Nr 43/14 czerwca 2017

Z życia uczelni

Awans 2017. PG w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w Polsce!

Politechnika Gdańska uplasowała się na 10. miejscu w tegorocznym „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy” (ex aequo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym). PG poprawiła swoją pozycję o 5 miejsc!

Zestawienie uczelni akademickich obejmuje wszystkie (z wyjątkiem uczelni artystycznych) polskie szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne – posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W badaniu wzięto pod uwagę 6 kryteriów: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie studiów. Pełen opis metodologii dostępny jest na stronie internetowej rankingu.

Dołączenie do pierwszej dziesiątki najlepszych uczelni akademickich w kraju jest z pewnością zasługą długofalowych działań na rzecz podniesienia efektywności badań naukowych i kształcenia studentów. Politechnika Gdańska od lat kładzie nacisk na przygotowanie atrakcyjnej oferty studiów dla studentów polskich i zagranicznych. Staramy się także cały czas rozwijać współpracę ze środowiskiem gospodarczym, czego pokłosiem są m.in. wspólne przedsięwzięcia naukowe, projekty i staże studenckie – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Do tej pory tylko raz (w 2011 r.) udało nam się zbliżyć do pierwszej dziesiątki. Wówczas PG zajęła 11. lokatę. Pozycja PG w Rankingu Uczelni Akademickich systematycznie rośnie. W 2015 roku nasza uczelnia zajęła 17. lokatę, a rok temu PG uplasowała się na 15. miejscu.

Fakt, że awansowaliśmy od razu o 5 miejsc w rankingu, dołączając do ścisłej czołówki polskich uczelni, jest budujący i z pewnością doda nam energii do dalszej pracy na rzecz naszej Alma Mater – dodaje rektor.

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” składa się z kilku odrębnych klasyfikacji. PG sklasyfikowano na 10. miejscu w najważniejszym Rankingu Uczelni Akademickich. Ponadto w rankingu uczelni technicznych PG jest na 4. miejscu. Wszystkie zestawienia dostępne są na stronie www.perspektywy.pl.

Nauka

Dr inż. Łukasz Sienkiewicz laureatem Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Pracownik Katedry Elektroenergetyki i Maszyn Elektrycznych WEiA oraz Laboratorium LINTE^2 dr inż. Łukasz Sienkiewicz został wyróżniony Nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych naukowców za rok 2016.

Nagrodzona rozprawa doktorska laureata dotyczy wykorzystania zjawiska piezoelektryczności w przetwornikach elektromechanicznych przeznaczonych do innowacyjnych układów pomiarowych używanych w ocenie stanu skóry człowieka. Opracowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w badaniach medycznych i kosmetologicznych. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, łączy wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki: elektrotechniki, mechaniki, mechatroniki, fizyki technicznej, metrologii, materiałoznawstwa oraz metod komputerowych.

Prace badawcze zostały zrealizowane we współpracy WEiA PG z francuską uczelnią Institut National Polytechnique w Tuluzie (INPT), a także w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ oraz projektu Centrum Studiów Zaawansowanych (Advanced PhD) realizowanego przez Politechnikę Gdańską.

Opiekę naukową nad pracą doktorską dr. Sienkiewicza sprawowali promotorzy: prof. Mieczysław Ronkowski oraz prof. Jean-François Rouchon z INPT, a także promotorzy pomocniczy: dr inż. Grzegorz Kostro i dr inż. François Pigache.

Nominacja URSI dla prof. Ryszarda Katulskiego

Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych (Union Radio-Scientifique Internationale, URSI) przyjęła w poczet członków prof. Ryszarda Katulskiego, kierownika Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI PG.

URSI jest międzynarodową organizacją naukową non-profit, która inicjuje i koordynuje studia, badania oraz wymianę naukową w zakresie nauk radiowych. Prof. R. Katulski został wyróżniony indywidualnym członkostwem za inicjowane i koordynację zaawansowanych badań naukowych, zwłaszcza o znaczeniu użytkowym w dziedzinie radiokomunikacji oraz za działalność w Komitecie Narodowym URSI.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 20.06.2017 o godz. 13.15 w Sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kasjana Szemiako. Tytuł rozprawy: „Konstrukcja nowych układów do diagnostyki molekularnej zakażeń o etiologii Candida spp.”. Promotor: dr hab. Beata Krawczyk (PG); recenzenci: prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska (UMK w Toruniu).

Wydział Mechaniczny PG uzyskał prawa do doktoryzowania z energetyki

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała 29.05.2017 r. Wydziałowi Mechanicznemu PG uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka. Wydział Mechaniczny posiada również uprawnienia do doktoryzowania w dziedzinach naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa.

Komunikaty

17. konkurs o Nagrody Naukowe POLITYKI

Przypominamy, że już tylko do niedzieli 18.06.2017 r. czekamy na zgłoszenia młodych naukowców do Nagród Naukowych POLITYKI – konkursu o 5 stypendiów po 20 tys. zł oraz 10 nagród finałowych po 5 tys. zł. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.polityka.pl/stypendia. Nazwiska piętnastu tegorocznych finalistów zostaną ogłoszone 13 września na łamach POLITYKI, zaś nazwiska pięciu stypendystów poznamy w październiku.

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Celem jest promocja osobowości, które są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzacja ich dokonań jako wzorców kariery zawodowej.

Co roku o stypendia ubiega się kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.

Bieg na orientację z okazji 25-lecia WZiE

W sobotę, 17.06.2017 r. rusza „Zorientuj ZiE!”, bieg na orientację z okazji 25-lecia Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

Zawodnicy mogą startować pojedynczo lub w zespołach, maksymalnie czteroosobowych. Początek pięciokilometrowej trasy znajdować się będzie przed budynkiem WZiE PG przy ul. Traugutta 79. Na trasie zlokalizowanych zostanie sześć punktów kontrolnych z zadaniami do rozwiązania. Błędna odpowiedź kosztować będzie karną minutę doliczaną do czasu uzyskanego na mecie. Po podaniu prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzyma przepustkę wraz ze wskazówkami umiejscowienia kolejnego punktu kontrolnego. Zwycięży drużyna lub zawodnik, który zbierze sześć przepustek i pokona trasę w jak najlepszym czasie. Nagrody otrzymają nie tylko zdobywcy czterech pierwszych miejsc, ale również czterech losowo wybranych zawodników.

Bieg rozpocznie się o godzinie 12.00. Wymagane zapisy. Regulamin i szczegółowe zasady biegu można znaleźć tutaj.

BAZUNA – Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej

Trzy dni w Przywidzu spędzą uczestnicy Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

Co roku w wydarzeniu uczestniczą wykonawcy z całego kraju. Tym razem BAZUNA odbędzie się w dniach 30.06–2.07.2017 w Centrum Zielona Brama. Część konkursowa zaplanowana została na piątek, 30 czerwca. Zgodnie z tradycją punktem kulminacyjnym będzie przegląd piosenki turystycznej oraz koncert laureatów. Szczegółowe informacje podano na stronie http://www.bazuna.org.pl/.

Głównymi organizatorami przeglądu są: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej FIFY – inicjator i pierwszy organizator BAZUNY, Samorząd Studentów PG oraz Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne BAZUNA.

Muzycznemu spotkaniu, które odbędzie się już po raz czterdziesty piąty, towarzyszyć będzie Przywidzki Jarmark Twórców Ludowych.

Kalendarium

21 czerwca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
5 lipca 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
22 czerwca–25 czerwca
http://www.bgc.geomatyka.eu/2017/

2017 Baltic Geodetic Congress

The intended purpose of the Baltic Geodetic Congress is to integrate geodetic bevy and exchange of experiences and achievements in the fields.
17 czerwca 12.00–15.00

„Zorientuj ZiE!” – bieg na orientację z okazji 25-lecia WZiE

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 4.06.2017 r.: www.facebook.com/events/275676282893788.
30 czerwca–2 lipca
http://www.bazuna.org.pl/

BAZUNA

Część konkursowa odbędzie się 30.06.2017 r. (piątek). Punktem kulminacyjnym imprezy będzie przegląd piosenki turystycznej oraz koncert laureatów.
5 września–12 września
http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/summer-school-2017

Szkoła letnia na WETI

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI organizuje szkołę letnią pt.: "Gdansk Summer School of Advanced Science on Algorithms for Discrete Optimization" dla osób zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów.
6 października 10.15–12.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018