Nr 53/26 października 2017

Zmarł były rektor Politechniki Gdańskiej - profesor Bolesław Mazurkiewicz

Prof. Bolesław Mazurkiewicz

Z żalem zawiadamiamy o śmierci wybitnego naukowca, znakomitego specjalisty z zakresu budownictwa morskiego oraz byłego rektora Politechniki Gdańskiej, profesora Bolesława Mazurkiewicza. Prof. Bolesław Mazurkiewicz zmarł w niedzielę, 22.10.2017 r. Miał 86 lat.

W imieniu całego środowiska akademickiego wyrazy najgłębszego współczucia bliskim prof. Bolesława Mazurkiewicza złożył rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik.

Prof. Bolesław Mazurkiewicz zostanie pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Gdyni Witominie. Msza żałobna odbędzie się 28.10.2017 r. o godz. 10.30 w kościele oo. Franciszkanów w Gdyni (kościół górny). Trumna z ciałem zmarłego zostanie wystawiona po mszy w kaplicy cmentarnej o godz. 12.00, wyprowadzenie do grobu zaplanowano na godz. 12.30.

Z życia uczelni

II edycja budżetu obywatelskiego PG - zgłoś projekt do 31 października!

Otwarty został konkurs projektów w ramach II edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Swoje pomysły mogą zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz studenci naszej uczelni, zgodnie z załączonym regulaminem.

W 2018 r. kwota budżetu również wynosi 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł jest przeznaczone na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – studenckich. Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na rok 2018 znajdują na stronie internetowej pg.edu.pl/budzet_obywatelski. Projekty można zgłaszać do 31 października br.

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski. Zeszłoroczna edycja przyniosła 60 propozycji, z których do realizacji w drodze głosowania wybrano osiem. Pod tym adresem można śledzić postępy prac (strona jest aktualizowana na bieżąco).

Senat Politechniki Gdańskiej

Podstawowe ustalenia posiedzenia Senatu PG z 18 października 2017 r.:

  • podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna;
  • podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przez Politechnikę Gdańską zadań przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem akredytacji: European Universities Association – Institutional Evaluation Programme, EUR-ACE Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, RIBA The Royal Institute of British Architects Certificate, EUR-ACE Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, AMBA – The Association of MBAs Accreditation oraz CEEMAN IQA – International Quality Education Accreditation.

Prorektor ds. nauki prof. Janusz Smulko przedstawił wstępne wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych PG. Prorektor ds. dydaktyki i kształcenia prof. Marek Dzida omówił wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018. Prorektor ds. organizacji prof. Janusz Cieśliński poinformował o stanie realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego PG na 2017 r. Prof. Jacek Kropiwnicki złożył sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji ds. zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2016/2017, a dr Michał Tomczak zaprezentował wyniki badań zawodowych losów absolwentów Uczelni.

Awans

TYTUŁ

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz (WETI)

STANOWISKA

profesor zwyczajny

prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, prof. zw. PG (WEiA)
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. zw. PG (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Mariusz Józef Figurski, prof. zw. PG (WILiŚ)

profesor nadzwyczajny

dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. nadzw. PG (WM)

Otwarte posiedzenie Rady Wydziału ETI

W dniu 17.10.2017 r. odbyło się otwarte posiedzenie Rady Wydziału ETI w ramach obchodów 65-lecia Wydziału Łączności, potem Elektroniki i obecnie Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Przedstawione zostały sylwetki pracowników wydziału, tj. pierwszego absolwenta, doktora, promotora i doktora honoris causa PG. W ramach posiedzenia wręczono Nagrody Rektora oraz wyróżnienia pracownikom za osiągnięcia w minionym roku.  

Student PG ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich

Łukasz Rusajczyk, student II stopnia Informatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, senator PG został powołany na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich.

Lista ekspertów zostały ogłoszone na stronie Parlamentu Studentów RP

Laureatki konkursu „Nowe Technologie dla Dziewczyn”

Ewelina Nowak, Dominika Kankowska, Aleksandra Jareczka – studentki Wydziału ETI otrzymały wyróżnienie w konkursie "Nowe Technologie dla Dziewczyn". Program jest odpowiedzią na małą liczbę kobiet w branży nowych technologii. Intel – firma z branży IT oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaoferowały maturzystkom i studentkom unikatowy program wsparcia – Nowe Technologie dla Dziewczyn.

Stypendystki programu INTEL-Perspektywy – 25 młodych kobiet z całej Polski – znajdą się pod opieką mentora lub mentorki, doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł brutto, które pokryje część wydatków związanych ze studiami. Niektóre ze stypendystek zostaną zaproszone również do udziału w programie stażowym w Intel Technology Poland w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Odeszli od nas

Dnia 21.10.2017 r. zmarł prof. Jerzy Konopa, wieloletni kierownik Zespołu Naukowego Chemii i Biochemii Związków Przeciwnowotworowych w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego PG, kierownik tej katedry w latach 1998–2003.

Nauka

Spotkanie władz International Association of Environmental Analytical Chemistry

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się posiedzenie rozszerzonego komitetu wykonawczego międzynarodowego towarzystwa środowiskowej chemii analitycznej – Extended Executive Committee International Association of Environmental Analytical Chemistry (EEC IAEAC). W spotkaniu, jako członek tego komitetu, uczestniczył rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

IAEAC jest międzynarodową organizacją mającą na celu zapewnienie wysokiego poziomu naukowego oraz właściwego stosowania metodyk badawczych w zakresie analityki zanieczyszczeń środowiska, jak również promocję tej tematyki.

Zebrani na Politechnice Gdańskiej omawiali między innymi sprawy związane z rozszerzeniem tematów podejmowanych podczas konferencji IAEAC oraz kwestie organizacyjne, w tym dotyczące wyboru nowych władz stowarzyszenia.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie rozszerzonego komitetu wykonawczego (dziesięć osób z ośmiu krajów).

Ponad milion euro na poprawę stanu środowiska południowego Bałtyku

Politechnika Gdańska została liderem projektu „RBR – Reviving Baltic Resilience” w ramach programu Interreg South Baltic. Zespół pod kierownictwem prof. Jana Hupki z Katedry Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego PG będzie rozwijać technologie umożliwiające poprawę stanu środowiskowego regionu bałtyckiego, a przede wszystkim wód Bałtyku.

Całkowity budżet Reviving Baltic Resilience (RBR) wynosi prawie 1,5 mln euro (w tym budżet PG ponad 300 tys. euro), z czego prawie 2 mln euro (w tym ponad 250 tys. euro dla Politechniki Gdańskiej) to dofinansowanie z Programu Interreg Południowy Bałtyk. Celem programu jest zwiększenie potencjału rozwojowego południowej części Morza Bałtyckiego poprzez współpracę lokalnych i regionalnych instytucji z Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji.

Bliższe informacje na temat wydarzenia podano na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Inauguracja GoGreen! – InterApplied Chemistry Program

Dnia 11.10.2017 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego dla studentów specjalizacji Go!Green – Inter Applied Chemistry Program. Specjalizacja powstała w ramach programu POWER, wspieranego przez NCBiR. Koordynatorem programu na Wydziale Chemicznym jest dr hab. Christian Jungnickel, prof.nadzw. PG.

Do programu zakwalifikowało się trzydziestu najlepszych studentów Wydziału Chemicznego z kierunków: Biotechnologia, Chemia, Green Technologies and Monitoring/Zielone Technologie i Monitoring, Korozja oraz Technologia Chemiczna.

Szczegółowe informacje nt. uroczystości znajdują się na stronie internetowej Wydziału Chemicznego, w Aktualnościach.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 6.11.2017 o godz. 9.30 w Sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Moniki Wickiej-Grochockiej. Tytuł rozprawy: „Esteraza GDSL z psychrotolerancyjnego szczepu Pseudomonas sp. S9 – konstrukcja systemów ekspresyjnych opartych o komórki Escherichia coli i Pichia pastoris, produkcja, oczyszczanie i charakterystyka uzyskanych białek rekombinantowych”. Promotor: dr hab. inż. Hubert Cieśliński (PG); promotor pomocniczy: dr inż. Marta Wanarska (PG).

Dnia 23.10.2017 odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Nikoli Śniadeckiej. Tytuł rozprawy: „Badania nad zagospodarowaniem organicznej frakcji odpadów komunalnych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka (PG).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale FTiMS

Dnia 10.11.2017 r. o godz. 13.15 w sali 121 GG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Mroza pt. „Photophysical processes in the selected white organic light – emitting diodes". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG.

Stypendia Santander Universidades – finansowanie zagranicznych wyjazdów naukowych

Dziesięcioro pracowników i doktorantów Politechniki Gdańskiej otrzyma stypendia Santander Universidades. Stypendia mogą być przeznaczone na pokrycie lub dofinansowanie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, rozwojem kompetencji zawodowych oraz wymianą międzynarodową.  Wysokość stypendium każdorazowo wynosi 2 000 zł. Lista zakwalifikowanych wniosków znajduje się tutaj.

Informacje o programie Santander Universidades można znaleźć na stronie bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl.

Nabór wniosków do programów i konkursów

12. konkurs ERA-NET Bioenergy
• przedmiot i cel dofinansowania: badania obejmujące zagadnienia z zakresu bioenergii
• nabór wniosków wstępnych do 16.01.2018 r. do godz. 13:00 CET
• osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów

Konkurs BiodivERsA
• przedmiot i cel dofinansowania: badania obejmujące zagadnienia z zakresu „Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions” oraz „Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios”
• nabór wniosków wstępnych do 1.12.2017 r. do godz. 17.00 CET
• osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów

Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach działania POWER 3.2 na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich
• nowy termin naboru wniosków do 10.11.2017 do godz. 16.15 CET
• wnioski mogą składać jednostki naukowe, posiadające kategorię A lub A+, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej
• osoba do kontaktu: dr Monika Bizewska, Dział Projektów

Politechnika Otwarta - wydarzenia

Dzień Niepodległości na Politechnice Gdańskiej

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej w ramach Politechniki Otwartej zapraszają 10 listopada 2017 r. na wspólne świętowanie Dnia Niepodległości na Politechnice Gdańskiej.  

O godz. 14.15 w holu przed Biblioteką odbędzie się happening patriotyczny. Nikogo nie powinno na nim zabraknąć – ani studentów, ani pracowników. Warto przyjść i zobaczyć, co się będzie działo. W związku z obchodami od 14.15 do 15.00 obowiązywać będą godziny rektorskie.

Z kolei o godz. 18.00 w Auli w Gmachu Głównym odbędzie się koncert pieśni niepodległościowych w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją Mariusza Mroza. Prosimy o przyniesienie na koncert własnych instrumentów muzycznych, a razem stworzymy Wielką Niepodległościową Orkiestrę!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w auli prosimy o wcześniejszą rejestrację na wieczorny koncert do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 12.00, tel. 58 348 63 53, e-mail: politechnika.otwarta@pg.edu.pl

Komunikaty

Sauna fińska w Centrum Sportu Akademickiego PG

Sauna jest czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00–21.00.

Koszt wejścia:

  • pracownicy, doktoranci oraz studenci Politechniki Gdańskiej – 10 zł;
  • pozostałe osoby – 20 zł.

Projekt został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej.

Kalendarium

10 listopada 00.00–23.59
https://www.pg.edu.pl/pg-otwarta/

Przeżyjmy wspólnie Dzień Niepodległości

Wspólne świętowanie Dnia Niepodległości: godz. 14.15 hol przed Biblioteką, Gmach Główny - happening patriotyczny oraz godz. 18.00 - Aula Gmach Główny - koncert pieśni niepodległościowych w wykonaniu Chóru PG
15 listopada 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
17 listopada 08.00–16.00
https://pg.edu.pl/jubileusz_prof_wittbrodt

Sesja naukowa – jubileusz prof. Edmunda Wittbrodta

Z okazji 70 urodzin prof. Edmunda Wittbrodta na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Sesja Naukowa pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora PG prof. Jacka Namieśnika.
22 listopada 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
26 listopada 18.00–22.00
https://www.kwadratowa.pl

Koncert Sarsy – Pióropusze Tour

Bliższe informacje o koncercie na stronie https://www.kwadratowa.pl.