Nr 50/5 października 2017

Z życia uczelni

50. wydanie Biuletynu Informacyjnego PG

Szanowni Państwo, 

to już 50. wydanie wznowionego rok temu Biuletynu Informacyjnego PG!

Strony internetowe wraz z elektronicznym wydaniem biuletynu od początku jego wydania, tj. od 1 września 2016 roku zostały wyświetlone ponad 65 tys. razy. Każde, cotygodniowe, internetowe wydanie biuletynu notuje blisko 1 tysiąc odsłon.

Dziękujemy czytelnikom za cenne uwagi, dzięki którym biuletyn się rozwija. Dziękujemy wszystkim korespondentom na wydziałach i w jednostkach za wspólną pracę nad każdym numerem, a także Centrum Usług Informatycznych, które czuwa nad stroną techniczną biuletynu. 

Pozdrawiamy serdecznie, do przeczytania przy 100. wydaniu!

Redakcja Biuletynu Informacyjnego Politechniki Gdańskiej 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Centralna uroczystość rozpoczynająca rok akademicki 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się 6.10.2017 r. o godz. 10.15 w Auli w Gmachu Głównym. Ceremonię zaszczyci swoją obecnością Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wygłosi wystąpienie dotyczące założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Po wystąpieniach Rektora PG prof. Jacka Namieśnika oraz Premiera Jarosława Gowina nastąpi wręczenie przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medali i odznaczeń. JM Rektor PG prof. Jacek Namieśnik odbierze Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Wręczone zostaną także medale za długoletnią służbę dla pracowników naszej uczelni za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Kolejnym punktem uroczystości  będzie immatrykulacja studentów i doktorantów. Po immatrykulacji wręczone zostaną nagrody: im. prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową oraz nagroda dla najlepszego studenta naszej Uczelni. Wydarzenie uświetni Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Transmisję z inauguracji będzie można oglądać na uczelnianym kanale na Youtube.

Zapraszamy całą społeczność naszej uczelni do udziału w tych wydarzeniach. 

Trójmiejska Debata Rektorów

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik weźmie udział w Trójmiejskiej Debacie Rektorów, organizowanej w ramach projektu „Gdańsk. Tu rośnie nowe centrum Europy”. Podczas dyskusji poruszone zostaną takie tematy jak pozycja pomorskich uczelni w międzynarodowych rankingach oraz plany na przyszłość.

W debacie uczestniczyć będą także rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała, rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Janusz Zarębski, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski oraz prorektor ds. rozwoju i kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Jacek Bigda. Dyskusję moderować będą redaktor naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto Mikołaj Chrzan oraz dziennikarka Wyborcza.pl Trójmiasto Anna Dobiegała.

Na debatę, która odbędzie się 11.10.2017 r. o godz. 17.30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku przy Placu Solidarności 1, zaprasza Gazeta Wyborcza Trójmiasto oraz partnerzy – Miasto Gdańsk i Europejskie Centrum Solidarności. Wstęp wolny.

Porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku i Politechnika Gdańska zawarły porozumienie, na mocy którego RDLP będzie opracowywać propozycje zagadnień do prac dyplomowych i doktorskich dla studentów i doktorantów naszej uczelni oraz organizować praktyki dla studentów. RDLP udostępni także swoje ośrodki i infrastrukturę edukacyjną.

Politechnika Gdańska będzie razem z RDLP w Gdańsku przygotowywać konferencje naukowe, wykłady, szkolenia i wyjazdy terenowe. Uczelnia będzie także współorganizować konkursy i imprezy edukacyjne dotyczące wiedzy o leśnictwie i środowisku przyrodniczym regionu oraz prezentować wystawy przygotowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.

Więcej informacji podano na stronie głównej PG w Aktualnościach.

Sukces Akademickiego Chóru PG w Rimini

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją dr. hab. Mariusza Mroza jako jedyny zespół z Polski dwukrotnie stanął na podium konkursu Rimini International Choral Competition 2017 we Włoszech. Reprezentanci PG zajęli 2. miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz 3. miejsce w kategorii muzyki sakralnej, otrzymując Złote Dyplomy w obu kategoriach.

W konkursie odbywającym się w dniach 21–24.09.2017 r. uczestniczyło 17 zespołów z całego świata. Akademicki Chór PG wystąpił podczas trzech koncertów pozakonkursowych i trzech przesłuchań konkursowych, jak również wraz z innymi chórami stworzył oprawę muzyczną mszy świętej w Rimini, wykonując w sumie 25 utworów. Poza konkursem chór miał okazję występować w Teatrze Novelli w Rimini (Włochy), gmachu Politechniki w Graz (Austria) oraz Klasztorze Karmelitów Bosych w Oberaudorfie (Niemcy).

Nagrania z przesłuchań konkursowych można odtworzyć tutaj (kategoria chórów mieszanych) i tutaj (kategoria muzyki sakralnej).

Nauka

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 16.10.2017 o godz. 12.30 w Minicentrum Konferencyjnym w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Skwareckiego. Tytuł rozprawy: „Synteza koniugatów parasoli molekularnych ze związkami o udowodnionej aktywności przeciwgrzybiczej”. Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Milewska (PG).

Dnia 19.10.2017 o godz. 11.15 w sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Beaty Wicikowskiej. Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie i właściwości materiałów anodowych zawierających nanokompozyty krzemionkowo-węglowe do ogniw litowo-jonowych”. Promotor: prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Nowak (PG).

Konkurs o prestiżowe stypendia FNP

Do 31.10.2017 r. młodzi naukowcy z całego kraju mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

O stypendium mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej START.

Nagroda The Best Paper Award na konferencji IEEE SPA 2017

Referat pt. “Comparison of selected electroencephalographic signal classification methods” wygłoszony przez mgr. inż. Adam Kurowskiego został nagrodzony The Best Paper Award podczas międzynarodowej konferencji Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, która odbyła się w dn. 20–22.09.2017 r. w Poznaniu.

Referat został przygotowany przez zespół w składzie: mgr inż. Katarzyna Mrozik, mgr inż. Adam Kurowski, prof. Bożena Kostek, prof. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych WETI. Patronat nad konferencją objęła polska sekcja Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Podsumowanie VIII Kongresu Mobilności Aktywnej

VIII Kongres Mobilności Aktywnej, który odbył w Gdańsku w dniach 26–27.09.2017 r., poświęcony był zagadnieniom kształtowania przestrzeni miejskiej, układu transportowego i promocji nowej jakości życia. W trakcie prezentacji ekspertów z Polski oraz Wiednia, Kopenhagi, Vicenza, Izmiru i Lublany uczestnicy mogli się zapoznać z dobrymi rozwiązaniami promującymi mobilność aktywną.

Podczas Kongresu odbyły się warsztaty dot. zagospodarowania Targu Drzewnego w Gdańsku i węzła komunikacyjnego we Wrocławiu. Z powstałych koncepcji, opracowanych przez interdyscyplinarne zespoły, wyłoniono w drodze głosowania najlepszą. W składzie zwycięskiego zespołu znalazły się dr inż. arch. Dominika Wróblewska i dr inż. arch. Romanika Okraszewska (WILiŚ).

Zaproszenie na wykład prof. Janusza Rajskiego pt. Testowanie układów VLSI

Katedra Metrologii i Optoelektroniki, WETI PG oraz IEEE Computer Society, Chapter Gdańsk (C16 Gdańsk) zapraszają na wykład pt. „Testowanie układów VLSI” który wygłosi prof. Janusz Rajski – 9.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.15 w Aud. II budynek ETI A.

Profesor Janusz Rajski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W latach 80. XX w. rozpoczął pracę w Department of Electrical Engineering Uniwersytetu McGill w Montrealu. Jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers w randze IEEE Fellow. Należy również do zespołu International Technology Roadmap for Semiconductors. Jest doktorem honoris causa Politechniki Poznańskiej.

Profesor Janusz Rajski jest twórcą m.in. pierwszej w świecie metody kompresji danych testowych, znanej pod rynkową nazwą Test Kompress, przeznaczonej do wykrywania uszkodzeń w złożonych systemach cyfrowych wielkiej skali integracji.

Politechnika Otwarta - wydarzenia

Spotkanie i spacer po kampusie z autorami albumu „Kampus Politechniki Gdańskiej”

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej w ramach Politechniki Otwartej zapraszają na spotkanie z autorami albumu „Kampus Politechniki Gdańskiej”. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 7.10.2017 r. o godz. 11.00 w Audytorium Wydziału Chemicznego PG. Po spotkaniu odbędzie się wycieczka po terenie kampusu. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w audytorium prosimy o wcześniejszą rejestrację do dnia 6.10.2017 r., tel. +48 58 348 63 53, tel. kom. 500 288 039.

Bliższe informacje o wydarzeniu podano na stronie Politechniki Otwartej.

Zapisy na nieodpłatne zajęcia brydża sportowego

Politechnika Gdańska zaprasza wszystkich chętnych na nieodpłatne zajęcia brydża sportowego. Kursy – na różnych poziomach zaawansowania – będą się odbywać w Gmachu Głównym PG od połowy października 2017 r. do końca czerwca 2018 r. w godzinach popołudniowych (po 15.30) i trwać 90 minut. Szczegółowy grafik zostanie opublikowany po zakończeniu zapisów.

Osoby chcące zapisać się na zajęcia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć brydża sportowego na Politechnice Gdańskiej. Regulamin oraz druki formularza zgłoszeniowego i zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie https://pg.edu.pl/pg-otwarta/. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11.10.2017 r. (decyduje data wpływu).

Kontakt w sprawie zapisów: Joanna Kłosińska, Politechnika Otwarta, tel. 58 348 63 53.

Uwaga! Studentów zainteresowanych nauką gry w brydża informujemy, że rusza także sekcja brydża sportowego w Centrum Sportu Akademickiego PG.

Komunikaty

Godziny rektorskie w dniu Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018, w dniu 6.10.2017 r. ustalono godziny rektorskie na Politechnice Gdańskiej od 10.00 do 13.00.

Kalendarium

6 października 10.15–12.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018
7 października 11.00–14.00

Spotkanie i spacer po kampusie z autorami albumu

Spotkanie i spacer po kampusie z autorami albumu KAMPUS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Szczegóły: https://pg.edu.pl/pg-otwarta/
11 października 17.30–18.30

Trójmiejska Debata Rektorów

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik weźmie udział w Trójmiejskiej Debacie Rektorów, organizowanej w ramach projektu „Gdańsk. Tu rośnie nowe centrum Europy”.
18 października 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
9 października 10.00–12.00

Polska Akademia Dzieci - uroczysta inauguracja roku

Uroczysta inauguracja roku akademickiego Polskiej Akademii Dzieci.
17 października 18.00–19.00

Koncert duetu fortepianowego: Anna Liszewska i Anna Mikolon

Koncert z cyklu „Akademia Muzyczna w Politechnice”: duet fortepianowy Anna Liszewska i Anna Mikolon. W programie 6 Polonezów op. 42 i 6 Mazurów op. 38 Zygmunta Noskowskiego.
18 października–20 października
http://www.ppp.zie.pg.gda.pl/

Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.
23 października–24 października

Pomorska Konferencja Open Science

Konferencja dotyczy szeroko pojętych zagadnień Open Access oraz działalności uczelni w organizowaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.
24 października 09.00–16.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017

Biuro Karier zaprasza na Akademickie Targi Pracy. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy, staży, praktyk i kontaktu z przedstawicielami firm i poznania ich oczekiwań rekrutacyjnych https://pg.edu.pl/biuro-karier.
17 listopada 08.00–16.00
https://pg.edu.pl/jubileusz_prof_wittbrodt

Sesja naukowa – jubileusz prof. Edmunda Wittbrodta

Z okazji 70 urodzin prof. Edmunda Wittbrodta na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Sesja Naukowa pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora PG prof. Jacka Namieśnika.