Nr 35/13 kwietnia 2017

Z życia uczelni

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia radości, pokoju i nadziei
prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych. Rejestracja na konferencję NKN

Rozpoczęła się rejestracja na kolejną konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki pt. Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian. Konferencja odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w dniach 26 i 27 kwietnia 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy, program i informacje logistyczne znajdują się na stronie http://www.nauka.gov.pl/zroznicowanie-modeli-uczelni-i-instytucji-badawczych-kierunek-i-instrumenty-zmian/.

Transmisję z konferencji będzie można oglądać on-line na kanale PG na youtube.

Wykład dr. T. Janowskiego (WZiE) na międzynarodowej konferencji

Profesor wizytujący w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na WZiE dr Tomasz Janowski wygłosił keynote lecture w ramach International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV2017. Dr Janowski założył i koordynował serię ICEGOV od 2007 do 2017 roku. W tym roku był współprzewodniczącym komitetu programowego konferencji. 

Zorganizowana przez Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informatycznych Rządu Indyjskiego, United Nations University oraz UNESCO konferencja ICEGOV2017 odbyła się w dniach 7–9 marca 2017 roku w New Delhi. Wydarzenie zgromadziło ponad 1,8 tys. uczestników z 61 krajów. Politechnika Gdańska była partnerem akademickim tej konferencji.

Konferencja ICEGOV odbyła się po raz dziesiąty. Wcześniejsze edycje odbyły się kolejno w: Macao (2007), Kairze (2008), Bogocie (2009), Pekinie (2010), Tallinie (2011), Albany (2012), Seulu (2013), Guimaraes (2014) i Montevideo (2016).

Nagranie wykładu dr. Tomasza Janowskiego pt. „Implementing sustainable development goals with digital government – aspiration capacity gap” oraz powiązanego panelu dyskusyjnego pt. „Building digital government capabilities for sustainable development goals: condition or outcome?” dostępne są pod adresem https://youtu.be/UeMydYZ4EOc.

PG z nagrodą Skrzydła IT w Administracji 2017

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią wyższą, która otrzymała nagrodę Skrzydła IT w Administracji. PG zwyciężyła w kategorii e-Kultura i e-Edukacja, odbierając wyróżnienie za projekt eUczelnia.

Nagrody dla najlepszych projektów informatycznych realizowanych przez instytucje publiczne rozdano już po raz trzeci. Ceremonia wręczenia odbyła się w Zakopanem podczas IV Forum Kierowników IT w Administracji.

Skrzydła IT w Administracji to nagrody przyznawane za wznoszenie polskiej e-administracji na najwyższy poziom. Wyróżnienia co roku trafiają do projektów, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie jednostek, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami. Organizatorem konkursu jest miesięcznik „IT w Administracji”.

Honorowym patronem nagrody jest Ministerstwo Cyfryzacji, a galę rozdania nagród zaszczyciła swoją obecnością minister Anna Streżyńska. Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono ok. 150 projektów. Ich oceną zajęła się kilkunastoosobowa kapituła. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele urzędów i organizacji, eksperci na co dzień zaangażowani w proces cyfryzacji podmiotów publicznych.

Sukces biegaczy z WZiE w Gdańskim Maratonie

W minioną niedzielę 9 kwietnia 2017 r., Wydziałowy Team Biegowy ZiE PG po raz pierwszy w tym składzie pokonał Gdański Maraton. Trasę ponad 42 kilometrów przebiegły dwie sztafety:

  • Katarzyna Stankiewicz, Aleksandra Parteka, Aleksandra Markowska, Magdalena Popowska;
  • Paweł Ziemiański, Barbara Geniusz-Stepnowska, Julita Wasilczuk, Piotr Pszczoliński.

Obie sztafety uzyskały bardzo dobry czas, a pierwsza z nich zdobyła III miejsce. Cały zespół pilnie ćwiczył pod okiem wytrawnej biegaczki dr Katarzyny Stankiewicz.

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

18.04.2017 o godz. 12.15 w sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Pawlak. Tytuł rozprawy: „Nowe estrowe i amidowe pochodne inhibitorów syntazy glukozamino-6- fosforanu-synteza i aktywność biologiczna”. Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz (PG); recenzenci: dr hab. Elżbieta Kamysz, prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska).

19.04.2017 o godz. 13.15 w sali 112 budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Huberta Dendy. Tytuł rozprawy: O możliwości zastosowania nowych metod eksperymentalnych do badania zjawiska konwekcyjnej wymiany ciepła; promotor: prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Michał Ryms (PG); recenzenci: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk), prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski (Politechnika Warszawska).

20.04.2017 o godz. 12.15 w Minicentrum Konferencyjnym w budynku Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Miszkiel. Tytuł rozprawy: Regulacja aktywności syntazy glukozamino-6-fosforanu z Candida albicans – badania metodami obliczeniowymi; promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski (PG); recenzenci: dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. inż. Aleksander Herman (PG).

Nabór wniosków – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W dniach 8.05–9.06.2017 r. trwa nabór w ramach konkursu POWER 3.1 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego. Wymogiem formalnym konkursu jest nawiązanie współpracy z co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym, który zostanie włączony w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie elementów wsparcia dla studentów, tj. staże, szkolenia, warsztaty i dodatkowe zajęcia z pracodawcami.

Wnioski z załącznikami należy składać w Dziale Projektów najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed datą złożenia wniosku konkursowego, tj. do dnia 30.05.2017 r.

Osoba do kontaktu – Monika Bizewska, Dział Projektów.

Konkurs MINIATURA 1

W dniach 4.05–31.12.2017 r. trwa nabór ciągły w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe. Konkurs skierowany jest do osób, które:

  1. uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed datą złożenia wniosku;
  2. nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  3. w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji podano na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1.

Osoby do kontaktu: Anna Frej, Beata Toma, Dział Projektów.

I konkurs w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

W dniach 11.04–5.05.2017 r. trwa nabór do I edycji konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Program skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Projektów do 25.04.2017 r. Więcej informacji podano na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/cybersecident/cyberecident-i-konkurs/.

Osoby do kontaktu: Anna Frej, Beata Toma, Dział Projektów.

Komunikaty

Uruchomiono kalendarium wydarzeń PG

Na stronie pg.edu.pl/kalendarium zostało uruchomione kalendarium wydarzeń odbywających się na terenie PG, takich jak: konferencje, szkolenia, koncerty, wystawy, wydarzenia sportowe, imprezy okolicznościowe itp. Kalendarium wydarzeń PG jest zsynchronizowane z kalendarium Biuletynu Informacyjnego PG, a wydarzenia wprowadzane są przez korespondentów biuletynu wytypowanych przez kierowników jednostek Uczelni. Kalendarium umożliwia filtrację wydarzeń według kategorii (Edukacja, Kultura, Nauka, Organizacja i zarządzanie, Sport, Współpraca, Inne) oraz zakresu dat.

Zapraszamy do przekazywania informacji o wydarzeniach, bezpośrednio do korespondentów biuletynu. Lista korespondentów jest udostępniona w repozytorium PG. Kalendarium wydarzeń jest dostępne na głównej stronie internetowej www.pg.edu.pl obok zakładek: Aktualności, Nauka, Kultura, Sport.

Kalendarium

19 kwietnia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
26 kwietnia–27 kwietnia
http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/debata-o-przyszlosci-szkolnictwa

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Temat: "Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian".
21 kwietnia–22 kwietnia
http://pg.sep.gda.pl/yes/

Young Electric Summit

Young Electric Summit jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rozwojem branży energetycznej w Polsce. Wydarzenie organizowane z okazji 20-lecia działalności Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich PG.
20 kwietnia 10.00–15.00
http://pg.edu.pl/biuro-karier/najblizsze-wydarzenia

TARGOIOWISKO Wydziałowe Targi Pracy

Biuro Karier zaprasza na TARGOIOWISKO Wydziałowe Targi Pracy. Firmy przedstawią oferty pracy, praktyk i staży.
19 kwietnia–21 kwietnia
http://wilis.pg.edu.pl/wykombinuj-most

KONKURS wyKOMBinuj mOst

KOMBOferencja – Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana i konkurs na najbardziej wytrzymałe przęsło mostowe o rozpiętości 100 cm zbudowane wyłącznie z papieru przy użyciu jedynie kleju, wystawa papierowych mostów.
21 kwietnia 10.00–11.30
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Wykłady w ramach Polskiej Akademii Dzieci

Projekt Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci. Młodzi naukowcy w wieku od 6 do 12 lat prowadzą wykłady i warsztaty dla swoich rówieśników.
24 kwietnia 13.00–14.30
http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home

Szkolenie z menadżera bibliografii

Program Mendeley umożliwia uporządkowanie dokumentów wykorzystywanych w warsztacie badawczym, proste dodawanie przypisów w określonym stylu cytowań oraz bibliografii załącznikowej, wspomaga kontakty między autorami.
5 maja 10.00–11.30
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Wykłady w ramach Polskiej Akademii Dzieci

Projekt Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci. "Młodzi naukowcy" w wieku od 6 do 12 lat prowadzą wykłady i warsztaty dla swoich rówieśników.
24 maja–28 maja
http://festiwal.pg.edu.pl/bfn/

Bałtycki Festiwal Nauki

Zapraszamy na warsztaty, pokazy, eksperymenty, konkursy i prelekcje.
1 czerwca 00.00–23.59
http://academyofkidspoland.wixsite.com/polskaakademiadzieci

Dzień Młodego Naukowca

Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci "Dzień Młodego Naukowca"
21 kwietnia 17.00–18.30

Koncert dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Koncert dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wstęp wolny.
16 maja 18.00–19.15

Koncert z cyklu Akademia Muzyczna na PG

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w ramach Politechniki Otwartej zapraszają na koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice.