Nr 5/29 września 2016

Z życia uczelni

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Podczas inauguracji centralnej społeczność akademicka PG oraz zgromadzeni goście będą świadkami uroczystego przekazania przez prof. Henryka Krawczyka insygniów władzy rektorskiej prof. Jackowi Namieśnikowi. Wykład inauguracyjny pt. „Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wygłosi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR. Szczegółowy program uroczystości znajduje się na stronie www.pg.edu.pl.
Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników do wzięcia udziału w inauguracji.

Organizacja ruchu w dniu inauguracji - 4.10.2016

Ze względu na przyjazd wielu gości i trwający remont apelujemy, aby w dniu inauguracji roku akademickiego 2016/2017 skorzystać ze środków komunikacji publicznej. Zasady ruchu w dniu 4 października br. pokazuje mapa: https://repos.pg.gda.pl/d/ho3. W tym dniu ul. G. Narutowicza będzie wyłączona z ruchu dla pracowników i studentów PG.

Parkometry od 1 października 2016

Zarząd Dróg i Zieleni poinformował, że z dniem 1 października br. na ul. Gabriela Narutowicza oraz w sąsiednich uliczkach ruszy pobór opłat za parkowanie. Więcej informacji na temat strefy płatnego parkowania, w tym możliwości wykupu miesięcznego abonamentu, znajduje się na stronie internetowej ZDiZ: www.zdiz.gda.pl

Utrudnienia w ruchu ulicznym przy budynku WZIE

Trwają remonty dwóch ulic w okolicy budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Harmonogram robót drogowych:
- 31.10.2016 - zakończenie remontu ul. Sobieskiego,
- 30.11.2016 - zakończenie remontu ul. Traugutta.

Excellence in Research

Politechnika Gdańska wyraziła poparcie dla zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca (Karcie) i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych (Kodeksie). Podpisana przez JM Rektora, prof. Jacka Namieśnika, deklaracja poparcia dla zasad Karty i Kodeksu została przekazana do Komisji Europejskiej. Z treścią złożonej deklaracji oraz zasadami Karty i Kodeksu można zapoznać się na stronie www.pg.edu.pl/excellence-in-research. Podpisanie deklaracji jest pierwszym krokiem naszej Uczelni do ubiegania się o Logo Human Resources Excellence in Research. Przyznawanie loga jest działaniem Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, którego podstawowym celem jest zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE.

10 lat kierunku transport na WILiŚ PG

W 2016 roku mija dziesięć lat od podjęcia przez Senat PG uchwały o utworzeniu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG interdyscyplinarnych studiów na kierunku kształcenia transport. Pierwsi studenci rozpoczęli zajęcia w październiku 2006 roku. Obecnie jest to jeden z 36 kierunków studiów oferowanych przez Politechnikę Gdańską i jeden z czterech na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. W ciągu dziesięciu lat naszą uczelnię opuściło blisko 1000 absolwentów studiów I i II stopnia, zasilając rynek pracy Pomorza i regionów sąsiednich w specjalistów z zakresu systemów transportu oraz zarządzania infrastrukturą transportową. Rozwijająca się kadra naukowa prowadzi interdyscyplinarne badania uczestnicząc w projektach, których wyniki wdrażane są przez instytucje krajowe i samorządowe, zarządy transportu, zarządy dróg, a także przedsiębiorstwa transportowe.

Nowa oferta Biura Karier dla studentów PG

Biuro Karier PG otrzymało dofinansowanie z NCBiR w wys. blisko 530 tys. zł. na wsparcie działań wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Udział w projekcie „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie” to szansa na zyskanie przydatnych kompetencji i szybsze podjęcie pracy związanej z kierunkiem studiów. Projekt przeznaczony jest dla studentów dwóch ostatnich semestrów I i II stopnia studiów, którzy będą mogli skorzystać z wielu nowych form wsparcia: poradnictwo zawodowe, testy kompetencyjne, coaching kariery i coaching zawodowy, poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości, usługi w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych, mentoring u pracodawcy. Realizacja projektu potrwa 3 lata. Pierwszy nabór kończy się 31.10.2016, kolejny zostanie uruchomiony 1.03.2017. Więcej informacji o projekcie na stronie Biura Karier http://pg.edu.pl/biuro-karier/do-kariery.

Senat Politechniki Gdańskiej

Pierwsze posiedzenie Senatu w kadencji 2016–2020

21 września 2016 roku odbyło się pierwsze w kadencji 2016–2020 posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej. W trakcie posiedzenia JM Rektor, prof. Jacek Namieśnik omówił wyzwania i problemy do rozwiązania w kadencji 2016–2020. Senat powołał Konwent Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016–2020, a także Senacką Komisję ds. Kształcenia.

Komunikaty

Godziny rektorskie

W związku z inauguracją roku akademickiego 2016/2017 w dniu 4 października br. JM Rektor PG prof. dr hab. J. Namieśnik ustalił godziny rektorskie na Politechnice Gdańskiej od 11:00 do 14:00.

Targi Technicon-Innowacje 2016

W dniach 23–24 listopada br. w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich „AMBEREXPO” w Gdańsku odbędzie się 12. edycja targów TECHNICON-INNOWACJE – Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji. Wydziały i inne jednostki PG rokrocznie wystawiają na Targach swoją ofertę badawczą i usługową skierowaną do otoczenia gospodarczego, a także własne wdrożenia warte powielenia. W ramach Targów odbędą się konkursy: „Innowacje 2016”oraz konkurs o „Medal Mercurius Gedanensis Targów Technicon-Innowacje 2016”. Uczestnictwo w Targach można zgłaszać do 10.10.2016 w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, e-mail: piomar@pg.gda.pl, tel. 58 348 61 55. Koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz zgłoszeń do konkursów zostaną pokryte ze środków CTWT. Więcej szczegółów dotyczących Targów, regulaminy i formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdą Państwo na stronie CTWT http://ctwt.pg.edu.pl/, w zakładce Oferta dla naukowców.

Zapraszamy do zakupu karnetów na basen

Centrum Sportu Akademickiego PG informuje, że od 12.09.2016 rozpocznie się sprzedaż karnetów na basen dla pracowników, studentów oraz doktorantów PG. Informacje o terminach i cenach udostępniono na stronie http://csa.pg.edu.pl w zakładce Aktualności.

Kwadratowa powraca po wakacyjnej przerwie

Po trzech miesiącach przerwy Bratniak wraca do pełnej aktywności. W budynku przy ulicy Siedlickiej od poniedziałku (26.09) będzie można zjeść (restauracja jest czynna w godz. 9:00–18:00), spotkać się ze znajomymi (Pub funkcjonuje w godzinach 14:00–22:00) oraz pobawić się na dwóch salach AK PG Kwadratowa. Oprócz cyklicznych imprez, które odbywają się w każdy czwartek, piątek i sobotę, w kalendarzu znajdują się również otrzęsiny studentów wszystkich wydziałów PG oraz projekty organizowane przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. Na co dzień w klubie będą odbywać się również zajęcia Zumby Fitness oraz Kursy Tańca Towarzyskiego, a w planach jest organizacja spotkań przy współpracy z organizacjami studenckimi oraz zewnętrznymi jednostkami pożytku publicznego. Zapraszamy do kontaktu i współpracy osoby, które chciałyby zorganizować spotkanie poruszające ciekawe tematy i mogące zainteresować szerokie grono studentów. Po więcej informacji zapraszamy na www.kwadratowa.pl

Bezpośredni kontakt z rektorem PG

Uprzejmie informujemy, że rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik przyjmuje pracowników i studentów we wtorki, w godz. 7.00–9.00. Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić w sekretariacie rektora (Gmach Główny, pok. 269) lub telefonicznie – 58 347 12 69. Z rektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: rektor.pytania.uwagi@pg.gda.pl.

Kalendarium

30 września–3 października

Wydziałowe Inauguracje Roku Akademickiego 2016/2017

30 września (pt.) – Wydział Chemiczny, Aula, Gmach Główny, godz. 13.15; 3 października (pon.) – Wydział Zarządzania i Ekonomii, Aula, Gmach Główny, godz. 12.00
1 października 12.00–13.00

Msza święta w intencji środowiska akademickiego

miejsce: Bazylika Mariacka, Gdańsk, godz. 12.00
4 października 09.00–10.00

Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców

miejsce: Plac Solidarności, Gdańsk, godz. 9.00
4 października 11.15–13.15

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Aula, Gmach Główny, godz.11.15
28 września 09.00–14.30

szkolenie Aspekty finansowe w progr. Horyzont 2020

szkolenie „Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020 – II edycja”, miejsce: sala 300, Gmach Główny PG. Rejestracja do 26.09.2016 r. do godz. 15.00, formularz na stronie www.rpkgdansk.pl w zakładce Szkolenia.
5 października 14.00–16.00

Inauguracja roku akad. dla studentów zagranicznych

miejsce: Dziedziniec im. Fahrenheita, Gmach Główny, godz. 14.00-16.00
30 września 09.00–15.00

konferencja „Pomorski Biogas"

Podczas konferencji podsumowane zostaną rezultaty projektu Pomeranian Biogas Model. Organizatorzy – spółka InnoBaltica (lider projektu) i Politechnika Gdańska – zapraszają władze samorządowe oraz przedstawicieli regionalnych operatorów instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Tematem konferencji będzie redukcja składowanych odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie ich do produkcji biogazu z frakcji organicznej. Informacje dotyczące projektu Pomeranian Biogas Model dostępne są na stronie www.pom-biogas.eu/pl/projekt. Wstęp na konferencję jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja mailowa. Miejsce: s. 300, Gmach Główny PG, godz. 9:00-15:00.
30 września 10.00–12.45

Wizyta Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa

Wizyta członków Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 na Politechnice Gdańskiej. Wizytacja dużych projektów finansowanych w ramach Polityki Spójności UE: 1. Laboratorium LINTE^2 – WEiA 2. CD NIWA – WETI
1 października 11.15–12.30

Prezentacja zespołów Politechniki Gdańskiej

W ramach Narodowego Dnia Sportu w ZSO nr 8 w Gdańsku, ul. Meissnera 9, zaprezentowane zostaną zespoły Politechniki Gdańskiej: koszykarskie I ligi kobiet oraz II ligi męskiej, zawodnicy ekstraklasy badmintona, godz.11.15
19 października 09.00–16.00

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

Biuro Karier - współorganizator ATP zaprasza studentów i absolwentów na Akademickie Targi Pracy, które odbędą się na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie. Więcej informacji: www.atp.ug.edu.pl.