Nr 39/18 maja 2017

Z życia uczelni

Szanowni Państwo, 

pragnę podziękować całemu zespołowi organizacyjnemu – pod przewodnictwem prorektora ds. organizacji prof. Janusza Cieślińskiego oraz dyrektor Biura Rektora mgr Katarzyny Dzięcielewskiej –  zaangażowanemu w przygotowanie konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki zatytułowanej „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”.

Dzięki współpracy wielu pracowników i studentów Politechnika Gdańska okazała się wspaniałym gospodarzem. Wszystkie sesje i panele przebiegły sprawnie, w sprzyjającej debatom atmosferze, a materiały promocyjne związane z organizacją konferencji, w tym szczególnie film i specjalny numer "Pisma PG" przyczyniły się do pokazania Politechniki jako nowoczesnego ośrodka akademickiego.

Konferencja, w której uczestniczyło około 500 osób reprezentujących środowisko akademickie całego kraju odbyła się w dniach 26–27 kwietnia br.  Było to kolejne z cyklu spotkań poprzedzających zaplanowany na wrzesień Narodowy Kongres Nauki.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Rektor PG ogłasza konkurs o stypendium dla studentów zagranicznych

Stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie mogą otrzymać cudzoziemcy podejmujący stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Termin składania wniosków upływa 9.06.2017 r.

Troje zwycięzców będzie pobierać stypendia przez cztery lata od rozstrzygnięcia konkursu. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wypełnić wniosek dostępny pod tym adresem wraz z niezbędnymi dokumentami:

 • listy rekomendacyjne z danymi kontaktowymi osób rekomendujących,
 • wykaz osiągnięć opiekuna naukowego,
 • zgodę opiekuna naukowego.

Aplikację należy złożyć w wersji elektronicznej na adres scholarship-PhD@pg.gda.pl lub w wersji papierowej na adres:

Politechnika Gdańska
Dział Spraw Naukowych
G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Polska.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się tutaj. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie Działu Spraw Naukowych http://pg.edu.pl/dsn/stypendia-rektora-z-wlasnego-funduszu-stypendialnego.

Ambasador Kaszub

Prof. Edmund Wittbrodt został honorowym Ambasadorem Kaszub w kategorii „Osobowość Roku”. Tytuł przyznała kapituła złożona z obecnego i byłych marszałków województwa pomorskiego oraz prezesów Gdańskiego Klubu Biznesu i Kaszubskiego Związku Pracodawców. Wyróżnienie zostało wręczone podczas XIV Majówki Pomorskich Przedsiębiorców, która odbyła się 13.05.2017 r. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

 

Obchody 65-lecia WETI

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ma długą i bogatą historię. Podczas obchodów jubileuszu 65-lecia Wydziału będzie można wziąć udział w Dniu Absolwenta, turniejach, konkursach i konferencji naukowej oraz zapoznać się z ofertą dla kandydatów na studia.

Atrakcje zaplanowane na 26.05.2017 r. przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych studiami na wydziale. Zaprezentowana zostanie działalność kół naukowych, które przygotowały warsztaty i pokazy związane z kierunkami studiów. 27.05.2017 r. zaplanowano Dzień Absolwenta ETI, podczas którego bedzie mozna obejrzeć wystawę „ONI są od nas” – specjalna kapituła pod kierownictwem dziekana postanowiła przedstawić w formie prezentacji sylwetki osób, które ukończyły studia na Wydziale. Plakaty z notką biograficzną oraz historią kariery lub sukcesu własnej firmy będzie można oglądać do końca roku.

Oprócz spotkań absolwentów odbędzie się turniej brydżowy i wspólny piknik, ogłoszone zostaną także wyniki konkursów o nagrody dziekana. Kontynuacją obchodów będą konferencje naukowe, które odbędą się 22.09.2017 r. Jubileuszowi towarzyszy konkurs na film promujący studia na wydziale. Wszystkie szczegóły znaleźć można na stronie internetowej eti.pg.edu.pl/65lat

Pomóżmy studentom PG zdobyć nagrodę w NASA Space Apps Challenge

Gratulujemy zespołom studenckim z PG, które zakwalifikowały się do światowego finału konkursu programistycznego Space Apps Challenge. Mowa o studentach z WEiA (zespół NBK) oraz z WETI (Szalone Dziki).

Space Apps Challenge to międzynarodowy hakaton trwający 48 godzin, organizowany w ramach inkubatora innowacyjności NASA. Konkurs odbył się w 187 miastach z 69 krajów. Uczestniczyło w nim około 25 tys. młodych osób. W Polsce hakaton przeprowadzono w Gdańsku, w siedzibie Polskiej Agencji Kosmicznej. Warto wspomnieć, że inicjatorem organizacji gdańskiej edycji Space Apps był student II roku WETI Szymon Krawczuk.

Nagrodę główną w krajowym etapie wywalczyli twórcy panelu słonecznego wraz z aplikacją Solar Energy (NBK) oraz autorzy aplikacji informującej o wybuchu pożaru FireHelper (Szalone Dziki). Zwycięstwo w Polsce, czyli zdobycie nagrody Global Nominee, gwarantuje udział w finale światowym. Ponadto Szalone Dziki otrzymały nagrodę za najlepsze wykorzystanie danych, a drużyna NBK nagrodę publiczności oraz Nagrodę Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za najbardziej innowacyjny projekt.

Studenci przygotowali filmy i krótkie opisy prezentujące zwycięskie projekty:

Obecnie aplikacje ocenia jury konkursu w Stanach Zjednoczonych. Wyniki zostaną podane na początku czerwca 2017 r. Możemy pomóc studentom z NBK zdobyć nagrodę publiczności. Drużyna znalazła się bowiem w gronie 141 zespołów z różnych stron świata biorących udział w konkurencji People’s Choice.

Prosimy o głosy. Gra jest warta świeczki, ponieważ laureaci wyjadą do siedziby NASA, by obserwować start misji kosmicznej. A to chyba marzenie 99 proc. studentów kierunków technicznych – uśmiecha się reprezentant drużyny NBK Kamil Andrzejewski.

Jak zagłosować? Wystarczy założyć konto na stronie https://2017.spaceappschallenge.org. Głosować można codziennie, do 21.05.2017 r. włącznie.

Film „Politechnika Gdańska – nowoczesny ośrodek badawczy” w wersji angielskiej

Politechnika Gdańska należy do grona silnych ośrodków badawczych. Na PG realizowane są interdyscyplinarne badania i projekty, nierzadko w międzynarodowych konsorcjach bądź we współpracy z przemysłem. Najnowszy film o naszej uczelni jest już dostępny w wersji angielskiej na portalu YouTube: www.youtube.com/politechnikagdanska

Wideo "Gdańsk University of Technology – Modern Research and Development Centre" przedstawia wybrane aspekty zrealizowanych i aktualnie prowadzonych na Politechnice Gdańskiej badań, nad którymi pracują zespoły naukowe z różnych wydziałów. Prezentuje także zaangażowanie pracowników PG w realizację flagowych miejskich inwestycji. W filmie zaakcentowano, że to na naszej uczelni 60 lat temu powstał pierwszy w Polsce niezależny Parlament Studencki, wspomniano również o tradycjach kulturalnych i sportowych. Zachęcamy do oglądania.

Nauka

Prof. W. Sadowski w komitecie Fizyki PAN

Informujemy, że prof. dr hab. Wojciech Sadowski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, został powołany w skład Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Kadencja Komitetu trwa 4 lata i upływa 1.02.2020 r.

Komitet Fizyki należy do Wydziału III – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Komitety Polskiej Akademii Nauk stanowią krajową reprezentację różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Członkowie komitetów wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Komitety, jak podano na stronie internetowej PAN, pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Laureaci stypendium START 2017

Czworo młodych uczonych z Politechniki Gdańskiej otrzymało roczne stypendia w konkursie START 2017, organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej:

 • dr inż. Beata Bochentyn (WFTiMS) – w dziedzinie inżyniera materiałowa;
 • mgr inż. Maciej Klein (WFTiMS) – w dziedzinie elektronika;
 • dr Adam Marszk (WZiE) – w dziedzinie ekonomia;
 • mgr inż. Maciej Wróbel (WETI) – w dziedzinie elektronika.

Roczne stypendia przyznawane są wybitnym młodym uczonym, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

W edycji konkursu START 2017 stypendia uzyskało 100 osób. Gratulujemy laureatom. 

Konkurs Jaskółki Przedsiębiorczości

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości. Zadaniem uczestników jest przedstawienie innowacyjnego i niekonwencjonalnego pomysłu na biznes. Studenci oraz doktoranci PG mogą do 29.05.2017 r. zgłaszać swoje pomysły – w grupach (do 3 osób) lub indywidualnie. Patronat nad konkursem objął rektor PG.

Spośród nadesłanych propozycji do etapu finałowego zostanie wybranych od 7 do 10 projektów. Ich autorzy będą prezentować swoje pomysły przed kapitułą konkursu złożoną z pomorskich przedsiębiorców. Przy ocenie prac (w obu etapach) pod uwagę brane będą następujące kryteria: innowacyjność, strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia, strona ekonomiczna przedsięwzięcia oraz zaspokojenie potrzeb rynkowych.

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 maja drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.gda.pl lub dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym do sekretariatu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, Al. Zwycięstwa 27, I p., pok. 20. Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego, wydział, adres e-mail, telefon;
 • streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów);
 • prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form: krótkiej prezentacji (do 10 slajdów) lub filmu (do 120 sekund).

Laureaci konkursu mogą liczyć na nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 5 000 zł;
 • II miejsce – 3 000 zł;
 • III miejsce –2 000 zł.

Ponadto najciekawszy projekt otrzyma szansę uczestnictwa w warsztacie obejmującym: ocenę projektu z punktu widzenia możliwości pozyskania finansowania, sposób analizy projektów przez fundusze kapitałowe oraz pomoc w zakresie kontaktów mogących wesprzeć dalszy rozwój projektu.

Partnerami konkursu są: Akcelerator Start-upów Alfabeat, Excento Sp. z o.o., Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Akademicki Inkubator Gospodarczy PG, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz organizacja studencka SimLE.

Więcej informacji na temat konkursu podano na stronie CTWT http://ctwt.pg.edu.pl/

Wydział Chemiczny uczestniczy w Akcji COST

<p>Wydział Chemiczny PG będzie uczestniczyć w projekcie realizowanym w ramach tzw. Akcji COST pt. “Personalized Nutrition in aging society: redox control of major age related diseases” finansowanym w ramach EPR Horyzont 2020 (COST Action CA16112, akronim NutRedOx). Inicjatywę zdobycia funduszy na badania nad tzw. substancjami aktywnymi redoksowo oraz ich efektami biologicznymi i fizjologicznymi podjęła grupa badaczy z sieci NutriOx sponsorowanej przez Uniwersytet Francusko-Niemiecki. Do udziału zaproszeni zostali również badacze z innych krajów, wśród nich przedstawicielka PG – dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska, prof. nadzw. PG z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego, która współpracowała przy opracowywaniu projektu NutRedOx. Otrzymał on wsparcie finansowe w 2016 roku na okres 2017–2021 i służy wspieraniu współpracy, głównie przez finansowanie staży młodych naukowców w partnerskich instytucjach. Akcja liczy obecnie partnerów z 34 krajów Europy, rejonu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, a jej przewodniczącym jest prof. Mustapha Cherkaoui Malki z Universytetu w Dijon weFrancji, zaś zastępcą – prof. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska.</p>

Konkurs dla studentów i doktorantów. Do wygrania wyjazd do Chin

Rozpoczęła się IV edycja programu Seeds for the Future. W konkursie można wygrać warsztaty technologiczne w Shenzhen oraz pobyt kulturoznawczy w Pekinie.

Program Seeds for the Future to międzynarodowa inicjatywa firmy Huawei, która ma na celu wspieranie edukacji technologicznej, dostosowanie jej do aktualnych potrzeb rynku oraz wspieranie talentów wśród studentów uczelni technicznych. Do konkursu mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych oraz doktoranckich, na kierunkach: telekomunikacja, informatyka i elektronika. Uczestnik konkursu nie może mieć ukończonych 30 lat.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy na jeden z podanych tematów:

 • Cyberbezpieczeństwo – jak bezpiecznie pracować w sieci?
 • Wykorzystanie technologii 5G;
 • Zastosowanie nowych technologii dla potrzeb nowoczesnych miast;
 • Praca w chmurze – wygoda i bezpieczeństwo.

Informacje o konkursie wraz z wytycznymi dla uczestników można znaleźć na stronie głównej PG w Aktualnościach. Dodatkowych informacji udziela dr inż. Tomasz Boiński, e-mail tobo@eti.pg.gda.pl. Na ten sam adres, w terminie do 31.05.2017 r., należy nadsyłać prace konkursowe. Zostaną one ocenione przez jury w składzie: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, dr inż. Tomasz Boiński oraz dr inż. Julian Szymański.

Nabór wniosków PO WER 3.4

Do 28.07.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. Więcej informacji na stronie internetowej NCBiR. Wnioski należy składać w Dziale Projektów najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed zakończeniem naboru tj. do 19.07.2017 r. Spotkanie informacyjne dot. konkursu odbędzie się 7.06.2017 r.; przebieg spotkania będzie można śledzić on-line na stronie NCBiR.

Osoba do kontaktu: Monika Bizewska, Dział Projektów.

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Więcej informacji o konkursie tutaj.

Termin naboru wniosków upływa 8.08.2017 r.

Kalendarium

20 maja 10.00–17.00

Trójmiejski Turniej Robotów

Kolejna edycja Trójmiejskiego Turnieju Robotów odbędzie się 20.05.2017 r. Zgłoszenia robotów przyjmowane są drogą elektroniczną – http://ttr.skalppg.pl/rejestracja/.
24 maja–28 maja
http://festiwal.pg.edu.pl/bfn/

Bałtycki Festiwal Nauki

Zapraszamy na warsztaty, pokazy, eksperymenty, konkursy i prelekcje.
26 maja–27 maja
http://eti.pg.edu.pl/65lat/jubileusz

65-lecie Wydziału ETI

W dniach 26 i 27 maja w ramach obchodów jubileuszu 65-lecia odbędą się spotkania z absolwentami, prezentacja Wydziału dla kandydatów na studia, turnieje i konkursy.
28 maja–30 maja
http://www.iwms23.pl/

WM - International Wood Machining Seminar

W dniach 28–30.05.2017 r. w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się współorganizowane przez Wydział Mechaniczny 23rd INTERNATIONAL WOOD MACHINING SEMINAR (Międzynarodowe Seminarium Obróbki Drewna).
1 czerwca 00.00–23.59
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Dzień Młodego Naukowca

Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci "Dzień Młodego Naukowca"
6 czerwca 12.00–13.30
http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home

Szkolenie z menadżera bibliografii – program MENDELEY

Mendeley jest programem służącym do zarządzania bibliografią, umożliwia udział w akademickiej sieci społecznościowej. Więcej informacji o szkoleniu i link do rejestracji podano na stronie internetowej Biblioteki.
18 maja–21 maja

AMP w Piłce Ręcznej Kobiet

Półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Kobiet
19 maja–20 maja

AMP w Karate WKF

Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF
22 maja–25 maja

AMP Żeglarstwo

Akademickie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie
22 maja–24 maja

AMP w Piłce Nożnej

Półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej
25 maja–28 maja

AMP Jeździectwo

Akademickie Mistrzostwa Polski w Jeździectwie
25 maja–28 maja

AMP w Koszykówce Kobiet

Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet
25 maja–28 maja

AMP w Lekkiej Atletyce

Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce
25 maja–28 maja

AMP w Koszykówce Mężczyzn

Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Koszykówce Mężczyzn
26 maja–28 maja

AMP Wioślarstwo

Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie
28 maja–30 maja

AMP w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn

Półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn