Nr 328/20 czerwca 2024

Z życia uczelni

Święto Uczelni 2024 – kulminacyjny punkt obchodów 120-lecia PG

Rok 2024 jest na Politechnice Gdańskiej rokiem jubileuszowym. Uczelnia świętuje bowiem 120. rocznicę powstania. Głównym punktem obchodów jest Święto Uczelni, które odbędzie się w dniach od 20 do 22 czerwca. W programie znajdą się m.in.: koncert plenerowy, gala jubileuszowa, zjazd absolwentów, wyścig smoczych łodzi, a także wspólne zdjęcie politechnicznej „rodziny”.

– 120-letnie dziedzictwo PG to fundament, który pomaga nam wykorzystywać nasz dzisiejszy potencjał, zapał do pracy i rosnące możliwości. Z dumą świętujemy tę okrągłą rocznicę – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Wydarzenia związane z jubileuszem 120-lecia utworzenia politechniki w Gdańsku rozłożone są na cały rok kalendarzowy. Jednak te najważniejsze, główne uroczystości zaplanowaliśmy na czerwiec. Święto Uczelni to szereg wydarzeń zarówno dla społeczności akademickiej, absolwentów uczelni i jej przyjaciół, ale także dla mieszkańców Gdańska i turystów. Serdecznie zapraszam do świętowania razem z Politechniką Gdańską – dodaje.

W ramach obchodów zaplanowano szereg wydarzeń i atrakcji. Szczegółowe informacje znaleźć można na utworzonej specjalnie na tę okazję witrynie Święta Uczelni.

Harmonogram święta uczelni:

20.06 (czwartek)

21.06 (piątek)

22.06 (sobota)

Politechnika Gdańska na drugim miejscu w Polsce w THE Impact Rankings

Politechnika Gdańska uzyskała miejsce w przedziale 401–600 na świecie oraz II miejsce w Polsce w prestiżowym, międzynarodowym rankingu oceniającym zaangażowanie uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – The Impact Rankings.
THE Impact Rankings to ranking ogólny oraz rankingi szczegółowe uwzględniające 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Liczba punktów uzyskanych przez PG w tegorocznej edycji wyniosła 73,9 na 100 możliwych, co oznacza wzrost rok do roku o 8,9 pkt oraz awans w zestawieniu globalnym z pozycji 601–800 na pozycję 401–600, a w zestawieniu krajowym z pozycji 4–8 na miejsce 2.
PG w 2024 r. zgłosiła do rankingu THE Impact dane do 12 z 17 celów zrównoważonego rozwoju. W klasyfikacji uczelni z Polski PG jest liderem rankingu dla trzech celów:
 • 6. Czysta woda i warunki sanitarne,
 • 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz
 • 17. Partnerstwa na rzecz celów.

Ponadto PG zajęła miejsce 1–3 dla celu 11. Zrównoważone miasta i społeczności oraz miejsce 1–4 dla celu 7. Czysta i dostępna energia

W klasyfikacji globalnej PG dla aż czterech celów uzyskała pozycję w przedziale 101–200 (cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne, cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, cel 17. Partnerstwo na rzecz celów, cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności).

Szczegółowe wyniki PG w rankingach THE Impact dla poszczególnych celów dostępne są na stronie Centrum Analiz Strategicznych.

Rektor mianował prorektorów na kadencję 2024-2028

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG z prorektorkami i prorektorami na kadencję 2024-2028: prof. Justyną Kucińską-Lipką, prof. Barbarą Wikieł, prof. Mariuszem Kaczmarkiem, prof. Januszem Nieznańskim i prof. Dariuszem Mikielewiczem. Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

 

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde wręczył akty powołań prorektorkom i prorektorom na kadencję 2024–2028. Pięcioro prorektorów elektów formalnie stanowiska obejmie 1.09.2024 r.

Prorektorzy w kadencji 2024–2028:

Kompetencje prorektorów nowej kadencji zostaną określone w nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Politechniki Gdańskiej, który będzie obowiązywać od 1.09.2024 r.

Nauka

Doktorant stworzył uniwersalny algorytm modulacji wektorowej dla falowników

Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
 

Dmytro Kondratenko wybrał Politechnikę Gdańską, by realizować tutaj studia magisterskie i ukończyć Szkołę Doktorską. Naukowiec prowadzi badania w dziedzinie automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych, skupiając się przede wszystkim na układach napędowych z silnikami wielofazowymi. W swojej pracy doktorskiej opracował specjalny algorytm modulacji dla trójpoziomowych falowników napięcia.

Promotorem pracy pt. „Strategia modulacji szerokości impulsów dla trójpoziomowego, pięciofazowego falownika napięcia z diodami poziomującymi z możliwością balansowania napięcia obwodu pośredniczącego” jest prof. Arkadiusz Lewicki z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Finał II edycji Akademii Wodorowej na Politechnice Gdańskiej

Dwa dni różnorodnych wykładów, zajęć laboratoryjnych oraz ciekawych spotkań studentów i naukowców to program zjazdu uczestników II edycji Akademii Wodorowej, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w dn. 8–9.06.2024 r.

Akademia Wodorowa to program edukacyjny skierowany do studentów III, IV i V roku oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 27. roku życia. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest Grupa Orlen SA.

Celem Akademii H2 jest wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży wodorowej, a osobami zainteresowanymi wskazaną tematyką, rozpoczynającymi dopiero karierę w branży. Program obejmuje cykl wykładów i warsztatów, a także spotkania z ekspertami i naukowcami z branży wodorowej.

W ciągu dwóch dni uczestnicy mogli wziąć udział w 9 wykładach oraz w wybranych przez siebie zajęciach laboratoryjnych, w różnych blokach ćwiczeń praktycznych. W tegorocznej, bardzo bogatej w przedsięwzięcia edycji, członkowie Akademii poza Politechniką Gdańską odwiedzili także m.in.: największe europejskie firmy z branży wodorowej znajdujące się w Hiszpanii, siedzibę Toyoty w Wałbrzychu i Warszawie, odbyli zajęcia w firmie PESA w Bydgoszczy i

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Naukowcy PG z nagrodami ministra podczas kongresu Nauka dla Społeczeństwa

Zespół projektu ADMEDVOICE pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego, a także sam prof. Czyżewski zostali uhonorowani nagrodami ministra nauki. Podczas kongresu dwie nagrody otrzymali badacze i naukowcy z Politechniki Gdańskiej:

 • Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki uhonorowany został nagrodą specjalną „Perspektywy Nauki” za całokształt pracy nad zastosowaniem sztucznej inteligencji do badań słuchu i mowy;
 • Zespół projektu ADMEDVOICE realizowany wspólnie przez Katedrę Systemów Multimedialnych PG oraz z naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wręczenie statuetek miało miejsce w Warszawie podczas wydarzenia kongresu Nauka dla Społeczeństwa.

Projekt eksponowany był na wystawie w ramach kongresu, a dotyczy opracowania adaptacyjnego systemu inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego.

Więcej informacji o projekcie ADMEDVOICE oraz innych realizacjach można przeczytać na stronie internetowej Katedry Systemów Multimedialnych PG.

Ponadto podczas wydarzenia prof. Andrzej Czyżewski zaprezentował wykład pt. „Zastosowania sztucznej inteligencji do badań słuchu i mowy”. Wystąpienie można obejrzeć w serwisie YouTube, gdzie dostępny jest zapis transmisji z kongresu Nauka dla Społeczeństwa.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Piknik Młodego Naukowca

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów PG na Piknik Młodego Naukowca. Wydarzenie jest elementem obchodów 120-lecia Politechniki Gdańskiej.

Tematem przewodnim „Pikniku Młodego Naukowca. Nauka sięgająca gwiazd” jest astronomia; po prelekcji i dyskusjach, które odbędą się w Centrum Nanotechnologii A, uczestnicy przeniosą się na łono natury, by wspierać integrację i (nieoficjalny) networking.

Prelekcję „Od Apollo do Artemis” wygłosi Przemysław Mieszko Rudź – popularyzator astronomii, autor książek i przewodników, który w l. 2016–2023 był ekspertem Polskiej Agencji Kosmicznej odpowiedzialnym za edukację kosmiczną, kontakty z mediami, informację i promocję.

Na pytania młodych naukowców odpowie prorektor ds. organizacji i rozwoju prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz.

Informacje dla uczestników:

Projekt „Optymalizacja procesów naukowo-dydaktycznych na Wydziale ILiŚ”

W czerwcu 2024 r. rozpocznie się realizacja projektu Optymalizacja procesów naukowo-dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, pozyskanego w ramach II edycji programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Będzie to już kolejny projekt realizowany przez wydział z budżetu tego programu.

