Nr 40/25 maja 2017

Z życia uczelni

Nagroda Czerwonej Róży dla studenta PG

Tegoroczną nagrodę Czerwonej Róży otrzymał student Politechniki Gdańskiej Mariusz Smentoch. Uroczystość wręczenia wyróżnień najwybitniejszym pomorskim studentom odbyła się 21.05.2017 r. w Akademii Morskiej w Gdyni.

Laureat tegorocznej nagrody jest studentem mechaniki i budowy maszyn na Wydziale Mechanicznym PG, a także Department of Aeronautics w Imperial College London, UK. To również prezes Koła Naukowego SimLE, który dał się poznać jako twórca i współtwórca licznych projektów, takich jak symulator lotów Skyhawk, program astronautyczny Stardust czy konferencja naukowa Poszerz Horyzonty. Napisał publikację naukową pod tytułem „Rozwiązania konstrukcyjne w projekcie Mobilnego Symulatora Lotów Skyhawk” i dwukrotnie dotarł do europejskiego półfinału konkursu TIMES Business Case Study. Aktywnie działa też w Radzie Wydziału Mechanicznego PG. Jego średnia ocen wynosi aż 5,1.

Bardzo się cieszę, że mogłem reprezentować Politechnikę Gdańską. Czuję się mocno związany z tą uczelnią. Dziękuję władzom PG, mojemu promotorowi, prof. Markowi Krawczukowi, oraz prof. Edmundowi Wittbrodtowi, za to, że zawsze mnie wspierali, a także wszystkim, z którymi działam w kole naukowym, no i przede wszystkim moim rodzicom – powiedział Mariusz Smentoch odbierając nagrodę dla najlepszego studenta, którą jest samochód osobowy marki Volkswagen Up, z rąk Janusza Lewandowskiego, eurodeputowanego i byłego Komisarza Europejskiego ds. Budżetu i Programowania Finansowego, oraz Marcina Wróblewskiego z firmy Kruszywa Polskie, sponsora auta.

W ceremonii rozdania nagród uczestniczyli ponadto Józef Sarnowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz gospodarz tegorocznej gali prof. Janusz Zarębski, rektor Akademii Morskiej w Gdyni i Paweł Górecki, laureat zeszłorocznej edycji.

Nagrodę dla najlepszego koła naukowego w wysokości 12 tys. zł odebrali przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Ultrasonografii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród nominowanych w tej kategorii było Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej BioPhoton. Specjalne wyróżnienie za wybitne dokonania w działalności społecznej i podnoszenie świadomości obywatelskiej przyznano Markowi Chroniowi z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Do niedawna ceremonia wręczenia nagrody Czerwonej Róży odbywała się w Dworze Artusa, ale tym razem zorganizowano ją w Akademii Morskiej w Gdyni, ponieważ student tej uczelni zwyciężył w zeszłorocznej edycji. Jeśli taki zwyczaj się utrzyma, a mam taką nadzieję, to z przyjemnością zorganizujemy przyszłoroczną galę na Politechnice Gdańskiej – zapewnia prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Sydnity. Studenci architektury zajęli trzecie miejsce w światowym konkursie

Zadaniem uczestników międzynarodowego konkursu architektonicznego ArchMedium było zaprojektowanie nowych pawilonów poświęconych muzyce w parku Royal Botanic Garden przy słynnej operze w Sydney. Drużyna LUM Design w składzie: Marta Landowska, Paweł Unger i Maksymilian Macur zajęła w tym konkursie trzecie miejsce. Brawa dla studentów Wydziału Architektury!

Zgodnie z założeniami konkursu ARCHmedium nowe przestrzenie miałby znajdować się w odległości kilku metrów od opery, pomiędzy wiekowymi drzewami rosnącymi w Royal Botanic Garden. Pawilony mają uzupełnić sceniczne przeznaczenie opery. Konkurs zorganizowano po ponad sześćdziesięciu latach od wygrania konkursu na projekt opery w Sydney przez Jørna Utzona.

Inspiracją dla projektu Sydnity (tak studenci PG nazwali swoją koncepcję) jest oczywiście świat muzyki oraz krajobraz Sydney. Młodzi projektanci zaznaczają, że na formę przedstawionego przez nich założenia wpłynął okrąg symbolizujący jedność muzyki oraz kształt zatoki Sydney. Do tego połączenia nawiązuje kładka piesza wznosząca się nad centralną częścią Royal Botanic Garden i opadająca w wody zatoki Farm.

Senat Politechniki Gdańskiej

Senat PG na posiedzeniu 17 maja 2017 r. zaktualizował załączniki nr 1 i 2 do Uchwały z marca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018. Senat PG podjął uchwały w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/19. Zaakceptował nowe wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych na Uczelni. Wyraził zgodę na uzupełnienie Uchwały Senatu z października 2016 r. w sprawie zaopiniowania planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej. Pozytywnie zaopiniował recenzję przygotowaną przez prof. dr. hab. inż. Kazimierza Darowickiego w postępowaniu o nadanie prof. dr. hab. Bolesławowi Fleszarowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Senat PG zatwierdził sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2016.

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, dr inż. Paweł Lubomski przedstawił informację o działalności Centrum, a dyrektor Biblioteki PG dr Anna Wałek zaprezentowała stan obecny i perspektywy rozwoju Biblioteki.

Awans

STANOWISKA

profesor zwyczajny

prof. dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. zw. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Roman Salamon, prof. zw. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. zw. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG (WETI)

profesor nadzwyczajny

dr hab. Christian Jungnickel, prof. nadzw. PG (WCh)
prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. arch. Jan Kozicki, prof. nadzw. PG (WILiŚ)

 

Obchody 65-lecia WETI

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ma swoją długą i bogatą historię. Jubileusz 65-lecia jego istnienia będzie okazją do zapoznania się z ofertą dla kandydatów na studia oraz udziału w Dniu Absolwenta, turniejach, konkursach i konferencji naukowej.

Atrakcje zaplanowane na 26.05.2017 r. przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych studiami na wydziale. Zaprezentowana zostanie działalność kół naukowych, które przygotowały warsztaty i pokazy związane z kierunkami studiów. 27.05.2017 r. zorganizowany zostanie Dzień Absolwenta ETI. Specjalna kapituła pod kierownictwem dziekana postanowiła przedstawić sylwetki osób, które ukończyły studia na wydziale w formie prezentacji zatytułowanej „ONI są od nas”. Plakaty z notką biograficzną oraz historią kariery czy sukcesu własnej firmy będzie można oglądać do końca roku. Oprócz spotkań absolwentów odbędzie się turniej brydżowy i wspólny piknik, ogłoszone zostaną także wyniki konkursów o nagrody dziekana. Kontynuacją obchodów będą konferencje naukowe, które odbędą się 22.09.2017 r. Jubileuszowi towarzyszy konkurs na film promujący studia na wydziale.

Szczegółowe informacje o jubileuszu oraz film, na którym dziekan Wydziału ETI prof. Jerzy Wtorek zaprasza do udziału w obchodach, można znaleźć na stronie internetowej eti.pg.edu.pl/65lat. 

Transformacje kompozycyjne form abstrakcyjnych lub realistycznych

Od 15.05.2017 r. w Galerii Architektury można oglądać wybrane prace studentów I roku studiów magisterskich Wydziału Architektury PG. Są one wynikiem zajęć projektowych prowadzonych pod kierunkiem prof. Jana Buczkowskiego, dr hab. Dominiki Krechowicz oraz dr. hab. Krzysztofa Wróblewskiego.

Na wystawie pokazano 14 prac z różnych grup projektowych, w tym grupy studentów z programu Erasmus. Powstały one w początkowej fazie zajęć i są podstawą do kolejnych przekształceń z użyciem struktur i koloru, których finalnym rezultatem jest kompozycja trójwymiarowa.

Punktem wyjścia jest czarny kwadrat o wymiarach 47 cm × 47 cm znajdujący się w polu bieli 100 cm × 70 cm. Te wielkości określają wykorzystane do działań plastycznych porcje czerni i bieli. Forma czarnego kwadratu została użyta symbolicznie, w nawiązaniu do obrazu Kazimierza Malewicza „Czarny kwadrat na białym tle”, który jest ikoną sztuki abstrakcyjnej. Swoją odmianę abstrakcji Malewicz nazwał suprematyzmem. Termin ten oznacza wyniesienie czystego odczucia formy i koloru ponad przedmiot. Odczucie plastyczne ma być wolne i oderwane od jakichkolwiek znaczeń.

Ideą proponowanych zadań projektowych jest ukazanie siły wyobraźni twórczej. Proces projektowy nie ma celu użytkowego, jest więc wolny od wszelkiego utylitaryzmu. Ma za to pobudzać możliwości kreacyjne studentów.

Końcowym efektem całego cyklu zajęć są obiekty przestrzenne na pograniczu architektury, rzeźby i sztuki użytkowej – formy wolnostojące lub unoszące się w przestrzeni oraz reliefowe funkcjonujące w relacji ze ścianą.

Galeria Architektury znajduje się w Gmachu Głównym PG na poziomie 400 tuż obok Biblioteki Wydziału Architektury.

I Trójmiejskie Ogólnopolskie Seminarium Transportowe – TOST

W dniach 11–12.05.2017 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się I Trójmiejskie Ogólnopolskie Seminarium Transportowe (TOST), zorganizowane przez Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej. Intencją organizatorów seminarium było stworzenie możliwości szerokiej wymiany poglądów dotyczących transportu pomiędzy studentami a specjalizującą się w tej dziedzinie kadrą naukową.

Głównymi tematami dyskusji były zagadnienia związane z projektowaniem infrastruktury, inteligentnymi systemami sterowania, transportem miejskim, lotniczym, logistyką, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz aspektami integracji transportu i architektury w obszarach zurbanizowanych. Podczas dwudniowej konferencji prelegenci mieli okazję podzielić się najnowszymi odkryciami oraz zaprezentować swoje badania naukowe. Ponadto, wiedzę wszystkich uczestników wzbogaciły wystąpienia specjalistów z branży transportowej oraz logistycznej.

TOST umożliwia spotkanie wielu młodych i ambitnych pasjonatów transportu z całej Polski i daje możliwość nie tylko poszerzania wiedzy, ale jest również okazją do świetnej wspólnej zabawy. Kolejna edycja TOST-a już za rok.

Nauka

18 nowych projektów naukowych

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Finansowanie na realizację badań naukowych otrzymało 18 naukowców Politechniki Gdańskiej.

W konkursie OPUS mógł startować każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Do konkursu złożono 1786 wniosków. PRELUDIUM adresowane jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1171 wniosków. Z kolei SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Do konkursu wpłynęły 882 wnioski.

 Laureaci konkursów NCN z Politechniki Gdańskiej

OPUS 12

 1. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, WILiŚ, Badanie mechanicznych właściwości kości oczodołu i numeryczna analiza dynamiczna urazów oczodołu typu blow-out weryfikowana obserwacjami klinicznymi, 641 200 zł
 2. dr hab. inż. Sławomir Milewski, WCh, Pochodne aromatycznych makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksyczności, 943 050 zł
 3. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, WM, Studia nad wykorzystaniem lewitacji akustycznej wywołanej efektem Poissona do bezstykowego transportu lekkich obiektów, 581 450 zł
 4. dr hab. inż. Wojciech Litwin, WOiO, Badania skojarzeń ślizgowych smarowanych wodą w wybranych niekorzystnych warunkach pracy, 656 800 zł
 5. dr hab. inż. Stanisław Szczepański, WETI, Sensor CMOS z inteligentną siecią pikseli o strukturze warstwowej do szybkiej rejestracji i jednoczesnego wydobywania informacji z obrazu, 791 700 zł
 6. dr hab. inż. Maria Gazda, WFTiMS, Tlenki trójprzewodzące, 1 019 720 zł
 7. Luciano Renato Segreto, WZiE, Magiczny trójkąt Gdańska. Lasy, handel drewnem i rynki międzynarodowe (1870–1939), 115 050 zł
 8. dr hab. Ewa Augustin, WCh, Odpowiedź biologiczna indukowana przez niesymetryczne bisakrydyny o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej w komórkach ludzkiego raka okrężnicy i płuc, wzmocniona przez dostarczenie tych związków w postaci koniugatów z nanocząstkami, 1 343 220 zł

PRELUDIUM

 1. mgr inż. Karol Parchem, WCh, (opiekun hab. inż. Agnieszka Bartoszek), Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczności i zdolności utlenionych fosfolipidów i produktów ich trawienia do indukcji komórkowego stresu oksydacyjnego w modelowych liniach komórek przewodu pokarmowego, 100 000 zł
 2. mgr inż. Karolina Cysewska, WETI, (opiekun dr hab. inż. Piotr Jasiński), Warstwy z polimerów przewodzących dla biodegradowalnych metalicznych materiałów na implanty, 99 600 zł
 3. mgr inż. Mariusz Szkoda, WCh, (opiekun prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak), Synteza i charakterystyka fotoelektroaktywnych warstw tlenku molibdenu otrzymanych na drodze elektrochemicznej anodyzacji molibdenu, 99 800 zł
 4. mgr inż. Łukasz Nierzwicki, WCh, (opiekun dr hab. inż. Jacek Czub), Mechanizm rozpoznania i wiązania substratów przez gamma-sekretazę na przykładzie prekursora polipeptydów beta-amyloidowych, 131 000 zł
 5. mgr inż. Dagmara Szymczewska, WETI, (opiekun dr hab. inż. Piotr Jasiński), MnCo2O4 nanoszone za pomocą pirolizy aerozolowej na stalowe interkonektory jako warstwa ochronna, 99 992 zł
 6. mgr inż. Joanna Głazowska, WCh, (opiekun dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek), Kwasy nukleinowe w żywności, rodzaje i zawartość w surowcach i przetworzonych produktach żywnościowych, 49 950 zł
 7. mgr inż. Michał Mielniczek, WCh, (opiekun prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki), Opracowanie nowej metody do badania dynamicznych procesów ładowania i rozładowania superkondensatorów litowo-jonowych, 138 680 zł
 8. mgr inż. Beata Adamczak, WCh, (opiekun dr hab. inż. Jacek Czub), Opracowanie i walidacja teoretycznego modelu pozwalającego na przewidywanie wpływu osmolitów na stabilność strukturalną białek na podstawie ich sekwencji aminokwasowej, 91 800 zł

SONATA

 1. dr inż. Kamila Żelechowska, WFTiMS, Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych funkcjonalizowanych grupami fosfonowymi, 442 720 zł
 2. dr inż. Anna Zielińska-Jurek, WCh, Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych oraz fotokatalitycznych nanokompozytów TiO2 opartych na ferrytach spinelowych i heksagonalnych do utleniania zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej, 408 600 zł 

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Grant Fundacji Kościuszkowskiej na prowadzenie badań w USA dla Patryka Ziółkowskiego

Mgr inż. Patryk Ziółkowski, pracownik i doktorant Katedry Konstrukcji Betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej.

Fundacja Kościuszkowska to amerykańsko-polska instytucja kulturalno-oświatowa, założona w 1925 r. w Nowym Jorku. Fundacja działa na rzecz pogłębiania więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalną i naukową. Na stypendia dla polskich i amerykańskich studentów, doktorantów, naukowców i artystów oraz promocję kultury i nauki polskiej w Ameryce Fundacja przeznacza rocznie około 1 miliona dolarów.

Stypendystami Fundacji Kościuszkowskiej były tak znane osobistości jak: Leszek Balcerowicz, Norman Davies, Juliusz Machulski, Wiktor Osiatyński czy amerykański generał polskiego pochodzenia Edward Rowny.

Patryk Ziółkowski prowadzić będzie projekt badawczy dotyczący środowiskowego wyznaczania współczynników bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych na przykładzie Miasta Gdańska. Projekt realizowany będzie we współpracy między Politechniką Gdańską i amerykańskim Auburn University.

Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale FTiMS

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG zawiadamiają, że 26.05.2017 r. o godz. 9.15 w sali 418 Gmachu B odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Hanny Guze pt. „Bifurkacje z łamaniem symetrii w zagadnieniu różniczkowo-funkcyjnym opisującym nieliniowe deformacje biologicznego klastra: metody wariacyjne". Promotorem pracy jest dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG.

Szkoła letnia na WETI

W dniach 5–12.09.2017 r. Katedra Algorytmów i Systemów Modelowania WETI organizuje międzynarodową szkołę letnią na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej pt. "Gdansk Summer School of Advanced Science on Algorithms for Discrete Optimization".

Szkoła organizowana jest z myślą o studentach i doktorantach zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów, ale mogą w niej wziąć udział także inne osoby interesujące się tą tematyką.

Szczegóły na stronie http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/aktualnosci.

„Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” – nabór wniosków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH). Więcej informacji podano na stronie ttp://nimoz.pl/pl/jhep/digital-heritage-call. Nabór wniosków trwa od 24.04.2017 do 22.06.2017 r.

Dokumenty należy składać w Dziale Projektów w terminie do 14.06.2017 r.

Komunikaty

Dostęp testowy do kolekcji Ebsco eBook Academic Collection

Zapraszamy do testowania kolekcji eBook Academic Collection na platformie EBSCOhost.

Jest to wielodziedzinowa kolekcja obejmująca ponad 152 tys. książek elektronicznych od ponad 515 wydawców, w tym wiodących wydawnictw naukowych : Elsevier, Ashgate Publishing, Taylor & Francis, Sage Publications and John Wiley & Sons, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, McGill-Queen's University Press, Harvard University Press i wiele innych. Kolekcja zawiera książki w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskich czy czeskim.

Tematyka książek obejmuje m.in.: nauki humanistyczne, medyczne, polityczne, przyrodnicze stosowane i społeczne, edukację, matematykę, pomoce do nauki języków, słowniki i leksykony, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.

Dostęp testowy potrwa do 20.06.2017 r., wejście przez stronę domową Biblioteki PG.

Dostęp testowy do specjalistycznych baz firmy EBSCO

Zapraszamy do testowania specjalistycznych baz firmy EBSCO umożliwiających dostęp do informacji w zakresie sztuki, architektury oraz ekonomii i finansów: Art & Architecture Source i EconLit with Full Text.

Dostęp testowy potrwa do 15.07.2017 r.

Więcej informacji na temat baz podano na stronie domowej Biblioteki PG.

Nowe artykuły w sklepiku PG

Zupełnie nowe gadżety sygnowane logo Politechniki Gdańskiej czekają już w uczelnianym sklepie z upominkami.

Wśród nowości wyróżniają się bluzy z kapturem (80 zł). Dla rowerzystów mamy zupełną nowość – dzwonki rowerowe (5 zł). Inżynierom przyda się zestaw podręcznych narzędzi typu multitool (60 zł). Oprócz tego oferujemy nowe wzory zeszytów (15 zł). A kiedy już skończą się egzaminy, przed wyjazdem na wakacje trzeba koniecznie zaopatrzyć się w pokrowiec na walizkę (70 zł) i kijek do selfie (20 zł).

Przypominamy także o wyjątkowym albumie „Kampus Politechniki Gdańskiej – powstanie i rozwój”, który pokazuje naszą uczelnię z zupełnie nowej, nieznanej dotąd perspektywy. Bogato ilustrowane wydawnictwo kosztuje 35 zł.

Po te i inne upominki zapraszamy do sklepiku w Dziale Promocji (nr 2 na mapie kampusu) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00.

 

Kalendarium

21 czerwca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
26 maja–27 maja
http://eti.pg.edu.pl/65lat/jubileusz

65-lecie Wydziału ETI

W dniach 26 i 27 maja w ramach obchodów jubileuszu 65-lecia odbędą się spotkania z absolwentami, prezentacja Wydziału dla kandydatów na studia, turnieje i konkursy.
26 maja–27 maja

Konferencja NET VISION

Więcej informacji: www.netvision.pl oraz Fanpage: www.facebook.com/KonferencjaNetVision Instagram: @NetVisionGda Twitter: @NetVisionGda
28 maja–30 maja
http://www.iwms23.pl/

WM - International Wood Machining Seminar

W dniach 28–30.05.2017 r. w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się współorganizowane przez Wydział Mechaniczny 23rd INTERNATIONAL WOOD MACHINING SEMINAR (Międzynarodowe Seminarium Obróbki Drewna).
30 maja 08.45–13.00
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/szkolenie-jak-przygotowac-wniosek-projektowy-w-kon,701

Szkolenie HORYZONT 2020

Program szkolenia i rejestracja na stronie https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/szkolenie-jak-przygotowac-wniosek-projektowy-w-kon,701
1 czerwca 00.00–23.59
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Dzień Młodego Naukowca

Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci "Dzień Młodego Naukowca"
6 czerwca 12.00–13.30
http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home

Szkolenie z menadżera bibliografii – program MENDELEY

Mendeley jest programem służącym do zarządzania bibliografią, umożliwia udział w akademickiej sieci społecznościowej. Więcej informacji o szkoleniu i link do rejestracji podano na stronie internetowej Biblioteki.
7 czerwca–9 czerwca
http://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna

Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE 2017

Tematyka konferencji obejmuje problemy automatyki w energetyce oraz szeroko pojęte zagadnienia elektroenergetyki.
14 czerwca–15 czerwca
https://www.hanseaticcitychallenge.com

The Hanseatic City Challenge

See more at www.hanseaticcitychallenge.com
22 czerwca–25 czerwca
http://www.bgc.geomatyka.eu/2017/

2017 Baltic Geodetic Congress

The intended purpose of the Baltic Geodetic Congress is to integrate geodetic bevy and exchange of experiences and achievements in the fields.
5 września–12 września
http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/summer-school-2017

Szkoła letnia na WETI

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI organizuje szkołę letnią pt.: "Gdansk Summer School of Advanced Science on Algorithms for Discrete Optimization" dla osób zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów.
26 maja–28 maja

AMP Wioślarstwo

Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie
28 maja–30 maja

AMP w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn

Półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn