Nr 51/12 października 2017

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska rozpoczęła nowy rok akademicki

W centralnej uroczystości inauguracyjnej 6.10.2017 r. uczestniczył Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, jak również posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele placówek dyplomatycznych i kościelnych, reprezentanci trójmiejskich władz samorządowych, świata nauki, biznesu i kultury oraz pracownicy, doktoranci i studenci naszej Uczelni.

W swoim przemówieniu JM Rektor prof. Jacek Namieśnik przekonywał, że reforma szkolnictwa wyższego jest szansą na rozwój naszej Uczelni (treść przemówienia można znaleźć „Piśmie PG” 7/2017).

Podczas uroczystości odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w którym znalazło się stwierdzenie, że reorganizacja systemu zarządzania szkolnictwem wyższym i instytucjami naukowymi jest jednym z priorytetów polityki państwa. Następnie wystąpił Wicepremier Jarosław Gowin, który przedstawił założenia projektu reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Podczas dalszej części uroczystości rektor prof. Jacek Namieśnik został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Prezydent RP na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował także zasłużonych pracowników Politechniki Gdańskiej Medalami za Długoletnią Służbę.

Tradycyjną immatrykulację studentów i doktorantów poprowadził prorektor ds. kształcenia i dydaktyki prof. Marek Dzida.

Podczas inauguracji została wręczona nagroda w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej. Nagrodę dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej wręczyli przedstawiciele Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+, działającego w ramach Stowarzyszenia Absolwentów PG.

Pełną relację z uroczystości inauguracyjnych można znaleźć na stronie internetowej PG.

Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina podczas inauguracji roku akademickiego

Wystąpienie, w którym Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił założenia projektu reformy nauki i szkolnictwa wyższego podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na naszej Uczelni, jak również pełny zapis ceremonii inauguracyjnej można obejrzeć na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie YouTube.

Czat z rektorem PG na Facebooku

Dnia 17.10.2017 r. o godz. 7.30 zapraszamy na pierwszy w historii Uczelni czat internetowy z Jego Magnificencją Rektorem Politechniki Gdańskiej, prof. Jackiem Namieśnikiem.

Wirtualne spotkanie z rektorem odbędzie się na profilu Politechniki Gdańskiej w serwisie Facebook. Profesor J. Namieśnik, znany z rozpoczynania pracy skoro świt, zaprasza do zadawania pytań pod postem, który zostanie opublikowany o 7.30 rano. Uczestnicy czatu proszeni będą o zachowanie kultury dyskusji, ponieważ wypowiedzi zawierające wulgaryzmy będą usuwane. Rektor zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na wybrane pytania, a na te powtarzające się opublikowany zostanie jeden, wspólny komentarz. Czat potrwa 30 minut.

Rusza II edycja budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej

Już 16.10.2017 r. otwarty zostanie konkurs projektów w ramach II edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Swoje pomysły będą mogli zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz studenci naszej uczelni, zgodnie z załączonym regulaminem.

W 2018 r. kwota budżetu również wyniesie 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł przeznaczone będzie na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – studenckich. Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na rok 2018 znajdują na stronie internetowej pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski. Do I edycji budżetu obywatelskiego PG wpłynęło 60 propozycji, a do realizacji – w drodze głosowania – wybrano 8.

Amerykański stypendysta Fulbrighta na Politechnice Gdańskiej

Wydział Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydział Mechaniczny od 1.10.2017 r. goszczą Davida R. Arneya – stypendystę Programu Fulbrighta ze Stanów Zjednoczonych. Przez najbliższy rok akademicki (do 30.06.2018 r.) gość z USA jako English Teaching Assistant (ETA) będzie wspomagał pracowników obu wydziałów w nauczaniu w języku angielskim, w przygotowywaniu anglojęzycznych publikacji, a także w innych aktywnościach wymagających korzystania z języka angielskiego.

Opiekunami D.R. Arneya są mgr Maciej Galik (WEiA) oraz mgr Maciej Zaremba (WM).

Nagroda w międzynarodowym konkursie dla absolwenta Wydziału Architektury

Absolwent Wydziału Architektury mgr inż. arch. Jakub Grabowski otrzymał 28.09.2017 r. w Marsylii II nagrodę w międzynarodowym konkursie LafargeHolcimAwards "NextGeneration” 2017 za pracę dyplomową „Przemijająca architektura – architektura przemijania. Centrum opieki paliatywnej wraz z ośrodkiem leczenia uzależnień behawioralnych, zlokalizowane w ruinach dawnego klasztoru w miejscowości Otyń” przygotowaną w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków, pod kierunkiem prof. Jakuba Szczepańskiego.

Bliższe informacje podano na stronie internetowej konkursu.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Trwają zapisy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25.10.2017 r. w Warszawie. Głównym celem Kongresu, organizowanego pod hasłem „Za niezależnym życiem”, jest wyznaczenie priorytetów Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz opracowanie założeń dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia. Udział w Kongresie jest bezpłatny, a formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie konwencja.org. Rektor PG prof. Jacek Namieśnik objął to wydarzenie swoim patronatem.

Kongres poprzedzać będą Konwenty Regionalne, organizowane w największych miastach Polski. Pomorski Konwent Regionalny odbędzie się 17.10.2017 r. o godz. 10.00 w Auli Gmachu Głównego PG. Poświęcony on będzie problematyce samodzielnego życia, deinstytucjonalizacji i dostępności. To wydarzenie również zostało objęte patronatem rektora PG prof. Jacka Namieśnika. Aby wziąć udział w konwencie (bezpłatnie), należy wysyłać zgłoszenie na adres universaldesign@pg.gda.pl.

Na konwent zapraszają Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej (lider projektu) wraz z partnerami: Fundacją ADAPA, Fundacją FOSA, Polską Fundacją Osób Słabosłyszących, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomych – Pomorska Jednostka Wojewódzka i Międzywydziałowym Kołem Naukowym PG „Projektowanie Uniwersalne”.

Bliższe informacje na ten temat zamieszczono na stronie internetowej PG w dziale Aktualności.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 16.10.2017 r. o godz. 10.15 w sali 106 w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Witolda Kozaka. Tytuł rozprawy: „Projektowanie, synteza fosforowych i tiofosforowych pochodnych kumaryny, bifenylu, tyraminy oraz flawonoidów i badanie ich aktywności biologicznej jako potencjalnych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS)”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (PG); promotor pomocniczy: dr inż. Sebastian Demkowicz (PG).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale FTiMS

Dnia 20.10.2017 r. o godz. 12.30 w sali 121 GG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Łukasika pt. „Elektryczne i magnetyczne statyczne podatności multipolowe jednoelektronowego atomu Diraca w stanie podstawowym". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG.

DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
 • nabór do 15.12.2017 r
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów

Konkurs ENERGA OPEN INNOVATION 2017

Celem konkursu ENERGA OPEN INNOVATION 2017 jest wyłonienie najlepszych innowacyjnych pomysłów dla polskiego sektora energii w następujących obszarach:

 • magazynowanie energii i stabilizacja sieci;
 • zwiększenie elastyczności i efektywności wytwarzania energii;
 • inteligentne sieci, aktywni odbiorcy, OZE oraz klastry bilansujące;
 • optymalne zużycie energii przez użytkownika;
 • poprawa niezawodności i ciągłości zasilania odbiorców;
 • nowe produkty i usługi;
 • usługi systemowe dla operatorów sieciowych;
 • rozwój systemów diagnostycznych.

Projekty należy zgłaszać w terminie do 19.11.2017 r. na adres openinnovation@energa.pl. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczono w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej energa.pl/konkurs.

W konkursie mogą wziąć osoby fizyczne lub firmy z siedzibą na terenie kraju. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda w wysokości 50 tys. zł brutto.

Konkurs w działaniu 4.2 POIR

 • przedmiot i cel dofinansowania: realizacja projektów dużej strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej 
 • budżet konkursu – 550 mln zł
 • termin złożenia dokumentów w Dziale Projektów – 21.03.2018 r.
 • osoba do kontaktu: Izabela Konieczna, Dział Projektów

Konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami

 • przedmiot i cel dofinansowania: konkurs z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”; organizatorzy konkursu zachęcają do składania wniosków interdyscyplinarnych
 • organizatorzy: Narodowe Centrum Nauki (NCN) i EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) 
 • nabór do 30.11.2017 r.
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów

Pomorska Konferencja Open Science

W dn. 23–24.10.2017 r., w ramach światowego Tygodnia Otwartej Nauki, Politechnika Gdańska organizuje pod patronatem JM Rektora PG prof. Jacka Namieśnika pierwszą „Pomorską Konferencję Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego”.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Open in order to build bridges to knowledge”. Jej uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat otwartego dostępu do nauki, prawa autorskiego, wolnych licencji i repozytoriów oraz wziąć udział w warsztatach poświęconych skutecznej promocji dorobku naukowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje, program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://pg.edu.pl/pkos.

Trzeci konkurs ERA.Net Smart Grids Plus

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania obejmujące zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych
 • nabór do 14.11.2017 r.
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów

WaterPUCK oceni wpływ środków chemicznych stosowanych w rolnictwie na środowisko

Zintegrowany Serwis Informacyjno-Predykcyjny WaterPUCK będzie systemem komputerowym, który oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Dostęp do danych będą mieć naukowcy, rolnicy i władze samorządowe gminy Puck. Twórcy projektu mają nadzieję, że w przyszłości będzie on mógł być stosowany także na innych terenach nadmorskich, a nawet w innych regionach kraju.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z gminy Puck oraz czterech jednostek naukowych:

 • Instytut Oceanologii PAN – lider projektu;
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG;
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;
 • Instytut Morski w Gdańsku.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w lipcu br. i potrwa do 2020 r. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG w wysokości 5 587 358 zł. Kierownikiem projektu i koordynatorem ze strony IO PAN jest dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IO PAN.

Bliższe informacje o projekcie podano na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Ogólnopolski konkurs dla kół naukowych StRuNa 2017

Program StRuNa promujący ruch naukowy studentów i doktorantów zaprasza do udziału w siódmym ogólnopolskim konkursie dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich (edycja 2017). Nagrodzone mogą zostać projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1.10.2016 a 30.09.2017 r.

Zgłoszenia można przesyłać do 18.10.2017 r. w ramach pięciu kategorii konkursowych:

 • Projekt Roku,
 • Konferencja Roku,
 • Wyprawa Roku,
 • Koło Naukowe Roku,
 • Opiekun Naukowy Roku.

Regulamin konkursu oraz formularze aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej.

Autorzy 40 najlepszych zgłoszeń zostaną zaproszeni na finały konkursu, które odbędą się 18.11.2017 r. w Warszawie podczas kongresu IKONA 2017. Gala wręczenia nagród odbędzie się 19.11.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

I Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017

W dniach 17–19.11.2017 r. w Warszawie odbędzie się pierwszy ogólnopolski kongres IKONA 2017 dla młodych naukowców (najzdolniejszych studentów i doktorantów realizujących projekty naukowe i ich opiekunów naukowych). Podczas kongresu odbędą się m.in. warsztaty, spotkania tematyczne i branżowe, szkolenia dla członków kół naukowych i ich opiekunów, prezentacja założeń Konstytucji dla Nauki z punktu widzenia młodych naukowców (z udziałem wicepremiera J. Gowina) oraz finał konkursu na najlepsze projekty naukowe. Po kongresie ukaże się publikacja „StRuNa. Rocznik ruchu naukowego”.

Na stronie internetowej kongresu IKONA 2017 można znaleźć bliższe informacje, regulamin oraz formularz rejestracyjny.

Komunikaty

Kolejna edycja kursu języka hindi w CJO

Centrum Języków Obcych (CJO) organizuje dla mieszkańców Trójmiasta nieodpłatny kurs języka hindi. To kolejna edycja kursu objęta patronatem oraz sponsorowana przez Ambasadę Republiki Indii.

Przewiduje się dwa poziomy nauczania, zajęcia będą się odbywać w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Spotkania organizacyjne odbędą się w sali 314 Gmachu B:

 • grupa początkująca – 10.10.2017 r. (wt.), godz. 18.00;
 • grupa kontynuująca – 12.10.2017 r. (czw.), godz. 18.00.

Zajęcia poprowadzi p. Jolanta Misztal-Ahuja.

Kalendarium

18 października 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
18 października–20 października
http://www.ppp.zie.pg.gda.pl/

Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.
23 października–24 października

Pomorska Konferencja Open Science

Konferencja dotyczy szeroko pojętych zagadnień Open Access oraz działalności uczelni w organizowaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.
24 października 09.00–16.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017

Biuro Karier zaprasza na Akademickie Targi Pracy. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy, staży, praktyk i kontaktu z przedstawicielami firm i poznania ich oczekiwań rekrutacyjnych https://pg.edu.pl/biuro-karier.
17 listopada 08.00–16.00
https://pg.edu.pl/jubileusz_prof_wittbrodt

Sesja naukowa – jubileusz prof. Edmunda Wittbrodta

Z okazji 70 urodzin prof. Edmunda Wittbrodta na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Sesja Naukowa pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora PG prof. Jacka Namieśnika.
17 października 18.00–19.00

Koncert duetu fortepianowego: Anna Liszewska i Anna Mikolon

Koncert z cyklu „Akademia Muzyczna w Politechnice”: duet fortepianowy Anna Liszewska i Anna Mikolon. W programie 6 Polonezów op. 42 i 6 Mazurów op. 38 Zygmunta Noskowskiego.