Nr 4/22 września 2016

Z życia uczelni

Pełnomocnicy Rektora PG w kadencji 2016–2020

dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński, prof. nadzw. PG – pełnomocnik rektora ds. Pomorskiego Festiwalu Nauki
dr inż. Tomasz Boiński – pełnomocnik rektora ds. otwartej nauki
mgr inż. Marcin Byczuk – pełnomocnik rektora ds. ochrony radiologicznej IOR-1, IOR-3
dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG – pełnomocnik rektora ds. eNauczania
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, prof. zw. PG – pełnomocnik rektora ds. bezpieczeństwa wewnętrznego
mgr inż. Łukasz Katlewicz – pełnomocnik rektora ds. odpadów i odczynników chemicznych
mgr inż. Krzysztof Malicki – pełnomocnik rektora ds. komercjalizacji
mgr Urszula Markowska – pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych
prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk – pełnomocnik rektora ds. Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG – pełnomocnik rektora ds. studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka – pełnomocnik rektora ds. zagospodarowania przestrzennego kampusu PG
mgr inż. Jakub Olczak – pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych
dr Magdalena Popowska – pełnomocnik rektora ds. współpracy akademickiej z Chińską Republiką Ludową
dr Marlena Sawicka – pełnomocnik rektora ds. projektów
dr Marlena Sawicka – pełnomocnik rektora ds. reprezentowania PG w Stowarzyszeniu "Pomorskie w Unii Europejskiej"
mgr inż. Andrzej Sobecki – pełnomocnik rektora ds. wdrażania systemu SowiDocs
dr hab. inż. Wojciech Toczek – pełnomocnik rektora ds. realizacji projektu CDIO
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG – pełnomocnik rektora ds. współpracy z ESA i POLSA

Pozytywna ocena PKA dla mechatroniki

Kierunek mechatronika prowadzony na Wydziale Mechanicznym na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezydium PKA w uchwale z dnia 1 września 2016 r. uznało, że Wydział Mechaniczny spełnia wymagania programowe, w tym dotyczące efektów kształcenia, kadrowe i organizacyjne na kierunku mechatronika.

Konkursy na dofinansowanie projektów

Nabór wniosków w ramach POIR, działanie 4.4

Od 12.08 do 17.10 trwa nabór wniosków w ramach programów:
• FIRST TEAM – finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej ( http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/ );
• HOMING – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy ( http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/ );
• POWROTY – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej ( http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/ ).
Instytucja nadzorująca konkurs – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, osoba do kontaktu – Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Nabór wniosków w ramach POIR, poddziałanie 1/4.1.4/2016/POIR

Od 3.10 do 3.11 trwa nabór wniosków w ramach programu POIR, poddziałanie 4.1.4 Projekty Aplikacyjne ( konkurs 1/4.1.4/2016/POIR ). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe ( http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/ ). Instytucja nadzorująca konkurs – NCBiR, osoba do kontaktu – Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Nabór wniosków w ramach POPC, poddziałanie 2.3.1

Od 30.09.2016 do 10.01.2017 trwa nabór wniosków w ramach programu POPC, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki ( https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/ ). Instytucja nadzorująca konkurs – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, osoba do kontaktu – Anna Frej, Dział Projektów.

Nabór wniosków w ramach programu HORYZONT 2020 – ERC STARTING GRANT

Do 18.10.2016 trwa nabór wniosków w ramach programu HORYZONT 2020 – ERC STARTING GRANT. Celem konkursu jest stworzenie przez wybitnego naukowca pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego i osiągnięcie samodzielności naukowej. Wskazane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora. Instytucja nadzorująca konkurs – Komisja Europejska, osoba do kontaktu – Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów, więcej informacji na stronie Działu w zakładce Aktualności.

Nabór wniosków w ramach programu HORYZONT 2020 – TEAMING PHASE 1

Do 15.11. 2016 trwa nabór wniosków w ramach programu HORYZONT 2020 – TEAMING PHASE 1. Celem konkursu jest opracowanie szczegółowego biznesplanu określającego obszar, zakres i sposób funkcjonowania ustanawianego lub udoskonalanie istniejącego centrum doskonałości.
Instytucja nadzorująca konkurs – Komisja Europejska, osoba do kontaktu – Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów, więcej informacji na stronie Działu w zakładce Aktualności.

Nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze

Od 1.09 do 30.10.2016 trwa I etap naboru wniosków w konkursie POIR 4.3. w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Dofinansowanie można otrzymać na stworzenie nowej, wiodącej jednostki badawczej we współpracy z partnerem zagranicznym ( http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/ ). Instytucja nadzorująca konkurs – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, osoba do kontaktu – Marta Czarnecka, Dział Projektów.

Nabór wniosków w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Do 14.10.2016 trwa nabór wniosków w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Instytucja nadzorująca konkurs – MNiSW, osoby do kontaktu – Małgorzata Makowiecka, Beata Toma, Dział Projektów.

Komunikaty

Szkolenia BHP

Od 26.09.2016 szkolenia wstępne nowo przyjmowanych pracowników w zakresie "Instruktażu ogólnego" będą się odbywać w każdy roboczy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 w sali multimedialnej Biblioteki PG (pok. 100/4, Gmach Główny). Szkolenia prowadzą pracownicy Działu BHP i OP.

Bezpośredni kontakt z rektorem PG

Uprzejmie informujemy, że rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik przyjmuje pracowników i studentów we wtorki, w godz. 7.00–9.00. Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić w sekretariacie rektora (Gmach Główny, pok. 269) lub telefonicznie – 58 347 12 69. Z rektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: rektor.pytania.uwagi@pg.gda.pl.

Kalendarium

30 września–3 października

Wydziałowe Inauguracje Roku Akademickiego 2016/2017

30 września (pt.) – Wydział Chemiczny, Aula, Gmach Główny, godz. 13.15; 3 października (pon.) – Wydział Zarządzania i Ekonomii, Aula, Gmach Główny, godz. 12.00
1 października 12.00–13.00

Msza święta w intencji środowiska akademickiego

miejsce: Bazylika Mariacka, Gdańsk, godz. 12.00
4 października 09.00–10.00

Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców

miejsce: Plac Solidarności, Gdańsk, godz. 9.00
23 września 13.30–14.30

Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów

uroczystość wręczenia absolwentom ówczesnego Wydziału Budownictwa Wodnego honorowych dyplomów i medali Politechniki Gdańskiej upamiętniających ukończenie studiów przed 50 laty; Sala Senatu PG, godz. 13:30.
4 października 11.15–13.15

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Aula, Gmach Główny, godz.11.15
23 września 16.00–17.00

Jubileusz Marianny Sankiewicz

Koło Absolwentów WETI zaprasza wszystkich członków społeczności akademickiej PG na jubileusz 95-lecia urodzin doc. dr inż. Marianny Sankiewicz; miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku, godz. 16:00; wstęp wolny.
24 września 18.00–19.30

koncert KOLORATURA PRZEZ EPOKI

Recital dyplomowy Mikołaja Zgódki z klasy prof. dr. hab. Piotra Kusiewicza. W programie utwory C. Monteverdiego, J.S. Bacha, G.F. Händla, W.A. Mozarta, G. Rossiniego. Koncert w ramach Politechniki Otwartej z cyklu „Akademia Muzyczna w Politechnice”. Godz. 18.00, Aula, Gmach Główny PG, wstęp wolny.
30 września 09.00–15.00

konferencja „Pomorski Biogas"

Podczas konferencji podsumowane zostaną rezultaty projektu Pomeranian Biogas Model. Organizatorzy – spółka InnoBaltica (lider projektu) i Politechnika Gdańska – zapraszają władze samorządowe oraz przedstawicieli regionalnych operatorów instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Tematem konferencji będzie redukcja składowanych odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie ich do produkcji biogazu z frakcji organicznej. Informacje dotyczące projektu Pomeranian Biogas Model dostępne są na stronie www.pom-biogas.eu/pl/projekt. Wstęp na konferencję jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja mailowa. Miejsce: s. 300, Gmach Główny PG, godz. 9:00-15:00.