Celem projektu jest m.in.:

 • wypracowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
 • podniesienie jakości dydaktyki akademickiej,
 • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki.

W ramach projektu przyznane zostaną w trybie konkursowym granty badawcze dla młodych naukowców, granty na wdrożenie innowacji dydaktycznych oraz przeprowadzone zostaną wykłady i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wartość projektu wynosi 789,5 tys. zł, przy czym wartość dofinansowania to 709,5 tys. zł. Projekt finansowany jest przez Ministra Nauki.

Projektem pokieruje dyrektor administracyjny WILiŚ Jerzy Buszke.

Politechnika Gdańska w ramach Researchers Night

W związku z udziałem Politechniki Gdańskiej, wraz z partnerami, w projekcie Researchers Night w ramach inicjatywy Pomorska Noc Naukowców (PNN), zapraszamy społeczność Uczelni do współtworzenia tego wydarzenia, które odbędzie się 27.09.2024 r. (piątek).  

W roku 2024 i 2025 będzie realizowany w ramach PNN projekt NightMission finansowany z programu Horyzont Europa. W ramach tego projektu promowane będą następujące Misje Europejskie:

 • Rak – zrozumieć, zapobiec temu, czemu można zapobiec, zoptymalizować diagnostykę i leczenie, wspierać jakość życia oraz zapewnić wszystkim chorym równy dostęp do opieki medycznej;
 • Adaptacja do zmian klimatu – rozwiązanie problemu nagłego ocieplenia klimatu Ziemi to jedno z najbardziej naglących wyzwań dla ludzkości;
 • Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe – nadszedł czas, by odbudować harmonię z naszymi oceanami i wodami;
 • Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta – 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 roku; obszary:
  • Model transformacji miast w centra innowacji,
  • Nowe formy zarządzania partycypacyjnego,
  • Model ekonomiczny i finansowania działań na rzecz klimatu,
  • Model „zintegrowanego planowania miejskiego”,
  • Inteligentne systemy i platformy danych.

Osoby zainteresowane promocją swoich badań w ramach Nocy Naukowców proszone są o kontakt z koordynatorką dr hab. inż. Aleksandrą Mielewczyk-Gryń: alegryn@pg.edu.pl +48 58 348 66 19.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 11.07.2024 r. o godz. 11.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Szulc pt. „Właściwości i potencjalne zastosowania azobenzokoron: hydroksyazobenzokorony”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 4.07.2024 r.

 

Dn. 15.07.2024 r. o godz. 12.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. Sasikumar Sarath Pampyil pt. „Graphene-based Silicone Rubber Nanocomposites: Preparation, Characterization and Properties”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk. Promotorem pomocniczym jest dr Soney C. George.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie w formie zdalnej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 7.07.2024.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 11.07.2024 r. o godz. 9.00 w sali 919 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Michała Pysza pt. „Heat transfer in flow boiling in minichannels of new refrigeration fluids at the parameters close to thermodynamic critical point”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Dziekana WIMiO — e-mail: dziekani.wimio@pg.edu.pl do dnia 5.07.2024 r. Po rejestracji osoby te otrzymają link do wideokonferencji umożliwiający uczestnictwo w obronie.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie WIMiO.

Innowacje i przedsiębiorczość

Wydarzenia Gdańsk Tech Startup School w czerwcu

GTS2 serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych w czerwcu wydarzeniach:

Współpraca

Politechnika Gdańska dołączyła do stowarzyszenia EUPRIO

Nasza uczelnia, dołączyła do European Association of Communication Professionals in Higher Education (EUPRIO) – największego w Europie stowarzyszenia łączącego jednostki odpowiadające na co dzień za promocję i ochronę marki uczelni, komunikację marketingową, popularyzowanie nauki i relacje z mediami.

Podczas ostatniej konferencji EUPRIO, która odbyła się w ub. tygodniu na Uniwersytecie w Turynie, Politechnikę Gdańską reprezentowali: Justyna Borkowska, kierowniczka Działu Promocji i Biura Prasowego PG, jej zastępczyni Agnieszka Bużan-Iwaniuk oraz Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy PG. Reprezentanci PG uczestniczyli w wykładach, panelach dyskusyjnych, prezentacjach oraz warsztatach. Nabyte doświadczenia i kontakty zamierzają przełożyć m.in. na jeszcze bardziej aktywne i efektywne promowanie osiągnięć uczelni, naukowczyń i naukowców PG, a także studentek i studentów.

W konferencji wzięło udział ok. 300 osób z blisko setki europejskich uczelni, w tym również tych najznamienitszych, jak ETH Zurych, Uniwersytet w Manchesterze, Uniwersytet w Innsbrucku czy Uniwersytet w Kopenhadze.

Swoje reprezentacje, oprócz PG, miały również inne polskie uczelnie, takie jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej czy Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Uczelnie Fahrenheita

Konkurs „SDG Challenge. Projektujemy zrównoważoną przyszłość”

InvestGDA oraz Związek Uczelni Fahrenheita (FarU) zapraszają studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do udziału w konkursie „SDG Challenge. Projektujemy zrównoważoną przyszłość”.

Celem Konkursu jest wyłonienie innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do budowania zrównoważonej przyszłości Gdańska. Zgłaszana praca powinna stanowić rozwiązanie jednego z poniższych problemów, wpisujących się w realizację następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju:

 1. Redukcja stresu i poprawa zdrowia psychicznego młodzieży w ramach Celu 3: Dobre zdrowie i jakość życia;
 2. Instalacje wykorzystujące energię odnawialną w ramach Celu 7: Czysta i dostępna energia;
 3. Inteligentne zarządzanie wodą w ramach Celu 6: Czysta woda i warunki sanitarne;
 4. Ochrona klimatu w Gdańsku w ramach Celu 13: Działania w dziedzinie klimatu.

Laureatom konkursu, tj. osobom lub zespołom konkursowym, przyznane zostaną nagrody w następującej wysokości:

 • I miejsce: 9 000,00 zł,
 • II miejsce: 6 000,00 zł,
 • III miejsce: 3 000,00 zł.

Ponadto, zdobywca I miejsca, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, otrzyma dofinansowanie na wdrożenie zwycięskiego projektu w wysokości: 30 000,00 zł.

Informacje dla uczestników:

Zrównoważony rozwój

Matematyka oraz zrównoważony rozwój okiem studentów

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem z serii „Matematyka oraz zrównoważony rozwój”. Tym razem autorzy Justyna Papiernik oraz Michał Krawczyszyn – studenci kierunku matematyka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej podejmują temat teorii gier i omawiają jej zastosowanie w kontekście umiarkowanego połowu ryb oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Autorzy przestawiają, jak wybranie właściwej strategii wpływa na korzyści uczestników gry.

Opiekunką naukową projektu jest dr inż. Magdalena Chmara z Instytutu Matematyki Stosowanej PG.

Zrób zdjęcie i weź udział w konkursie. Zgłoszenia tylko do 30 czerwca

Do końca czerwca br. można nadsyłać zdjęcia na konkurs fotograficzny „Zrównoważony transport w obiektywie”.

Wykorzystaj ostatnie dni, aby uchwycić w obiektywie swojego telefonu rower, hulajnogę lub urządzenie transportu osobistego (uto) na terenie kampusu PG, a następnie prześlij zdjęcia (nie więcej niż 4) na adres: sdgs@pg.edu.pl.

Na autorów najciekawszych zdjęć czekają nagrody: udział w profesjonalnych warsztatach fotograficznych oraz uczelniane gadżety. Nagrody zostaną przyznane podczas Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju PG, który odbędzie się w dn. 14–18.10.2024 r.

Politechnika Gdańska w mediach

Atom, nowy kierunek studiów i roboty wspomagane AI

W dn. 10–16.06.2024 r. w mediach, w tym m.in. na portalach, w prasie, radiu i telewizji, pojawiło się 291 wzmianek o Politechnice Gdańskiej.

Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych publikacji medialnych z ostatniego tygodnia.

Rektor PG o atomie w „Builderze”

W najnowszym wydaniu „Buildera” w segmencie poświęconym energetyce jądrowej jednym z ekspertów był prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Na łamach pisma opowiedział m.in. o  prowadzonych na PG kierunkach związanych z tą branżą, a także o umowie z koncernem Bechtel, który wespół z Westinghouse ma zbudować w Człuchowie pierwszą polską elektrownię jądrową.

Rola AI w robotyce

„Kilka lat temu, jeśli niepokoił nas rozwój robotyki połączonej ze sztuczną inteligencją, wystarczyło zamknąć drzwi. Dziś roboty z AI potrafią coraz więcej” – pisze w wydaniu ogólnopolskim „Gazety Wyborczej” oraz w wersji online red. Kasper Kalinowski. W szerokiej analizie dzisiejszych możliwości i umiejętności robotów, posiłkujących się algorytmami AI, ekspertem naukowym jest dr inż. Michał Czubenko z Katedry Systemów Decyzyjnych i Robotyki na Wydziale ETI PG.

Gazeta Wyborcza

Nowy kierunek z PG w TVN24

Redakcja TVN 24 przygotowała zestawienie najciekawszych, nowych kierunków studiów na polskich uczelniach. W artykule opisano również nowy kierunek otwierany na Politechnice Gdańskiej, czyli technologie przemysłu 5.0.

TVN 24

PG wysoko w rankingu

W rankingu Times Higher Education Impact Rankings 2024 na drugim miejscu wśród polskich uczelni uplasowała się Politechnika Gdańska. Ranking ocenia uczelnie wyższe z całego świata pod względem ich zaangażowania w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Trójmiasto.pl

Warsztaty i szkolenia

Letni maraton szkoleń metodycznych

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza nauczycielki i nauczycieli akademickich na letni maraton szkoleniowy (200 miejsc, 40 godzin warsztatowych, 5 trenerów) oferując wsparcie metodyczne i narzędziowe.

Tematyka warsztatowych szkoleń certyfikowanych:

 • sztuczna inteligencja w edukacji: wytyczne PG, przegląd aplikacji, testowanie możliwości ChatGPT;
 • wspieranie rozwoju kompetencji studentów: samoocena, mapowanie i planowanie rozwoju;
 • projektowanie zasobów edukacyjnych w Canva;
 • interaktywne prezentacje w Genially;
 • nowe możliwości narzędzia Microsoft 365;
 • kreatywnie i interaktywnie z H5P (zasób na platformie eNauczanie);
 • nastawienie na rozwój (growth mindset) w pracy nauczyciela akademickiego;
 • praca metoda projektu zespołowego opartego rozwiązywanie problemu;
 • active learning w praktyce: metody i strategie aktywizacji studentów podczas wykładu.

Informacje dla uczestników:

 • termin – 1–5.07.2024;
 • miejsce – Gmach Główny PG, sala 205;
 • warunkiem uzyskania certyfikatu jest realizacja projektu zespołowego na koniec zajęć;
 • dodatkowe informacje znajdują się na stronie CNE w zakładce Szkolimy;
 • kontakt: Mirek Wołowik, tel. 690 441 591 (godz. 8.00-16.00), e-mail: szkolenia.cne@pg.edu.pl.

Zarządzenia i pisma okólne

Zarządzenia i pisma okólne

ZARZĄDZENIE REKTORA PG nr 23/2024 z 22.05.2024 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej

Komunikaty

Biblioteka PG: dostęp do nowego serwisu Legimi

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, Biblioteka PG uruchomiła nową usługę – darmowy dostęp do serwisu Legimi, gdzie można wypożyczać e-booki, audiobooki i synchrobooki. Każdy czytelnik Biblioteki PG z aktywnym kontem bibliotecznym może otrzymać aktywacyjny kod, dający dostęp do Legimi.

W ofercie serwisu znajduje się głównie literatura piękna: kryminały, fantastyka, powieści obyczajowe, romanse, książki dla dzieci i młodzieży, a także literatura faktu: poradniki, książki do nauki języków obcych i wiele innych ciekawych pozycji.

Jak można skorzystać z Legimi?

Zgłoszenie należy przesłać na adres: eresources.bpg@pg.edu.pl w celu uzyskania kodu dostępu. Otrzymany kod należy w ciągu 30 dni aktywować na dedykowanej stronie lub za pośrednictwem katalogu online. Następnie należy założyć konto na Legimi (lub zalogować się, jeśli już jest ono założone), wpisując nazwę użytkownika, adres e-mail (rekomendowany w domenie @pg.edu.pl) oraz hasło.

Usługa będzie aktywna przez 3 miesiące lub do wyczerpania zakupionego pakietu stron. Aby wciąż korzystać z serwisu po upływie tego czasu, należy zgłosić się po kolejny kod.

W celu komfortowego korzystania z oferty, zalecane jest pobranie bezpłatnej aplikacji Legimi dostępnej na Android, iOS lub wybrane e-czytniki.

Biblioteka PG życzy ciekawych lektur i przypomina o fotograficznej zabawie konkursowej, która obejmuje również książki wypożyczane z serwisu Legimi. 

Wydania Biuletynu Informacyjnego w lipcu i sierpniu

Zespół Redakcyjny informuje, że ostatnie przed przerwą wakacyjną wydanie Biuletynu Informacyjnego PG, ukaże się 11.07.2024 r. Kolejne wydania zaplanowane są na wrzesień.

Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

20 czerwca–22 czerwca
https://jubileusz.pg.edu.pl/swieto-uczelni-2024

Święto Uczelni

Centralne obchody Jubileuszu 120-lecia Politechniki Gdańskiej
21 czerwca 09.30–12.00
https://jubileusz.pg.edu.pl/swieto-uczelni/wyscig-smoczych-lodzi

Wyścig Smoczych Łodzi o Puchar Rektora PG

W dniu 21 czerwca br. zapraszamy na Wyścig Smoczych Łodzi o Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej. Zawody odbywać się będą w ramach obchodów Święta Uczelni.
22 czerwca 09.00–23.00
https://jubileusz.pg.edu.pl/node/19690

Dzień Absolwenta 2024

W dniu 22 czerwca 2024r. zapraszamy na Dzień Absolwenta, który odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w ramach obchodów 120-lecia Uczelni.
22 czerwca 15.30–17.30
https://jubileusz.pg.edu.pl/swieto-uczelni/koncert-z-bazuna-i-gitara

Z BAZUNĄ I GITARĄ – koncert w ramach Dnia Absolwenta PG

W ramach obchodów 120-lecia Politechniki Gdańskiej 22.06.2024 r. odbędzie się koncert Z BAZUNĄ I GITARĄ. Na historycznej scenie Klubu Kwadratowa pojawią się przedstawiciele trzech generacji – począwszy od lat 70.
22 czerwca 20.30–23.30
https://jubileusz.pg.edu.pl/swieto-uczelni-2024/jubileuszowy-koncert-plenerowy

Jubileuszowy Koncert Plenerowy

W sobotę 22 czerwca o godz. 20.30 plac przed Gmachem Głównym zamieni się w koncertową scenę, na której pięć połączonych chórów pod batutą prof. Mariusza Mroza wykona kantatę sceniczną Carla Orffa „Carmina Burana".
27 czerwca 09.00–13.30
https://pg.edu.pl/bmn/dzien-mlodego-naukowca/dmn-2024

Piknik Młodego Naukowca

Zapraszamy doktorantów i pracowników na piknik podczas którego odbędzie się wykład „Od Apollo do Artemis” i spotkanie z prof. Dariuszem Mikielewiczem.
27 czerwca 09.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Jak tworzyć interaktywne kursy na platformie eNauczanie?

Szkolenie dotyczy nowych możliwości tworzenia kursów akademickich na platformie eNauczanie PG. Uczestnicy znajdą inspirację do wykorzystania zasobów Moodle, aby uczenie się uczynić angażującym procesem.
27 czerwca 15.00–18.00
https://app.evenea.pl/event/pgdemodayss1-5/

Demo Day programu Startup School One

Gdańsk Tech Startup School zaprasza na Demo Day programu Startup School One, czyli prezentację zespołów, które ukończyły 5. edycję programu. Uczestników stacjonarnych oraz online obowiązuje rejestracja.
28 czerwca 11.00–14.30
https://app.evenea.pl/event/jaskolki-pg-final/

Gala finałowa konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości

Podczas gali swoje projekty zaprezentują uczestnicy konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do etapu finałowego, a także zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. Uczestników gali obowiązuje rejestracja.
28 czerwca–28 czerwca
https://app.evenea.pl/event/koncert-goa-pg/

Koncert Gdańskiej Orkiestry Akademickiej

Koncert Gdańskiej Orkiestry Akademickiej zwieńczy Galę Finałową konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości, uczestników koncertu obowiązuje odrębna rejestracja.
28 czerwca–30 czerwca
https://app.evenea.pl/event/gamestorm2

2. edycja GameStorm czyli maratonu tworzenia gier bez prądu

GameStorm to unikalne wydarzenie dla entuzjastów i entuzjastek gier planszowych, którzy zawsze chcieli stworzyć swoją własną planszówkę. Trwa sprzedaż biletów.
10 lipca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej