Nr 42/8 czerwca 2017

Z życia uczelni

Laboratorium WOiO członkiem klubu POLLAB

Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych Wydziału OiO zostało członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Stało się to możliwe dzięki akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, która laboratorium uzyskało w zeszłym roku.

Klub POLLAB jest największą w Europie organizacją integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość.

Członkostwo w klubie POLLAB jest wyróżnikiem na skalę światową. Świadczy ono o przynależności do pewnej elitarnej grupy i przekłada się na rozpoznawalność wśród firm, które mogą nam zlecać badania – mówi prof. Janusz Kozak, dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych podlega Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa WOiO PG. Wykonuje badania i ekspertyzy głównie na rzecz przemysłu stoczniowego.

Akademicki Chór PG zdobył II miejsce w konkursie Legnica Cantat

W finale 48. Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat, uważanego za najważniejszy i najtrudniejszy tego typu konkurs w Polsce, Akademicki Chór PG zajął II miejsce, zdobywając złoty dyplom i nagrodę pieniężną. Zespół wykonał utwory: Cantico delle Creature (P. Eben), Najświętsza Panienka (J. Sykulski), La Mer (T. Martin), O lux beata Trinitas (K. Matsushita) oraz Shishi-mai (M. Mamiya). Chór Politechniki Gdańskiej został doceniony nie tylko przez jury legnickiego konkursu. W kwietniu zespół wziął udział w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni o Morzu w Wejherowie, gdzie również uzyskał złoty dyplom oraz nagrodę pieniężną. Najbliższy turniej, w którym uczestniczyć będą nasi chórzyści to Międzynarodowy Konkurs Chóralny we włoskim Rimini.Studentka WZiE laureatką ogólnopolskiego konkursu wiedzy o CSR

Studentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG Magdalena Mielewczyk zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie wiedzy o CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) organizowanym przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu.

Studentka przygotowała prezentację "Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. Jak realizować CSR w miejscu pracy z uwzględnieniem różnych grup pokoleniowych". Jury konkursu doceniło zarówno profesjonalną analizę problemu komunikacji w organizacji zatrudniającej różne grupy wiekowe, jak i zaproponowane rozwiązania.

Nauka

Nowe uprawnienia habilitacyjne Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Dnia 29.05.2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przyznała Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki PG uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.

W wyniku tej decyzji PG uzyskała kolejne, 12. uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. Oprócz tego Uczelnia posiada jeszcze uprawnienia habilitacyjne w dziedzinach nauk chemicznych, nauk fizycznych oraz nauk ekonomicznych. Dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki jest to druga dyscyplina naukowa, obok dyscypliny elektrotechnika, w której jednostka będzie mogła nadawać stopień naukowy doktora habilitowanego. W ten sposób Wydział stanie się trzecią jednostką Politechniki Gdańskiej posiadającą uprawnienia do habilitowania w więcej niż jednej dyscyplinie nauk technicznych.

 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 9.06.2017 o godz. 12.15 w Minicentrum Konferencyjnym w budynku Chemia A, Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kozak. Tytuł rozprawy: „Badanie modyfikacji chemizmu wód powierzchniowych pobranych na obszarze Spitsbergenu przez zanieczyszczenia antropogeniczne przy zróżnicowanym zasilaniu przez wody atmosferyczne”. Promotor: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (PG); promotor pomocniczy: dr inż. Marek Ruman (UŚl); recenzenci: dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka (Instytut Oceanologii PAN, Sopot), prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska (UG).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 20.06.2017 o godz. 11.15 w Minicentrum Konferencyjnym w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Bigus. Tytuł rozprawy: „Nowe metodyki analityczne w oparciu o technikę dyspersyjnej mikroekstrakcji w układzie ciecz-ciecz”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (PG); promotor pomocniczy: dr inż. Marek Tobiszewski (PG); recenzenci: dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga (Uniwersytet Warszawski), dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak (Politechnika Poznańska).

Sport

Zawodnicy PG triumfują w Akademickich Mistrzostwach Polski

Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce (Łódź)

 • IV miejsce w drużynowej klasyfikacji generalnej (mężczyźni)
 • XV miejsce w drużynowej klasyfikacji generalnej oraz srebrny medal w klasyfikacji drużynowej uczelni technicznych (kobiety)

indywidualnie

 • srebrny medal w klasyfikacji generalnej i złoty medal w klasyfikacji uczelni technicznych – Wiktor Merdka (rzut oszczepem)
 • srebrny medal w klasyfikacji generalnej i srebrny w klasyfikacji uczelni technicznych – Przemysław Adamski (bieg na 100 m)
 • VI miejsce w klasyfikacji generalnej i srebrny medal w kategorii uczelni technicznych – Paweł Kamela (rzut oszczepem)
 • złoty medal w klasyfikacji uczelni technicznych – Katarzyna Godlewska (skok wzwyż),
 • srebrny medal w klasyfikacji uczelni technicznych – Adrianna Pacholczyk (bieg na 800 m)
 • srebrny medal – Dominika Walkusz (rzut oszczepem)
 • brązowy medal – Aleksander Kondrat (skok wzwyż)

Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce kobiet i mężczyzn (Poznań)

 • V miejsce w klasyfikacji generalnej i srebrny medal uczelni technicznych (drużyna kobiet)
 • IX miejsce w klasyfikacji generalnej i brązowy medal uczelni technicznych (drużyna mężczyzn)

Akademickie Mistrzostwa Polski w Jeździectwie (Radzionków)

 • VI miejsce w drużynowej klasyfikacji generalnej i złoty medal w drużynowej klasyfikacji uczelni technicznych

indywidualnie

 • VII miejsce w klasyfikacji końcowej skoków amator i brązowy medal wśród uczelni technicznych – Olga Mikołajun
 • VI miejsce w konkursie finałowym skoków profi, złoty medal w klasyfikacji uczelni technicznych – Konrad Pawłowski
 • IX miejsce w konkursie finałowym skoków profi, srebrny medal w klasyfikacji uczelni technicznych – Zuzanna Żygowska

Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie (Bydgoszcz)

 • srebrny medal w drużynowej klasyfikacji generalnej i złoty medal w drużynowej klasyfikacji uczelni technicznych

wśród osad

 • srebrny medal – Sylwia Zimnicka  
 • srebrny medal – Łukasz Stasiewicz
 • złoty medal – osada w składzie: Patryk Butyński i Rafał Gawędzki
 • brązowy medal – osada w składzie: Szymon Chiliński i Daniel Dwojakowski

Akademickie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie na jeziorze Niegocin

 • złoty medal w drużynowej klasyfikacji generalnej oraz złoty medal w klasyfikacji drużynowej uczelni technicznych

wśród załóg

 • złoty medal w klasyfikacji generalnej oraz złoty medal w klasyfikacji uczelni technicznych – Patryk Richter, Jakub Surowiec, Marek Zalewski
 • brązowy medal w klasyfikacji generalnej oraz srebrny medal w klasyfikacji uczelni technicznych – Igor Tarasiuk, Kacper Ślepowroński, Michał Pietrzak 

Komunikaty

Konkurs na PO WER 3.5 – Zintegrowane Programy Uczelni

NCBiR ogłosił konkurs na kompleksowe programy uczelni wyższych w ramach działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17).

Politechnika Gdańska złoży 1 projekt centralny, w ramach którego zostanie opracowany program, mający na celu poprawę sytuacji całej uczelni. Alokacja na konkurs wynosi 500 mln zł, maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 30 mln zł. Termin aplikowania o środki upływa 15.09.2017 r. Osoba do kontaktu: Monika Bizewska, Dział Projektów.

Konkurs MNISW na akredytacje zagraniczne

Trwa nabór na wsparcie uczelni w procedurze ubiegania się o zagraniczne akredytacje lub certyfikaty jakości kształcenia. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, do wyczerpania alokacji w wysokości 18,4 mln zł. Więcej informacji podano na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-uczelni-w-projekcie-akredytacje-zagraniczne.html.

Osoby do kontaktu: Monika Bizewska, Dział Projektów i Karolina Wysocka, Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Rejestracja na konferencję programową NKN w Warszawie

W dniach 19 i 20.06.2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66) odbędzie się konferencja „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”. Będzie to dziewiąta i ostatnia z cyklu konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie.

Dwudniowe spotkanie poświęcone będzie omówieniu systemu zarządzania różnego typu uczelniami wyższymi w Polsce. Kluczowa będzie także dyskusja na temat relacji wewnątrz uczelni, w tym roli władz rektorskich, dziekańskich oraz Senatu.

Link do formularza rejestracyjnego, program i więcej informacji o konferencji na stronie https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-warszawa-19-20-06-2017/.

Kalendarium

21 czerwca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
5 lipca 11.15–13.15

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
7 czerwca–9 czerwca
http://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna

Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE 2017

Tematyka konferencji obejmuje problemy automatyki w energetyce oraz szeroko pojęte zagadnienia elektroenergetyki.
13 czerwca 10.00–15.00
http://pg.edu.pl/biuro-karier/

PGNiG Polskie innowacje na Politechnice Gdańskiej

Tematem spotkania są projekty PGNiG o charakterze innowacyjnym (warsztaty i wykład dla studentów i kadry naukowej) oraz oferta współpracy w ramach praktyk, staży i konkursów organizowanych przez PGNiG.
14 czerwca–15 czerwca
https://www.hanseaticcitychallenge.com

The Hanseatic City Challenge

See more at www.hanseaticcitychallenge.com
17 czerwca 12.00–15.00

„Zorientuj ZiE!” – bieg na orientację z okazji 25-lecia WZiE

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 4.06.2017 r.: www.facebook.com/events/275676282893788.
22 czerwca–25 czerwca
http://www.bgc.geomatyka.eu/2017/

2017 Baltic Geodetic Congress

The intended purpose of the Baltic Geodetic Congress is to integrate geodetic bevy and exchange of experiences and achievements in the fields.
5 września–12 września
http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/summer-school-2017

Szkoła letnia na WETI

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI organizuje szkołę letnią pt.: "Gdansk Summer School of Advanced Science on Algorithms for Discrete Optimization" dla osób zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów.