Nr 37/27 kwietnia 2017

Z życia uczelni

Transmisja on-line z konferencji programowej NKN

W dniach 26–27 kwietnia na Politechnice Gdańskiej odbywa się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pt. „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”. Wydarzenie, w którym bierze udział blisko 500 przedstawicieli świata nauki z całej Polski, zainaugurował rektor PG prof. Jacek Namieśnik, a wystąpienie programowe wygłosił wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wybrane fragmenty dyskusji można śledzić na bieżąco on-line: www.nkn.gov.pl.

Senat Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu 19.04.2017 r. zaakceptował zasady podziału dotacji podstawowej w 2017 r. Ponadto podjął uchwały w sprawie utworzenia kierunków studiów: Inżynieria i technologie nośników energii, Korozja na Wydziale Chemicznym, Geodezja i kartografia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, jak również Transport na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa. Podjął także uchwałę w sprawie aktualizacji efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego stopnia: Biotechnologia, Chemia, Technologia chemiczna oraz Zielone technologie i monitoring na Wydziale Chemicznym. Przyjął Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018, a także zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej.

Prorektor ds. nauki prof. Janusz Smulko przedstawił informacje o badaniach naukowych na Politechnice Gdańskiej.

Awans

STANOWISKA

profesor zwyczajny

prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. zw. PG (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Jerzy M. Sawicki, prof. zw. PG (WILiŚ)

profesor nadzwyczajny

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG (WA)
dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. nadzw. PG (WA)
dr hab. inż. arch. Jacek Krenz, prof. nadzw. PG (WA)
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. nadzw. PG (WA)
dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki, prof. nadzw. PG (WA)
dr hab. inż. Jerzy Konorski, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. inż. Jacek Rak, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. inż. Marek Wójcikowski, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. Karol Dziedziul, prof. nadzw. PG (WFTiMS)
dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG (WFTiMS)
dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. nadzw. PG (WFTiMS)
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Wojciech Witkowski, prof. nadzw. PG (WILiŚ)

Trwa wystawa starych druków ze zbiorów Biblioteki PG

Z okazji Narodowego Kongresu Nauki, który odbywa się na Politechnice Gdańskiej w dniach 26–27.04.2017 r, Biblioteka zaprasza na wystawę oraz interaktywną prezentację multimedialną prezentującą najstarsze zbiory biblioteczne. Wszyscy zainteresowani będą mieli niecodzienną okazję obejrzeć skarby piśmiennictwa, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. W gablotach w holu biblioteki zostaną wystawione najcenniejsze druki dotyczące astronomii oraz prace opisujące region pomorski wraz z Gdańskiem. Natomiast prezentacja multimedialna poszerza wystawę o dzieła przyrodnicze, gdańskie zapiski meteorologiczne oraz najstarsze druki w całej kolekcji. Więcej informacji podano na stronie http://pg.edu.pl/biblioteka-pg w zakładce Aktualności.

 

Odeszli od nas

prof. dr hab. inż. Bronisław Drozdowski

Dnia 19.04.2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. Bronisław Drozdowski, długoletni pracownik, kierownik Katedry Chemii i Technologii Tłuszczów Jadalnych Wydziału Chemicznego PG, dziekan w latach 1984–1990.

Nauka

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

W dniach 15.03–16.06.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programów:

 • OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
 • PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Dokumenty należy składać w Dziale Projektów w terminie do 8.06.2017. Osoby do kontaktu: Anna Frej, Beata Toma, Dział Projektów.

Nabór w ramach POIR 4.4

Do 20.06.2017 r. trwa nabór do programów nadzorowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP):

 • TEAM-TECH – rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez naukowców posiadających doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, w realizowaniu usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych; z obligatoryjnym udziałem co najmniej jednego partnera gospodarczego;
 • TEAM – rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w innowacyjnych obszarach; z obligatoryjnym udziałem co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy;
 • TEAM-TECH Core Facility – finansowanie prac B+R mających na celu opracowanie lub rozwój określonej usługi badawczej, zaprojektowanej do zaspokajania zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw lub innych odbiorców, w tym również innych jednostek naukowo-badawczych, z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej (budżet projektu do 3,5 mln zł);
 • TEAM-TECH Core Facility PLUS – finansowanie prac B+R mających na celu opracowanie lub rozwój określonej usługi badawczej, zaprojektowanej do zaspokajania zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw lub innych odbiorców, w tym również innych jednostek naukowo-badawczych, z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej (budżet projektu do 1,5 mln zł).

Uprzejmie informujemy, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Dziale Projektów najpóźniej 7 dni roboczych przed zakończeniem naboru, tj. do 9.06.2017 r. Osoba do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Szkolenie z bazy Knovel

Biblioteka zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na szkolenie z bazy Knovel, która zawiera bazy materiałowe oraz wydawnictwa techniczne i materiały konferencyjne z zakresu chemii, nauk przyrodniczych, inżynierii i badań materiałowych. Bazy materiałowe zawierają właściwości stopów metali, substancji chemicznych, kompozytów, tworzyw sztucznych, ropy naftowej itp.

Knovel udostępnia narzędzia ułatwiające pełne wykorzystanie danych: interaktywne tabele, tabele z kreślarką wykresów, równań, przelicznik jednostek, digitalizator wykresów itp. Baza podzielona jest na 35 pakietów tematycznych, Politechnika Gdańska ma dostęp do 16 kolekcji.

Program szkolenia:

 1. Zawartość platformy Knovel (wydawcy, kolekcje tematyczne, case studies).
 2. Zasoby interaktywne (interaktywne bazy materiałowe – substancje chemiczne, stopy metali, tworzywa sztuczne, narzędzia interaktywne: kreślarki równań, interaktywne wykresy, interaktywne równania, kalkulatory, Knovel Critical Content – unikatowe bazy Knovel).
 3. Znajdowanie danych w bazach.
 4. Wykorzystanie My Knovel jako narzędzia współpracy przy projektach.

Szkolenie odbędzie się 11.05.2017 r. (czw.) o godz. 12.00 w Bibliotece PG, sala multimedialna – pok. 100/4; link do rejestracji.

Sport

Koszykarki i koszykarze z awansem do Finału AMP

Zawodniczki Politechniki Gdańskiej zajęły III, a męska reprezentacja naszej uczelni II miejsce w Półfinałach A Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce. Zawody rozegrano w dniach 21–23.04.2017 r. w Poznaniu. Obie reprezentacje naszej uczelni zagrają w Finale Akademickich Mistrzostw Polski, który zostanie rozegrany w dniach 26–28.05.2017 r. w Poznaniu.

Komunikaty

Planowane zmiany dot. organizacji ruchu kołowego na terenie kampusu PG

W związku z koniecznością ograniczenia ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa oraz optymalnego wykorzystania istniejących miejsc postojowych, po 1 maja 2017 r. nastąpią zmiany w zasadach wjazdu na teren kampusu PG.

Planowane są następujące działania:

 1. Od 2.05.2017 r. przestanie funkcjonować obsługa osobowa wjazdu od ulicy Do Studzienki (wjazd tylko dla kierowców posiadających ważne karty dalekiego zasięgu).
 2. 2.05.2017 r. zostanie uruchomiona obsługa osobowa parkingu przy ul. Fiszera: pon.– sob. w godz. 7.00–17.00.
  W przypadku wydarzeń mających miejsce w innych godzinach lub dniach, po przekazaniu informacji do Działu Ochrony Mienia, godziny obsługi zostaną dostosowane do czasu trwania wydarzenia.
 3. Od dn. 15 maja br. wjazd dla gości i osób nieposiadających kart wjazdu (z wyłączeniem dostaw) możliwy będzie jedynie na parking przy ulicy Fiszera.

Prosimy o poinformowanie gości o nowych zasadach wjazdu i korzystania z miejsc postojowych.

Kierowcy korzystający z możliwości wjazdu na teren PG zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego, do zachowania szczególnej ostrożności oraz do korzystania tylko z wyznaczonych miejsc postojowych.

W opracowaniu jest nowy regulamin zasad wjazdu i parkowania, który przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, włącznie z odebraniem prawa wjazdu na teren kampusu – w przypadku powtarzających się lub rażących naruszeń regulaminu.

Mapa dojazdu na parking przy ul. Fiszera została zamieszczona w Repozytorium (Komunikat K019_2017) pod adresem https://repos.pg.edu.pl/d/bup.

Kobieta – wynalazczyni

W 2017 r. w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w hołdzie wielkiej uczonej, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współudziale Redakcji „Przegląd Techniczny” organizuje kolejną edycję Konkursu-Plebiscytu „Kobieta – Wynalazczyni”. Konkurs-Plebiscyt przeznaczony jest dla kobiet posiadających udokumentowany dorobek wynalazczy.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub nazwę instytucji zgłaszającej,
 • dane osobiste osoby zgłoszonej,
 • imię i nazwisko, wykształcenie, rok urodzenia,
 • adres prywatny i numer telefonu,
 • miejsce pracy (nazwa instytucji, adres, nr telefonu), zajmowane stanowisko,
 • zdjęcie portretowe,
 • wykaz osiągnięć obrazujący zbiorczy, całościowy, udokumentowany dorobek wynalazczy,
 • skrócony życiorys wraz z najważniejszymi osiągnięciami (max. strona A4).

 Zgłoszenia należy nadsyłać mailem na adres spwir.agnieszka@gmail.com w terminie do 10.05.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2018 r.

Kalendarium

27 kwietnia–28 kwietnia
http://pg.edu.pl/etee2017

eTEE 2017

Konferencja ma na celu pokazanie zastosowania najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz badań prowadzonych w tym zakresie.
27 kwietnia–28 kwietnia

II Interdyscyplinarna Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Celem II konferencji jest prezentacja wyników w szczególności związanych z integracją i dezintegracją w Europie, polityką zagraniczną UE, migracjami oraz bezpieczeństwem europejskim w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.
5 maja 10.00–11.30
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Wykłady w ramach Polskiej Akademii Dzieci

Projekt Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci. "Młodzi naukowcy" w wieku od 6 do 12 lat prowadzą wykłady i warsztaty dla swoich rówieśników.
24 maja–28 maja
http://festiwal.pg.edu.pl/bfn/

Bałtycki Festiwal Nauki

Zapraszamy na warsztaty, pokazy, eksperymenty, konkursy i prelekcje.
26 maja–27 maja
http://eti.pg.edu.pl/65lat/jubileusz

65-lecie Wydziału ETI

W dniach 26 i 27 maja w ramach obchodów jubileuszu 65-lecia odbędą się spotkania z absolwentami, prezentacja Wydziału dla kandydatów na studia, turnieje i konkursy.
1 czerwca 00.00–23.59
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Dzień Młodego Naukowca

Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci "Dzień Młodego Naukowca"
6 maja–12 maja
http://www.technikalia.gda.pl/

Technikalia 2017

Nadchodzą juwenalia Politechniki Gdańskiej - Technikalia 2017!
16 maja 18.00–19.15

Koncert z cyklu Akademia Muzyczna na PG

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w ramach Politechniki Otwartej zapraszają na koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice.