Nr 38/11 maja 2017

Z życia uczelni

Podsumowanie konferencji programowej przed Narodowym Kongresem Nauki

Konferencja zatytułowana „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” miała miejsce na Politechnice Gdańskiej w dniach 26–27 kwietnia 2017 r. Uczestników powitał rektor PG, prof. Jacek Namieśnik, który wskazał między innymi na potrzebę utworzenia uczelni badawczych o profilu technicznym.

Zasadnicze wystąpienie programowe, które wygłosił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, dotyczyło głównych kierunków zmian w modelu funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia uczelni badawczych.

Z kolei prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz zwrócił uwagę na procedurę wyłaniania uczelni badawczych. Podsekretarz stanu w MNiSW prof. Łukasz Szumowski rozszerzył zagadnienie o kryteria i metody zróżnicowania uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konsolidacji i sieciowania uczelni. Ze strony Politechniki Gdańskiej konferencję prowadził prorektor ds. organizacji prof. Janusz Cieśliński.

W ramach konferencji odbyły się:

 • cztery główne panele dyskusyjne;
 • siedem seminariów równoległych;
 • debata oksfordzka „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w obecnym kształcie przynoszą społeczeństwu więcej strat niż korzyści”.

Obradom towarzyszyła wystawa bezcennych starodruków ze zbiorów Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

Uczestnikami dyskusji byli wybitni reprezentanci polskiego środowiska naukowego, wśród których znaleźli się przedstawiciele Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Narodowego Kongresu Nauki, Rady Narodowego Centrum Nauki, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W konferencji wzięli udział posłowie na Sejm RP oraz rektorzy uczelni publicznych, niepublicznych i zawodowych z całej Polski. W sumie gościliśmy prawie 500 osób. 

Obrady konferencji podsumował prof. Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady NKN. W swoim wystąpieniu zapewnił, że celem zróżnicowania modeli uczelni i instytucji badawczych nie jest podział uniwersytetów na lepsze i gorsze.

Konferencja była siódmym z dziewięciu spotkań, których zwieńczeniem będzie Narodowy Kongres Nauki. Odbędzie się on w dniach 19–20 września 2017 r. w Krakowie. Podczas kongresu zaprezentowany zostanie projekt założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Szersze omówienie wystąpień uczestników konferencji zostanie przedstawione w majowym wydaniu Pisma PG. Relację z pierwszego dnia konferencji można obejrzeć na profilu Narodowego Kongresu Nauki na facebooku.

Film: Politechnika Gdańska – nowoczesny ośrodek badawczy

Politechnika Gdańska należy do grona silnych ośrodków badawczych. Na PG realizowane są interdyscyplinarne badania i projekty, nierzadko w międzynarodowych konsorcjach bądź we współpracy z przemysłem. Film, który został przygotowany przy okazji konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki (26–27 kwietnia 2017 r.), przedstawia wybrane aspekty wspomnianych badań.

Zawierające wiele ujęć z lotu ptaka wideo prezentuje zaangażowanie pracowników naukowych naszej uczelni w realizację flagowych miejskich inwestycji, takich jak: Tunel pod Martwą Wisłą, Europejskie Centrum Solidarności, Stadion Energa Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej, Pomorska Kolej Metropolitarna czy też działający na terenie Trójmiasta system zarządzania ruchem TRISTAR.

Ponadto w filmie mowa jest o zrealizowanych i aktualnie prowadzonych badaniach ważnych dla społeczeństwa. Pracują nad nimi zespoły naukowe z poszczególnych wydziałów, ich tematyka jest więc bardzo zróżnicowana.

W podsumowaniu filmu zaakcentowano, że to na Politechnice Gdańskiej 60 lat temu powstał pierwszy w Polsce niezależny Parlament Studencki, wspomniano o tradycjach kulturalnych i sportowych. Film można obejrzeć na profilu Politechniki Gdańskiej na portalu YouTube

Rektor PG gościł ambasadora Ludowej Republiki Bangladeszu

Ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu Muhammad Mahfuzur Rahman spotkał się z rektorem Politechniki Gdańskiej prof. Jackiem Namieśnikiem oraz prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji prof. Piotrem Dominiakiem w celu omówienia perspektyw kształcenia studentów oraz współpracy naukowej pomiędzy uczelniami w jego kraju a PG.

Obywatele Bangladeszu często decydują się na studia za granicą również ze względu na niewystarczającą liczbę uczelni wyższych w ich własnym państwie. Najczęściej wybierają wyjazd do Malezji lub Australii. Rośnie jednak zainteresowanie studiami w Europie, w tym także w Polsce, zwłaszcza ze względu na koszty utrzymania i wysokość czesnego.

Wyjątkowa publikacja o kampusie PG już w sprzedaży

Bogato ilustrowany album „Kampus Politechniki Gdańskiej – powstanie i rozwój” pokazuje naszą uczelnię z zupełnie nowej, nieznanej dotąd perspektywy. Jego autorami są, związani z Politechniką od wielu lat – Krzysztof Krzempek (zdjęcia) i Jakub Szczepański (tekst).

To pierwsza publikacja opisująca rozwój kampusu Politechniki Gdańskiej od czasu powstania po dzień dzisiejszy. Na 128 stronach znalazło się ponad 220 fotografii ukazujących nieznane i niedostępne zakamarki uczelni. Książka odsłania przed czytelnikami m.in. detale, których obejrzenie z bliska nie jest możliwe – niektóre zdjęcia zostały wykonane z podnośników, rusztowań, a nawet z dachów.

Niewątpliwą atrakcją są reprodukcje oryginalnych rysunków twórcy projektu wykonawczego kampusu, wybitnego architekta prof. Alberta Carstena. Niepublikowane do tej pory rysunki pochodzą ze zbiorów Muzeum Architektury Politechniki Berlińskiej (Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin). W sumie w albumie znajduje się 60 ilustracji archiwalnych.

Książka nie pretenduje do roli wyczerpującej monografii kampusu PG. Ambicją autorów było zwrócenie uwagi na przestrzenną wartość zespołu uczelni, bogactwo detali, pomysłów i rozwiązań funkcjonalnych oraz technicznych z różnych epok.

Pięknie wydany album w twardej, płóciennej oprawie można nabyć w sklepie z upominkami Politechniki Gdańskiej (w Dziale Promocji, budynek nr 2 na mapie kampusu). Cena: 35 zł. 

Bałtycki Festiwal Nauki w tym miesiącu na PG

Laboratoria i pracownie naukowe Politechniki Gdańskiej po raz kolejny staną otworem przed wszystkimi, którzy chcieliby poznać ich tajemnice. Zapraszamy do odwiedzenia naszej uczelni podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

W dniach 24–28 maja 2017 r. zaplanowaliśmy prawie dwieście różnych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Znajdą się wśród nich warsztaty i pokazy laboratoryjne, prezentacje multimedialne, wycieczki, pikniki naukowe, wykłady i dyskusje. W ich przygotowanie zaangażowali się pracownicy i studenci wszystkich wydziałów oraz innych uczelnianych jednostek.

Wydarzenia związane z festiwalem zostały podzielone na 24 dyscypliny, z których każdy wybierze dla siebie coś fascynującego.  Pełny program wydarzeń znajduje się na stronie internetowej http://festiwal.pg.edu.pl/bfn/. Należy pamiętać, że aby wziąć udział w niektórych z nich konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

III miejsce studenta PG w ogólnopolskiej olimpiadzie językowej

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail – tak brzmiał temat intrygującej prezentacji, którą zainteresował jurorów Mateusz Burzyński, student Biotechnologii na Wydziale Chemicznym, który zajął III miejsce w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych. Finał Olimpiady odbył się w dniach 21–22.04.2017 r. w Poznaniu. Rywalizacja obejmowała część pisemną i ustną oraz prezentacje dziesięciu najlepszych uczestników.

Liczni, od lat wspierający Olimpiadę sponsorzy, w tym Politechnika Gdańska, ufundowali wiele cennych nagród dla laureatów. To kolejny sukces studentów PG, którzy od kilkunastu lat zajmują bardzo wysokie miejsca w olimpiadach językowych.

Nauka

Łódź – konferencja programowa NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”

Zostało już tylko kilka dni na zgłoszenie udziału w konferencji programowej NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”, która odbędzie się 25 i 26 maja 2017 r. w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Program i link do rejestracji można znaleźć na stronie NKN – http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-finansowanie-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/.

Od bieżącego roku obowiązuje nowy algorytm finansowania uczelni odchodzący wyłącznie od czynnika ilościowego, planowane są kolejne zmiany w celu większego uwzględnienia czynników jakościowych. Do rozstrzygnięcia pozostają następujące kwestie:

 • określenie wskaźników odzwierciedlających w algorytmie podziału dotacji jakość naukową i dydaktyczną;
 • w jakim stopniu działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, w postaci grantów badawczych, a w jakim i na jakich zasadach na podstawie dotacji podmiotowej na działalność statutową. Istnieją również koncepcje zmiany sposobu finansowania, np. możliwość funkcjonowania obok algorytmu (a radykalnie zamiast) kontraktowego systemu finansowania obejmującego część negocjowaną i przewidującego zobowiązania uczelni do realizacji określonych celów;
 • w jakim stopniu w podziale środków publicznych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe powinny uczestniczyć uczelnie niepubliczne.

Konferencję z MNiSW organizują wspólnie łódzkie uczelnie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkoła Filmowa w Łodzi, Akademia Muzyczna w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi i Polska Akademia Nauk.

Zaproszenie na Trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) mają przyjemność zaprosić do udziału w Trzecim Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji.

Trzecia edycja Forum zainaugurowana zostanie 6.06.2017 r. w Pałacu Staszica przez Aleksandra Bobko, sekretarza stanu w MNiSW, a gościem honorowym będzie Jean-Pierre Bourguignon, dyrektor European Research Council. Forum odbędzie się w ramach obchodów 60. rocznicy współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk a Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i ma na celu przedstawienie francusko-polskiej współpracy w dziedzinie badań i innowacji oraz perspektyw oferowanych przez europejski program ramowy «Horizon 2020».

Program tegorocznej edycji Forum dostępny na stronie internetowej. Obowiązkowej rejestracji należy dokonać do 30.05.2017 r. 

 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

<p>Dnia 9.05.2017 o godzinie 11.15 w Minicentrum Konferencyjnym Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jabłońskiej. Tytuł rozprawy: „Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe kompleksów cynku i kadmu z ligandem tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowym”; promotor: dr hab. inż. Anna Dołęga (PG); recenzenci: dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr hab. Magdalena Małecka (Uniwersytet Łódzki).</p>

Zwiększone dofinansowanie dla programu Erasmus+

Narodowa Agencja programu Erasmus+ podjęła decyzję o zwiększeniu o 129 tys. € dofinansowania dla PG na realizację mobilności z krajami programu w roku akademickim 2016/2017. Dzięki zwiększonym środkom PG będzie mogła:

 1. umożliwić pracownikom realizację większej liczby wyjazdów zarówno w celach dydaktycznych, jak i szkoleniowych (maksymalny okres finansowania danego pobytu nie może przekroczyć 5 dni);
 2. przyznać studentom dofinansowanie na cały okres mobilności zarówno w przypadku wyjazdów na studia, jak i na praktyki.

Pracownicy zainteresowani kolejnymi wyjazdami w ramach programu proszeni są o zgłaszanie się do Działu Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.

Politechnika Otwarta - wydarzenia

Tradycyjny koncert majowy już 13 maja 2017 r.

Kompozycje Gabriela Faurégo i Richarda Wagnera usłyszą uczestnicy tegorocznego koncertu majowego. Tradycyjnie, jak co roku odbędzie się on w kościele pw. Bożego Ciała na gdańskiej Morenie (ul. Piecewska 9). Wyjątkowych muzycznych wykonań będzie można posłuchać w sobotę, 13 maja 2017 r. o godz. 19.00.

Na koncert zapraszają Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej oraz wykonawcy. Przed publicznością wystąpią soliści: sopranistka Lucyna Kończak, baryton Bartłomiej Kłos, a także dwa znakomite zespoły: Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz Chór Akademii Pomorskiej w Słupsku „Iuventus Cantans”. Wykonawcom towarzyszyć będzie Orkiestra Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza.

W programie koncertu znalazł się Requiem d-moll op. 48 Gabriela Faurégo. Jest to najbardziej znane dzieło tego kompozytora, powstałe w latach 1887–1890, o którym sam twórca powiedział „Uważa się, że moje Requiem nie wyraża obawy przed śmiercią, ktoś nazwał je kołysanką śmierci. Ale ja w taki właśnie sposób postrzegam śmierć: jako szczęśliwe uwolnienie, jako pragnienie szczęścia pozaziemskiego, a nie jako bolesne doświadczenie”. Oprócz kompozycji Faurégo zabrzmi wstęp do I i III aktu romantycznej opery „Lohengrin” Richarda Wagnera, napisanej przez mistrza w 1850 r.

Tradycyjny koncert majowy odbędzie się już po raz szesnasty. Co roku to wydarzenie, którego pomysłodawcą jest prof. Aleksander Kołodziejczyk, były rektor Politechniki Gdańskiej, przyciąga wielu melomanów. Muzyczne spotkanie poprowadzi znany gdański dziennikarz Konrad Mielnik.

Wstęp na koncert za okazaniem zaproszenia albo biletu (w cenie 15 zł) do nabycia w biurze parafialnym oraz przed koncertem w kościele pw. Bożego Ciała.

Wystawa „Mebel – punkty wspólne”

Od poniedziałku, 8 maja 2017 r., trwać będzie wystawa prac dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem prof. Haliny Kościukiewicz w Pracowni Projektowania Mebla Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dwa spośród nich eksponowane były w ubiegłym miesiącu w Mediolanie na wystawie POLISH DESIGN. TOMORROW IS TODAY. Obok dyplomów podziwiać będzie można stworzone przez studentów projekty – modele kilkunastu krzeseł. Współorganizatorem wystawy jest prof. Wojciech Strzelecki z Wydziału Architektury.

