Nr 44/22 czerwca 2017

Z życia uczelni

Profesor Laszlo Bela Kish otrzymał Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej

Światowej sławy specjalista z zakresu procesów stochastycznych prof. Laszlo Bela Kish został uhonorowany przez rektora PG prof. Jacka Namieśnika Medalem za Zasługi. Naukowiec blisko współpracuje z naszą uczelnią, prowadząc wykłady na studiach doktoranckich organizowanych przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Prof. Laszlo Bela Kish jest wykładowcą Wydziału Elektrycznego i Inżynierii Komputerowej Texas A&M University w USA. Specjalizuje się w procesach stochastycznych, badając ich zastosowanie na przykład w zapewnianiu bezpiecznej transmisji danych. Otrzymał nagrodę Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, jak również doktoraty honoris causa Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja) oraz Uniwersytetu w Szeged (Węgry). Prof. Kish jest posiadaczem sześciu amerykańskich i trzech szwedzkich patentów oraz autorem kilkunastu książek i ponad stu publikacji.

Wizyta delegacji Shandong University of Finance and Economics

Dnia 12.06.2017 r. odbyło się spotkanie delegacji Shandong University of Finance and Economics (SDUFE) z prorektorem PG ds. internacjonalizacji i innowacji, prof. Piotrem Dominiakiem.

 – Cieszę się, że moja uczelnia będzie współpracować z Politechniką Gdańską. Jestem przekonany, że już wkrótce rozpoczniemy wymianę doświadczeń naukowych oraz studentów i wykładowców – powiedział prorektor Che Bin z Shandong University of Finance and Economics.

Prof. Piotr Dominiak zapewnił członków delegacji, że nasza uczelnia chętnie skorzysta z możliwości wysłania studentów na organizowane przez SDUFE kursy w języku angielskim.

Reprezentanci SDUFE zaprosili przedstawicieli PG do udziału w piątej edycji konferencji Belt and Road Economic Forum, która poświęcona będzie uruchomieniu nowej wersji Jedwabnego Szlaku.

Delegacja spotkała się również z dziekan WZiE prof. Julitą Wasilczuk. Podpisano umowę o podwójnym dyplomowaniu, dotyczącą studiów licencjackich z zarządzania (Bachelor in management), omówiono także szczegóły wymiany studentów i nauczycieli akademickich. PG stała się w ten sposób drugą polską uczelnią współpracującą z Shandong University of Finance and Economics.

Laureaci konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości 2017”

Tegoroczną edycję konkursu na najlepszy pomysł biznesowy „Jaskółki Przedsiębiorczości 2017” wygrali autorzy platformy monitorującej pasiekę pszczelarską – SMARTULA: Łukasz Bieliński, Tymoteusz Cejrowski oraz Patryk Cyrzan (studenci WETI).

Studenci opracowali system, który pomoże pszczelarzom ochronić hodowlę przed kradzieżą, monitorować ilość zebranego miodu i ocenić kondycji pszczół. Podczas publicznej, finałowej prezentacji, która odbyła się 8.06.2017 r. studenci przekonywali, że SMARTULA – dzięki wykorzystaniu koncepcji Internet of Things i zastosowaniu odpowiednich czujników – może zrewolucjonizować nie tylko pszczelarstwo, ale także całe rolnictwo.

Pozostałe nagrody i wyróżnienia:

  • II miejsce – MeRento – nowoczesny serwis nieruchomości łączący najemców z osobami wynajmującymi. Innowacyjną koncepcję stworzył zespół pod nazwą NAVYSOL w składzie: Krzysztof Przekwas, Krzysztof Piotrowicz, Tomasz Rutkowski z WETI;
  • III miejsce – LEM System – funkcjonalny robot, umożliwiający realizację zadań związanych z pomiarami gleby. Autorami koncepcji są studenci z Koła Naukowego SKALP: Weronika Narloch (WETI), Andrzej Reinke (WFTiMS), Katarzyna Studzińska (WETI;
  • wyróżnienie i udział w warsztatach ufundowanych przez Akcelerator Start-upów Alfabeat otrzymał zespół: Mateusz Mul, Mateusz Orzoł, Patryk Kaczmarek z WETI za projekt CourseAnt – system, dzięki któremu szkolenia i konferencje staną się bardziej atrakcyjne i dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne (I miejsce: 5 000 zł oraz pamiątkowy puchar, II miejsce: 3 000 zł, III miejsce: 2 000 zł).

Puchar zwycięzcom wręczyli przedstawiciele sponsorów i honorowych patronów konkursu: prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji PG, Krzysztof Balcerzak, wiceprezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów i członek Politechnicznego Klubu Biznesu PKB +, Krzysztof Dolny, właściciel Centrum Łazienek i Ogrzewania Femax, członek Politechnicznego Klubu Biznesu PKB +, Michał Mysiak, partner zarządzający w funduszu kapitałowym Alfabeat oraz Batosz Baziński, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współzałożyciel SentiOne, laureat konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości” z 2010 r.

Forum Panoramy o pozycji PG w rankingu uczelni akademickich

 

Prof. Jacek Namieśnik gościł w Forum Panoramy. Program wyemitowano 14.06.2017 r. na antenie TVP3. Jednym z ważniejszych tematów rozmowy był dobry wynik Politechniki Gdańskiej w ogłoszonym niedawno rankingu polskich uczelni akademickich „Perspektywy”. W zestawieniu obejmującym 168 szkół wyższych PG zajęła dziesiątą lokatę.

Rektor PG mówił, że poprawa pozycji naszej uczelni – od razu o pięć miejsc – jest wynikiem ciągłego doskonalenia się i udziałem pracy wielu ludzi.

Rankingi z pewnością nie są doskonałe, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale nie można się na nie obrażać, ponieważ wszyscy biorą je pod uwagę: władze, pracodawcy, a także studenci i kandydaci na studia (…). Musimy się do tego dostosować i robić wszystko, by znaleźć się w nich możliwie jak najwyżej – zaznaczał rektor w rozmowie z redaktorem Wojciechem Sulecińskim.

Podczas rozmowy była także mowa o zapotrzebowaniu rynku na inżynierów oraz o niesłabnącej popularności studiów technicznych wśród kandydatów. Prof. Jacek Namieśnik wspomniał o okresie przemian, w którym obecnie znalazło się polskie szkolnictwo wyższe – głównie o odejściu od systemu kształcenia masowego na rzecz systemu projakościowego związanego m.in. ze zmniejszeniem liczby studentów.

Kolejnymi wątkami były: zbyt niskie nakłady finansowe na naukę, internacjonalizacja (a zwłaszcza zwiększenie liczby zagranicznych wykładowców) oraz współpraca uczelni z biznesem. Rektor PG przypomniał, że na uczelni funkcjonuje Centrum Transferu Wiedzy i Technologii oraz spółka celowa EXCENTO, które z pewnością stanowią dobry łącznik na linii nauka – przemysł.

Całą rozmowę można obejrzeć pod adresem https://gdansk.tvp.pl/32798605/13062017.

Odeszli od nas

prof. Zofia Libuś

12.06.2017 r. zmarła prof. dr hab. inż. Zofia Libuś. W latach 1970–1991 kierowała Zakładem Chemii Fizycznej, a następnie do 2000 r. Katedrą Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym PG; w latach 1971–1973 pełniła funkcję prodziekana ds. dydaktycznych. Przez 9 lat była członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Za wybitne zasługi w wieloletniej działalności dydaktycznej została uhonorowana Medalem im. Profesora Włodzimierza Rodziewicza.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 27.06.2017 o godz. 12.15 w Sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Tadeusza Pilipczuka. Tytuł rozprawy: „Opracowanie nowych metodyk oznaczeń ilościowych i jakościowych izotiocyjanianów oraz związków indolowych w próbkach roślin z rodziny Brassicaceae”. Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska (PG); promotor pomocniczy: dr inż. Barbara Kusznierewicz (PG); recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

IV nabór w Programie Interreg Południowy Bałtyk (Interreg South Baltic)

Przypominamy, że do 30.06.2017 r. trwa nabór aplikacji projektowych w IV naborze do Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020.

Dokumentacja konkursowa dot. IV naboru w programie Interreg Południowy Bałtyk opublikowana jest na stronie internetowej https://southbaltic.eu/call-for-proposals.

Przypominamy, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Dziale Projektów najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku, tj. do 22.06.2017 r. Osoba do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Nagroda za poster konferencyjny

Uczestnik 28 Konferencji Naukowo-Technicznej – Awarie budowlane – zapobieganie-diagnostyka-naprawy-rekonstrukcje dr inż. Dariusz Kowalski z Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie WILiŚ otrzymał nagrodę za najlepszy poster w sesji „Awarie konstrukcji metalowych”.

Organizatorami konferencji, która odbyła się 22–26.05.2017 r. w Międzyzdrojach był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Ogłoszenie konkursu nr 1/4.1.2/2017 POIR – Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

W okresie 12.06–12.09.2017 trwa nabór w ramach konkursu nr 1/4.1.2/2017/POIR Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze. Konkurs podzielony będzie na 3 etapy: 12.06–11.07; 12.07–10.08; 11.08–12.09.

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych opracowanych na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw.  

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Dokumentacja konkursowa opublikowana jest na stronie NCBR.

Seminarium informacyjne Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020

Seminarium informacyjne dot. Programu Polska–Rosja 2014–2020 odbędzie się 22.06.2017 r. w godz. 10.30–13.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną główne założenia programu oraz zasady obowiązujące przy aplikowaniu podczas zbliżającego się naboru (lipiec–październik 2017 r.). Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie http://ewt.pomorskie.eu/-/wydarzenia-w-polska-rosja.

Sport

PG na III miejscu w klasyfikacji generalnej AMP

Za nami kolejna edycja Akademickich Mistrzostw Polski i kolejny rok, w którym Politechnika Gdańska swój udział w nich kończy na podium.

W AMP 2017 wzięły udział 154 uczelnie wyższe, z których tylko dwie z nich wystawiły reprezentacje we wszystkich 43 dyscyplinach: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Gdańska.

W tym roku reprezentanci PG uzyskali wynik 2169,5 pkt, który uplasował nas na III miejscu w klasyfikacji generalnej; I miejsce zajął Uniwersytet Warszawski (2350 pkt), II – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (2296 pkt). W klasyfikacji uczelni technicznych Politechnika Gdańska zajęła II miejsce.

Siatkarze plażowi PG trzecią drużyną w Polsce

W Gdyni, w dn. 9–11.06.2017 r. odbył się finał Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej. Politechnikę Gdańską reprezentowali Mateusz Zięba i Łukasz Kalinowski oraz Marcin Radziewicz i Igor Ciemachowski. Nasi siatkarze zdobyli brązowe medale w kwalifikacji generalnej oraz srebrne medale w klasyfikacji uczelni technicznych. Gratulujemy zawodnikom oraz trenerowi Ryszardowi Mikołajewskiemu.

Studentki PG w finale Akademickich Mistrzostw Europy w Aerobiku Sportowym

Reprezentacja PG wzięła udział w Mistrzostwach Europy w Aerobiku Sportowym, które odbyły się pod koniec maja w Karlowych Warach, w Czechach.

Reprezentantki PG: Karolina Gajewska, Karolina Kotowska, Natalia Sobolewska debiutowały w Mistrzostwach Europy w Aerobiku Sportowym i zajęły VII miejsce w swojej kategorii. Dodatkowo polska reprezentacja została uhonorowana pucharem w uznaniu za wkład w rozwój aerobiku sportowego w Polsce.

Szczypiornistki PG ze srebrnymi medalami w Finale AMP

Reprezentacja Politechniki Gdańskiej trenowana przez Krzysztofa Kaszubę znakomicie spisała się w Finale Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Kobiet, zdobywając srebrne medale w klasyfikacji Uczelni Technicznych.

Reprezentacja PG wystąpiła w składzie: Karolina Banach, Anna Deręgowska, Dominika Dybowska, Anita Hofman, Aleksandra Jażdżewska, Magdalena Kunicka, Aleksandra Leśniak, Anna Ludwikowska, Karolina Piepka, Paula Pleszewska, Marta Rutkowska, Patrycja Świetlik, Anna Trela, Natalia Zawadzka, Karolina Zwolak.

Komunikaty

BAZUNA – Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej

Trzy dni w Przywidzu spędzą uczestnicy Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

Co roku w wydarzeniu uczestniczą wykonawcy z całego kraju. Tym razem BAZUNA odbędzie się w dniach 30.06–2.07.2017 w Centrum Zielona Brama. Część konkursowa zaplanowana została na piątek, 30 czerwca. Zgodnie z tradycją punktem kulminacyjnym będzie przegląd piosenki turystycznej oraz koncert laureatów. Szczegółowe informacje podano na stronie http://www.bazuna.org.pl/.

Głównymi organizatorami przeglądu są: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej FIFY – inicjator i pierwszy organizator BAZUNY, Samorząd Studentów PG oraz Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne BAZUNA.

Muzycznemu spotkaniu, które odbędzie się już po raz czterdziesty piąty, towarzyszyć będzie Przywidzki Jarmark Twórców Ludowych.

Kalendarium

26 czerwca 13.00–14.30

III Posiedzenie Konwentu Politechniki Gdańskiej

Podczas spotkania odbędzie się debata nt. udziału środowiska naukowego w realizacji Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.
5 lipca 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
22 czerwca–25 czerwca
http://www.bgc.geomatyka.eu/2017/

2017 Baltic Geodetic Congress

The intended purpose of the Baltic Geodetic Congress is to integrate geodetic bevy and exchange of experiences and achievements in the fields.
4 września–7 września
http://ksups17.mif.pg.gda.pl/

XII Krajowe Sympozjum KSUPS'17

KSUPS jest odbywającą się co dwa lata krajową konferencją poświęconą przeglądowi aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe.
25 czerwca–30 czerwca
http://www.pg.gda.pl/chem/sudomie/

XII Szkoła Letnia: Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce

Organizatorem XII Szkoły Letniej jest Katedra Technologii Chemicznej WCh. Celem szkoły jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii powierzchni oraz zjawisk międzyfazowych.
30 czerwca–2 lipca
http://www.bazuna.org.pl/

BAZUNA

Część konkursowa odbędzie się 30.06.2017 r. (piątek). Punktem kulminacyjnym imprezy będzie przegląd piosenki turystycznej oraz koncert laureatów.
5 września–12 września
http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/summer-school-2017

Szkoła letnia na WETI

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI organizuje szkołę letnią pt.: "Gdansk Summer School of Advanced Science on Algorithms for Discrete Optimization" dla osób zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów.
6 października 10.15–12.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018