. Wydarzenie ma charakter otwarty. Wstęp wolny.

Forum będzie transmitowane na uczelnianym kanale na Youtube

Wizyta delegacji ze stanu Nevada

Przedstawiciele Biura Gubernatora ds. Rozwoju Gospodarczego Stanu Nevada, University of Nevada Reno (UNR) oraz Truckee Meadow Community College złożyli wizytę na Politechnice Gdańskiej. Spotkanie z prorektorem PG ds. nauki prof. Januszem Smulko odbyło się w ramach misji gospodarczej, z którą delegaci przyjechali do Trójmiasta.

Prof. J. Smulko przedstawił zgromadzonym działalność badawczo-naukową i dydaktyczną Politechniki Gdańskiej, po czym przedstawiciele obu stron omówili możliwości współpracy pomiędzy PG a uczelniami z Nevady.

Odeszli od nas

Dnia 12.10.2017 r. zmarł prof. Jerzy Seidler, jeden z pionierów współczesnej elektroniki, telekomunikacji i informatyki w Polsce, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Był pracownikiem Politechniki Gdańskiej w latach 1948–1977 i 1983–1985.

Nauka

Dr inż. Marta Łabuda laureatką stypendium rządu francuskiego

Dr inż. Marta Łabuda z Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG została stypendystką programu stypendialnego Bourses du Gouvernement Français zarządzanego przez Ambasadę Francji w Polsce. Program finansuje pobyt badawczy polskim naukowcom, którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 7.11.2017 o godz. 10.15 w Minicentrum Konferencyjnym budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Bejrowskiej. Tytuł rozprawy: „Modulacja aktywności wybranych izoenzymów metabolizmu I i II fazy przez przeciwnowotworowe pochodne akrydonu, związki C-1305 i C-1311 oraz wpływ zmian ekspresji genów kodujących białka UGT1A10, P450 3A4 i PXR na aktywność cytotoksyczną tych związków”. Promotor: prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska (PG).

Dnia 9.11.2017 r. o godz. 11.15 w Sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Selwent. Tytuł rozprawy: „Studies on Micellar Aggregation of Nonionic Surfactants in Imidazolium Ionic Liquids”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka (PG); promotor pomocniczy: dr inż. Justyna Łuczak.

Dnia 15.11.2017 r. o godz. 12.15 w Sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Gawła. Tytuł rozprawy: „Impedancyjna diagnostyka katody pracującego ogniwa paliwowego typu PEM”. Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki (PG).

14. edycja konkursów PRELUDIUM i OPUS

  • konkurs PRELUDIUM przeznaczony jest dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora;
  • konkurs OPUS skierowany jest do szerokiego grona naukowców niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego;
  • dokumenty należy składać w Dziale Projektów w terminie do 8.12.2017 r.;
  • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Dział Projektów.

Konkurs „GOSPOSTRATEG” – przedłużony termin składania wniosków

  • cel programu: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych;
  • dokumenty należy składać w Dziale Projektów w terminie do 23.11.2017 r.;
  • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Dział Projektów.

Politechnika Otwarta - wydarzenia

Dzień Niepodległości na Politechnice Gdańskiej

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej w ramach Politechniki Otwartej zapraszają 10 listopada 2017 r. na wspólne świętowanie Dnia Niepodległości na Politechnice Gdańskiej.  

O godz. 14.15 w holu przed Biblioteką odbędzie się happening patriotyczny. Nikogo nie powinno na nim zabraknąć – ani studentów, ani pracowników. Warto przyjść i zobaczyć, co się będzie działo. W związku z obchodami od 14.15 do 15.00 obowiązywać będą godziny rektorskie.

Z kolei o godz. 18.00 w Auli w Gmachu Głównym odbędzie się koncert pieśni niepodległościowych w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza. Prosimy o przyniesienie na koncert własnych instrumentów muzycznych, a razem stworzymy Wielką Niepodległościową Orkiestrę!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w auli prosimy o wcześniejszą rejestrację na wieczorny koncert do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 12.00, tel. 58 348 63 53, e-mail: politechnika.otwarta@pg.edu.pl

Sport

Mamy złotych medalistów w taekwon-do i windsurfingu

Anna Dąbrowska z Wydziału Mechanicznego w mistrzostwach świata w taekwon-do, które odbyły się w Dublinie w Irlandii, zdobyła I miejsce w kategorii do 56 kg.

Paweł Tarnowski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii zwyciężył w regatach żeglarskiego Pucharu Świata w klasie RS:X, które rozegrano w japońskim Gamagori.

Gala Sportu Akademickiego 2017

Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej: Krzysztof Kaszuba – dyrektor CSA PG, Andrzej Bussler – zastępca dyrektora i prezes KU AZS PG i Kazimierz Rozwadowski – zastępca dyrektora odebrali podczas Gali Sportu Akademickiego w Opolu nagrody za zajęcie w sezonie akademickim 2016/2017 przez naszą uczelnię III miejsca w klasyfikacji generalnej oraz II miejsca w klasyfikacji uczelni technicznych, a także X miejsca w klasyfikacji medalowej. 

Kalendarium

10 listopada 00.00–23.59
https://www.pg.edu.pl/pg-otwarta/

Przeżyjmy wspólnie Dzień Niepodległości

Wspólne świętowanie Dnia Niepodległości: godz. 14.15 hol przed Biblioteką, Gmach Główny - happening patriotyczny oraz godz. 18.00 - Aula Gmach Główny - koncert pieśni niepodległościowych w wykonaniu Chóru PG
15 listopada 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
22 listopada 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
16 listopada 11.15–13.00

Forum "Polityka Energetyczna Polski"

Minister Piotr Naimski wygłosi wykład nt. założeń polityki energetycznej Polski.
17 listopada 08.00–16.00
https://pg.edu.pl/jubileusz_prof_wittbrodt

Sesja naukowa – jubileusz prof. Edmunda Wittbrodta

Z okazji 70 urodzin prof. Edmunda Wittbrodta na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Sesja Naukowa pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora PG prof. Jacka Namieśnika.
20 listopada 11.00–13.00

Szkolenie dot. konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14

Szkolenie organizowane przez Dział Projektów dot. konkursów NCN – PRELUDIUM 14 i OPUS 14.
7 listopada 14.00–16.00

Webinarium nt. praw autorskich

Webinarium organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji „Prawo autorskie w praktyce. Czym jest i w jaki sposób możemy legalnie korzystać z twórczości innych?”; obowiązuje wcześniejsza rejestracja internetowa.
26 listopada 18.00–22.00
https://www.kwadratowa.pl

Koncert Sarsy – Pióropusze Tour

Bliższe informacje o koncercie na stronie https://www.kwadratowa.pl.