Pracownia Projektowania Mebla funkcjonująca w ramach kierunku architektura wnętrz Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku ma za sobą prawie 30 lat poszukiwań form działania i programów kształcenia podejmujących nie tylko wyzwania zmieniającej się rzeczywistości, ale i próbujących tę rzeczywistość współkształtować. Program Pracowni, poprzez zróżnicowane zadania projektowe stawiane studentom, tworzenie atmosfery nieskrępowanej, zindywidualizowanej wypowiedzi artystycznej oraz inspirowanie krytycznej analizy czynników określających warunki właściwego kształtowania otoczenia człowieka, zmierza do ukazania bogactwa funkcji, które mebel może w tym otoczeniu pełnić.

Na wystawę prac młodych artystów zapraszają Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej w ramach Politechniki Otwartej.

Wystawa czynna będzie do 15 maja 2017 r. Wstęp wolny, miejsce: Dziedziniec im. Daniela G. Fahrenheita w Gmachu Głównym PG. 

Sport

Wicemistrzowie Polski w aerobiku sportowym

Drużyna Politechniki Gdańskiej powtórzyła ubiegłoroczny sukces zdobywając wicemistrzostwo w Akademickich Mistrzostwach Polski w Aerobiku Sportowym w klasyfikacji generalnej oraz mistrzostwo wśród uczelni technicznych. Gratulujemy sportowcom i trenerce Marii Zabornej. Po udanym występie na Akademickich Mistrzostwach Polski naszej ekipie pozostał niecały miesiąc do startu zespołu w Mistrzostwach Europy w aerobiku sportowym. 

Komunikaty

Konkurs Młodzi innowacyjnie dla PGNiG III edycja

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uruchomiło III edycję konkursu przeznaczonego dla młodych naukowców na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG. Jako liderowi rynku gazowego w Polsce i firmie intensywnie wspierającej działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne PGNiG zależy na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla firmy projektów B+R.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG, w szczególności:

 • poszukiwania i wydobycia węglowodorów;
 • dystrybucji paliw gazowych;
 • elektroenergetyki;
 • nowych zastosowań gazu ziemnego;
 • ochrony środowiska;
 • obsługi odbiorców i użytkowników gazu, w tym kwestii bezpieczeństwa;

oraz w zakresie popularyzacji marki PGNiG.

Projekt musi nosić znamiona nowatorstwa i innowacji, a także powinien być możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej Grupy Kapitałowej PGNiG.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail konkursMIP@pgnig.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2017 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://www.pgnig.pl

Kalendarium

13 maja 19.00–21.00

Tradycyjny Koncert Majowy

JM Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej zapraszają na Tradycyjny Koncert Majowy. W programie Requiem d-moll op. 48 Gabriela Faurégo oraz wstęp do I i III aktu opery "Lohengrin" Richarda Wagnera.
17 maja 13.15–15.30

Senat Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu PG
6 maja–12 maja
http://www.technikalia.gda.pl/

Technikalia 2017

Nadchodzą juwenalia Politechniki Gdańskiej - Technikalia 2017!
8 maja–15 maja

Wystawa „Mebel – punkty wspólne”

Wystawa prac dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem prof. Haliny Kościukiewicz w Pracowni Projektowania Mebla Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
24 maja–28 maja
http://festiwal.pg.edu.pl/bfn/

Bałtycki Festiwal Nauki

Zapraszamy na warsztaty, pokazy, eksperymenty, konkursy i prelekcje.
26 maja–27 maja
http://eti.pg.edu.pl/65lat/jubileusz

65-lecie Wydziału ETI

W dniach 26 i 27 maja w ramach obchodów jubileuszu 65-lecia odbędą się spotkania z absolwentami, prezentacja Wydziału dla kandydatów na studia, turnieje i konkursy.
28 maja–30 maja
http://www.iwms23.pl/

WM - International Wood Machining Seminar

W dniach 28–30.05.2017 r. w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się współorganizowane przez Wydział Mechaniczny 23rd INTERNATIONAL WOOD MACHINING SEMINAR (Międzynarodowe Seminarium Obróbki Drewna).
1 czerwca 00.00–23.59
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Dzień Młodego Naukowca

Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci "Dzień Młodego Naukowca"
11 maja–14 maja

AMP w Piłce Ręcznej Mężczyzn

Półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Mężczyzn
18 maja–21 maja

AMP w Piłce Ręcznej Kobiet

Półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Kobiet
11 maja–14 maja

AMP w Tenisie

Półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Ziemnym
12 maja–14 maja

AMP w Kolarstwie Górskim

Akademickie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim
19 maja–20 maja

AMP w Karate WKF

Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF