Nr 52/19 października 2017

Z życia uczelni

Ocena działalności naukowej jednostek. Aż siedem wydziałów PG w kategoriach A+ i A!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Politechnika Gdańska może się pochwalić znakomitym rezultatem – dwa wydziały otrzymały kategorię A+, a pięć wydziałów kategorię A.

Na ogłoszenie wyników oceny parametrycznej czekaliśmy z umiarkowanym optymizmem. Dziś mogę powiedzieć, że są one bardzo zadowalające. To skutek ciężkiej pracy popartej twardymi efektami działalności: publikacjami w najbardziej renomowanych czasopismach, patentami i zgłoszeniami patentowymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi, artystycznymi i architektonicznymi – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Najwyższą kategorią A+, świadczącą o wiodącym poziomie w skali całego kraju, wyróżnione został Wydziały Chemiczny oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Kategorię A, oznaczającą bardzo dobry poziom prowadzonej działalności, otrzymały:

  • Wydział Architektury,
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
  • Wydział Mechaniczny,
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Wydziały Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa otrzymały kategorię B, oznaczającą zadowalający poziom prowadzonej działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki.

Bardzo się cieszę z tego wielkiego sukcesu naszej Alma Mater. To zasługa władz Uczelni oraz władz wydziałów poprzedniej kadencji, a przede wszystkim pracowników. Dziękuję wszystkim za wysiłek i zaangażowanie. Politechnika Gdańska jest we właściwym miejscu, by móc ubiegać się w przyszłości o status uniwersytetu badawczego – mówi prof. Namieśnik.

Kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), będący organem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ewaluacja prowadzona jest w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO), ustalonych przez KEJN z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych. Oceny dokonują zespoły powołane przez Przewodniczącego KEJN, w skład których wchodzą eksperci właściwi dla różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin nauki.

Więcej informacji podano na stronie MNiSW.

Nowy podział dyscyplin a prowadzenie studiów i badań – wyjaśnienie

W związku z wątpliwościami dotyczącymi nowego podziału dyscyplin naukowych w kontekście prowadzenia studiów i badań na uczelniach wyższych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało obszerny komunikat. W tekście tym wyjaśniono propozycje wynikające z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komunikat dostępny jest tutaj.

II edycja budżetu obywatelskiego PG - zgłoś projekt do 31 października!

Otwarty został konkurs projektów w ramach II edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Swoje pomysły mogą zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz studenci naszej uczelni, zgodnie z załączonym regulaminem.

W 2018 r. kwota budżetu również wynosi 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł jest przeznaczone na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – studenckich. Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na rok 2018 znajdują na stronie internetowej pg.edu.pl/budzet_obywatelski. Projekty można zgłaszać do 31 października br.

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski. Zeszłoroczna edycja przyniosła 60 propozycji, z których do realizacji w drodze głosowania wybrano osiem. Pod tym adresem można śledzić postępy prac (strona jest aktualizowana na bieżąco).

Nauka

Obrony prac doktorskich na WETI

Dnia 9.10.2017 o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Browarczyka. Tytuł rozprawy: „Tomografia perfuzyjna pCT w diagnostyce cukrzycowej mikroangiopatii płucnej”. Promotor: prof. dr hab. inż. Renata Kalicka (PG).

Dnia 20.10.2017 o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Rajchowskiego. Tytuł rozprawy: „Badanie i analiza dokładności estymacji położenia obiektów ruchomych w hybrydowym systemie lokalizacyjnym”. Promotor: dr hab. inż. Jacek Stefański (PG).

Gdańskie Dni Elektryki 2017

Politechnika Gdańska wraz ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział Gdańsk zapraszają do uczestnictwa w Gdańskich Dniach Elektryki. Tegoroczna edycja konferencji obejmującej zagadnienia z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki, energetyki oraz automatyki odbędzie się w dn. 26–28.10.2017 r. Jej głównym tematem będą nowoczesne technologie w stacjach i liniach elektroenergetycznych.

Udział w Gdańskich Dniach Elektryki jest bezpłatny. Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik objął wydarzenie honorowym patronatem. Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej http://www.gde.sep.gda.pl/.

Konkursy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta prowadzi rekrutację do dwóch programów: 

  • Fulbright Specialist – program skierowany do instytucji zainteresowanych goszczeniem amerykańskich naukowców; termin składania wniosków upływa 13.11.2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/specialist/;
  • Fulbright Schuman – program skierowany do osób specjalizujących się/interesujących się tematyką transatlantycką oraz UE; termin składania wniosków upływa 1.12.2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/.

Sport

Trójmiejska Liga Badmintona w Gdańsku

W III edycji Trójmiejskiej Ligi Badmintona I miejsce po pierwszej rundzie zajęła dr inż. arch. Romanika Okraszewska – pracownica Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej WILiŚ.

Kalendarium

18 października–20 października
http://www.ppp.zie.pg.gda.pl/

Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.
22 października 18.00–22.00
https://www.kwadratowa.pl

Koncert Lipali Akustycznie

Zespół Tomka "Lipy" Lipnickiego zagra swoje utwory w akustycznych aranżacjach. Dla tych, którzy nie zetknęli się jeszcze z akustycznym obliczem Lipali ten koncert będzie prawdziwą muzyczną niespodzianką!
23 października–24 października

Pomorska Konferencja Open Science

Konferencja dotyczy szeroko pojętych zagadnień Open Access oraz działalności uczelni w organizowaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.
24 października 09.00–16.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017

Biuro Karier zaprasza na Akademickie Targi Pracy. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy, staży, praktyk i kontaktu z przedstawicielami firm i poznania ich oczekiwań rekrutacyjnych https://pg.edu.pl/biuro-karier.
17 listopada 08.00–16.00
https://pg.edu.pl/jubileusz_prof_wittbrodt

Sesja naukowa – jubileusz prof. Edmunda Wittbrodta

Z okazji 70 urodzin prof. Edmunda Wittbrodta na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Sesja Naukowa pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora PG prof. Jacka Namieśnika.
26 listopada 18.00–22.00
https://www.kwadratowa.pl

Koncert Sarsy – Pióropusze Tour

Bliższe informacje o koncercie na stronie https://www.kwadratowa.pl.